jatkoa kolminaisuus tekstilleni

Tämä sivu on jatkoa kolminaisuus tekstilleni. Tekstin pituuden vuoksi on ehkä tarpeellista jakaa teksti kahteen eri osaan, niin sitä on helpompi lukea. 

 

PYHÄ HENKI ON VT:N JUMALA

Selitän vielä Jumalaa ja Jeesusta seuraavassa. Raamattu ilmoittaa meille hyvin selvästi, että VT:n Jumala on Pyhä Henki. Pyhä Henki taas on Isä ja Jeesus Pyhässä Hengessä läsnä seurakunnassaan. Pyhässä Hengessä on Isä ja Jeesus. 

Hebr 3:7-12 "Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin teitte kapinoidessanne kiusaamisen päivänä autiomaassa. Siellä teidän isänne kiusasivat ja koettelivat minua," Kuka puhuu nämä sanat? Pyhä Henki. Ketä kiusattiin erämaassa? VT:n Jumalaa! Pyhä Henki sanoo, että Israelin kansa kiusasi Häntä, siis Pyhää Henkeä.

Pyhä Henki jatkaa: "vaikka näkivät minun tekojani neljäkymmentä vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: "Aina he eksyvät sydämessään." He eivät oppineet tuntemaan minun teitäni, ja niin minä vihassani vannoin: "He eivät pääse minun lepooni'" (Heb 3:9-11).

Tässä puhuu VT:n Jumala. Hebrealais kirjeen kirjoittaja tiesi, että Jumala on Henki, Pyhä Henki (Joh 4:24, 2 Kor 3:17-18). "Varokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta," (Hebr 3:12). Tässä kirjoittaja varottaa luopumasta Hänestä, joka puhui, siis Pyhästä Hengestä. Hän sanoo, että joka Hänestä luopuu, luopuu elävästä Jumalasta.

Paavali tiesi, että Herra (Jumala) on Henki (2 Kor 3:17-18). Ja että Jeesus on tuo Herra (2 Kor 4:5). Ja että Jeesus on Henki (Room 8:9-11). Vertaa 2 Kor 3:17 ja 4:5 sekä Joh 8:36. Huomaa tämä 2 Kor 3:17 ja 4:5 asiayhteys, jossa Herra on Henki ja Jeesus on Herra. Myös Pietarille tämä oli itsestään selvä asia. Pietarin opin mukaan VT:n profeetoissa oli Kristuksen Henki, Jeesuksen Henki: "heissä oleva Kristuksen Henki viittasi edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta" (1 Piet 1:11). Pietari tiesi varmasti, että VT:n profeetoissa oli Herran Jumalan Henki. Hän kirjoittaa Kristuksen Hengen olleen VT:n profeetoissa. Heissä oli siis Kristus, joka on Henki: Jumala (Room 9:5). 

Aikaisemmin totesimme, että Jumalan Sana on Jumala: Henki ja elämä, ilmestynyt lihassa (1 Joh 1:1-2, Joh 1:1,14). Jeesus on Jumalan Sana, Henki: Kristus, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa ihmisenä. Johannes todistaa kirjoittaneensa evankeliuminsa, jotta lukija/kuulija uskoisi Jeesuksen olevan Kristus (Joh 20:31). Edelleen Johannes todistaa, että se Henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta Kristukseksi, ei ole Jumalasta. Tästä tunnemme Jumalan Hengen ja eksyttävän antikristuksen hengen. Siis, se ihminen, jossa Pyhä Henki vaikuttaa, tunnustaa Herran Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi Jumalaksi. Kristus on Jumala (Room 9:5). Antikristuksen hengen vaikutuksessa ihminen ei tunnusta Jeesusta.

 

JUMALAN JA PYHÄN HENGEN TEMPPELI.

Jumala asuu temppelissään, seurakunnassaan ja yksilöuskovissa.  Ruumiimme on Jumalan ja Pyhän Hengen temppeli. Paavali oikein painottaa näitä asioita kysymällä korinttolaisilta: "Ettekö tiedä?"  ”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?” (1 Kor 3:16). ”Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, Hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta? Te ette ole itsenne omat, teidät on kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne” (1 Kor 6:19-20).  Vertaa: Jumalan oma on Kristuksen oma ja Kristuksen oma on Jumalan oma: Room 8:9, 1 Kor 15:23, Apt 27:23, 2 Kor 10:7, Gal 3:29. 

Meidät on lunastettu isiltä peritystä turhasta syntisestä vaelluksesta Kristuksen kalliilla verellä (Apt 20:28, 1 Piet 1:17-21). Kristus on siis Lunastajamme ja omistajamme. "Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja ne seuraavat minua." Hänen kautta me uskomme Jumalaan (1 Piet 1:20-21). Paavali käskee kirkastaa Jumala ruumiissamme (1 Kor 6: 20).  Hän toivoi kovasti, että tämä toteutuisi hänessä itsessään. Hän tahtoi kirkastaa Kristuksen ruumiissaan.  "Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä" (1 Kor 6:15). ..."että Kristus nyt, niin kuin aina, tulee rohkeasti ylistetyksi minun ruumiissani, joko elämän tai kuoleman kautta" (Fil 1:20). Paavalille Pyhä Henki, Jumala ja Kristus oli sama persoona. Hän myös tarkoitti, että se ymmärrettäisiin niin. 

”Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani". Sen tähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias" (2 Kor 6:16-17). Jeesus on Kaikkivaltias Jumala (Matt 28:18, Ilm 1:7-8).

Jos me tulkitsemme Raamatun Sanan, juuri niin kuin se on kirjoitettu, silloin uskomme, että Kaikkivaltias Jumala asuu uskovissa Pyhässä Hengessä. Uskovat ovat siis Jumalan asumus, temppeli. ”Minä olen oleva heidän Isänsä ja Jumalansa”. Vertaa Jes 9:5 ja Ilm 1:8, 21:3-7.

PYHÄ HENKI JAKAA ARMOLAHJOJA JA VAIKUTTAA ARMOLAHJOJEN TOIMINTAA. 

Paavali opettaa armolahjoista. Siinä yhteydessä hän puhuu yhdestä Hengestä, joka jakaa armolahjoja. Tämä yksi Henki vaikuttaa armolahjojen toiminnan jokaisessa uskovassa tahtonsa mukaisesti. Sitten Paavali todistaa Pyhästä Hengestä, että Hän on Jumala. Onhan selvää, että Jumala on seurakunnassa.  "Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo" (1 Kor 12:11). "Jos sen sijaan kaikki profetoisivat ja joku, joka ei usko tai on oppimaton, tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja lausuisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen heittäytyen rukoilisi Jumalaa ja julistaisi: "Todellakin, Jumala on teidän keskuudessanne"" (1 Kor 14:24-25).  Siis, yksi ja sama Henki, joka on Jumala.

Tämä Jumala, joka jakaa armolahjoja ja vaikuttaa seurakunnassa, on Herra Jeesus Kristus. "Mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Sen tähden sanotaan: "Hän nousi korkeuteen, otti vankeja saaliikseen ja antoi lahjoja ihmisille" (Ef 4:7-12). "Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään" (Matt 18:20). Jeesus on uskovien keskellä Pyhässä Hengessä ja Jumalan Sanassa. Armolahjojen jakaja on siis Pyhä Henki ja Herra Jeesus Kristus. He eivät kuitenkaan ole kaksi vaan yksi (Henki: Jumala).  ”Minä ja Isä olemme yksi” (Joh 10:30). Jeesus sanoi Pyhän Hengen lähettämisestä: ”Minä ja Isä tulemme” (Joh 14:23). Isä ja Poika tulivat seurakuntaan helluntaipäivänä Pyhässä Hengessä (Apt 2:1-4).

Yksilöuskovassa, Jumalan temppelissä, on:

 1. Jumala (1 Kor 3:16, 6:20, 2 Kor 6:16-18).

 2. Jumalan Henki (1 Kor 3:16, Room 8:9-11).

 3. Pyhä Henki (1 Kor 6:19-20).

 4. Kristuksen Henki (Room 8:9-10).

 5. Jeesus Kristus (2 Kor 13:5, Room 8:9-11).

Jeesuksessa Jumala, Luoja, tuli ihmiseksi, lihaan. Jumala vaelsi ihmisenä meidän keskellämme (Joh 1:1,14). Nyt Hän jättäisi opetuslapset ja palaisi takaisin  taivaaseen. Jäähyväispuheessaan Jeesus kuitenkin lupaa tulla takaisin (Joh 14:18). Opetuslapsia ei siis jätettäisi orvoiksi Isättömiksi ilman Jumalaa (Ef 2:12-13,18).  

Koska Jumala on Henki, Pyhä Henki, Hän tuli opetuslasten luokse ja heihin helluntaipäivänä Pyhässä Hengessä (Apt 2:1-4). Silloin opetuslapset lopullisesti käsittivät, että Jumala oli ollut heidän kanssaan ja tullut heidän luokseen ja heihin ja on nyt heidän kanssaan aina ja ikuisesti (Joh 14:16-18). He ymmärsivät, että "minä olen Isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä" (Joh 14:20). 

 

SEKÄ ISÄ ETTÄ JEESUS LÄHETTÄVÄT PUOLUSTAJAN

Heti luvattuaan tulla takaisin Jeesus puhuu Toisesta Puolustajasta, Pyhästä Hengestä, jonka Isä olisi lähettävä Jeesuksen nimessä (Joh 14:26). Isä lähettää Toisen Puolustajan (Joh 14:16,26). Jeesus lähettää Toisen Puolustajan (15:26, 16:7). Jeesus itse tulee takaisin (Joh 14:18). Huomaa, että Jeesus sanoo nämä sanat heti luvattuaan Toisen Puolustajan, Pyhän Hengen. Hän siis tulee Pyhässä Hengessä. Näin Raamattu antaa ymmärtää, että Isä ja Jeesus ovat yksi ja sama Henki. Jeesus lupaa, että sekä Hän itse, että Isä: Pyhä Henki, tulevat asumaan ja jäävät asumaan opetuslastensa luokse ja opetuslapsiin (Joh 14:23). Apt 2:1-4, 16-18 Jumala muutti asumaan temppeliinsä. Kun siis Pyhä Henki tuli ja täytti koko huoneen, ja opetuslapset tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi, Jumala tuli asumaan temppeliinsä.

Ennen tätä Jumalan temppeliinsä muuttoa tarvittiin temppelin suursiivous. Synti oli saastuttanut ja liannut Jumalan asunnon. Pyhä Jumala ei voi tulla likaiseen asuntoon. Jumala vaati täydellistä puhtautta ja täydellistä tekoa.

Kukaan luotu ei pystynyt puhdistamaan Jumalan temppeliä tarpeeksi puhtaaksi, jotta pyhä Jumala voisi tulla siihen asumaan koska kaikki luodut ovat vajavia. Siksi he eivät kykene täydellisyyteen, täydelliseen tekoon. Jumala on ainoa täydellinen kaikissa teoissaan. Hän ainoana kykeni puhdistamaan temppelinsä täydellisesti. Hän puhdisti asuntonsa täysin puhtaaksi. Temppeli on puhdas. "Se on täytetty!"

Näin Jeesus puhdisti temppelinsä ihmisen lihassaan oman puhtaan pyhän verensä vuodatuksen kautta. Hän Golgatan ristillä sovitti ihmiskunnan synnin. Näin Jeesus poisti synnin Jumalan ja ihmisen välistä (Heb 1:3, 9:22, Joh 1:29, Hebr 9:12, Kol 1:19-22). 

Kun Raamattu käyttää synnistä yksikkömuotoa, se tarkoittaa koko syntiinlankeemusta yhdessä "paketissa". Syntipaketti sisältää kaikki synnit, mitä ihmiskunta on tehnyt ja tulee tekemään. Jeesus kantoi ne kaikki ruumiissaan ristille ja kärsi niistä aiheutuneen rangaistuksen.

PYHÄ HENKI ON LUOJA: JUMALA JA ISÄMME

”Jumalan Henki on minut luonut, ja Kaikkivaltiaan henkäys antaa minulle elämän… savesta minutkin on otettu” (Job 33:4,6 RK). ”Maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden yllä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi: ”Tulkoon valkeus. Silloin valkeus tuli" (1 Ms 1:2-3). ”Mutta olethan sinä, Herra, meidän isämme! Me olemme savi, ja sinä olet meidän valajamme, kaikki me olemme sinun kättesi tekoa” (Jes 64:7 RK. Jae 8 33/38 käännös). ”Kuinka moninaiset ovat sinun tekosi, Herra! Sinä olet tehnyt ne kaikki viisaasti. Maa on täynnä sinun luotujasi." "Kun sinä lähetät Henkesi, ne luodaan, ja sinä uudistat maan kasvot” (Ps 104:24,30). ”Herran sanalla on taivaat tehty ja kaikki niiden joukot hänen suunsa henkäyksellä” (Ps 33:6 RK). "Herra on tehnyt maan voimallaan, valmistanut maanpiirin viisaudellaan ja levittänyt taivaat taidollaan": Sana ja Henki (Jer 51:15).  ”Niiden kaltainen ei ole hän, joka on Jaakobin osa. Hän on luonut kaiken, myös perintöheimonsa Israelin. Herra Sebaot on hänen nimensä” (Jer 51:19).

 

JUMALA PUHUI VT:N PROFEETOILLE

”Silloin Abram heittäytyi kasvoilleen, ja Jumala puhui hänelle näin:” (1 Ms 17:3).

”Jumala puhui Moosekselle: "Minä olen Herra” (2 Ms 6:2).

”Sen tähden minä aion rakentaa temppelin Herran, Jumalani, nimelle, niin kuin Herra puhui minun isälleni Daavidille,” (2 Sam 7. luku, 1 Kun 5:5).

”Silloin Herra puhui palvelijoidensa, profeettojen, kautta ja sanoi:” (2 Kun 21:10 RK).

”Herra puhui minulle jälleen ja sanoi:” (Jes 8:5. RK).

”Jumala puhui muinoin monesti ja monin tavoin isille profeettojen kautta.” (Hebr 1:1 RK).

Kaikissa näissä jakeissa Herra Jumala puhui VT:n profeetoille. Jesaja sai nähdä Jeesuksen ristillä (Jes 53. luku). Hän kuuli Herran puhuvan hänelle (Jes 6:8). Mutta Pietari (Raamattu) sanoo, että Kristuksen Henki puhui profeetoille ja profeetoissa kuningas Daavid mukaan lukien. Daavidissa oli Herran Henki (1 Sam 16:12-13). ”Sitä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ja tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi todistaessaan edeltäpäin Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta” (1 Piet 1:10-11 RK). Daavid sanoo: ”Herran Henki puhuu minun kauttani, hänen sanansa on minun kielelläni. Israelin Jumala on sanonut, Israelin kallio on puhunut minulle” (2 Sam 23:2-3). 

Tässä Herran Henki on Jumala. Hän puhui Daavidille. Daavidin kielellä oli Israelin Jumalan Sana. Hän on Herra, Israelin kallio, joka juotti heitä erämaassa (Jes 48:21, Ps 78:16). Kallio, joka israelilaisia seurasi, oli Kristus. "Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. He joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi. Se kallio oli Kristus. Useimpiin heistä ei Jumala kuitenkaan mieltynyt" (1 Kor 10:4-5). Kallio = Kristus = Jumala. Koska Kristuksen Henki oli VT:n profeetoissa, se merkitsee sitä, että Kristus on Jumala, joka puhui profeetoille. Hän on Henki, Herra, Jumala, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa ihmisenä (1 Tim 3:16, Heb 9:14, Room 9:5). 

Tämä tulee hyvin selvästi esille näissä Raamatun jakeissa. Pyhä Henki korottaa ja julistaa Jumalan Sanan auktoriteettia. Siksi se, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, on Jumalan Hengessä. Jumalan Henki hänessä ilmoittaa hänelle Jeesuksen Kristuksen. Silloin hän uskoo ja voi tunnustaa, että Jeesus on Kristus: Herra Jumala Kaikkivaltias, Henki (Kristus), ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa. "Nämä on kirjoitettu, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimessään" (Joh 20:31).

Jumalan Henki vaikutti VT:n profeetoissa ja puhui heille (4 Ms 24:2, 2 Aikak 18:23, 24:20, Tuom 14:19). Kristuksen Henki on Jumalan Henki ja Jumala. ”Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin teitte kapinoidessanne kiusaamisen päivänä autiomaassa. Siellä teidän isänne kiusasivat ja koettelivat minua, vaikka näkivät minun tekojani neljäkymmentä vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: "Aina he eksyvät sydämessään." He eivät oppineet tuntemaan minun teitäni, ja niin minä vihassani vannoin: "He eivät pääse minun lepooni"" (Heb 3:7-11). Tässä puhui Jumala. Kansa kiusasi Israelin Jumalaa (2 Ms 17:1-2, Ps 95).

”Oikein on Pyhä Henki puhunut teidän isillenne profeetta Jesajan kautta: "Mene tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän. Vaivoin he kuulevat korvillaan, ja silmänsä he ovat sulkeneet, etteivät he silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi, etteivät he sydämellään ymmärtäisi ja kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi” (Apt 28:25-27 RK).

Eivätkä kääntyisi! Kääntyisi, mihin? Vertaa 2 Kor 3:15-16 ja 4:5 sekä Room 10:9-10, Apt 14:15, 20:21. Paavali lainaa Jesajan kirjaa 6:8-10, jossa Herra sanoo nämä sanat. Pyhä Henki on tämä Herra. ”Herra on Henki” (2 Kor 3:17-18). Paavali kirjoittaa heti seuraavassa luvussa että ”Jeesus on Herra” (4:5). Siis, -sekä Herra, että Jeesus, on Henki. Ja Jumala on Henki (Joh 4:24). Yksi Henki, yksi Herra ja yksi Jumala (Ef 4:4-6, 1 Kor 12:4-6, 8-9, 11).

MINÄ OLEN HERRA, SINUN PARANTAJASI.

Edellä huomasimme, että Pyhä Henki sanoi: ”Etten minä heitä parantaisi”. Kuka on tuo minä, joka parantaa? ”Hän sanoi: "Jos sinä kuuntelet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja teet sen, mikä on oikein hänen silmissään, otat varteen hänen käskynsä ja noudatat kaikkia hänen lakejaan, minä en pane vaivaksesi yhtäkään niistä sairauksista, joilla olen vaivannut egyptiläisiä, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi" (2 Ms 15:26 RK). Näin näemme, että Pyhä Henki on Herra Jumala (Jeesus Kristus), meidän parantajamme.

 

JUUDAS KAVALSI PYHÄN HENGEN

Jälleen Pyhä Henki puhuu: ”Jopa läheinen ystäväni, johon minä luotin ja joka söi leipääni, on nostanut kantapäänsä minua vastaan” (Ps 41:10). Pyhällä Hengellä oli siis ystävä, joka söi hänen leipäänsä ja kavalsi Hänet! Sillä Pyhä Henki sanoi Jeesuksen kavaltajasta, Juudaksesta nuo sanat. ”Miehet, veljet! Sen raamatunsanan piti toteutua, jonka Pyhä Henki oli edeltäpäin Daavidin suulla puhunut Juudaksesta, hänestä, joka ryhtyi oppaaksi Jeesuksen kiinniottajille” (Apt 1:16).

Pietari todistaa, että Pyhä Henki puhui nuo Psalmi 41:10:n Sanat. Pyhä Henki on näin ollen Pietarin opin mukaan Jeesuksen Henki. Muistamme 1 Piet 1:11 ”…heissä oleva Kristuksen Henki…”. Juudas oli tietysti kavaltaja, joka nosti kantapäänsä Herraa Jeesusta Kristusta vastaan. Muistamme, että Jumala (Herra) itse puhui profeetoille ja profeettojen kautta. Juudas kavalsi siis Jeesuksen Hengen, Pyhän Hengen: Jumalan, Jeesuksessa Kristuksessa. "Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen." Ananias ja Safira yrittivät pettää Pyhää Henkeä. He valehtelivat Jumalalle. He kiusasivat Herran Henkeä (Apt 5:1-11).

 

KUKA POISTUI SAULISTA?   

Sauliin tuli Herran Henki, joka myöhemmin osoittautui Herraksi, joka poistui Saulista. ”Ja Herran Henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin niin kuin hekin; ja sinä muutut toiseksi mieheksi”… ”Silloin Jumalan Henki tuli häneen, ja hänkin joutui hurmoksiin heidän keskellänsä” (1 Sam 10:6,10). ”Herran Henki poistui Saulista” (1 Sam 16:14). Saul sanoo Samuelille: ”Jumala on poistunut minusta eikä vastaa minulle enää, ei profeettain kautta eikä unissa” (28:15). ”Mutta Samuel vastasi: "Miksi sinä minulta kysyt, kun Herra on poistunut sinusta ja tullut vihamieheksesi?” (1 Sam 28:16).

JEESUKSEN TAKAISINTULO

Jeesus lupasi tulla takaisin opetuslastensa luokse Isänsä kanssa palattuaan Isän luokse taivaaseen. Hän oli Jumalasta lähtenyt ja tullut maailmaan. ”Minä olen lähtenyt Isän luota ja tullut maailmaan. Nyt minä jätän maailman ja menen Isän luo" (Joh 16:28). ”Jeesus vastasi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan” (Joh 14:23). Haluaisin kiinnittää huomion Jeesuksen sanoihin: “Me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan.” Jeesus ja Isä tulisivat siis asumaan, ei vain käymään kyläilemässä jonkun toisen asunnossa opetuslastensa luona. Tässä on kysymyksessä Jeesuksen ja Isän asunto, koti, koska he tulisivat asumaan opetuslastensa luokse.

Mutta ennen kuin jatkamme, vastaamme tärkeään kysymykseen; Kuka on Jeesuksen Isä. Jokaisella ihmisellä täytyy olla biologiset vanhemmat: isä ja äiti. Jeesus oli ihmisen ja Jumalan Poika. Jeesus ei siinnyt miehen siemenestä. Hän sikisi Pyhästä Hengestä. Siksi Pyhä Henki on Jeesuksen Kristuksen biologinen Isä.

”Enkeli vastasi hänelle: "Pyhä Henki tulee päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut. Siksi myös sitä Pyhää, joka syntyy, kutsutaan Jumalan Pojaksi” (Luuk 1:35). "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä" (Matt 1:20-21). 

Näiden jakeiden mukaan Pyhä Henki tuli Marian päälle ja Jeesus lapsi sikisi Pyhästä Hengestä, ei miehen siemenestä. Tästä syystä Jeesusta tultaisiin kutsumaan Jumalan Pojaksi. Siis, Pyhä Henki hedelmöitti yliluonnollisesti Marian kohdussa olevan munan ilman miehen osuutta ja ilman miehen siementä. Näin Pyhä Henki on Jeesuksen Kristuksen biologinen Isä. Tästä seuraa: Pyhä Henki on Jumala noiden jakeiden perusteella koska Jeesus on Jumalan Poika: ”Häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi."

 

JUMALAN KOTI

Nyt sitten kysymme; Mikä on Jumalan asumus ja koti? Koska Jeesus ja Hänen Isänsä, Pyhä Henki, tulivat asumaan kotiinsa? Onko Jumala vieläkin asumassa samassa osoitteessa? Jeesus ja Isä tulivat opetuslasten luokse ja seurakuntaan helluntaipäivänä. Tuona päivänä Jumala muutti asumaan temppeliinsä. Hän otti asumuksensa opetuslapsissaan ja seurakunnassaan. Jeesus tuli Isänsä kanssa Pyhässä Hengessä. Pyhä Henki täytti opetuslasten olemuksen läsnäolollaan. Pyhä Henki täytti läsnäolollaan myös koko huoneen, jossa he istuivat.

”Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi” (Apt 2:1-4 RK).

Kun sitten Pietari selittää tapahtunutta kokoontuneelle ihmettelevälle väkijoukolle, hän sanoo: ”Eivät nämä ole juovuksissa, niin kuin te luulette, onhan nyt vasta päivän kolmas tunti, vaan tämä on sitä, mistä on puhuttu profeetta Joelin kautta: "Viimeisinä päivinä on tapahtuva, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä ja vanhuksenne uneksivat unia. Myös palvelijoitteni ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he profetoivat” (Apt 2:15-18 RK).

Pyhä Henki toi Jumalan läsnäolon seurakuntaan ja yksilöuskovaan. Koska sekä Isä että Poika tulivat, Pyhässä Hengessä on kaikki Jumalan kolme persoonaa läsnä uskovien yhteydessä. Näin koko jumaluuden kolminaisuus tuli Pyhässä Hengessä seurakuntaan. Jeesus lupasi: ”Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanaikojen loppuun asti” (Matt 28:20). Jeesus on uskovien kanssa Pyhässä Hengessä kaikkialla samanaikaisesti. Jeesuksen läsnäolo kokoustilanteissa ja uskovan yksityisessä rukouselämässä koetaankin Pyhän Hengen läsnäolona.

Pyhä Henki on: Jeesus ja Isä Pyhässä Hengessä läsnä. Tästä syystä Pyhää Henkeä voidaan, ja tulee puhutella, Herrana Jeesuksena. Pyhää Henkeä voidaan myös puhutella Herrana ja Jumalana sekä Isänä. Tai miksi ei Pyhänä Henkenä? Kaikki nämä ovat oikeita Pyhän Hengen puhuttelutapoja, kunhan vain muistaa, kuka Pyhä Henki on. Hän on Herra Jeesus Kristus. Hänessä seurakunnalla on koko jumaluus läsnä, sillä Hänessä asuu koko jumaluus ruumiillisesti (Kol 2:6-10, Fil 2:5-8).

Pyhä Henki tuo mukanaan aina Jumalan ja Jeesuksen läsnäolon mihin Hän tuleekaan. Hän korottaa ja osoittaa vähän aikaa lihassa ihmisenä elänyttä synnin sovittajaa, Herraa Jeesusta Kristusta. Seurakunta, Jumalan asumus, ei siis ole mikään kiinteä ihmisten rakentama rakennus. Se on Jumalan lasten yhteys (Ef 4:11-16,  Heb 3:6, 1 Piet 4:17). Siinä Jumala asuu heissä ja heidän keskellään Pyhässä Hengessä ja Sanassaan: "Minä olen Isässä ja Isä on minussa". "Minä ja Isä olemme yksi". 

Emme voi erottaa Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä toisistaan. Kaikki kolme persoonaa ovat Pyhässä Hengessä läsnä seurakunnassa. Jumalan asuminen seurakunnassa tekee seurakunnasta Jumalan kodin ja Jumalan asumuksen. ”Jos kuitenkin viivyn, saat tästä tietää, miten tule käyttäytyä Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus” (1 Tim 3:15 RK).

PELASTUS KRISTUKSEN VERESSÄ

Ihmisenä Jeesus Kristus on Ihmisen ja Jumalan Poika, ihminen. Ikuisuudessa Hän on Jumala, joka ilmoitti itsensä ihmisen lihassa ihmisenä Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä koska synti oli tehty ihmisen lihassa ja synti piti sovittaa ihmisen lihassa. Synnin sovittajan täytyi itse olla synnitön. Kaikki ihmiset olivat syntisiä ja synnin alla ja niin kelvottomia sovittajia. Sitä paitsi Jumala on ainoa Pelastaja. Hän on myös pyhä ja synnitön. Ihmiseksi tulleesta Jumalasta, Jumalan Pojasta, tuli täydellinen syntiuhri. Synnin palkka on kuolema. Koska Jumala ei voi kuolla, mutta ihminen voi kuolla, Jumala tuli ihmiseksi.  Syytön ja viaton Jumalan Poika kuoli Golgatan ristillä  syyllisten ihmisten puolesta.  Hän maksoi synnin palkan meidän puolestamme.

Kun tämän ymmärtää, Jeesuksen uhri tulee arvoon arvaamattomaan. Silloin ihminen käsittää, että ihminen oli todella suuressa vaarassa koska Jumala tuli taivaasta ihmiseksi kuolemaan ihmiskunnan synnin tähden. Hän tuli ihmiseksi lunastaakseen ihmisen itselleen synnistä ja Saatanan vallasta. Hänen uhrinsa ja verensä sai aikaan ikuisen lunastuksen. Tämä koska Jeesuksen veri oli taivaasta tullut Jumalan oma veri. Jumala pelasti syntiset.

Kristus on Henki, Herra Jumala (1 Piet 1:10-11). "Mutta Kristus ilmestyi tulevan hyvän ylipappina. Suuremman ja täydellisemmän majan kautta, jota ei ole käsin tehty ja joka ei ole tätä luomakuntaa, hän meni, ei pukkien eikä mullikoiden veren kautta vaan oman verensä kautta kertakaikkisesti kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Jos kerran pukkien ja härkien veri ja hiehon tuhka saastuneiden päälle vihmottuna pyhittää ulkonaiseen puhtauteen, kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri - hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle - puhdistaakaan meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!" (Hebr 9:11-14). "Pitäkää siis huoli itsestänne ja koko siitä laumasta, johon Pyhä Henki on pannut teidät kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen hankkinut" (Apt 20:28).

USKO KRISTUKSEN VEREEN PELASTAA.

Room 3:21-26 "Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa: hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen" (RK).

Uskova on saanut sovituksen Kristuksen veressä.

Room 5:8-11 "Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Jos me jo silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja. Emmekä ole ainoastaan sovitettuja, vaan me jopa kerskaamme Jumalasta Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta olemme nyt saaneet sovituksen."

Tämän Jeesuksen uhrin ja sen aikaansaaman täydellisen sovituksen seurauksena ja ansiosta uskova pelastuu. Hän saavuttaa sielunsa pelastuksen. Lue 1 Piet 1. luku kokonaan ja mieti, kuinka varmasta pelastuksesta on kysymys. Pelastuksemme perustuu Kristuksen Jeesuksen ruumiin uhriin ja vereen. Se tuli taivaasta (ei ole tätä luomakuntaa) meille sovitukseksi, lunastukseksi ja pelastukseksi, vanhurskaudeksi sekä pyhitykseksi. Tarkoittaa; kaikki riittävä uhri. Ei tarvita muuta uhria.

1 Kor 1:30 "Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi" (RK).   

Hebr 10:10 "Tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti."

Heb 10:19-23 "Meillä on siis, veljet, rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään uutta ja elävää tietä myöten, jonka hän on vihkinyt meille esiripun, oman lihansa, kautta. Koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen hallitsijana, astukaamme esiin vilpittömin sydämin, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme horjumatta toivon tunnustuksessa, sillä lupauksen antaja on uskollinen" (RK).   

Ef 2 :13 "Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä."  

2 Tim:2:13 "Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä itseään hän ei voi kieltää." Hän ei voi kieltää Sanansa lupausta ikuisesta pelastuksesta.

Mikäli Herra Jeesus Kristus ei ole taivaasta alas ihmiseksi tullut Jumala, hän on luotu vajava ja virheellinen olento. Silloin hänen verensä ei ole taivaasta eikä se voi pestä pois syntejä ja pelastaa syntistä. Silloin meillä ei ole Jumalan antamaa uhria ja verta, jossa meillä olisi lunastus. Silloin meillä ei ole mitään asiaa Jumalan eteen. Emme pääse Hänen luokseen ilman uskoa Hänen, Jumalan (Pojan) vereen: "Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä" (Room 3:25). Tie Jumalan eteen on ainoastaan Herran Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrin ja veren kautta. Jumala ei ole antanut meille muuta tietä Hänen eteensä. Jumala yksin on täydellinen Pelastaja. Siksi vain se Jeesus, joka on Jumala, voi täydellisesti pelastaa ne, jotka tulevat Jumalan luokse Hänen kauttaan (Hebr 7:25).

Herran Jeesuksen Kristuksen uhri ja veri pelastaa siihen uskovan ja luottavan ihmisen, Kenenkään toisen Jeesuksen veri ei pelasta. Vain Herran Jeesuksen Kristuksen kautta on tie taivaaseen. Jeesus Kristus sanoo vielä tänäkin päivänä: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei tule Jumalan luo muuten kuin minun kauttani" (Joh 14:6).

RAAMATUN SANAN KIEROON VÄÄNTÄJÄT

Raamatussa on vakava varoitus Raamatun Kirjoitusten kieroon vääntäjistä ja vääntäjille. He joutuvat kadotukseen. Uskon, että nämä kieroon vääntäjät tuntevat Sanaa, mutta vääntävät sen kieroon. Siksi Raamattu myös varottaa ihmisiä pyrkimästä opettajiksi. Sillä, joka opettaa Jumalan Sanaa, Jumalan Kirjoitettua ilmoitusta, täytyy ensin itsellään olla Pyhän Hengen antama ja opettama Sana, jota hän välittää toisille ihmisille. Hänen itsensä on täytynyt olla, ja pitää olla, Pyhän Hengen opettamana. Hänen täytyy olla Pyhällä Hengellä täytetty. Alkuseurakunnassa kaikki seurakuntavirkojen haltijat olivat täynnä Pyhää Henkeä ja heitä täytettiin jatkuvasti Pyhällä Hengellä (Apt 6:3-5). Pyhä Henki johdattaa oikeaan oppiin ja opettaa oikein. Siksi Pyhä Henki on ratkaisevan tärkeä sanan opettajille, kuten jokaiselle uskovalle, joka tahtoo vaeltaa Totuudessa. 

Sanaa opettavalla ihmisellä on hirvittävän suuri vastuu. Ymmärtävätkö opettajiksi pyrkivät vänkääjät, mikä vastuu heillä on? Monet pyrkivät opettamaan seurakunnissa ja netissä. He eivät ymmärrä, mitä siitä todella voi seurata. Sanan vääristäjällä saattaa todella olla kadotus edessä, vaikka hän luulee olevansa oikeassa opissa ja pelastettu. Uskallan väittää, koska Pietari kirjoittaa niin ankarasti ja täysin selvästi varottaen opettajiksi pyrkiviä ihmisiä. Opettajalta vaaditaan enemmän ymmärrystä ja tietoa kuin muilta uskovilta. Sanan vääristelijöillä on toisen hengen, eksyttävän hengen, antama ja opettama sana. Se ei ole Jumalan Sana koska se ei ole Jumalasta vaikka he siteeraavat ahkerasti Raamattua. Pelkkä Raamatun sana ilman Jumalan Henkeä ei ole totuus. Sanassa täytyy olla Henki ja elämä, jotta se olisi Jumalasta. Jeesus sanoo meille tänäkin päivänä: Isä asuu minussa, Jumalan Sanassa, ja teot, aikaan saannokset, ovat hänen tekojaan (Joh 14:10). 

”Henki tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Ne Sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä” (Joh 6:63).

”Jos joku puhuu, puhukoon kuin Jumalan sanoja” (1 Piet 4:11).

"Hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen vaan Hengen. Kirjain tuottaa kuoleman, mutta Henki tekee eläväksi" (2 Kor:3:6).

Sanassa, jota välitämme toisille, täytyy siis Isä, Pyhä Henki, asua, jotta se olisi Jumalan antama totuus. Sana ilman Henkeä ei ole totuus. ”Ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus” (1 Joh 5:6). Sana ja Henki: Jumala, täytyy olla opetuksessa, jotta se olisi totuus. "Totuuden Henki, joka lähtee Isän luota, todistaa minusta. Myös te todistatte, olettehan olleet minun kanssani alusta asti" (Joh 15:26-27).

Jumala on Totuus (Joh 3:31-34, 1 Joh 5:20). Jeesus on Totuus ja Hänessä on totuus (Joh 14:6, Ef 4:20-21, Ilm 3:7, 19:11-13).

Jeesuksessa Kristuksessa asuu jumaluuden koko täydellisyys ruumiillisesti. Hänessä, Jumalan Sanassa ja Hengessä, on koko totuus, sillä Sana ja Henki on Totuus (Kol 2:9-10, Ps. 119:160).  Ei siis vain Sana tai Henki, vaan Sana ja Henki yhdessä on Totuus: Jumala. "Hän, Jeesus Kristus, on tullut veden ja veren kautta - ei ainoastaan vedessä vaan vedessä ja veressä. Ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. On kolme todistajaa: Henki, vesi ja veri ja nämä kolme pitävät yhtä" (1 Joh 5:6-8).

Jotkut ihmiset väittävät, ettei Jeesus koskaan sanonut olevansa Jumala. Tämä väite on Raamatun Sanan, Jeesuksen Sanan, vääristämistä. Jeesus sanoi itseään Jumalaksi, mutta juutalaiset eivät uskoneet Häntä, niin kuin eivät tämän päivän ammattivänkääjätkään usko Sanaa vaikka sitä on heille tuotu ja selitetty vuosikausia. 

Pietarin Sana on uskoville kovin lohdullinen. Se antaa pelastusvarmuuden. Mutta Pietari on Sanan vääristäjille kovin ankara. Samoin Paavali kiroaa toisen evankeliumin, toisen Jeesuksen, julistajat. Ei siis ole samantekevää, mitä opetamme ja kirjoittelemme julkisille foorumeille ja mitä puhumme ihmisille Raamatusta.

2 Piet 3:13-18 "Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Siksi, rakkaani, kun tätä odotatte, pyrkikää siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi hänen edessään ja teillä olisi rauha. Lukekaa Herramme pitkämielisyys pelastukseksi niin kuin myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaan teille kirjoittanut. Näin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän puhuu näistä asioista. Tosin noissa kirjeissä on yhtä ja toista vaikeatajuistakin, mitä tietämättömät ja epävakaat vääristelevät, niin kuin muitakin Kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. Rakkaani, koska te siis tiedätte tämän jo ennalta, olkaa varuillanne, ettei jumalattomien eksytys tempaa teitä mukaansa ettekä lankea pois omalta lujalta pohjaltanne. Kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja aina iankaikkisuuden päivään. Aamen."

Jaak 3:1 "Veljeni, älkööt monet teistä ryhtykö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion."

2 Piet 2:1 "Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja. Samoin on teidänkin joukossanne oleva vääriä opettajia, jotka kuljettavat keskuuteenne salaa turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on ostanut heidät, ja tuottavat itselleen äkillisen tuhon."

Gal 1:8-9 "Mutta jos joku meistä - tai vaikka enkeli taivaasta - julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Kuten olemme ennenkin sanoneet, niin sanon nyt taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu." 

Tahtoisin vielä tuoda muutaman "pienen" yksityiskohdan edellisestä Raamatun Sanasta. Paavali nimittäin toistaa kirouksensa toisen evankeliumin julistajille!  Hän oli tämän kirouksen lausunut ennenkin ja toistaa sen nyt. Paavali toistamiseen kiroaa väärän evankeliumin julistajat. Eikä tämä ole vahingossa Raamatussa. Muistakaamme myös, että Paavali oli saanut oppinsa suoraan Herralta Jeesukselta Kristukselta (Gal 1:11-12). Ja tämän hän ilmoittaa heti kirottuaan kaksi kertaa toisen evankeliumin julistajat. Siksi voimme väittää, että Jeesus kiroaa Paavalin kautta väärän evankeliumin julistajat. Paavalin Kirjeet ovat Jumalan Sanaa ja yhtä arvokkaita tekstejä kuin Jeesuksenkin puheet evankeliumeissa. Paavali Julisti Jeesuksen Herraksi Jumalaksi kaikissa Kirjoituksissaan. Tämä kolminaisuustekstini perustelee Raamatulla Jeesuksen ja Pyhän Hengen jumaluutta.

JEESUKSEN ISÄ

Kun sinä uskot, että Jeesus on Jumalan Poika, ja Raamattu ilmoittaa asian niin, silloin tullaan kysymykseen; kuka on Jeesuksen Isä? Sinä sanot; Jumala. Mutta onko tämä niin yksinkertaista, että - Jumala? Kuka on Jumala ja Jeesuksen Isä Raamatun Kirjoitusten mukaan? Ihmisillä on monia mielipiteitä asiasta, mutta koska uskomme tulee kohdistaa Jumalan Sanaan, kysymme Jumalan Sanan mielipidettä. Se on ratkaiseva ja auktoriteetti. 

Ensinnäkin, Jeesus ei ole Joosefin, ei roomalaisen sotilaan, eikä kenenkään muunkaan miehen poika. Kun uskomme Raamatun niin kuin se on Kirjoitettu, Maria ei ollut miehen kanssa sukupuoliyhdynnässä ennen kuin hän oli synnyttänyt Jeesuksen. Raamattu nimittäin todistaa, että neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää Pojan. Siis, - neitsyt synnyttää! Silloin Jeesus lapsen sikiäminen on yliluonnollinen ihme. Kuka sen teki? Marian kohtuun täytyi tulla siemen joltakin muulta henkilöltä kuin ihmiseltä. Kuka Hän on? Jokaisen ihmisen sikiämiseen tarvitaan välttämättä siemen sekä isältä että äidiltä. Täytyy siis olla kaksi persoonaa jokaisen lapsen siittämisessä. Kysymme siis; kuka pani siemenen, josta Jeesus lapsi sikisi, Marian kohtuun? Se, joka sen teki, on Jeesuksen Kristuksen Isä. Raamattu antaa vastauksen: Pyhä Henki tuli Marian päälle ja Jeesus lapsi sikisi Marian kohdussa Pyhästä Hengestä. Ja koska Jeesus on Jumalan Poika, Pyhä Henki on välttämättä Jeesuksen Isä ja Jumala.

Luuk 1:35 "Enkeli vastasi hänelle: "Pyhä Henki tulee päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut. Siksi myös sitä Pyhä, joka syntyy, kutsutaan Jumalan Pojaksi."

Matt 1:18-25 "Jeesuksen Kristuksen syntyminen tapahtui näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, kävi ennen heidän yhteen menoaan ilmi, että Maria oli raskaana Pyhästä Hengestä. Koska Joosef, hänen miehensä, oli hurskas eikä tahtonut saattaa Mariaa häpeään, hän aikoi kaikessa hiljaisuudessa hylätä hänet. Mutta kun Joosef tätä ajatteli, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä." Tämä kaikki on tapahtunut, jotta kävisi toteen sana, jonka Herra on puhunut profeetan kautta: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel" - se merkitsee: Jumala meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Hän ei kuitenkaan yhtynyt vaimoonsa, ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimeksi Jeesus" (RK).

Raamattu ilmoittaa Matt 1:18-25 ja Luuk 1:30-35

1. Maria oli raskaana Pyhästä Hengestä (Matt 1:18).

2. lapsi sikisi Pyhästä Hengestä (Matt 1:20).

3. NEITSYT tulee raskaaksi ja NEITSYT SYNNYTTÄÄ Pojan (Matt 1:23).

4. Joosef ei yhtynyt vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt Pojan (Matt 1:25). Maria oli neitsyt synnyttäessään Jeesuksen. 

5. Jeesusta pitää kutsua Jumalan Pojaksi (Luuk 1:35).

6. Syntyvä lapsi (Jeesus) tulee hallitsemaan Kuninkaana ikuisesti (Luuk 2:31-33).

IMMANUEL, JUMALA MEIDÄN KANSSAMME

Löysin tämän Immanuel nimen selitystekstin netistä. Otin vapauden panna se tähän koska se sopii erittäin hyvin edellisen tekstin jatkoksi.

Jes 7:14 ”Sen vuoksi Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.”

Matt 1:23 "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel" - se merkitsee: Jumala meidän kanssamme.”

Immanuel on hepreaa. Se avautuu seuraavasti:

im = prepostio 'jonkin kanssa', kuten engl 'with'                        

anu = postpositio 'meidän' (anachnu = me)

El = Jumala

Siispä:

Immanuel = kanssa meidän Jumala. Siis, Jumala meidän kanssamme.

Profeetta Jesaja ennusti neitseestä syntyvän lapsen olevan "Jumala meidän kanssamme", mikä toteutui Jeesuksen syntyessä neitsyt Mariasta Pyhän Hengen vaikutuksesta.  Jes 9:5 ”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen harteillaan on herruus, ja hänen nimensä on Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.” Tästä johtuen Jeesus on Jumala.

PS. εγω και ο πατηρ εν εσμεν  = Isä ja Minä olemme yksi. Tämä on yksinkertaisin ja sanatarkin käännös. Lisäksi on muistettava, ettei Jeesus opettanut heprealaisia opetuslapsiaan kreikaksi, vaan hepreaksi ja arameaksi. Tähän liittyy myös Jeesuksen sana: Joh 14:9 ”Jeesus sanoi hänelle: "Näin kauan aikaa olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippos! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka sinä voit sanoa: 'Näytä meille Isä'?”

Jeesus on Jumala, minun Herrani (Joh 20:26-29).

VERTAAMME TÄHÄN LOPPUUN JUMALAA JA JEESUSTA TOISIINSA

Koska Herra Jeesus Kristus on Elävä Jumala lihassa, Jumala ja Jeesus ovat yksi ja sama henkilö (Joh 10:30). Silloin Jumalalla ja Herralla Jeesuksella Kristuksella on paljon yhtäläisyyksiä. Mitä yhtäläisyyksiä Raamattu paljastaa Isän ja Pojan persoonista? Otan esille vain joitakin yhtäläisyyksiä. Niitä on enemmän kuin tiedän ja voin tässä esittää.

Se, joka kieltää Pojan (Jeesuksen), kieltää Isän. Hänellä ei ole Isää eikä Poikaa. Joka tunnustaa Jeesuksen, hänellä on Isä ja Poika: Jumala. (1 Joh 2:22-23, Ef 2:12).

Jeesuksen teot ovat Isän tekoja (Joh 5:19-21, 14:10).

Jeesuksen Sanat ovat Isän Sanoja (Joh 12:49-50, 14:24).

Se, joka vihaa Jeesusta, vihaa Isää Jumalaa (Joh 15:23).

Se, joka rakastaa Jeesusta, rakastaa Jumalaa (Joh 14:21-24, 16:27).

Se, joka uskoo Jeesukseen, uskoo Jumalaan (Joh 12:44, 1 Piet 1:21).

Se, joka on nähnyt Jeesuksen, on nähnyt Isän (Joh 12:45, 14:9, Hebr 1:3).

Se, joka tuntee Jeesuksen, tuntee Jumalan (Joh 14:7, 8:19).

Jeesus on elämä, Isä on elämä (Joh 1:4, 5:26, 11:25, 14:6, Ap.t 17:24-25).

Se, jolla on Jumalan Poika, sillä on elämä. Jolla ei ole Jumalan Poikaa, sillä ei ole elämää (1 Joh 5:11-12).

Jeesus on Jumalan voima (1 Kor 1:24, 2 Kor 12:9, Luuk 6:19).

Pyhä Henki on Jumalan voima (Luuk 1:35, Ap.t 1:8, Room 15:13,19).

Herran Henki on Jumalan voima (Miika 3:8).

Pyhä Henki on Herra Jumala (Heb 3:7-12, 10:15-16, 2 Kor 3:12-18, Apt 28:25-28).

Evankeliumi on Jumalan voima (Room 1:16).

Evankeliumi on Jumalan Sana (1 Tess 2:13, 1 Kor 15:1-8,11).

Jumalan Sana (Jeesus) on Jumalan voima (2 Piet 3:5-7, Kol 1:16-17, 1 Tess 1:5).

Jumala on Sana, Sana on Jumala (Joh 1:1).

Jumalan Sana on Jeesus, Jeesus on Jumalan Sana (Joh 1:14, Ilm 19:13).

Jeesuksen Sana on Henki ja elämä (Joh 6:63).

Jumalan Sana (Jeesus) on Luoja (Joh 1:3, Kol 1:16-17, Ps 33:6,9, 2 Piet 3:5, Ps 33:9).

Pyhä Henki on Luoja (1 Moos 1:1-2, Job 33:4, Ps 33:6).

Jumala on luoja (1 Moos 1:1, Jes 40:28, 45:18, Ilm 4:11).

Jeesus on Luoja (Joh 1:3, Kol 1:16, Room 11:36).

Jumala, Herra, on Paimen (Hes 34 luku, Ps 23 luku ja Ps 100).

Jeesus on Paimen (Joh 10 luku, 1 Piet 2:25, 5:4, Mark 14:27, Heb 13:20).

Jumala on Kuningas ikuisesti (Jes 43:15, Psal 146:10).

Jeesus on Kuningas ikuisesti (Jes 9:5, Luuk 1:33, Ilm 5:13, 11:15,17, 17:14).

Herra on rauha (Tuom 6:24). Jeesus on rauha (Ef 2:13-14).

Herrassa Jumalassa tulee ihminen vanhurskaaksi (Jes 45:24-25, 54:17).

Jeesuksessa tulee uskova Jumalan vanhurskaudeksi (Room 3:21-22, 2 Kor 5:21).

Jeesus Kristus on tullut meille Jumalalta vanhurskaudeksi (1 Kor 1:30).

Jeesus on Jumalan vanhurskaus (Jes 51:5, 54:17, Room 3:21-22, 2 Kor 5:21).

Jumala on valkeus (1 Joh 1:5).

Jeesus on valkeus (Joh 1:4-14, 8:12, 9:5, 1 Joh 1:1-5, Matt 17:2, Ilm 1:16).

Isä ja Jeesus ovat yksi Jumala, yksi Herra, yksi Henki ja yksi Isä (Joh 10:30, Ef 4:2-6, Jes 9:5).

Seuraavassa tekstissäni "Missä Jumala on?" jatkan tämän aiheen käsittelyä. Etsimme Jumalaa!!!