4. USKOVAN ASEMA KRISTUKSESSA

Edellä esitetyn lisäksi:

Jumala on asettanut Herran Jeesuksen Kristuksen istumaan oikealle puolelleen taivaissa korkeammalle kaikkea hallitusta, valtaa, voimaa, herruutta ja jokaista nimeä, jota mainitaan tässä ajassa ja tulevassa ajassa. Ei siis ole missään eikä koskaan mitään valtaa eikä voimaa, joka olisi joskus Jeesusta suurempi. Kaikki olemassa oleva on jo pantu lopullisesti Jeesuksen jalkojen alle. Tästä seuraa, että kaikki (olosuhteemmekin) on Jeesuksen vallan alaisuudessa. Silloin Jeesus Kristus on Herra.

Ef 1:15-23 "Sen vuoksi, saatuani kuulla uskostanne Herraan Jeesukseen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en lakkaa kiittämästä Jumalaa teistä muistaessani teitä rukouksissani. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. 

Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa, ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailmanajassa vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää."

Jeesus on siis asetettu kaiken olevaisen yläpuolelle taivaallisissa. Huomaa myös, että Jeesukseen Kristukseen uskova, uudestisyntynyt Jumalan lapsi, on myös asetettu taivaallisiin Jeesuksen kanssa. Jeesuksessa ja Hänen kanssaan olemme taivaallisissa Jumalan yhteydessä.  

Ef 2:4-7 "Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa."

Uskova on siis istumassa voittajan, Jeesuksen, kanssa taivaallisissa kaikkien ongelmiensa yläpuolella. Mitkä näköalat ja mitkä mahdollisuudet!  Hallelujaa! Istutaan tässä Herran kanssa katsellen näköaloja ja otetaan ihan rauhallisesti. 

Näin Jeesukseen uskovalla ihmisellä on Jeesuksen kanssa ja Hänen avullaan ainutlaatuinen mahdollisuus päästä kaikkien vaikeuksiensa yläpuolelle ja voittaa ne uskon kautta. Tämä on koettavissa Sanassa ja Pyhässä Hengessä: Jumalassa, Hänen yhteydessään Hänessä. Uskova on jo asetettu kaikkien olosuhteidensa ja vaikeuksiensa yläpuolelle Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä on hyvä uskovien tietää ja omaksua omalle kohdalleen. Jeesus on jo voittanut vaikeutemme, mitä ne ovatkaan. Hän on niiden yläpuolella. Hänellä ja Hänessä on ratkaisu kaikkiin elämämme ongelmiin, joita kohtaamme ja joissa elämme. Itse asiassa Hän on ongelmiemme ratkaisu.

On siis olemassa korkeampi ja suurempi todellisuus kuin se, mitä sinä ja minä näemme ja koemme arkielämämme keskellä. Tämä todellisuus on sisällä Jumalan valtakunnassa Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä ei ole pelkkää korkealentoista teoriaa. Tämä on käytännön elämässä koettavissa Jeesuksessa olevaa uskovan todellisuutta. 

Kun Herra Jeesus Kristus tuo oman suuremman ja korkeamman todellisuutensa meidän elämäämme, ongelmamme ovat tipotiessään. Ne ovat ratkaistu ja me pääsimme niistä irti. Tämän Hän voi tehdä meille koska ja missä hetkessä tahansa. Olen omassa uskonelämässäni kokenut tällaista yliluonnollista Herran ilmestymistä ja apua kun Herra Jeesus Kristus toi oman suuremman todellisuutensa minun monenlaisiin ongelmallisiin elämäni tilanteisiin. Silloin ongelmani oli ratkaistu. Kerron useita tällaisia tapauksia tällä sivuostolla. Myös Raamatusta voimme lukea tapauksia, joissa Jeesus toi ihmisten ongelmiin oman suuremman ja korkeamman todellisuutensa. Silloin ihmisten ongelmat olivat ratkaistu.

Siis - Jeesuksen valtasuuruuden tähden uskova, joka seuraa Jeesusta Kristusta elämässään, voi elää ihmeissä ja hän voi nähdä ja kokea ihmeellisiä asioita. Mutta Jeesuksen tulee saada olla Herra isolla H:lla. Hänen tulee saada hallita Kuninkaana elämässämme.

Elävä suhde Elävään Jumalaan pelastaa. Tästä Raamattu puhuu sydämen uskona. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. "Olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opetuksen muodolle, jonka johtoon teidät on annettu" (Room 6:17). Jumalalle kuuliaista elämää elävä uskova kokee ja näkee Jumalan ihmeitä elämässään. Jumala vastaa hänen rukouksiinsa. Ihmeiden näkeminen, ja niiden kokeminen, ei kuitenkaan ole pelastuksen ehto. Mutta pelastettu Jumalan lapsi voi nähdä ja kokea Jumalan tekemiä ihmeitä elämässään. Tämä on normaalia Uuden Testamentin mukaista uskon elämää. Uskovan ei tulekaan tyytyä vähempään. Jumala tahtoo vaikuttaa voimakkaasti elämässämme. Hän tahtoo olla Herra. 

MINKÄLAINEN ON SINUN SUHTEESI ELÄVÄÄN JUMALAAN?

Oletko sydämestäsi kuuliainen Jumalalle, vai onko uskosi pelkkää Raamatun Kirjoitusten totena pitämistä ilman omakohtaista Jumalan kohtaamista ja kokemista Jeesuksessa Kristuksessa? Oletko uskon asioita ja uskovia kunnioittava uskontoa harrasteleva uskonnollinen ihminen? Vai oletko uudestisyntynyt Jumalan lapsi, siirretty sisälle Jumalan valtakuntaan Kristuksessa Jeesuksessa? 

Riittääkö sinulle se, että olet pelastettu ja uskot kerran pääseväsi taivaaseen? Onko Jeesus sinulle ainoastaan "henkivakuutus" ja tae ikuisesta elämästä? Onko Jumala tarkoittanut Jeesuksen sinulle ja minulle ainoastaan "henkivakuutukseksi"? Olisiko kuitenkin niin, että Jumala on tarkoittanut meille jotakin enemmän jo tässä ajassa? Mitä Jeesuksen seuraaminen merkitsi alkuseurakunnalle ja mitä se merkitsee sinulle? Miten nämä asiat ovat Uudessa Testamentissa Raamatussa?

Raamattu todistaa, että Kristus on meissä uskovissa. Jos Jeesus asuu sinussa, saako Hän elää kauttasi?

Gal 2:20 ”Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan Poikaan.”

Oletko antanut itsesi Hänelle Hänen käyttöönsä? Tahtooko Jeesus elää kauttasi, vai tahtooko Hän olla sinun touhujesi passiivinen sivusta seuraaja? Mitä ajattelet? Jos Jeesus elää kauttasi, ja sinä seuraat Jeesusta, mitä se merkitsee sinulle, ja mihin Hän sinua vie? (Joh 15:26-27, Apt 1:4-8). Koetko sinä silloin ihmeitä? (Mark 16:15-20, Room 15:17-19,1 Kor 15:10).

Nämä ovat kysymyksiä, joita jokaisen itseään uskovana pitävän ihmisen tulisi esittää itselleen. Itseään ”ei uskovana” pitävä henkilö ei luulekaan olevansa uskossa. Siksi vastaukset näihin kysymyksiin ovat hänelle itsestään selviä. Seuraavassa kerron joitakin Jumalan yhteydessä kokemiani Jeesuksen tekemiä ihmeitä.