LOPUNAIKA JA TEMPAUS

Me elämme hyvin mielenkiintoista aikaa. Uskovina me odotamme Jeesuksen toista tulemista tänne maan päälle. Uskomme Raamatun Sanan, jossa itse Herra Jeesus lupaa tulla noutamaan omansa taivaaseen:

Joh 14:1-4 ”Älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta, Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa? Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.” https://www.youtube.com/watch?v=AZxdmibSQ_w

Tästä tapahtumasta Paavali kirjoittaa 

1 Tess 4:13-18 ”Veljet, emme tahdo teidän olevan tietämättömiä poisnukkuneiden osasta, ettette murehtisi niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin kuin uskomme, niin samalla tavoin Jumala myös on Jeesuksen kautta tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Tämän me sanomme teille Herran sanana: Me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi poisnukkuneiden edelle, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.”  

1 Kor 15:51-57 ”Nyt ilmoitan teille salaisuuden: Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutua katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pukeutua kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun pistimesi? Kuoleman pistin on synti, ja synnin voima on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!”

Myös Vanhassa Testamentissa on ennustettu ylöstempaus:

Jes 57:1-2 ” Vanhurskas katoaa, eikä kukaan sitä huomaa. Hurskaat miehet otetaan pois, eikä kukaan sitä ymmärrä, sillä vanhurskas otetaan pois onnettomuuden alta. Hän menee rauhaan, Ne, jotka vakaasti vaeltavat, saavat levätä leposijoillaan.”  

Jes 26:20-21 ”Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi. Pysy piilossa hetken aikaa, kunnes viha on mennyt ohi, sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan vaatiakseen maan asukkaat tilille heidän pahoista teoistaan. Maa paljastaa vuodatetun veren eikä enää peitä surmattujaan.”

Emme siis puhu mistään haihatteluista ja kuvitelluista asioista. Puhumme Jumalan ilmoittamasta uskovien lopulliseen ikuiseen kotiin pääsystä. Me elämme nyt aikaa, jolloin Jeesus voi tulla minä päivänä tahansa noutamaan omiaan taivaaseen. Siksi nyt todella kannattaa pestä vaatteensa Karitsan verellä, jotta pääsisi mukaan kun se tapahtuu. Jäljelle jääneet ihmiset jäävät vihan aikaan. Sitä Jumala ei tahdo tapahtuvan yhdellekään ihmiselle. Sinä voit pelastua vaikka jo tänään. 

Ylöstempauksessa Jeesus siis noutaa seurakuntansa, jokaisen uudestisyntyneen uskovan, ja lapset, taivaaseen. Silloin myös Pyhä Henki jättää tämän maailman. Pyhä Henki, joka vuodatettiin helluntaipäivänä, nousee seurakuntansa kanssa taivaaseen. Silloin Jeesus on toteuttanut lupauksensa uskoviensa hakemisesta lopulliseen taivaan kotiin (Joh 14:1-3).

Me uskovat odotamme myös ruumiimme lunastusta (Room 8:23). Ylöstempauksessa myös kaikkien uskossa Jeesukseen kuolleiden ihmisten ruumiit nousevat ylös. Ne muuttuvat Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusruumiin kaltaisiksi. Tämä kuolleiden ylösnousemus tapahtuu samalla voimalla, jolla Jeesus nousi kuolleista. Kyseessä on siis Herran Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusvoima, joka kohtaa uskossa kuolleiden ihmisten ruumiita ja ne nousevat kuolleista (1 Kor 6:14, 15:52-53, Jes 26:19-21). Me uskovat muutumme siis Jeesuksen kaltaisiksi kun Hän ilmestyy, sillä Herra vie meidät luokseen taivaaseen ja me saamme nähdä Hänet sellaisena kuin Hän on (1 Joh 3:2, Fil 3:21). 

Tämän tempauksen jälkeen maan päällä alkaa vihan aika. Tämä koska on poistunut se, mikä vielä pidättää antikristusta, niin ettei hän vielä ole päässyt valtaan; uskovat ja heidän rukouksensa, sekä Pyhä Henki. Ja koska Pyhä Henki on Jumala, joka tuli maan päälle ja seurakuntaan helluntaina (Apt 2:1-4), Jumala lähtee täältä pois ja jättää maaplaneetan ja sen ihmiset "oman onnensa nojaan". 

Pyhä Hekin on Jumala https://www.jumala-kanssamme.se/440034901

2 Tess 2:1-10 ”Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja kokoontumiseemme hänen luokseen, me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen tai sanan tai minkään muka meidän lähettämämme kirjeen pelästyttää itseänne, niin että heti menetätte malttinne, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsillä, Älkää antako kenenkään millään tavoin eksyttää itseänne, Ensin näet tapahtuu luopumus ja ilmestyy laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai palvottavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että puhuin teille tästä, kun vielä olin luonanne? Ja te tiedätte, mikä häntä nyt pidättää, niin että hän vasta ajallaan ilmestyy. Laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, kunhan vain poistuu tieltä se, joka sitä on vielä pidättämässä. Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella. Tuon laittoman tuleminen tapahtuu Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla tunnusteoin ja ihmein, kaikin vääryyden viettelyksin niille, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua.”

Tästä ajankohdasta, jolloin Jeesus on noutanut seurakunnan taivaaseen ja laittomuuden ihminen ilmestyy, Jeesus sanoi: "Tulee yö, jolloin kukaan ei voi tehdä työtä” (Joh 9:4). Kukaan ei voi tehdä hengellistä työtä koska Pyhä Henki, joka antaa rakkauden, voiman ja rohkeuden ja vapauden sekä johdattaa työssä, on jättänyt maan ja sen ihmiset. Pyhä Henki ei enää ole täällä antamassa ihmisille voimaa puhua evankeliumia ja johdattamassa sekä lohduttamassa eikä myöskään vetämässä ihmisiä Armahtajan, Herran Jeesuksen Kristuksen, luokse.

Pyhä Henki antaa Jumalan Sanan julistukseen, evankeliumin Sanaan, elämän ja Jumalan uutta luovan voiman niin, että ihmisestä voi tulla uusi luomus, Jumalan lapsi. Pyhä Henki yhteistyössä Jumalan Sanan kanssa synnyttää Jumalalle lapsia, pelastettuja uskovia ihmisiä. Koska Pyhä Henki on nyt poissa, enää ei voida tehdä hengellistä työtä. Pyhä Henki ei ole enää kutsumassa ihmisiä sisälle pelastukseen eikä uudesti synnyttämässä Jumalalle lapsia (1 Tess 1:1-6, Joh 3:5-8, Joh 6:44). 

Mutta ei hätää; Herra Jeesus pelastaa kaikki uskovat tuosta vihasta. Hän on ennen vihan ajan alkamista noutanut meidät luokseen taivaaseen. Raamattu lupaa: Jeesus pelastaa meidät tulevasta vihasta, ts. antikristuksen hallitsemasta vihan ajasta.

1 Tess 1:8-10 ”Teidän keskuudestanne on Herran sana kaikunut, ei ainoastaan Makedoniaan ja Akhaiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt, Meidän ei tarvitse puhua siitä mitään, sillä kaikki kertovat, millainen meidän tulomme teidän luoksenne oli ja miten te käännyitte epäjumalista Jumalan puoleen palvelemaan elävää ja todellista Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän herätti kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.”

Jumalan Poika ei jätä seurakuntaansa, morsiantaan, Jumalan vihan maljojen vuodattamisen aikaan. Jumalan Poika pelastaa morsiamensa vihasta. Jumalan viha kohtaa jumalattomia ihmisiä, niitä, jotka eivät ole saaneet syntejään anteeksi, jotka eivät ole uskoneet Jeesukseen. Jumalan viha ei tietenkään kohtaa Jumalan lapsia. Siksi ylöstempaus tapahtuu ennen vihan maljojen vuodattamista maan päälle.  Siksi ylöstempaus on lohdutuksen Sana jokaiselle uskovalle: "Niin lohduttakaa toisianne näillä sanoilla" (1 Tess 4:18).

Raamattu todistaa myös näin: Olkoon kypäränämme pelastuksen toivo. Jumala ei ole määrännyt, että osaksemme tulisi viha, vaan että saisimme pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ...että me ... eläisimme yhdessä Hänen kanssaan. Säilyköön koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka kutsuu teitä, on uskollinen, ja Hän on sen myös tekevä (1 Tess 5:8-9, 23-24).

2 Tess 2:13-17  "Mutta me olemme aina velvollisia kiittämään Jumalaa teistä, te Herralle rakkaat veljet, koska Jumala valitsi teidät ensi hedelmänä pelastukseen Hengen pyhittäessä teidät, kun uskotta totuuteen. Juuri siihen hän kutsui teidät meidän evankeliumimme kautta, että te omistaisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Pysykää siis, veljet, lujina ja pitkää kiinni niistä opetuksista, jotka olette saaneet puheestamme tai kirjeestämme. Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossaan antanut meille ikuisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon sydämiänne ja vahvistakoot teitä kaikissa hyvissä teoissa ja puheissa."

Seurakunta on uskovan hengellinen koti ylöstempaukseen asti. Odotusajan saamme viettää tilapäisessä hengellisessä kodissamme Jumalan seurakunnassa pyhien yhteydessä Taivaan Isämme kanssa.

Ef 2:19-22 ”Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä, apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi Hengessä.”  

Ef 3:17-20 ”Rukoilen, että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.”

Seurakunnassa Jeesus ruokkii ja juottaa omiaan sanallaan ja Pyhällä Hengellään. Seurakunnassa keskellämme on sama Israelin Kallio, Jeesus Kristus, joka juotti kansaansa erämaassa ja antoi taivaasta mannaa yliluonnollisesti.

Matt 18:20 ”Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä sopii keskenään mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.”

Matt 28:20 ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka.”

Seurakunnassa rakennumme ja voimistumme yhteisestä uskosta. Jumala tahtoo tuoda jokaisen lapsensa seurakuntaan

Apt 2:41-42 ”Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka pelastuivat.”

Lue vielä Psalmi 27. Tämä on yksi seurakunnan salaisuus ja tarkoitus, ja sinulle se on uskottu.

Siunattuja hetkiä Jumalan seurakunnassa Herran hoidossa ja huolenpidossa.

https://www.youtube.com/watch?v=lTodEB25zj8

JEESUKSEN TULEMINEN ÖLJYMÄELLE

Jeesus tulee takaisin kaksi kertaa. Edellä kerroin ensimmäisen tulemuksen, jossa Jeesus noutaa omansa taivaaseen Joh 14:1-6 Sanan lupauksensa mukaisesti. Tämä tapahtuma on maailmalle näkymätön tapahtuma. Jeesus ei tule tempauksessa näkyvällä tavalla ruumiillisesti vaan Hän tulee yläilmoihin ihmisten  näkemättä Häntä.  

Vihan ajan lopussa Jeesus tulee näiden taivaaseen hakemiensa uskovien pyhiensä kanssa Öljymäelle ruumiillisessa muodossa (Apt 1:11, Ilm 1:7-8). Silloin Hän tulee näkyvällä tavalla samanlaisena kuin Hän oli ylösnousemuksensa jälkeen ja söi opetuslastensa kanssa heidän nähtensä (Joh 21:4-15, Luuk 24:36-48). Silloin Jeesus ottaa maailman herruuden ja perustaa tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan. Tästä Jeesuksen toisesta tulemuksesta maan päälle Sakarja kirjoittaa luvuissa 12-14. Myös Juuda kertoo tästä tapahtumasta.

Juuda 1:14-15 "Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: "Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet.""

Sak 14:3-5 "Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niin kuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi."

Sak 12:9-10 "Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista."

KRISTUS JA SEURAKUNTA HALLITSEVAT

Vihan ajan jälkeen Jeesus Kristus tule takaisin taivaasta tuhannen tuhansine pyhineen? Nämä pyhät ovat uskovat, jotka Hän oli aikaisemmin hakenut taivaaseen (Joh 14:3, Juuda 1:14-15). "Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi" (Sak 14:5).

Ilmestyskirja:20:1 Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa. 

20:4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä 
sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja HALLITSIVAT KRISTUKSEN KANSSA TUHANNEN VUOTTA. 

Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, 
vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja HALLITSEVAT HÄNEN KANSSAAN NE TUHANNEN VUOTTA. 

20:7 Ja kun ne TUHAT VUOTTA ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan, ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, 
Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.

1 Kor 6:2-3 "Ettekö tiedä, että pyhät tulevat tuomitsemaan maailman? Jos te tuomitsette maailman, ettekö kelpaa ratkaisemaan vähäpätöisiä asioita? Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä? Emmekö sitten voi tuomita maallisiakin asioita?"       https://www.youtube.com/watch?v=idRFEzQhVqw