Ekumenia

AIHEEN PERUSTA

Kun puhutaan ekumeniasta, puhutaan Jumalaan uskovien ihmisten pyrkimyksistä keskinäiseen yhteyteen ja rakkauteen. Ekumeniassa pyritään yhdistämään kaikki Jumalaan uskovat ihmiset huolimatta siitä, mikä ihmisten Jumalan nimi on ja mihin jumalaan he uskovat. Jumalaan uskovien ihmisten yhteys tulee aina perustua yhteen Jumalaan. Vain se yhteys, joka perustuu Luojaan, on oikeaa Jumalan luomaa yhteyttä. Kaikkia Jumalaan uskovia ihmisiä ei siis voida yhdistää Jumalassa, koska heillä kaikilla ei ole Elävää Jumalaa: Luojaa, ja yhteyttä Häneen. 

Luoja: Jumala, on Sana ja Henki. Sana ja Henki on Totuus. Jumala on siis Totuus. Kristittyjen uskovien yhteys perustuu, ja tulee perustua, Totuuteen. Silloin se ei perustu, eikä voi perustua, ihmisten kiltteyteen eikä suvaitsevaisuuteen. Jos se perustuisi ihmisten kiltteyteen ja suvaitsevaisuuteen, tai jopa ihmisten rakkauteen, se ei perustuisi enää Jumalaan. Se perustuisi ihmisiin ja heidän "hyvyyteensä". Oikea aito kristittyjen rakkauden yhteys nousee Jumalasta ja Hänen rakkaudesta. Jumala on siis kaiken aidon hengellisen yhteyden perusta ja lähde. 

Kristittyjen pyrkiessä yhteyteen eri kirkkokuntien kanssa yhteyttä voidaan yrittää saada aikaan ohi Jumalan. Se on väkevää eksytystä. Tämä kirjoitukseni käsittelee tätä asiaa.  

 

SITTEN VARSINAISEEN AIHEESEEN 

Kristikunnassa uskovat pyrkivät keskinäiseen yhteyteen ja rakastamaan toisiaan seurakuntarajoista riippumatta. Se on tietenkin hyvä asia. Näissä yhteyksissä puhutaan ekumeniasta. Ajatellaan, että kun me olemme uskovia ja vaikka kuulumme eri seurakuntiin, olemme sisaria ja veljiä Kristuksessa Jeesuksessa. Aivan oikein. Kaikki uudestisyntyneet Jeesukseen Kristukseen uskovat ihmiset ovat sisaria ja veljiä Kristuksessa. Meidän uskovien tulee myös rakastaa toisiamme ottamatta huomioon missä seurakunnassa sisaremme tai veljemme käy.

Kuitenkin kun Raamattu puhuu uskovien yhteydestä, Raamattu tarkoittaa Jumalan Hengen luomaa yhteyttä. Tämä yhteys on syvällä ihmisen hengessä. Vain Jumala voi yhdistää uskovia tällä syvällisellä ihmisen hengen tasolla tapahtuvalla yhteydellä. Ekumeeninen yhteys ei ole tätä Jumalan luomaa syvää yhteyttä. Perustelen: 

Uudestisyntymättömän ihmisen henki on kuolleessa tilassa. Hänellä ei ole hengessään yhteyttä Jumalaan eikä myöskään Jumalan lapsiin. Siksi hän ei ymmärrä uskovien hengen tasolla olevaa yhteyttä. Sitä ymmärrystä ei voi häneltä edes vaatia. Hänelle ihmisten väliset yhteydet ovat aina vain sielujen tasolla olevaa sielullista yhteyttä.

Uudestisyntymisessä (uskoon tulossa) Jumalan Henki tulee ihmisen kuolleeseen henkeen ja tekee sen eläväksi (Ef 2:1,5). Hänen elävä henkensä on nyt yhteydessä Jumalaan ja toisiin uudestisyntyneisiin eläviksi tehtyihin uskoviin Jumalan lapsiin. Uskova yhtyy uskoontulossaan Herraan, joka on Henki ja Sana.

Uudestisyntymätön ihminen ei voi olla yhteydessä Jumalaan eikä uudestisyntyneisiin uskoviin tällä syvällisellä hengen tasolla. Uskosta osattomille uskovat ovat "outoja lintuja" eivätkä he ymmärrä heitä. Siksi uskovilla ja uskosta osattomilla ei kovin helposti klikkaa yksiin (1 Joh 3:1).

Pyhän Hengen luoma yhteys on paljon syvällisempää yhteyttä kuin sielujemme tasolla tapahtuva yhteys. Mutta tietysti myös uskovilla on sielujenkin tasoista yhteyttä. Mutta tässä puhumme Jumalan luomasta hengen yhteydestä Pyhässä Hengessä: Jumalassa.

 

OMIA KOKEMUKSIA JUMALAN LUOMASTA YHTEYDESTÄ

Muistan omasta uskoon tulostani. Ennen jättäytymistäni helluntailaiset olivat mielestäni harhaoppisia ja minulle jopa vastenmielisiä hihhuleita, joita minun tulisi välttää. Minulla ei ollut hengen yhteyttä heidän kanssaan.

Sitten kun olin jättäytynyt Jeesukselle ehdoitta ja kokosydämisesti Hänen tahtomallaan tavalla, huomasin suureksi hämmästyksekseni, että he ovat minulle rakkaita sisaria ja veljiä. Minä huomasin myös, että he rakastavat minua, ja että minä rakastan heitä. Koin, että olen yksi heistä. Nyt minulla olikin yhteys heidän kanssaan hengen tasolla. Tämä oli erittäin voimakas tunne.

Miksi minä en ollut huomannut tätä aikaisemmin? Mitä minulle oli tapahtunut? Mistä tämä äkillinen asennemuutos hellareita kohtaan johtui? Tämä muutos oli sydämessäni syvällisenä muutoksena. Sitä ei ihmiset saaneet aikaan. Se tapahtui muutamassa päivässä, tai muutamassa tunnissa. Se muutos oli Jumalan vaikuttamaa yhteyttä.

Selitän:

Jumala oli kutsunut minua yhteyteensä Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Tulin Jumalan luokse Jeesuksen kautta ja Jeesuksessa Kristuksessa (Joh 14:6,10-11). Olin nyt yhtynyt Herraan, joka on Henki (1 Kor 6:17) ja Jumalan Sana, Herra Jeesus Kristus. Pyhä Henki siis yhdisti minut Sanan kautta Sanassa Jumalan (Hengen) yhteyteen. Olin nyt uskovana yhteydessä Jumalaan Hänessä, Jumalan Sanassa. Jumala siis yhdisti minut itseensä Sanassaan.

Koska minä olin nyt yhteydessä Jumalaan Jumalan Sanassa ja Pyhässä Hengessä, minulla oli yhteys myös toisiin uskoviin, jotka olivat samassa yhteydessä Jumalaan Sanassa ja Pyhässä Hengessä. Tästä syystä minä myös koin syvällistä yhteyttä uskovien kanssa Pyhässä Hengessä hengen tasolla. Tämän yhteyden oli Jumalan Sana ja Pyhä Henki luonut ja saanut aikaan. Yhteytemme ei siis ollut ihmisten kehittämää ja aikaansaamaa ystävyyttä. 

Ensin ihmisellä täytyy olla yhteys Jumalan kanssa. Sitten hänellä on Jumalasta lähtöisin oleva Jumalan luoma yhteys toisten Jumalan lasten kanssa Pyhässä Hengessä ja Sanassa (1 Joh 1:1-3).

OIKEA USKOVIEN YHTEYS PERUSTUU JUMALAN SANAAN

Koska Jumala kutsuu ihmisiä luokseen ja yhteyteensä Jumalan Sanan kautta Jumalan Sanassa, oikea raamatullinen uskovien yhteys perustuu aina Jumalan Sanaan. Tästä syystä Jumalan Sanan ulkopuolella ei voi olla syvällistä Pyhän Hengen luomaa yhteyttä. Muu yhteys ei ole Raamatun ilmoittamaa uskovien yhteyttä.

Uskova, joka uskoo joissakin opin kohdissa eri tavalla kuin minä tai sinä, voi elää lähellä Jumalaa, olla pelastettu Jumalan lapsi, ja jopa tehdä menestyksekästä hengellistä työtä, ja Jumala on hänen kanssaan.

Jumala ei käytä työssään uskovaa siksi, että hän on oikeassa opissa, kaikessa oikeassa. Jumala käyttää ihmistä, jonka sydämen asenne suhteessa Jumalaan on oikea, ja koska Hän tahtoo tehdä työtään vajavien virheellisten ja erehtyvien ihmisten kautta. Hänellä kun ei ole täydellisiä virheettömiä ja erehtymättömiä palvelijoita. Siksi Jumala käyttää meitä heikkoja vajavia ja erehtyviä ihmisiä työssään. Siis se, että Jumala käyttää uskovaa voimakkaasti, tuntuvasti ja näkyvästi, ei ole todiste hänen oikeaoppisuudestaan tai erehtymättömyydestään.

Oikeastaan sellaisen uskovan, jonka kautta Jumala toimii, tulee sitä suuremmalla syyllä tarkkailla opetustaan ja toimintaansa, ettei hän joudu vihollisen paulaan ja tule eksytetyksi oikealta suoralta Sanan viitoittamalta tieltä. Eksytetty palvelija voi eksyttää myös toisia ihmisiä. Jumalan voimavaikutuksetkaan uskovan kautta eivät todista uskovan oikeaoppisuutta.

Ohjenuora on aina Jumalan Kirjoitettu Sana, ei yksikään ihminen, ei hänen palvelutehtävänsä ja sen mahdollinen menestyminen, eikä mitkään hengelliset ilmiöt. Pyhä Henki vie uskovan aina Kirjoitettuun Raamatun Sanaan ja Sanan luomaan yhteyteen Sanassa.

Siis, syvällistä Jumalasta lähtöisin olevaa Jumalan Sanan Hengen luomaa ihmisen hengen tasolla hengessä olevaa yhteyttä toisen uskovan kanssa ei ole, jos emme ole yhtä Sanassa.

Jos emme ole yhtä Sanassa, emme myöskään voi olla yhtä Pyhässä Hengessä, koska Sana on Henki ja elämä. ”Minä ja Isä olemme yhtä", ts. yksi Jumala (Joh 10:30). Ei voida ajatella, että meillä on hengessämme syvällinen yhteys keskenämme jos me riitelemme tai väittelemme oppikysymyksistä. Ei sellainen "yhteys" ole Jumalasta. Ja vaikka emme väittelisikään opeista, ja vaikka hyväksyisimme toisen uskovan sellaisenaan, emme kuitenkaan voi luulotella hengellistä yhteyttä mikäli pidämme toista harhaoppisena, ja jopa eksyttäjänä. Eihän se ole Jeesuksen perään kuuluttamaa yhteyttä, ts. ykseyttä Kristuksessa: Sanassa. Jumalan Henki luo rauhan ja rakkauden ilmapiirin uskovien yhteyteen, ja tämä tietenkin Sanan kautta Sanassa. 

Raamattu kehottaa uskovia säilyttämään (Jumalan) Hengen yhteys/ykseys.

Ef 4:1-6 "Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti, kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään Hengen ykseys: yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa."

Hengen yhteyttä/ykseyttä on siis olemassa. Se yhteys on yhdessä ruumiissa, yhdessä Hengessä, yhdessä toivossa, yhdessä Herrassa, yhdessä uskossa, yhdessä kasteessa ja yhdessä Jumalassa. Hän luo tätä yhteyttä kaikissa uskovissa. Mutta tämä yhteys voidaan säilyttää, tai se voidaan tuhota. "Pyrkikää säilyttämään Hengen ykseys".

"Henkeä älkää sammuttako" (1 Tess 5:19). "Mutta jos purette ja syötte toisianne, varokaa, ettette kokonaan tuhoa toisianne" (Gal 5:15). "Te tapatte ja kiihkoilette mutta ette voi saavuttaa" (Jaak 4:2).

Hengen yhteyden säilyttäminen tapahtuu tietenkin olemalla yksimielisiä ja sopuisia, sekä olemalla kaikessa nöyriä, lempeitä ja pitkämielisiä sekä kärsien toisia uskovia rakkaudessa (Fil 2:1-4, Room 12:10, Kol 3:12-15, 1:4,8, 1 Kor 13:4-7, 14:1, Gal 5:6). 

Tässä asiakokonaisuudessa Paavali julistaa: "Yksi ruumis ja yksi Henki, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste ja yksi Jumala" (Ef 4:1-6). Tämä yksimielisyys ja Hengen yhteys/ykseys on tietysti Jumalan Sanan kautta Jumalan Sanassa, ei missään muussa, koska Sana ja Henki on yksi Jumala.

Näin Jumalan Sana, Herra Jeesus Kristus, on uskovien hengellisen Pyhän Hengen luoman yhteyden/ykseyden lähtökohta ja perusta. Sanasta ja Sanaan on kaikki, ja kaikki Jumalasta poikkeamiset yhdistetään Sanassa Sanaan: Jumalaan (Room 11:36, Kol 1:16, Ef 1:10).

Fil 2:1-2, 4:1-2, Ef 4:1-6,13, Apt 1:14, 2:46-47, 4:23-35, 1 Piet 3:8, Room 15:5-6.

Otan tähän esimerkin elävästä elämästä.

Olen istunut uskovien kokoontumisissa vapaissa keskustelutilanteissa jolloin ollaan keskusteltu uskon asioista ja Raamatun opeista. Kaikki läsnä olevat uskovat ovat olleet yksimielisiä kaikessa siinä, mitä on puhuttu ja tehty. Ollaan siis oltu yksimielisesti koolla (Apt 1:14, 2:46, 4:24, 5:12, Room 15:1-7). Silloin näissä tilanteissa on voitu kokea hyvää hengen yhteyttä Pyhässä Hengessä ja Pyhän Hengen suloista läsnäoloa ja Voimaa. Siksi kaikki uskovat ovat viihtyneet Pyhän Hengen läsnäolossa. Herra on ollut mielissään uskovien hyvästä yhteydestä ja yksimielisyydestä. Sitten kun on alettu rukoilla, Pyhä Henki on voinut ilmestyä voimakkaasti ja armolahjat ovat toimineet. Tämä tietenkin uskovien rakkaudellisen Hengen yhteyden kautta johon Herra mielistyy.

Mutta sitten joku esitti oman voimakkaan poikkeavan mielipiteensä ja tulkintansa jostakin Raamatun Sanasta ja opista, johon toiset eivät voineet yhtyä. Joku ryhtyi oikaisemaan esille tuotua Raamatun Sanan tulkintaa. Sitä "oikeassa oleva" voimakkaan mielipiteen esittäjä ei hyväksynyt. Näin riidan poikanen oli syntynyt.

Hyvään yhteyteen tuli heti rike. Enää ei koettu samaa hyvää Hengen yhteyttä. Voimakas poikkeava mielipide rikkoi sen yhteyden. Pyhä Henki murehti rikettä ja "vetäytyi pois". Tilalle oli tullut harmistuneisuutta ja pelkoa siitä, että syntyy riitaa. Ja joskus sitä riitaa sitten syntyikin, ja katastrofi oli faktumi. Nyt ei rukouskaan tuntunut yhtä mielekkäältä. Joku sitten pyrki korjaamaan rikettä muuttamalla puheenaihetta, tai muuten selittämällä asiaa pyrkien lieventämään tapahtunutta vahinkoa. Tällaista olen havainnut. Mutta vahinko oli jo tapahtunut. 

Uskoisin, että uskovan ei joka paikassa tule pyrkiä opettamaan ja ojentamaan toisia uskovia, ei varsinkaan uskovien kokoontumisissa. Jos sinä ajattelet saaneesi Sanan kautta enemmän ymmärrystä jostakin Raamatun opista kuin toverisi, sinun ei tule tuoda sitä esille joka paikassa. Sinä voit omalla oikeassa olemisellasi ja voimakkailla eriävillä mielipiteilläsi rikkoa uskovien välistä yhteyttä. Tämä vaikka olisit saanut oppisi Jumalalta. Tulee olla myös nöyrä ja lempeä toisia uskovia kohtaan. Tulee myös olla herkkä Pyhän Hengen äänelle. Opeta silloin, kun sinua pyydetään opettamaan, tai kun/jos keskustelutilanteissa annetaan ymmärtää, että sinun mielipidettäsi tahdotaan kuulla. Tässä kohtaa on hyvä olla vähän itsekriittinen ja varovainen, ettei vain toimisi lihassa ja tuhoaisi uskovien ykseyttä. Hengen hedelmä on mm. itsensähillitseminen (Gal 5:22). 

Uskovien hengen yhteys on tärkeämpi kuin yksilöuskovan oikeassa olemiset ja oman opin ja tietämisen esille tuomiset. Jumala ei vaadi keneltäkään uskovalta täydellistä oikeassa olemista, täydellistä ymmärrystä ja tietoa. Kaikki ihmiset ovat vajavia, kukaan ei ole kaikessa täydellisen oikeassa. Raamattu todistaa, että kaikki me erehdymme puheissamme (Jaak 3:1-2). Jumala ymmärtää ja hyväksyy erehtyviä virheellisiä uskovia. Siksi kaikki tulee koetella Jumalan Kirjoitetulla Sanalla. Sen tähden meidänkin tulee hyväksyä se tosiasia, ettei kaikilla ole samaa tietoa ja ymmärrystä hengellisistä asioista. Emme voi väkisin vääntää kaikkia uskovia uskomaan ja ymmärtämään samalla tavalla kuin me. 

JEESUKSEN RUKOILEMA USKOVIEN YHTEYS

Joh 17:20-23 Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun (Sanaan), että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa (Sanassa) ja minä sinussa (Pyhässä Hengessä). Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä (Sanassa ja Pyhässä Hengessä), jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me (Sana ja Henki) olemme yhtä - minä (Sana) heissä ja sinä (Pyhä Henki) minussa - jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet rakastanut minua.

Jeesus tarkoittaa ja rukoilee uskovien keskuuteen samaa yhteyttä kuin mikä Hänellä ja Isällä oli. Jeesus ei riidellyt Isän kanssa Raamatun Sanan tulkinnoista eikä Jumalan tahdosta. Jeesus rukoilee Isää pyhittämään opetuslapset totuudessa. Hän toteaa: "Sinun Sanasi on totuus." Sitten Hän sanoo pyhittävänsä itsensä heidän tähtensä, "että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa" (Joh 17:17-19). Siis, pyhitetyt totuudessa: Jumalan Sanassa. Yhteys ja Jeesuksen perään kuuluttama uskovien pyhitys on Jumalan Sanassa! Se on vaeltamista Hänessä, Sanassa, sekä juurtumista Sanaan ja Hänessä rakentumista ja vahvistumista uskossa (Kol 2:6-7).

Jumala ei missään kehota uskovaa pitäytymään ja juurtumaan muuhun kuin itseensä, Jumalan Sanaan. Paavali varottaa uskovia järkeisopeista ja ihmisten perinnäissäännöistä koska ne eivät ole Jumalasta. Hän varottaa uskovia pitäytymästä muuhun kuin Kristukseen, Jumalan Sanaan (Kol 2:8).

Jeesus ei rukoile kiltteyteen ja suvaitsevaisuuteen perustuvaa yhteyttä uskovien välille. Hän rukoilee Häneen itseensä perustuvaa yhteyttä. Pysykää minussa, Sanassa ja Hengessä (Joh 15:4,7). Sana ja Henki on Totuus.

Ef 2:19-22 Te olette pyhää kansaa ja Jumalan perhettä apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä (Jumalan Sanassa) koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa (Herra on Henki 2 Kor 3:17-18). Hänessä (Sanassa, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa ja Pyhässä Hengessä) tekin rakennutte yhdessä muitten kanssa Jumalan asumukseksi Hengessä: Isässä Jumalassa: Jumala on Henki, ja Pojassa: Sana on Henki ja elämä ja Jumala. Joh 1:1,14, 6:63, 14:23, Apt 2:1-4, 1 Kor 3:16, 2 Kor 6:16.

YHTEYS RAKKAUDESSA TOTUUTEEN

Jumala antoi seurakuntaan seurakuntavirat tehdäkseen pyhät valmiiksi palveluksen työhön ...

Ef 4:13-16 kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan... että me totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, (Jumalan Sana ja Henki) JOSTA koko ruumis, yhteen liitettynä ja KOOSSA PYSYEN jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa...

Joh 13:55 "Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni jos teillä on keskinäinen rakkaus."

Jumalan rakkaus on annettu meille Jumalan Sanassa, Kristuksessa Jeesuksessa (Room 8:39) ja Sanan kautta Pyhässä Hengessä. Tämä rakkaus on: Jumala rakastaa meitä.  Silloin myös me voimme rakastaa sisariamme ja veljiämme tällä samalla Jumalan meille antamalla ja vaikuttamalla rakkaudella. Silloin todellinen Jumalan tahtoma uskovien yhteys on rakkaudessa Jumalan Sanaan (Joh 14:21-24) ja Sanan kautta rakkaus Pyhässä Hengessä toisiin uskoviin. Ja Jumalan Sana on Totuus. Hengellinen yhteys perustuu siis rakkauteen Totuuteen, Jumalan Kirjoitettuun Sanaan.  

Oikea hengellinen yhteys ja ykseys on aina Jumalan Sanassa ja Sanan kautta. Silloin se on myös yhteyttä Pyhässä Hengessä koska Jumalan Sana on Henki. Uskova on pyhittänyt itsensä, ts. erottautunut pois maailmasta kuuliaiseksi Jumalan Sanalle uskon kautta Jumalan Sanaan. Hän on yhtynyt Herraan, joka on Sana ja Henki. Silloin hän kokee Jeesuksen rukoilemaa ja perään kuuluttamaa yhteyttä toisten Jumalan Sanaan uskovien ja itsensä Sanalle kuuliaisiksi alistaneiden Herralle itsensä pyhittäneiden uskovien kanssa.

Tästä johtuen Jumalan Sana Pyhässä Hengessä joko yhdistää tai erottaa ihmisiä toisistaan, jopa uskovia. Siis, Sana ei vain yhdistä. Se myös seuloo ja erottaa ihmisiä toisistaan. Näin on käytäntökin osoittanut. Kaikki ihmiset, kaikki uskovatkaan, eivät usko Jumalan Sanaa sen kaikilta osilta. Kaikki uskovat eivät rakasta Jumalan Kirjoitettua Sanaa yhtä paljon. Jeesus pani Pietarin tenttiin ja kysyi häneltä: "Rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset?" (Joh 21:15). Kaikilla kristinuskoa tunnustavilla ihmisillä ei ole rakkauden kautta uskovia yhdistävää uskoa.

Jos ei ole rakkautta Totuuteen, voidaan alkaa rakentaa omaa kuppikuntaa muun kuin Sanan Totuuden ympärille. Silloin motiivi on muu kuin Jumalan rakkaus. Totuus on Jumalassa ja Hänen rakkaudessaan koska Jumala on rakkaus ja Totuus. Silloin Jumala on rakkauden kautta Totuudessa. Oikea oppi edellyttää Jumalan rakkautta. Oppi tai toiminta ilman rakkautta ei ole Jumalasta. Sellainen toiminta on sielullista.

Tästä syystä uskoisin, että kristikunnassa on monia eri seurakuntia. Jumala voi kuitenkin siunata näitä seurakuntia ja vaikuttaa siellä kaikesta huolimatta. Tämä tietenkin siitä syystä, että täydellisen puhdasoppista seurakuntaa ei ole olemassakaan. Kaikki seurakunnat ovat vajavia koska ne koostuvat vajavista ihmisistä. Mutta ...

Ei voida olla syvällisessä hengellisessä yhteydessä toisella tavalla uskovien ja kaikkien kristinuskoa tunnustavien ihmisten kanssa. Yhteyttä kyllä monin paikoin yritetään luoda ja teeskennellään. Jopa seurakunnat hakevat yhteyttä jonkun toisen kristillisen seurakunnan kanssa. Sanotaan, että meillä on yhteys koska me uskomme samaan Jeesukseen Kristukseen, ja koska meillä on sama Jumala. Tällainen yhteys on sielullista yhteyttä. Sielulliseen yhteyteen ei tarvitse olla uskova. Sielullista yhteyttä ihmisten kesken on maailmassa ilman uskoa ja ilman hengellisyyttäkin.

Jos hengellistä yhteyttä/ykseyttä etsitään ja siihen pyritään, sitä yritetään saada aikaiseksi, yhteyttä ei oikeasti ole. Sellaista, mitä on, ei tarvitse etsiä eikä yrittää saada aikaiseksi. Hengellisillä uskovilla on heti yhteys Pyhässä Hengessä ilman yrittämisiä ja ilman etsimisiä ja ponnisteluja.

Ekumeeniseen yhteyteen pyrkivä ihminen, tai seurakunta, todistaa ja tunnustaa yhteyteen pyrkimisellään, ettei yhteyttä ole. Sitä ei ole koska Jumala ei ole päässyt sitä luomaan Sanassa ja Pyhässä Hengessä. Uskovien yhteys on Jumalasta Jumalan luomaa yhteyttä. Vain Jumala saa oikeaa hengellistä yhteyttä aikaan. Turhaan ihminen yrittää luoda sellaista, mihin vain Jumala kykenee. Uskovan tehtävä on välittää ihmisille Jumalan Sanaa. Jumala sitten yhdistää Sanaan uskovat ja Sanan vastaan ottavat ihmiset toisiin Sanaan uskoviin ihmisiin. Tämä yhdistäminen tapahtuu aina Sanassa ja Pyhässä Hengessä.

 

EKUMENIAN SEURAUS

Pyrkimykset ekumeniaan johtavat aina kompromisseihin. Ekumeniaan pyrkivät ihmiset ja seurakunnat joutuvat pakostakin kompromisseihin Jumalan Totuudesta: Sanasta. He joutuvat tekemään kompromisseja, jotta he eivät loukkaisi toista uskovaa ja toista seurakuntaa ja sen edustajia. Ajatellaan, että tulee olla kiltti ja suvaitsevainen toista uskovaa kohtaan, mikäli tahdotaan yhteyttä hänen kanssaan.  Silloin eksytään pois Sanasta, Totuudesta, ja ollaan eksyksissä ja tuuliajolla (Ef 4:14). Tällaiset kompromissit eivät koskaan ole Jumalasta. Jumala ei tee kompromisseja Totuudesta. Hän tahtoo uskovan seuraavan Totuutta ja pysyvän Totuudessa.

Kun Paavali oli "kaikille kaikkea" hän ei tehnyt kompromisseja toisin uskovien kanssa. Paavali ei mukautunut heidän oppeihinsa ja uskoonsa. Hän oli kaikille kaikkea johdattaakseen, niin monta eksynyttä sielua kuin mahdollista, sisälle Totuuteen, Jumalan Sanaan, kuuliaiseksi Totuudelle, Jeesukselle Kristukselle, Jumalan Sanalle (1 Kor 9:19-27, Room 1:5, 15:14-19). 

JUMALA YHDISTÄÄ IHMISET JUMALAN SANASSA

Jumala tahtoo yhdistää kaikki yhdeksi Kristuksessa, Jumalan Sanassa. Jumala ei yhdistä ihmisiä pelkästään ihmisten sielujen tasolla. Hän yhdistää ihmiset Jumalan Sanassa ja Pyhässä Hengessä. Jumala tahtoo luoda kaikki ihmiset uudeksi ihmiseksi Sanassa (Ef 2:15, 2 Kor 5:17).  Silloin ihmisen yhteys toisen ihmisen kanssa on hengessä. Kun tämä yhteys/ykseys on syntynyt, täysin tuntemattomankin ihmisen kanssa koetaan heti yhteys Pyhän Hengen kautta hengessä. Sielujen välinen yhteys tarvitsee tutustumisen. Ihmisten hengessä koettava Jumalan luoma hengen yhteys ei sitä vaadi.

Ef 1:9-10 "Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä: hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä."

Joh 12:32 "Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni."

Joh 6:45 "Jokainen, joka on kuunnellut isää ja oppinut häneltä, tulee minun luokseni".

2 Kor 5:17 "Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus".

Oikea hengellisyys ja oikea uskovien yhteys perustuu, ja sen tulee perustua, Kristukseen, Jumalan lihaksi tulleeseen Sanaan. Mikäli uskova kuvittelee olematonta yhteyttä, ja pyrkii elämään sen mukaan, hän voi syyllistyä ulkokultaisuuteen, ts. teeskentelyyn. Teeskennelty hengellinen yhteys on kiusallista, missä sitä on havaittavissa. Se ei voi kantaa hyvää hedelmää koska se perustuu sielullisuuteen ja teeskentelyyn. Se ei perustu todelliseen aitoon Jumalan Sanan ja Hengen luomaan ja vaikuttamaan yhteyteen Jumalan rakkaudessa: Jumalassa.

Jumala tahtoo aina aitoa ja aitoutta. Jumala viihtyy siellä, missä on aitoa oikeaa Pyhän Hengen luomaa yhteyttä. Siksi teeskennelty hengellinen yhteys on mielestäni eksyttävää tekopyhyyttä ja hylättävä. Paavali nuhteli Pietaria voimakkaasti teeskentelystä (Gal 2:11-14). Teeskennellyn ja kuvitellun yhteyden hylkäämisen ei tarvitse johtaa riitoihin ja toisen syyttelyihin tai halventamiseen. Tehkäämme työtä kukin omilla tahoillamme mutta toinen toistamme kunnioittaen ja siunaten.

Joskus on jopa raamatullista erota työtoverista, jos tulee riitaa, tai ennalta ehkäisevässä tarkoituksessa, ettei tulisi riitoja.

Paavali ja Barnabas joutuivat riitaan Markuksen tähden ja erosivat toisistaan. Paavali otti matkaseurakseen Silaksen ja Barnabas otti mukaansa Markuksen. Jumala oli heidän kanssaan, niin Paavalin kuin Barnabaankin kanssa (Apt 15:36-41, 28:25). On siis joskus jopa hyväksi erota vaikka työtoverista jos tulee riitaa.