Kolminaisuusoppi on välttämätön


Olen jakanut kolminaisuus tekstini kahteen eri osaan. Jatko tälle tekstille on "Kolminaisuus 2" tekstissä. Myös teksti "Missä Jumala on?" käsittelee aihetta. Raamatussa kolminaisuus on niin vahvasti esillä, että siihen törmää melkein kaikissa Raamatun teksteissä. Siksi tämä aihe on sivustollani voimakkaasti esillä.

Ensimmäinen ilmoitus kolminaisuudesta on aivan Raamatun alussa: "Alussa Jumala loi taivaat ja maan." Alku tarkoittaa Jeesusta Kristusta, Jumala tarkoittaa Isä Jumalaa. "Loi" viittaa Pyhään Henkeen Luojana ja Jumalan Sanan toteuttajana. "Isä, joka asuu minussa, tekee teot, jotka ovat hänen." "Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Jumala sanoi ja niin tapahtui." Jumala: Sana ja Henki. Jumala sanoi ja Pyhä Henki toteutti Jumalan Sanan, niin että tapahtui Jumalan Sanan mukaisesti. Näissä teksteissä perustelujani näille väittämille. 

Tahtoisin heti tähän alkuun huomauttaa, ettei kenellekään tulisi väärinkäsitystä: Jumala ei ole kolme toisistaan erillistä persoonaa. Hän on YKSI Jumala, joka ilmentää itseään Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Meillä ei siis ole kolme Jumalaa vaan YKSI Jumala. Kun näissä teksteissäni puhun Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä persoonina, en kuitenkaan tarkoita kolmea toisistaan erillistä persoonaa vaan yhtä persoonaa, yhtä Jumalaa, joka ilmentää itseään kolmella eri tavalla. 

 

KOLMINAISUUS OPPINA

Kolminaisuusopissa ei ole kysymys vähäpätöisestä opista, joka voitaisiin hylätä noin vain. Jos kolminaisuusoppi on ihmisten keksimä harhaoppi, silloin Herra Jeesus Kristus ei ole Kaikkivaltias Jumala. Silloin Hän ei myöskään voi olla Herra. Voisimme siis jättää sanan "Herra" Jeesuksen nimen edestä pois. Silloin meidän pitäisi myös muuttaa Room 10:9-10 Sanaa. Mutta Sanaa ei saa muuttaa, niin otamme sen sellaisena, kuin se on kirjoitettu. Jos kolminaisuus kielletään, Jeesuksen herruus kielletään.

Asia voitaisiin ilmaista myös niin, että jos kolminaisuusoppi on Raamatun oppi, silloin Jeesus Kristus on Kaikkivaltias Jumala. Silloin Hän on myös Herra. Tämä on väistämätön kolminaisuuden seuraus. Tästä johtuen kolminaisuudessa on kysymys Jeesuksen Kristuksen persoonasta. Jeesuksen persoonassa taas on kysymys Jeesuksen jumaluudesta ja meidän ainoasta Valtiaasta ja ainoasta Pelastajasta. Jos kolminaisuus kaatuu, kaatuu Herran Jeesuksen jumaluus. Jos Herran Jeesuksen jumaluus kaatuu, kaatuu koko evankeliumi. Siinä tapauksessa Jumala ei ole tullut pelastamaan meitä eikä meillä ei ole Pelastajaa eikä pelastusta. Tämä tietenkin siksi, koska vain Jumala voi meidät pelastaa. "Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa kuin minä" (Jes 43:11). Pelastajamme täytyy siis olla Jumala. Pelastajamme on Herra Jeesus Kristus (Joh 3:13-18, 10:9,16,28, Matt 1:21-23, Apt 4:8-12). Hän on tullut pelastamaan meitä. "Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, hän pelasti meidät" (Tiit 3:4-5).

Raamatun ilmoituksen mukaan Jumala tuli Kristuksessa pelastamaan meitä syntisiä. Raamattu sanoo: "Katso, Jumala on pelastajani." ... "Hän tuli minulle pelastukseksi" (Jes 12:2). ... "kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä meidän puolestamme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja. Puhu tätä, kehota ja nuhtele kaikella arvovallalla. Älköön kukaan halveksiko sinua" (Tiit 2:13-15). "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa" (2 Kor 5:19). Jeesus sanoi - Isä on ja asuu minussa ja tekee teot, jotka ovat Hänen. Uskokaa, että Isä on minussa ja minä olen Isässä (Joh 14:10-11).

Vertaa 1 Kor 1:30-31, Apt 13:47, Heb 9:28, Tiit 3:4-7.

Mikäli Jeesuksen jumaluus kielletään, kielletään ainoa Pelastaja ja selvä Raamatun ilmoitus Hänestä (Juuda 1:4, Apt 4:12). Silloin kielletään Raamatun Sana. Tästä syystä kieltämällä kolminaisuuden, Jeesuksen jumaluus, kielletään evankeliumi. Silloin vastustetaan Herraa Jeesusta Kristusta ja Pyhää Henkeä. Ja Pyhä Henki on Jumala ja Jeesuksen Isä. Jeesuksen vastustaminen on siis Jumalan ja Hänen evankeliuminsa kieltämistä. Tästä syystä Jeesuksen jumaluus on pelastuksemme kannalta ratkaiseva asia.

Jumala on näkymätön Henki ja Sana. Jumala ilmoitti itsensä ja ilmestyi ihmiskunnalle ihmiseksi tulleessa Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Raamattu todistaa Jeesuksesta Kristuksesta, että Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja että meillä ihmisillä on koko jumaluus Hänessä (Kol 2:9-10). Näin Jumala: Sana ja Henki, ilmestyi lihassa, ts. tuli ihmiseksi. Siksi Jumala, ja Hänen kolmiyhteytensä, voidaan oppia tuntemaan ainoastaan Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, ja Hänen kauttaan. Jeesuksen Kristuksen tunteva ihminen tuntee Jumalan. Jotta joku voisi tuntea Jumalan, hänen tulee siis tuntea Jeesus Kristus. Kristuksessa sitten avautuvat nämä Jumalan salaisuudet. Jumala itse ilmoittaa ne yksilöuskovalle sen mukaan kuin Hän näkee tarpeelliseksi ilmoittaa itseään uskovalle.

Pyhä Henki, Jumala, todistaa Jeesuksen Jumalaksi (Heb 1:7-12). Opetuslapset tunnustivat Jeesuksen Jumalaksi (Joh 20:27-29). Paavali tunnusti ja julisti Jeesuksen Jumalaksi (Room 9:5). Johannes tunnusti ja julisti Jeesuksen Jumalaksi (1 Joh 5:20-21). Jokainen asiasta kiinnostunut lukija voi tutkia avoimen Raamatun äärellä seuraavia kirjoituksiani tästä aiheesta ja todeta itse, onko kolminaisuus Raamatussa vai ei. Alla olevat kirjoitukset ovat koottu eri aikoina kirjoitetuista teksteistä. Siksi niissä esiintyy jonkun verran toistoja. Toivon, että otat huomioon tämän asian lukiessasi näitä kirjoituksia.

 

PERUSTELEN KOLMINAISUUTTA RAAMATULLA.

Kolminaisuus on selvästi luettavissa Raamatussa. Jaan tekstini lyhykäisiin osiin koska aihe on teologinen oppi, joka voidaan kokea raskaana ja vaikeatajuisena. Ihmisten antamaa opetusta tarvitaan. Mutta Pyhän Hengen antama opetus hengellisistä asioista on ratkaiseva. Pyydä siksi Herraa Jeesusta avaan ymmärryksesi käsittämään Raamatun Kirjoitukset tästä vaikeasta aiheesta (Luuk 10:22, 24:27,32,45 Joh 1:18, 6:45, 14:26, 15:26, 16:13-14). Pyrin perustelemaan jokaisen väitteeni Raamatulla.

Raamatun ilmoituksen mukaan pelastuksesi alkaa siitä hetkestä, kun sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi, ts. Jumalaksi (Room 10:9-10, 9:5). Entä jos sinä kiellät Jeesuksen jumaluuden, ja näin myös Hänen herruuden? Miten sinulle silloin käy Raamatun ilmoituksen mukaan, koska pelastuksesi alkaa tunnustamalla Jeesus? (Juuda 1:4, 1 Joh 2:22). Jos Jeesus ei ole Jumala, Hän ei myöskään ole Herra. Jos Jeesus on Jumala, Hän on myös Herra: yksi Herra ja yksi Jumala (Ef 4:5-6). Jeesuksen kieltävä ihminen kieltää Jumalan. Siksi hänellä ei ole Jumalaa (Ef 1:12, 1 Joh 2:22-24).

Ennen kuin ryhdyt lukemaan tekstejäni voit, jos tahdot, alustukseksi katsoa tästä kaksi lyhyttä neljän minuutin opetusvideota Jeesuksen jumaluudesta.

https://www.youtube.com/watch?v=LiC1kDEJuZs      https://www.youtube.com/watch?v=H6RRp3XVnsA

JUMALA ON ILMOITTANUT ITSENSÄ LUOMAKUNNASSAAN

Jumala ei ole jättänyt ilmoittamatta omaa näkymätöntä olemustaan ihmiskunnalle vaikka joskus kuulee niin väitettävän. Jumala on ilmoittanut kolmiyhteisen olemuksensa meille ihmisille hyvinkin selvästi ja vakuuttavasti. Jumalan olemus voidaan siis nähdä luomakunnassa vertauskuvallisesti. Siksi luomakunnassa täytyy olla jotakin, missä nähdään Jumalan olemus vertauskuvallisesti.

Room 1:19-20 "Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan. Onhan Jumala ilmoittanut sen heille, sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan. Siksi he eivät voi mitenkään puolustautua" (RK).

Näin Jumala on ilmoittanut ominaisuutensa luomakunnassaan. luomakunnassa on siis kuva kolminaisuudesta. Voidaan ottaa esimerkiksi vesi. Vesi voi olla useassa eri olomuodossa ollen kuitenkin aina samaa vettä. Vesi voi olla nestemäisessä muodossa ja vesihöyrynä. Vesi voi olla myös kiinteää jäätä tai pehmeää lunta. Kaikki nämä ovat veden eri olomuotoja. Vesi voi olla kylmää, lämmintä tai kuumaa. Mutta mielestäni paras kuvaus löytyy suoraan Raamatusta.

Habakuk 3:3-4 "Jumala tulee Teemanista, Pyhä Paaranin vuorelta. Sela. Hänen loistonsa peittää taivaat, maa on täynnä hänen ylistystään. Hänen hohteensa on kuin auringon valo, Hänen käsistään lähtevät säteet. Niihin kätkeytyy hänen voimansa" (RK).

Tässä kuvataan Jumalaa. Jumalalla on näin hohde, joka on aurinkoon verrattava hohde. Jumalasta lähtee säteet. Vanha käännös sanoo - "joka taholle". Säteissä on Hänen voimansa. Tässä on siis kuva kolminaisuudesta. Auringosta lähtee valo- ja lämpösäteet joka taholle. Ne ovat auringon voima, jota me ihmiset voimme kokea auringosta. Ne ovat auringosta ja aurinko on ne lähettänyt. Sitten on itse aurinko. Ilman auringon valoa ja lämpöä meillä ei olisi aurinkoa emmekä me voisi kokea aurinkoa. Itse asiassa aurinkoa ei olisi ilman sen valoa ja lämpöä. Aurinko ilman valoa ja lämpöä ei olisi aurinko. Me koemme auringon sen lämmössä ja valossa. Siis kuva jumaluuden kolmesta persoonasta; Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jumalaakaan ei voi olla ilman Jumalan Sanaa, Jeesusta, ja Pyhää Henkeä. Me ihmiset koemme ja kohtaamme Jumalan Hänen Sanassaan, Jeesuksessa Kristuksessa, ja Pyhässä Hengessä.

Jumalan käsistä lähtevät säteet. Niihin kätkeytyy hänen voimansa (Hab 3:4). Jeesus Kristus on Jumalan käsivarsi (Jes 51:9 53:1, Joh 10:27-30, 12:36-41). Jumalan (Jeesuksen) käsistä lähtevät säteet: "Minä olen maailman valo" (Joh 1:4-9, 8:12). "Jumala on valo" (1 Joh 1:5). "Hänen kasvonsa olivat kuin aurinko kun se paistaa täydeltä terältä" (Ilm 1:16). Sinun sanasi (Jeesus on Jumalan Sana) on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani (Ps 119:105).

Valon lisäksi Jumalan käsiin kätkeytyy, Hänen käsissään on, Hänen voimansa. Jumalan Sana on Jumalan voima. Sanan voima on Pyhän Hengen luomisvoima - Sana ja Henki (1 Ms 1:1-3, 9,11, 2 Piet 3:5, Ps 33:6,9, Kol 1:16-17). Jeesus Kristus on Jumalan Voima (1 Kor 1:24). "Herran sanalla on taivaat tehty ja kaikki niiden joukot hänen suunsa henkäyksellä" (Ps 33:6). Jeesuksesta lähti voima, joka paransi kaikki (Luuk 6:19). Sana ja Henki, valo ja elämä. Jos siis jätämme jumaluudesta pois Herran Jeesuksen tai Pyhän Hengen, meillä ei voi olla Jumalaa. Koko jumaluus: Isä, Poika Sana ja Pyhä Henki, on Jumala ja Jumalaa ja löytyy Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta (Kol 2:8-10). 

 

JEESUS MAAN PÄÄLLÄ JA TAIVAASSA

Joillakin ihmisillä on vaikea ymmärtää, miten Jumala voi tulla maan päälle Jeesuksessa, rukoilla Isää, kuolla ristillä ihmisenä ja olla kuitenkin samanaikaisesti vielä taivaassa. Joka näin ihmettelee, ei tunne Jumalaa. Ei tämä mysteerio pitäisi olla kovin vaikea ymmärtää.

Kun aurinko lähettää valon säteensä tänne maan päälle, niin voitaisiin kysyä; onko valo nyt poissa auringosta? Aurinkohan lähetti valonsa tänne maan päälle! Sama auringon lämmön kanssa. Kun aurinko lähettää lämpönsä tänne maan päälle, onko lämpö nyt poissa auringosta? Onko aurinko nyt ilman lämpöä? Kuinka paljon aurinko jäähtyi lähetettyään lämpönsä meille tänne maan päälle? Mitä arvelet? Kun Jumala lähetti itsestään Sanansa ja vuodatti Henkensä kaiken lihan päälle, kuinka paljon Jumala väheni ja Jumalan kirkkaus ja Henki väheni taivaassa? Eikö Jumalan Henki olekaan nyt enää taivaassa? On varmasti samalla tavalla kuin auringon valo ja lämpö on vielä auringossa. Ja Jumala on tietenkin suurempi kuin luomansa luomakunta. Huomaa, että Jeesus sanoi olevansa (myös) taivaassa.

Joh 3:13 ”Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.”

Kuinka Jeesus voi väittää olevansa taivaassa kun Hänen jalkansa seisovat tukevasti maan kamaralla? Näin Hän kuitenkin sanoo, ja Jeesus puhuu aina totta. Hän on siis taivaassa. Mutta miten se on mahdollista ja miten se tulisi ymmärtää? Jeesus sanoi olevansa Isässä, Pyhässä Hengessä, ja Isän asuvan ja olevan Hänessä (Joh 14:10). Mutta Pyhä Henki: Jumala, on tietenkin aina myös taivaassa. Jeesus oli ja on siis taivaassa Pyhässä Hengessä. Jeesus on kaikkialla läsnä Pyhässä Hengessä koska Pyhä Henki on kaikkialla läsnä oleva Jumala. Herra Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti.

Joskus kuulee jonkun sanovan, että Jeesus on jossakin Pyhän Hengen välityksellä, ja että Hän tekee tekojaan Pyhän Hengen välityksellä. Jos näin olisi, silloin Jeesus ja Pyhä Henki olisivat toisistaan erillisiä. Ja Pyhä Henki olisi persoonaton väline. Näin ei tietenkään ole. Isä ja Poika ovat yksi Jumala. Ilmausta "välityksellä" Raamattu ei tunne, kun on kyse Jeesuksen olemisesta ja teoista. Jeesus ei ole jossakin Pyhän Hengen välityksellä. Jeesus on Pyhässä Hengessä. Silloin Hän tekee tekonsa Pyhässä Hengessä ja on läsnä Pyhässä Hengessä: Isässä (Joh 10:30, 14:10-11,13,18,23).

Pyhä Henki on Jeesuksen Henki ja Jumala, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa. Jumala on kaikkialla läsnä (Psalmi 139). Siksi Jumala on samanaikaisesti sekä taivaassa Pyhässä Hengessä, että maan päällä lihaan tulleessa ihmisen ja Jumalan Pojassa, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Eihän ääretön Pyhä Henki, rajoittamaton Jumala, vähene taivaassa vaikka Hän tuli ihmiseksi Jeesuksessa. Siksi Jeesus oli silloin, ja on tänäänkin, taivaassa ja maan päällä samanaikaisesti. Hänen ihmisen ruumiinsa, telttamajansa, oli maan päällä, mutta Hän, joka ruumiissa asui, Isä Jumala, oli taivaassa Pyhässä Hengessä. "Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat Hänen" (Joh 14:10). Nyt Jeesuksen ihmisen keho, ylösnousemusruumiinsa, on taivaassa. Hän on läsnä olevana Jumalana myös täällä maan päällä Pyhässä Hengessä.

Jeesus Kristus nousi ylösnousemusruumiissaan taivaaseen kuolleista nousemisensa jälkeen. Jeesuksen ihmisruumis oli kuolleista nousemisessa muuttunut kirkastetuksi ylösnousemusruumiiksi. Taivaaseen nousemisensa edellä Hän sanoi opetuslapsilleen: "Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti" (Matt 28:20). Jeesus on opetuslastensa kanssa näkymättömässä Pyhässä Hengessä. Tästä lisää edellä.

"Natanael sanoi hänelle: "Mistä minut tunnet?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Ennen kuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut" (Joh 1:48).

"Mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille, sen tähden että hän tunsi kaikki eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on" (Joh 2:24-25).

YHTEENVETONA TOTEAMME

Jumala on luonut auringon ja koko luomakunnan galakseja myöten. Hän itse on tietysti suurempi kuin koko Hänen luomansa luomakunta. Johannes kirjoittaa Herrasta Jeesuksesta: "Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä... Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä" (Joh 1:4-10).

Niin kuin aurinko lähettää valon säteet maan päälle valaisemaan ihmisten luonnollista maailmaa ja elämää, niin on Jumala lähettänyt meille Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, hengelliseksi valoksi. "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo" (Joh 8:12). Puhumme hengellisestä valosta, joka loistaa ihmisen sydämeen, niin että ihminen voi oppia tuntemaan Jumalaa ja hengellisiä asioita ja seurata Jeesusta (1 Kor 2. luku ja 2 Kor 4:6). Jeesus sanoi Isästä: "Hänestä minä olen ja hän on minut lähettänyt" (Joh 7:29). Tämän Sanan mukaan Jeesus on samaa olemusta Isän kanssa. Jeesus Kristus on meidän hengellinen valo. 

Auringon lämpö on siis kuva Pyhästä Hengestä. Jumala on näkymätön (Room 1:20). Jumala on rakkaus (1 Joh 4:8). Jumala on Henki (Joh 4:24) ja Sana (Joh 1:1,14, Ilm 19:11-16). Näin Pyhä Henki on rakkaus. Jumalan rakkaus on Jeesuksessa Kristuksessa (Room 8:39). Uskovan tulee elää Jumalan Sanan, Jeesuksen Kristuksen, ja Pyhän Hengen: Jumalan, rakkauden kautta (1 Joh 4:9, Room 15:30). Pyhä Henki on myös Jumalan Voima (luuk 1:35). Myös Kristus on Jumalan Voima, Henki (1 Kor 1:24, 1 Piet 1:11, Apt 16:6-7, Luuk 6:19, 5:17).

Seuraavat Raamatun jakeet kuvaavat Jeesusta, Jumalan Sanaa: "Hänen kasvonsa olivat kuin aurinko, kun se paistaa täydeltä terältä" (Ilm 1:16). "Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla" (Hebr 1:3). "Kaupunki ei tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppuna on Karitsa" (Ilm 21:23). "Jos Jumala olisi teidän Isänne, te rakastaisitte minua, sillä Jumalasta minä olen lähtenyt ja tänne tullut" (Joh 8:42). Herra Jeesus Kristus on siis Jumala Jumalasta ja samaa olemusta Isän kanssa.  

Jumalaa rakastava ihminen rakastaa Jeesusta koska Jeesus on Jumalasta ja Jumala rakastaa Poikaa (Joh 3:35, 5:20, Matt 3:17, 2 Piet 1:17). Isä kunnioittaa ja rakastaa uskovaa, joka palvelee Jeesusta Kristusta (Joh 12:26, 16:27, 14:21-23).

KENEN LAPSI SINÄ OLET?

Sinä sait alkusi äitisi kohdussa. Siihen tarvittiin siemen isältäsi ja äidiltäsi. Tällä perusteella isäsi ja äitisi, joista sait alkusi, ovat sinun biologiset vanhempasi. Olet siis heidän lapsi. Tämä on luonnollisen sikiämisen ja syntymän luonnollinen seuraus. Jokaisella ihmisellä on siis biologiset vanhemmat.

Nyt puhumme toisesta syntymästä. Puhumme hengellisestä syntymästä. Puhumme uskoon tulosta, joka on uudesti syntyminen.

Uudesti syntymisessä Ihmisestä tulee Jumalan lapsi. Uudesti syntymiseen tarvitaan Jumalan Sana ja Pyhä Henki. Jumalan Sana ja Pyhä Henki on saumattomassa yhteistyössä jokaisen ihmisen uskoon tulossa. Ilman Jumalan Sanaa ei synny yhtään Jumalan lasta. Ilman Pyhää Henkeä ei myöskään synny yhtään Jumalan lasta. Jos sinä siis olet uudesti syntynyt uskova, olet syntynyt:

1. Jumalan Sanasta (Jaak 1:18, 1 Piet 1:23).

2. Pyhästä Hengestä (Joh 3:3-8).                                 

3. Olet silloin syntynyt Jumalasta (Joh 1:13).

Koska sinä olet syntynyt Jumalan Sanasta ja Jumalan Hengestä, sinä olet Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen lapsi. Sana ja Henki on sinun Taivaallinen Isäsi (Jes 9:5, Gal 4:6). Olet Herran Jeesuksen Kristuksen lapsi koska Jeesus Kristus on lihaksi ihmiseksi tullut Jumalan Sana. Koska Sana ja Henki, josta sinä olet syntynyt, on Jumala, sinä olet Jumalan lapsi. Siksi Raamattu todistaa yhteenvetona, että uskova on syntynyt Jumalasta (Joh 1:13, 1 Joh 3:1-2).

Pyhä Henki ja Jumalan Sana on siis yksi Jumala, ilmoitettu ja ilmestynyt lihassa. Koska Pyhä Henki ja Jumalan Sana on yksi Jumala, Pyhä Henki on Jumala. Näin olet kolmiyhteisen Jumalan; Isän, Pojan ja Pyhän Hengen lapsi. Olet myös ylösnousemuksen lapsi. Ylösnousemus on persoona. Herra Jeesus Kristus on ylösnousemus ja Elämä (Joh 11:25 ja 14:6). "Ne, jotka on arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista, eivät enää ota vaimoa eivätkä mene vaimoksi. He eivät enää voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, koska he ovat ylösnousemuksen lapsia" (Luuk 20:35-36).

Tässä Jeesus todistaa olevansa Jumala koska Hän sanoo Jumalan lasten olevan ylösnousemuksen lapsia. Jeesus sanoo olevansa ylösnousemus ja elämä ja näin Jumala (Joh 11:25). Ylösnousemus ja elämä on siis persoona. Hän on Jumala. Hän on lihassa ilmoitettu ja ilmestynyt Herra Jeesus Kristus. Ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja käsin kosketelleet iankaikkista elämää, joka ilmestyi meille ihmisen olemuksessa Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan Pojassa (1 Joh 1:1-2).

Hänestä on kaikki elämä, mitä on olemassa. Koska Jeesus Kristus on elämä, Hän on Jumala, sillä Jumala on elämä ja kaiken elämän alku ja lähde. Myös Johannes todistaa evankeliumissaan Jeesuksen olevan Jumala sitomalla Jumalan lapseksi tulemisen Jumalan Sanaan ja Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseen vastaan ottamiseen. Jeesukseen uskomalla ja Jeesuksen vastaan ottamalla ihmisestä tulee Jumalan lapsi. Hän uudestisyntyy Jumalan lapseksi (Joh 1:1-14, 3:3-18). Tästä johtuen uskomalla Jeesukseen, uskotaan Jumalaan (Joh 12:44, 1 Piet 1:21).

Koska Jeesus Kristus on Jumalan lasten hengellinen Isä, Hän puhutteli omiaan, melkein samanikäisiä miehiä, lapsinaan. "Jeesus kysyi heiltä: "Lapset, eikö teillä ole mitään syötävää?" (Joh 21:5). "Lapset, vielä vähän aikaa minä olen teidän kanssanne" (Joh 13:33). "En minä jätä teitä orvoiksi vaan tulen luoksenne" (Joh 14:18). Jeesus lupaa, ettei Hän jättäisi omiaan orvoiksi. Isänsä kuolemassa menettänyt lapsi on orpo. Jeesus puhui tulevasta kuolemastaan ja Isän luokse taivaaseen paluustaan. Hän kuitenkin lupasi, ettei Hän jättäisi omiaan isättömiksi. Hän tulisi takaisin opetuslastensa luokse (Matt 28:18-20). Miten, missä ja koska Jeesus tuli takaisin?

Jeesus tuli takaisin helluntaipäivänä Isänsä kanssa Pyhässä Hengessä, jolloin Jumala vuodatti Henkensä kaiken lihan päälle. Silloin Jumala tuli seurakuntaan ja yksilöuskoviin Pyhässä Hengessä. Nyt kolmiyhteinen Jumala asuu seurakunnassaan Pyhässä Hengessä ja Sanassa. Joh 14:23, Apt 2:1-4, 16-17,  2 Kor 6:16, Matt 18:19-20, Mark 16:20. 

Jumalan Henkeä ja Jumalan Sanaa ei voi erotta toisistaan koska Isä ja Poika ovat yksi Jumala. ”Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä.” Kirjoittaisin tässä "henki" isolla alkukirjaimella koska henki tarkoittaa Pyhää Henkeä.  Ef 4:6, Joh 10:25-30, Joh 6:63. Jeesuksen biologinen Isä on Pyhä Henki. Silloin Pyhä Henki on Jumala. Herra Jeesus Kristus on lihaan tullut Jumalan Sana. Jumalan Sana on Jumala, Henki ja Elämä, Ilmoitettu ihmisen lihassa. Matt 1:18-20, Luuk 1:35,  Joh 1:1,14, Heb 3:7-15, Apt 5:1-4, 28:25-28, Jes 9:5, Room 9:5, Joh 6:63,1 Tim 3:16, 1 Piet 1:14-23, Fil 2:5-11.

http://www.youtube.com/watch?v=KDBsd-gDCVQ&NR=1

https://www.youtube.com/watch?v=uBw-4YRQV3U

LISÄÄ PERUSTELUJA KOLMINAISUUDELLE

Raamattu on täynnä todisteita Jeesuksen ja Pyhän Hengen jumaluudesta. On vaikea avata Raamattua Uuden Testamentin kohdalta löytämättä näitä totuuksia. Jatkossa käyttämäni lyhennykset tarkoittavat;

VT = Vanha Testamentti

UT = Uusi Testamentti

RK = Raamattu Kansalle käännös

Koko Raamattu kertoo Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta (Luuk 24:44, Joh 5:46). VT:ssä Herra Jeesus Kristus nähdään peitettynä. Hän onkin monilta ihmisiltä salattu peitetty Jumala. "Totisesti, sinä olet Jumala, joka salaa itsensä, sinä Israelin Jumala, sinä Pelastaja" (Jes 45:15 RK). Mutta Jumala ilmoitti itsensä Pojassaan Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi UT kertoo Jeesuksesta suoraan ja selvästi. Siksi UT:ssa ja UT:n kautta Jumala, Herra Jeesus Kristus, nähdään kirkkaasti. Sellainen kuin Jeesus on, sellainen on Jumala. Niin Jumala voidaan oppia tuntemaan Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänen kauttaan (Joh 14:6-11, 2 Kor 3:13 - 4:5, Kol 2. luku).    

Ei ole ollenkaan samantekevää kuka Jeesus on meille. Jeesus sanoo: "Sen tähden minä sanon teille, että te kuolette synteihinne. Sillä jos ette usko, että minä olen se, joka olen, te kuolette synteihinne (Joh 8:24 RK). Käyttäisin tässä isoja kirjaimia sanoissa "minä olen" koska Jeesus käytti Jumalan nimeä "Minä Olen". RK kertookin sen alaviitteessä Joh 4:26. Näillä sanoilla Jeesus viittaa VT:n Jumalaan, joka ilmoitti Moosekselle nimensä ”Minä Olen” (2 Ms 3:14). Jeesus sanoo olevansa "Minä Olen" Jumala. 

Jos joku uskova ei ymmärrä Jeesuksen jumaluutta, hän pelastuu uskonsa tähden Jeesukseen Kristukseen. Pelastus ei perustu ihmisen ymmärrystasoon Jeesuksesta Kristuksesta. Se ei perustu Jeesuksen Jumalaksi ymmärtämiseen. Pelastus perustuu uskoon ristillä tapahtuneeseen synnin sovitustekoon ja Jeesuksen Herraksi tunnustamiseen (1 Kor 15:1-8, 11, Room 10:9-10). Mutta, on vaarallista opettaa toisille, jopa julkisesti, ettei Jeesus ole Jumala. Jeesuksen jumaluus on täysin selvästi esitetty Raamatussa. Jos siis kiellämme Hänet, emme voi millään puolustaa oppiamme Jumalan edessä, ja hän on kieltävä meidät.

Tunnusta Jeesus Herraksesi, ja Hän tunnustaa sinut omakseen Isän edessä taivaissa. Kiellä Jeesus ja Hänen herruutensa, ja Hän kieltää sinut Isän edessä taivaissa (Matt 10:32-33). Huomaa tässä, että "taivaissa" on monikkomuoto. Jumala ja Jeesus ovat siis taivaissa. "Siitä syystä kestän kaiken valittujen tähden, jotta hekin saavuttaisivat pelastuksen Kristuksessa Jeesuksessa ja sen mukana ikuisen kirkkauden. Tämä sana on varma: Jos olemme yhdessä hänen kanssaan kuolleet, saamme hänen kanssaan myös elää. Jos kestämme, saamme myös hallita hänen kanssaan. Jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät. Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä itseään hän ei voi kieltää (2 Tim 2:10-13). 

SITTEN JATKETAAN RAAMATUN SELVILLÄ ILMOITUKSILLA

VT:n mukaan vain Herra Jumala on Pelastaja ja vain Hänessä on pelastus (Jes 12:1-2, 43:3,11, Ps 130:8). UT:n Jeesus on ainoa Pelastaja (Matt 1:21, Ap.t 4:11-12, 13:32, 38-39, 45-48, 16:31, Heb 9:28). VT: Ainoastaan Herrassa Jumalassa tulee ihminen vanhurskaaksi (Jes 45:24-25). UT: Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa tulee ihminen vanhurskaaksi (Ap.t 13:38-39, 1 Kor 1:30, Room 10:4).

Vain Jumalaa saa kumartaa ja palvoa. Jeesus vaati ihmisiltä samaa kunnioitusta itseään kohtaan kuin Jumalaa kohtaan. ”Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomiovallan Pojalle, että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niin kuin he kunnioittavat Isää. Se, joka ei kunnioita Poikaa, ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt” (Joh 5:22-23). ”Jos joku palvelee minua, niin Isä kunnioittaa häntä."  Jeesus otti vastaan palvontaa. 

Matt 4:10, Ilm 22:8-9, Matt 8:1-3, 9:18, 14:33, 15:25, 28:17, Mark 3:11, Luuk 4:15, 17:15-19, Joh 9:35-41, Ap.t 19:17,  Joh 12:26 . 

Huomaa tässä, että kaikki Jeesuksen teot ja Sanat olivat Jumalan Sanoja ja tekoja (Joh 5:19, 8:26-29, 12:50, 14:10-11). Jeesus siis puhui samoja Sanoja kuin Isä, ja Hän teki ainoastaan Jumalan tekoja. Jumala siis vaatii ihmisiä antamaan jumalallisen kunnian Herralle Jeesukselle Kristukselle. Ja Jumala ei anna kunniaansa kenellekään toiselle (Jes 42:8). Jeesus on siis samaa olemusta Isän kanssa: Jumala Jumalasta. 

Jeesuksen nimeen pitää jokaisen polven notkistuman. "Jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla" (Fil 2:10, Heb 1:6). VT:n Herra Jumala sanoo: ”Minun lisäkseni ei ole yhtäkään Jumalaa, ei ketään vanhurskasta Jumalaa ja pelastajaa, ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Kääntykää minun puoleeni ja antakaa pelastaa itsenne, kaikki te maan ääret, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole. Minun edessäni on kaikkien polvien notkistuttava." Jotta Jumala ei riitelisi itsensä kanssa, Jeesuksen täytyy olla Jumala lihassa.  Jes 42:8, 48:11,45:21-23, 2 Kor 3:16, 4:5, Heb 1:6-12.  

Jeesus sanoi: "Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan" (Joh 5:43). "Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut" (Joh 17:11). Jumala on lammasten Paimen ja omistaja (Hes 34. luku). Hän itse kaitsee lampaitaan (jakeet 11,15). Jeesus sanoo: "Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani" (Joh 10:14, Ilm 14:4). Jeesus esiintyy lampaiden omistajana ja Kaitsijana. Hän sanoo olevansa Hes 34. luvussa puhuva Hyvä Paimen ja Jumala. Lampaiden omistaja on tietysti Jumala (Hes 34:31 Ja Ps 100:3). Jeesus sanoi, ettei kukaan voi ryöstää Hänen lampaitaan Hänen ja Isän kädestä. Isän ja Jeesuksen käsi on siis yksi ja sama käsi (Joh 10:27-30,38). On vain yksi lauma ja yksi Paimen (Joh 10:16, Heb 13:20). Hän on Herra Jeesus Kristus: Jumala, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa. 

Näin Jeesus on VT:n Herra Jumala ja lampaiden Hyvä Paimen. Jeesus johdattaa pelastetut elämän vetten lähteille (Ilm 7:17). ”Olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo” (I Piet 2:25, Tiit 2:13-14). Tämä viittaa tietysti Herraan Jeesukseen. Uskoon tullut henkilö on tullut Jumalan luokse Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hänessä (Joh 14:6, 10:9, Ef 3:12). Näin Raamatun ilmoituksen mukaan Jeesus Kristus on VT:n Herra Jumala ja se Hyvä Paimen. Huomaa, että ihminen tulee Jeesuksen Kristuksen luokse Jumalan vaikutuksesta, kutsumana ja vetämänä: "Jokainen, joka on  kunnellut Isää ja oppinut Häneltä, tulee minun  luokseni" (Joh 6:45). Jumala ei kutsu eikä vie ketään toisen luokse, Jumala vetää ihmisiä itsensä luokse. 

Jeesus sanoi olevansa Jumala. Kansa halusi kivittää Hänet jumalanpilkan tähden koska Jeesus oli tehnyt itsensä Jumalaksi (Joh 10:33). Juutalaiset ymmärsivät Jeesuksen Sanoista Jeesuksen väittävän olevansa Jumala ihmisen lihassa ihmisenä. Tämä pitää yhtä Joh 1:1,14 jakeiden todistuksen kanssa.

Huomaa taas tässä, että Jeesuksen todistus itsestään on Jumalan todistus Pojasta. "Myös Isä, joka on minut lähettänyt, on todistanut minusta. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntään ettekä nähneet hänen hahmoaan, eikä hänen sanallaan ole teissä pysyvää sijaa, sillä te ette usko häntä, jonka Isä on lähettänyt. Te tutkitte Kirjoituksia, koska luulette, että teillä on niissä iankaikkinen elämä, ja juuri ne todistavat minusta. Silti te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän" (Joh 5:38-40, 1 Joh 5:6-10).

Pelastus alkaa siitä, kun ihminen tunnustaa Jeesuksen Herraksi (Room 10:9-10). Raamattu antaa jakeessa 9 Jeesukselle korkeimman Jumalan nimen. Herra viittaa VT:n Jumalaan. Yksi Herra (Ef 4:5, Juuda 4). Näin meillä ei ole kahta Herraa. On vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Tunnustamalla Jeesuksen Herraksi sinä pelastut.

Joka tunnustaa Jeesuksen Herraksi, lihaan tulleeksi Kristukseksi, on Jumalan Hengessä. Jumalan Henki uskovassa vaikuttaa ja tekee mahdolliseksi Jeesuksen Herraksi tunnustamisen. Jeesuksen tunnustajalla on Isä ja Poika: Jumala (1 Joh 2:22-23, 4:1-4, 1 Kor 12:3).

Se, joka kieltää Jeesuksen, kieltää Jumalan. Hänellä ei ole Isää eikä Poikaan. Hänellä ei ole Jumalaa (Ef 2:12-13). Antikristuksen henki, joka on vaikuttamassa maailmassa, kieltää Jeesuksen herruuden ja jumaluuden, ja niin myös Isän ja Pojan. Siksi antikristuksen hengen vaikutuksen alla ihminen ei voi tunnustaa Jeesusta Kristusta Herraksi Jumalaksi. Huomaa, että Kristus on Jumala: "Heidän ovat kantaisät, ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän on yli kaiken, Jumala, iankaikkisesti ylistetty. Aamen." Aamen tarkoittaa ja korostaa - "Totisesti totta on". Koska näin on, Johannes kirjoittaa: 

"Kuka on valehtelija, ellei se, joka kieltää, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, ja hän kieltää Isän ja Pojan. Ei kenelläkään, joka kieltää Pojan, ole myöskään Isää. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä" (1 Joh 2:22-23 RK). Paavali julisti monessa Raamatun jakeessa, että Jeesus on Herra. Paavalille Herra merkitsi Israelin Jumalaa. Raamattu sanoo suoraan Jeesuksen olevan Jumala. Room 9:5 ja 1 Joh 5:20-21, Joh 1:1, Hebr 1:8, Tiit 2:13, 3:4-5.

Paavali Filippin vanginvartijalle: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi." Uskon tulee siis kohdistaa Herraan Jeesukseen Kristukseen, ei mihinkään muuhun Jeesukseen. Pelastus on vain tässä yhdessä Jeesuksessa koska Hän on Jumala. Tämä tulee esille tässä tapauksessa. Paavali käski vanginvartijaa uskomaan Herraan Jeesukseen. Mutta vanginvartija riemuitsi siitä, että hän, ja koko hänen perheensä, oli tullut Jumalaan uskovaksi (Ap.t 16:30-34). Tässä sopisi kysyä, että miksi Paavali käski häntä uskomaan Jeesukseen, eikä Jumalaan? Miksi vanginvartija uskoi Jeesukseen ja riemuitsi siitä, että hän oli tullut Jumalaan uskovaksi? Vastauksen saamme 1 Piet 1:21 ”Hänen kautta uskotte Jumalaan”. Jumala ilmoitti itsensä vanginvartijalle ja hänen perheelleen julistetussa Jumalan Sanassa, Jeesuksessa Kristuksessa. He ymmärsivät tulleensa Jumalaan uskoviksi kun he nyt uskoivat Jeesukseen, Jumalan Poikaan. Jumala ei tietenkään saarnauta ihmisille ketään toista, Hän kutsuu ja vetää ihmisiä itsensä luokse evankeliumin Sanalla Sanassa. 

Jeesus huusi Joh 12:44-45 ”Joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen, joka on minut lähettänyt! Ja joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt!” Ihmiset, jotka uskovat Jeesukseen, uskovat siis itse asiassa Israelin Jumalaan (Jes 12:1-3). Heidän uskonsa ei ole ainoastaan ihmisenä eläneeseen ja ihmisenä esiintyneeseen Jumalan ja ihmisen Poikaan, ihmiseen. Usko Jeesukseen on myös usko Jumalaan koska Jumala on Jeesuksessa Kristuksessa. ”Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän” (Joh 14:9). “Ei kukaan tule Isän luokse muuten kuin minun kauttani” (Joh 14:6). Hänessä (Jeesuksessa) meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo, uskon kautta Häneen (Ef 3:12). Näin usko Jeesukseen on usko Jumalaan. Ja näkemällä Jeesuksen näemme Jumalan. Jeesuksessa Kristuksessa asuu koko jumaluus ruumiillisesti (Kol 2:9). Siksi meillä on Hänessä koko jumaluus: Isä, Poika ja Pyhä Henki (Kol 2:10).  

Jeesus on VT:n: "Salattu Jumala, Vapahtaja." Jeesus on Jumalan salaisuus. UT:n Vapahtaja on tietysti Jeesus. Jes 43:3, 45:14-15, Kol 1:26-29, Ef 3:1-11. Enkeli Joosefille: "Hän synnyttää pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä." Tässä oli kysymys Jeesuksesta, joka oli pelastava, - kenet? Niin juuri, kansansa! Jeesus oli pelastava oman kansansa, Israelin, sen synneistä. Israel on Jumalan kansa. Israel on myös Jeesuksen kansa.  Matt 1:21,  Luuk 1:76-77, 1 Aikak 11:2, Jer 23:13, Room 11. luku, Matt 23:37-39, Joh 16:15. Kaikki, mikä on Isän, on Jeesuksen koska Jeesus on Jumala lihassa (Joh 16:15, 17:10).

Enkeli paimenille: "Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra" (Luuk 2:11 RK). Herra Jumala meidän kanssamme (Matt 1:23). Lue myös 1 Tim 4:10 ja Tiit 2:10-14, 3:4-6. Jumala, Jeesus, Vapahtaja. Jeesus käyttää itsestään Jumalan nimeä "Minä Olen" (Joh 4:26, 6:20, 8:24,28).

 

JUMALA TULEE

Sakarja 12:9-10 Ennustaa Herran Jumalan tulon maan päälle. Tässä luvussa Jumala puhuu itsestään. Hän vuodattaa armon ja rukouksen Hengen Jerusalemin asukkaiden päälle. Jumala sanoo: "He katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet." Juutalaiset olivat hylänneet ja ristiinnaulinneet Messiaansa, Jeesuksen Kristuksen. Nyt kun Hän tulee takaisin näkyvällä tavalla, he ymmärtävät, kenet he ovat hylänneet ja ristiinnaulinneet. Siitä syntyy kovat valittajaiset (11-14).   

Sakarja jatkaa selvää tekstiä Herrasta Jeesuksesta: 14:3-4 "Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä." Edelleen jakeessa 5 "Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät ovat sinun kanssasi." Tämä on selvä profetia Jeesuksen tulosta ruumiillisesti Öljymäelle hallitsemaan kaikkien kuninkaiden Kuninkaana ja perustamaan tuhatvuotista valtakuntaa. "Jae 9 "Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä Herra on yksi ja hänen nimensä yksi." Ja sinä päivänä Herra Jeesus hävittää epäjumalat maasta (Sak 13:1-2). 

Epäjumalien palveleminen jatkuu siis täällä Telluksella aina siihen asti kunnes Herra Jeesus Kristus tulee Öljymäelle ja hävittää kaikki epäjumalat maasta. Epäjumalien palvonta ei siis pääty ennen Jeesuksen tuloa Öljymäelle. Mutta se päättyy Jeesuksen tulemiseen. Sinä päivänä Jeesus on koko maan Kuningas: Herra Jumala Kaikkivaltias (Sak 14:9). Yksi Herra ja yksi Jumala (Ef 4:5-6).

Se, että Jeesus on Jumala, ei tietenkään syrjäytä Isää koska Isä on ja asuu Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa iankaikkisesta iankaikkiseen (Joh 14:8-11, Matt 24:35, Ilm 22:1-5).        Väite, ettei Jeesus ole Jumala, syrjäyttää Isän koska Isä asuu Jeesuksessa Kristuksessa, ja Isä ja Jeesus ovat YKSI Jumala (Joh 10:30). Kun siis joku näkee Jeesuksen, hän näkee Jumalan. Kun jollakin on Jeesus, hänellä on Jumala. 

JOHANNES VALMISTI HERRALLE JUMALALLE TIETÄ

Johannes Kastaja oli huutavan ääni erämaassa, joka valmisti tietä Herralle Jumalalle (Luuk 1:76-77). Jumala sanoo näin: ”Katso, minä lähetän sanansaattajani, hän raivaa tien minun eteeni” (Mal 3:1). Jeesus on Herra, jonka tietä Johannes valmisti (Mark 1:2-4).

Jesaja 40:9-11 profetia Jeesuksen toisesta tulosta maan päälle. Tässä Hän on Herra Jumala, joka kaitsee ja johdattaa laumaansa. Vertaa Joh 10:16 jakeeseen, jossa Jeesus sanoo johdattavansa lampaitaan, ja että ne kuulevat Hänen äänensä, ja että on oleva yksi lauma ja yksi paimen. "Minä olen tullut isäni nimessä" (Joh 5:43, 17:12).

 

JUMALA JEESUS ON KUNINGAS

Herra Jumala on Kuningas (Jes 43:15) iankaikkisesti (Ps:9:8). ”Herra on kuningas aina ja iankaikkisesti" (Ps 10:16). Herra istuu kuninkaana iankaikkisesti (Ps.29:10, 66:7). Jeesus on Kuningas iankaikkisesti: ”Hän hallitsee kuninkaana Jaakobin sukua ikuisesti, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua." Jeesus on kuningasten Kuningas ja herrojen Herra. Matt 2:1-6, 27:11, Luuk 1:33, Ps. 45:7-8, Heb 1:8-10, Ilm 17:14, 19:16.

Herra on iankaikkinen kallio. Jeesus on kallio, Jumala, joka juotti kansaansa erämaassa. Jeesus/Herra on loukkauskivi ja kompastuksen kallio. "Autuas se, joka ei loukkaannu minuun."  Jes 26:4, Ps 42:10, Hab 1:12, 1 Kor 10:4, Ps 18:2-3, 78:13-16, Jes 8:13-14, Room 9:33, 1 Piet 2:6-8, Matt 11:6, Luuk 7:23.

Mooses, ja kaikki profeetat, kirjoittivat Jeesuksesta. Mutta eivätkö he kirjoittaneet Jumalasta? Kyllä! He kirjoittivat Jumalasta, Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Siksi myös meidän uskomme tulee kohdistaa tähän Herra Jumala Jeesukseen. Jeesus on Kristus. Kristus on VT:n Jumalan Henki ja Jumala. Joh 5:39,46,47, Luuk 24:27, 1 Piet 1:9-11, Heb 3:7-15, Room 9:5.  

 

JEESUS ITSE VAI JUMALA HERÄTTI JEESUKSEN KUOLLEISTA?

Jeesus sanoo Joh 2:19-21 "Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä". Jakeessa 21 sanotaan, että Hän puhui ruumiinsa temppelistä. Hän siis profetoi ylösnousemuksestaan. ”Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni ottaakseni sen takaisin. Kukaan ei sitä minulta ota, vaan minä annan sen itse. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se takaisin” (Joh 10:17-18).

Jeesus sanoi siis herättävänsä itse itsensä kuolleista. Voimme kuitenkin lukea Raamatusta, että Jumala herätti Hänet kuolleista (Ap.t 4:10, 13:30). Ristiriitako? Ei suinkaan! Jumala on kolmessa persoonassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme ovat yhtä. "Hän, Jeesus Kristus, on tullut veden ja veren kautta - ei ainoastaan vedessä vaan vedessä ja veressä. Ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. On kolme todistajaa: Henki, vesi ja veri, ja nämä kolme pitävät yhtä" (1 Joh 5:6-8).

Pyhä Henki meni siis kalliohautaan ja herätti Jeesuksen kuolleen ihmisruumiin kuolleista (Room 8:11). Pyhä Henki on Jeesuksen Kristuksen Henki (Room 8:9-11, Joh 11:25). Siksi Jeesus voi sanoa: ”Minä pystytän sen kolmessa päivässä.” Kukaan ihminen ei kykene herättämään itseään kuolleista. Siihen kykenee vain Jumala. Sen Hän teki kun Hän, Jeesuksen (ja) Kristuksen Henki, Pyhä Henki, herätti Jeesuksen kuolleista. Silloin toteutui Jeesuksen Sana: "Minä pystytän sen kolmessa päivässä".  

KUKA HERÄTTI LASARUKSEN KUOLLEISTA?

Oliko Hän sama persoona, joka Herätti Jeesuksen kuolleista?  Kuka siis herätti Lasaruksen kuolleista? Jeesus seisoi Lasaruksen haudan ulkopuolella ja rukoili Isää (Joh 11:41-44). Sitten Jeesus huusi hautaan: "Lasarus, tule ulos!" Ja kuollut tuli ulos.

Kuka herätti Lasaruksen kuolleista? Jeesus seisoi haudan ulkopuolella. Hän ei mennyt hautaan herättämään Lasarusta. Kuitenkin Raamattu todistaa, että Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista (Joh 12:1,17). Kuinka se voi tapahtua seisten haudan ulkopuolella kaukana haisevasta vainajasta? Ymmärrämme, että jumaluuden kolmas persoona, Pyhä Henki, meni hautaan ja herätti Lasaruksen. Ymmärrämme, että Jumala täytyi olla siinä mukana. "Te myös tiedätte, kuinka Jumala oli voidellut Pyhällä Hengellä ja voimalla nasaretilaisen Jeesuksen, hänet, joka kulki paikasta toiseen, teki hyvää ja paransi kaikki Paholaisen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan" (Apt 10:38). "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Eihän kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan" (Joh 3:2).

Jumala oli siis Jeesuksen kanssa ja herätti Lasaruksen kuolleista. Mutta kuka oli Jumala, joka oli Jeesuksen kanssa?

Ymmärrämme, että Lasaruksen mätänemistilassa oleva ruumis ei voinut itsestään tulla eläväksi. Joku huippuälykäs ja kykenevä persoona täytyi tehdä jotakin mätänemistilassa olevalle haisevalle ruumiille siellä haudassa. Eihän Lasaruksen herättäminen kuolleista muuten olisi onnistunut. Lasaruksen ruumiissa täytyi tapahtua jotakin ennen kuin se kykeni tulemaan eläväksi ja Lasarus käveli ulos haudasta. Kuka sen teki? Kuka on tarpeeksi kykenevä herättämään kuolleet? Isä oli taivaassa, Jeesus haudan ulkopuolella. Pyhä Henki meni hautaan ja herätti Lasaruksen kuolleista. Mutta jos Pyhä Henki ei sitä tehnyt, kuka sen teki? "Jumalan Henki on minut luonut" (Job 33:4).

Täten toteamme, että Pyhä Henki herätti Lasaruksen kuolleista. Mutta Raamattu todistaa Jeesuksen herättäneen Lasaruksen kuolleista? Pyhän Hengen teoista saa Jeesus kunnian koska Pyhä Henki on Jeesuksen Henki. Siksi Raamattu antaa Jeesukselle kunnian Lasaruksen kuolleista herättämisestä. Mitä Isä tekee, sitä tekee Poika. Ja mitä Poika tekee, sitä tekee Isä, Pyhä Henki. "Poika ei voi tehdä mitään omasta aloitteestaan vaan ainoastaan sen, mitä näkee Isän tekevän. Mitä tahansa Isä tekee, sitä tekee samoin Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee" (Joh 5:19). 

Pyhä Henki on luonut ihmisen ruumiin. Hän voi ruumiimme alkuperäisenä valmistajana myös korjata kaikki sen viat, jotka ruumiiseemme tulee. Jopa kuoleman aiheuttamat ”viat” Pyhä Henki voi poistaa ruumiistamme.

"Jumalan Henki on minut luonut. Kaikkivaltiaan henkäys antaa minulle elämän." 1 Ms 2:7, Heb 10:5, Luuk 1:35, Matt 1:18,20, Job 33:4.

 

PAAVALIN KOLMINAISUUSOPPI

Paavalille Jumalan kolminaisuus oli itsestään selvä totuus. Hän puhui Pyhästä Hengestä monilla eri nimillä tehdäkseen kolminaisuuden selväksi myös lukijoilleen. Tästä lienee paras esimerkki seuraava roomalaiskirjeen katkelma. ”Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. Jos taas "Kristus on teissä,… Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä."  "Kaikki, joita Jumalan Henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia" (Room 8:9-11,14). Lapseuden Henki, Jumalan Henki ja Jumalan Pojan Henki (Room 8:14-15, Gal 4:6). Näissä jakeissa esiintyy Jumalan Henki ja Kristuksen Henki ja Kristus samassa asiayhteydessä. Kristuksen Henki on näin ollen Jumalan Henki ja Jumala.

PYHÄ HENKI esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. He yrittivät lähteä Bityniaan mutta JEESUKSEN HENKI ei sallinut heidän sitä tehdä. Me käsitimme, että JUMALA oli kutsunut meitä (Makedoniaan) julistamaan heille evankeliumia (Apt 16:6,7,10). Näin ymmärrämme, että Pyhä Henki ja Jeesuksen Henki on yksi ja sama Jumala.

JUMALAN SANA

Lasaruksen herättämisessä oli Jumalan kolminaisuus yhteistyössä aivan niin kuin luomistyössäkin; Jumala sanoi, ja tapahtui niin. Jumala, Sana ja Pyhä Henki (1 Ms 1. luku). Tämä näkyy myös Jeesuksen toiminnassa; Jeesus rukoilee Isää ja sanoo Sanan ja Pyhä Henki toteuttaa sen, mitä Jeesus sanoo. Näin ollen Isä, Sana ja Pyhä Henki ovat täydellisessä yhteistyössä. Jeesus on personoitu ylösnousemus ja elämä (Joh 11:24, 14:6). Elämän ja Jumalan Sanan tieltä täytyy kuoleman voimien väistyä.

Jeesus on Jumalan Sana, joka tuli lihaksi (Joh 1:1-3,14). Ilman Sanaa Jumala ei ole luonut mitään (Kol 1:16-17). Myös ihmisen luomisessa Jeesus, Jumalan Sana, oli mukana vaikka Raamattu kertoo, että Jumala otti maan tomua ja muovasi siitä ihmisen ja puhalsi ihmisen sieraimiin elämän hengen (1 Ms 2:7). Mutta ennen sitä Jumala puhui. Jumala aloitti ihmisen(kin) luomisen puhumalla. Jumalan suusta lähti Sana: "Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme" (1 MS 1:26).

Näin myös ihminen luotiin Jumalan Sanan kautta. Ja tämä pitää yhtä Raamatun kokonaisilmoituksen kanssa. ”Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on" (Joh 1:3 RK). Mikäli ihminen olisi luotu ilman Jumalan Sanaa, Jeesus ei olisi ollut mukana ihmisen luomisessa. Silloin Hän ei olisi Luoja. Raamattu olisi ristiriidassa itsensä kanssa. Jeesuksen täytyi välttämättä olla mukana kaikessa luomistyössä, jotta Raamatun Sana olisi kaikin puolin yhtäpitävä. Lasaruksen kuolleista herättämisessä oli kyseessä luomistyö. Siinä oli siis Luoja: Sana ja Henki yhteistyössä. Ilman Luojaa se ei olisi onnistunut.

Näin Raamattu todistaa, että ihmisenkin luomisessa Pyhä Henki ja Sana oli yhteistyössä. "Herran Sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot Hänen suunsa Hengellä" (Ps. 33:6). Herra Jumala puhalsi ihmisen sieraimiin: Jumalan Henki. "Jumalan Henki on minut luonut. Kaikkivaltiaan henkäys elävöittää minut" (Job 33:4). "Henki tekee eläväksi. Ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä" (Joh 6:63. RK). Sana ja Henki on siis yksi Luoja; Jumala.

Jeesus ei ole luotu. Hän on syntynyt iankaikkisuudessa ennen kuin oli mitään, Jumala Jumalasta (San 8:22-31). Ihmisestä syntyy ihminen, ja Jumalasta syntyy Jumala. Kukin lajinsa mukaan. Eikö niin? ”Ainutsyntyinen Poika" (Joh 1:18, 3:16). Näin Jeesus oli ihmisen lihassakin, lihanruumiinsa telttamajassa, ei vain ihminen vaan myös Jumala. Mutta Jeesus ei esiintynyt Jumalana vaan ihmisenä ihmisten joukossa. Hän oli riisuutunut jumaluudestaan, jättänyt asemansa Jumalana, ja tullut ihmiseksi. Hän ei pitänyt kiinni Jumalan asemastaan. Mutta Hän oli alkuperältään Jumala (Fil 2:5-8).  

Juutalaiset ymmärsivät Jeesuksen sanovan olevansa Jumala, koska Hän sanoi olevansa Jumalasta lähtenyt Jumalan Poika ja siksi myös ainoa lajissaan (Joh 10:36, Luuk 1:35). Toista Jumalan Poikaa ei ole syntynyt, eikä tule koskaan syntymään. Jeesus on ainoa.

KOSKA JEESUS SYNTYI?

Olen pohtinut tuota Jeesuksen syntymää iankaikkisuudessa. Milloin Jeesus syntyi, koska mitään ei ole syntynyt ilman Häntä. Hän on ollut olemassa ennen kuin Jumala loi yhtään mitään. Koska Jumala loi kaiken Sanallaan ja Sanan kautta, ja Jeesus on Jumalan Sana, ollut olemassa ennen luomakunta, Jeesus syntyi silloin, kun Jumala alkoi puhua. Silloin, kun Jumala sanoi ensimmäisen Sanan, Jumalan Sana syntyi. "Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan, alusta asti, hamasta maan ikiajoista" (San 8:23. Vanha 33-38 käännös). "Herra omisti minut tiensä alussa, muinaisuudessa, ennen kuin hän oli tehnyt mitään. Iankaikkisuudesta minä olen ollut, alusta asti, ennen kuin maata olikaan" (San 8:22-23 RK). Jeesus on siis ollut ennen Jumalan tekoja - ”ennen kuin hän oli tehnyt mitään”.    

Uskon, että ihmisten sanat eivät riitä kertomaan Jeesuksen syntyperää tyhjentävästi, ja Raamattu käyttää ihmisten sanoja. Siksi Raamattukaan ei voi selittää tätä asiaa täysin tyhjentävästi, niin että me ymmärtäisimme sen täydellisesti. Eikä se varmaan ole edes Jumalan tarkoituskaan selittää meille Jumalan Sanan syntyä täysin tyhjentävästi, eikä edes mahdollista, ihmisen vajavuuden tähden. Jeesus on Jumalan salaisuus. Ymmärryksen Hänestä saamme vain Pyhän Hengen opettamana, tai ilmestyksen kautta sanomattomilla sanoilla.

Mutta koska Jeesus, Sana, on aina ollut, iankaikkisuudesta, alusta asti, voisimme kysyä; koska Jumala on ollut puhekyvytön ilman Sanaa? Eikö Hän ole aina ollut täydellinen? Hän ei ole kehittynyt puhekyvyttömästä puhekykyiseksi. Hän on aina ollut sama. Kaikki, mitä Jumala on, ja mitä Hänessä on, on aina ollut olemassaolossa koska Hän on täydellinen ja muuttumaton Jumala. Jumala on aina kyennyt puhumaan. Jeesus on aina ollut Isässä ja Isä on aina ollut Pojassa. "Minä ja Isä olemme yhtä", ts. yksi (Joh 10:30).

Jeesus on ollut olemassa iankaikkisuudesta, alusta asti. Missä on iankaikkisuuden alku? Kuka kykenee vastaamaan tähän kysymykseen?

Jumalan Sana on siis ollut yhtä kauan Jumalassa, Isässä, kuin Jumala on ollut olemassa. Ja sitä aikaa ja hetkeä ei ole ollut, jolloin Jumalaa ei ole ollut, eikä koskaan tule. Hän on ikuinen, aina ollut, ja tulee aina olemaan. Niin  myös Jeesus on ollut olemassa, ja on olemassa, aina ja ikuisesti. "Taivas ja maa katoavat, mutta minun Sanani eivät koskaan katoa" (Matt 24:35). Jumala todistaa Jeesuksesta Kristuksesta: ”Sinä, Herra, olet alussa perustanut maan, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja. Ne kaikki katoavat, mutta sinä pysyt. Ne kaikki vanhenevat kuin vaate. Kuin viitan sinä käärit ne kokoon, kuin vaatteen, ja ne muuttuvat, Mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu.” (Heb 1:10:-12).

Tämä voi olla ihmisjärjelle käsittämätön yhtälö. Eikä ihmisjärki välttämättä sitä ymmärrä. Emme käsitä Jumalasta enempää, kuin mitä Hän on ilmoittanut, ja ilmoittaa, itsestään meille. Ei meidän tarvitsekaan käsittää kaikkea järjellämme. Meidän tarvitsee vain uskoa Jumalan Sana Raamatussa. Uskon kautta Sanaan Jumala sitten antaa meille ymmärrystä Hänestä.

JUMALAN JA KARITSAN VALTAISTUIN

Taivaassa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin (Ilm 22:1). Karitsa on valtaistuimen keskellä (Ilm 7:17). Missä Jumala istuu? ”Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalta” (Ilm 7:10). Jumala istuu siis samalla valtaistuimella kuin Karitsa. Jumalaa ja Karitsaa ylistetään yhtenä persoonana ja yhtenä Jumalana (Ilm 5:13, 6:16, 19:4). Jumalan valtaistuimen edessä kukaan ei voi ylistää muuta kuin Jumalaa.  Ilm 22:3-4 "Siellä on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. He näkevät hänen kasvonsa." Ketä palvelevat? Jeesusta tietysti. Kenen kasvot? Jeesuksen tietysti: "Ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva" (Hebr 1:3, Kol 1:15). ”Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän” (Joh 14:9).

Jeesus panee pelastettuun Jumalansa nimen ja oman uuden nimen. Tämä nimi on yksi Jumalan nimi (Ilm 3:12) koska Jumala on yksi. "Oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä" (Ef 1:10). Nyt se on tapahtunut. Kaikki on yhdistetty Kristuksessa yhdeksi. Koko luomakunta on palautettu takaisin Jumalaan, Jumalan yhteyteen, Kristuksessa Jeesuksessa. Silloin Jeesus ottaa itselleen uuden nimen, jota ei koskaan kukaan ole häpäissyt eikä pilkannut millään tavalla, eikä tule pilkkaamaan. Tämä koska Jumala on Pyhä. Hän ei salli nimeänsä pilkattavan ikuisesti. 

Näin Raamattu yhdistää Isän ja Pojan yhdeksi kokonaisuudeksi. Isä ja Poika on yksi Jumala: Pyhä Henki. Koska Raamatun ilmoitus jumaluudesta on täysin selvä, meille ei jää epäselvyyttä Jumalan olemuksesta. Herra Jumala valaisee (Ilm 22:5). Jumalan kirkkaus valaisee ja Karitsa on sen paikan lamppu (Ilm 21:23). "Ollen hänen kirkkautensa säteily". 

Ilm 4:8: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli, joka on ja joka on tuleva." Tämä sana tarkoittaa tietysti Jeesusta Kristusta. "Katso, hän tulee pilvissä! Kaikkien silmät näkevät hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat hänen tähtensä. Totisesti, aamen." Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on, joka oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias" (Ilm 1:7-8. RK).

Huomaa, että Ilm 11:15 jakeessa sanotaan, että maailman kuninkuus ON TULLUT meidän Herrallemme ja hänen Voidellulleen. HÄN (yksi) on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Sitten jakeessa 17 kiitetään Herraa JUMALAA Kaikkivaltiasta, joka on ja joka oli, siitä, että HÄN ON TULLUT hallitsemaan. Tämä kertoo tietysti Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Hän OLI ihmisenä, ON Jumala, ja OLI TULEVA hallitsemaan Kuninkaana, Kaikkivaltiaana Herrana Jumalana (Ilm 19:6). Nyt hän ON TULLUT hallitsemaan. Siksi ei enää sanota Ilm 11:17 jakeessa - "tuleva on". Tämä henkilö on Herra Jumala Kaikkivaltias, Jeesus Kristus, kuningasten Kuningas ja herrojen Herra.  "Mutta Herra on tosi Jumala, hän on elävä Jumala ja ikuinen kuningas. Hänen vihastaan vapisee maa, kansat eivät voi kestää hänen kiivauttaan" (Jer 10:10).  

"Maan kuninkaat, ylimykset ja sotapäälliköt, rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten uumeniin ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Kaatukaa päällemme ja kätkekää meidät valtaistuimella istuvan kasvoilta ja Karitsan vihalta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut! Kuka voi sen kestää?" (Ilm 6:15-17 RK). Sak 12-14  Jeesus tulee maan päälle tuomitsemaan Israelia vastaan sotivia kansoja. Jeesus tuhoaa kaikki epäjumalat maasta (Sak 13:1-2, 8-9, 14:3-9). 

SITTEN JATKETAAN PYHÄSTÄ HENGESTÄ

Jumala on Pyhä ja Jeesus on Pyhä (Ilm 4:8, Luuk 1:35). Jumala on Henki (Joh 4:24, 2 Kor 3:18). Jeesus on Henki (Apt 16:6-7, 1 Piet 1:11, Room 8:9-11). Kun sekä Jumala, että Jeesus, on Pyhä ja Henki, on selvää, että Jumalan ja Jeesuksen Henki on Pyhä Henki. Siis yksi ja sama Henki (1 Kor 12:11). Ap.t 16:6-7 ”Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa …mutta Jeesuksen Henki ei sallinut heidän sitä tehdä.” Tässä Raamatun kertomassa tapauksessa käytetään samasta Hengestä nimitystä Pyhä Henki ja Jeesuksen Henki. Tämä siksi, jotta vilpitön lukija näkee ja huomaa, että Pyhä Henki ja Jeesuksen Henki on yksi ja sama Henki, Jumalan Henki ja Jumala. Ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia Makedoniassa (Apt 16:10).

Room 8:9-11 "Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. Jos taas Kristus on teissä, ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elävä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, tekee eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu" (RK).

Jumalan Henki ja Kristuksen Henki on jälleen mainittu samassa asiayhteydessä: "Jos kerran Jumalan Henki asuu teissä" (9). Jakeessa 10 luemme: "Jos taas Kristus on teissä"... "Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei näin ole, te ette kestä koetusta" (2 Kor 13:5. RK). "Kristus teissä, kirkkauden toivo" (Kol 1:27). Jumalan Henki siis asuu uskovassa. Sitten Paavali käyttää toista ilmaisua Jumalan Hengestä: "Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa". Siis, - kenen oma? Kristuksen oma! Uskova on Jumalan lapsi.

Tätä on vaikea tulkita muuten kuin siten, että Jumalan ja Kristuksen Henki on yksi ja sama Henki? Jumalan Henki ja Jeesuksen Henki oli Paavalille yksi ja sama Henki. Room 8:10 jakeessa Paavali selventää asiaa, ettei kenellekään jäisi mitään epäselvää: "Mutta jos Kristus on teissä".  Kristuksen Henki: Kristus, on VT:n Jumala (1 Piet 1:10-11).       

Uskova on Jumalan temppeli. Jumalan Henki ja Jeesus Kristus on uskovassa. "Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?" (1 Kor 3:16). "Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, hänen, joka asuu teissä" (1 Kor 6:19). Uskovien ruumiit ovat Kristuksen jäseniä. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä" (1 Kor 6:15). "Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne" (1 Kor 6:20). Kenet meidän siis tulee kirkastaa ruumiissamme? "Harras odotukseni ja toivoni on, etten joudu millään tavoin häpeään vaan että Kristus nyt, niin kuin aina, tulee rohkeasti ylistetyksi minun ruumiissani, joko elämän tai kuoleman kautta" (Fil 1:20).

Näin ollen on selvää, että Jumalan Henki ja Kristuksen Henki, Jeesus Kristus, Jeesuksen Henki, on yksi ja sama Henki ja Jumala. Jumala asuu temppelissään Pyhässä Hengessä. "Miten sopivat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: "Minä olen asuva heissä ja kulkeva heidän keskellään. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani"" (2 Kor 6:16). "Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta" (1 Piet 1:10-11).

Onhan selvää, että Henki, joka todisti Kristuksen kärsimyksistä VT:n profeetoissa, oli Jumalan Henki ja Jumala (Tuom 14:19, 2 Aik 20:14, 2 Aikak 24:20, 1 Sam 16:12-13).

Yhteenvetona totean, että Herra Jeesus Kristus on iankaikkinen näkymätön Jumala, Pyhä Henki, elämä ja Sana, ilmoitettu ja ilmestynyt meille ihmisille ihmisen kaltaisuudessa ihmisen lihassa ihmisenä. Ihmisenä ihmisen lihassa Hän on Ihmisen ja Jumalan Poika. Joka siis uskoo tähän Jumalan lihaan/lihaksi tulleeseen Poikaan, uskoo Hänen kautta Jumalaan. Koska näin on, Jumalaan ei voi uskoa muuten kuin Jeesuksessa Kristuksessa ja Jeesuksen kautta. Joka hylkää Herran Jeesuksen Kristuksen, hylkää myös Isä Jumalan.   

Se, joka uskoo muuhun jumalaan ja palvelee ja ylistää muuta jumalaa kuin Herraa Jeesusta Kristusta, palvelee ja ylistää epäjumalaa. Jumala on Jeesuksessa Kristuksessa (Joh 14:10), ja Jeesus on Herra Jumala, Kaikkivaltias, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa (1 Tim 3:16).

ENSIMMÄINEN JA VIIMEINEN.

Jumala yksin on luomaton ja aina olemassa ollut ikuinen Henki. Jumala on luonut koko luomakunnan ja kaiken, mitä on Hänen itsensä ulkopuolella, mikä ei ole Häntä itseään. Tästä johtuen Jumala on ensimmäinen ja myös viimeinen, koska Jumalan jälkeenkään ei tule mitään. Tämä tietenkin siitä syystä, koska milloinkaan ei ole ollut sellaista aikaa, jolloin Jumalaan ei ole ollut, eikä koskaan tule aikaa, jolloin Jumalaa ei ole. Hän on ikuinen, aina ollut, ja tulee aina olemaan.

 

HERRA JEESUS KRISTUS ON ENSIMMÄINEN JA VIIMEINEN

Jeesus sanoi olevansa ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu (Ilm 1:17). Ja vielä hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoiselle lahjaksi vettä elämän veden lähteestä. Joka voittaa, perii tämän, ja minä olen oleva hänen Jumalansa ja hän minun poikani" (Ilm 21:6-7). "Minä tulen pian, ja palkkani on minun mukanani antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu (Ilm 22:12-13). Huomasitko jakeessa Ilm 21:6-7 Hän, joka on alku ja loppu, sanoo olevansa Jumala. Hän on Herra Jeesus Kristus (Ilm 22:16).

Koko Raamattu kertoo tavalla tai toisella Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta (Joh 5:46, Luuk 24:27). Koska koko Raamattu, alusta loppuun, kertoo Jeesuksesta Kristuksesta, joka on alku ja loppu, ja Raamattu on Jumalan ilmoitus, Jumalan Sana,

HERRA JEESUS ESIINTYY RAAMATUN ENSIMMÄISESSÄ JA  VIIMEISESSÄ LUVUSSA JA ENSIMMÄISESSÄ JA VIIMEISESSÄ SANASSA.

Raamatun ensimmäinen jae kuuluu seuraavasti: "Alussa Jumala loi taivaat ja maan."

Sana - "Alussa" ei tarkoita aikaa koska Jumala loi. Jumala ei ole kertonut aikaa, koska Hän on luonut taivaat ja maan. Sitä ihminen ei voisi ymmärtää, eikä se ole ihmiselle edes tarpeellista tietää. Jumala on kertonut paikan, mihin kaikki on luotu. "Alussa" tarkoittaa Herraa Jeesusta Kristusta: Siis, KRISTUKSESSA ja Kristukseen luotiin kaikki. Paavali kirjoittaa Jeesuksesta: Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä HÄNESSÄ LUOTIIN KAIKKI, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja HÄNEEN, ja hän on ennen kaikkia, ja HÄNESSÄ pysyy kaikki voimassa (Kol 1:15-17, 2 Piet 3:5). Johannes kirjoittaa evankeliumissaan: "Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on" (Joh 1:3). Ilman Jeesusta Kristusta ei siis ole syntynyt mitään. Joh 17:5 "Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut luonasi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun rinnallasi, ennen kuin maailma oli olemassa." Raamattu aloittaa kaiken Kristuksesta Jeesuksesta. Luomakunta on siis luotu alussa: Kristuksessa. Näin Jeesus on kaiken alku, Luoja.      

Raamatun viimeinen jae kuuluu seuraavasti:

"Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen" (Ilm 22:21). Näin löydämme Herran Jeesuksen myös Raamatun viimeisestä jakeesta ja sen viimeisestä Sanasta. Jeesus sanoi olevansa ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu, niin Hän on silloin ensimmäinen ja viimeinen, (Sana) Raamatussa(kin). Raamatun viimeinen sana on "Aamen". Herra Jeesus Kristus on Aamen: "Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku" (Ilm 3:14). Hallelujaa, Jeesus on Herra!

Aamen on käännetty isolla A:lla koska se viittaa Jeesukseen Kristukseen. Hän on Aamen. Aamen on siis persoona. Sitten tässäkin jakeessa esiintyy sana "alku", joka tarkoittaa Jeesusta.  

Jotkut vääntävät kieroon tätä "Jumalan luomakunnan alku" Sanaa. He väittävät, että tämä jae todistaa, että Jeesus Kristus on Jumalan ensimmäinen luomistyö. Mutta ei siinä puhuta luomisesta vaan alusta. Raamatun selvä ilmoitus on, että Herra Jeesus on koko luomakunnan alku, ts. alullepanija, Hän, josta ja johon kaikki on. Hän on itse Luoja, Jumala, josta kaikki on alkuisin. "Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänelle kunnia iankaikkisesti! Aamen" (Room 11:36). Tämä Sana puhuu Jeesuksesta Kristuksesta Kol 1:15-17 ja Joh 1:3 jakeiden Sanan kanssa yhtäpitävästi. 

Jos Jeesus olisi luotu olento, kaikki ei olisikaan Hänestä, eikä kaikkea olisi luotu Hänen kauttaan eikä Häneen. Raamattu olisi ristiriitainen kirja eikä se voisi olla Jumalan Sanaa. Jumalan Sana ei voi olla ristiriidassa itsensä kanssa. Jumalan Sana on kaikin puolin yhtäpitävä Totuus. Totuus ei voi riidellä itsensä kanssa.

Jos joku haluaa väittää vastaan viittaamalla edellisiin Room 11:33-35 jakeisiin, joissa puhutaan Herra Jumalasta, haluan huomauttaa, että Paavali todisti VT:n Herrasta Jumalasta ja julisti, että Jeesus on Herra Jumala (2 Kor 3:16, 4:5, Room 9:5).

Kaikissa käännöksissä Raamatun viimeinen sana ei ole "Aamen". Mutta vanhassa 33/38 käännöksessä se on. Myös ruotsalaisessa Reformaatio Raamatussa ja Bibliassa sekä Karl X11 ja KJV 1789 käännöksissä "Aamen" on Raamatun viimeinen Sana. Uskon, että nämä käännökset ovat oikeat käännökset tässä kohtaa koska ne pitävät yhtä Raamatun kokonaisilmoituksen kanssa Jeesuksesta Kristuksesta alkuna ja loppuna. Sana "Aamen" ei ole sattumalta ja turhaan Raamatun lopussa.  http://www.bibel.se/

http://www.rukoilevaisuus.com/ut/Ilm.22.php

http://www.bibeltemplet.net/bibelnonline/slaupp.cgi?BKV||||KarlXII|

http://www.koivuniemi.com/raamattu?tila=luku&kaannos=en-kjv&kirja=ilm&luku=22

 

Tämä kirjoitus jatkuu seuraavassa "Kolminaisuus 2" tekstissä.