ONKO KAIKKI LÄHTÖISIN VAIN IHMISESTÄ?

Kun lukee tai kuuntelee ihmisten kannanottoja hengellisiin ilmiöihin, monet ihmiset selittävät ne luonnollisiksi tapahtumiksi. 

Koska he eivät usko Jumalan olemassaoloon, eivät usko Jumalaan eikä Jumalaa, heille kaikki on tietysti luonnollista ja ihmisestä lähtöisin.

Koska heillä ei ole Jumalaa, on luonnollista, että kaikki yliluonnolliset ilmiöt pyritään selittämään luonnollisena tapahtumana. Jumalaton ihminen, ihminen, jolla ei ole Jumalaa, pyrkiikin selittämään kaikki ilman Jumalaa. Ja se on tietysti luonnollista, että ilman Jumalaa elävä ihminen selittää kaikki ilman Jumalaa ja Hänen vaikutustaan. Sillä Jumala, joka ei ole olemassa, ei voi tehdä eikä vaikuttaa yhtään mitään. Olematon Jumala kun ei puhu eikä pukahda. Silloin ei tietenkään voi olla, eikä ole, mitään yliluonnollista. Näin ateistisesti ajattelevalle henkilölle kaikki yliluonnolliset asiat ovat peräisin ihmisestä. Tai sitten ne eivät ole hänen mielestään tapahtuneet, eikä tapahdu, ollenkaan. 

Olen myös huomannut, että monet Jumalaan uskovatkin ihmiset poisselittävät melkein kaikki yliluonnolliset ilmiöt. He eivät usko niihin vaikka Raamattu kertoo niistä ja Raamatun henkilöt ovat eläneet ne todeksi.

Jeesus sanoi, että sekä Hän itse että Isä Jumala, tekee työtä koko ajan, jatkuvasti, ilman taukoa. Ja koska Jumala on Elävä Jumala ja Jeesus elää, eivätkä He ole jääneet eläkkeelle, he tekevät työtä tänäkin päivänä koko luomakunnassa. 

Joh 5:17 ”Minun Isäni on tehnyt työtä tähän asti ja tekee yhä, ja niin teen minäkin.”

Miksi ihmiset eivät tahdo uskoa Jumalan vaikuttamiin hengellisiin yliluonnollisiin todellisuuksiin? Jumala itse on yliluonnollinen Henki, ei siis luonnollinen olento. Ja se mikä on hengellistä, näkymätöntä, on ikuista. Näkyvät ovat ajallisia ja katoavat. Mutta kaikki se, mikä on Jumalasta, on pysyvää ja ikuista. Tämä tietenkin siksi koska Jumala on ikuinen. 

Raamattu todistaa: Tämä luomakunta, ja kaikki siinä, on Jumalasta. Luomakunta on syntynyt Jumalan Sanan Hengen voimasta. Luomakunta on siis yliluonnollisen Kaikkivaltiaan Jumalan tekemä yliluonnollinen tuote. Luomakunta on yliluonnollinen koska se on yliluonnollisesta Jumalasta yliluonnollisesti syntynyt. Jumala on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Siksi Hän vaikuttaa ja toimii tänäkin päivänä, monesti täysin yliluonnollisesti. Ja monesti vajavien ihmisten kautta ja heissä. Jumalan vaikutusta ja jopa tekoja esiintyy siis ihmisissä.

Näetkö Jumalan vaikutusta ihmisissä vai uskotko kaiken olevan vain ihmisestä? Missä sinun Jumalasi on? Raamatun ilmoituksen mukaan Hän asuu Jeesukseen uskovissa ihmisissä ja heidän keskuudessaan. 

Monien ihmisten mielestä kaikki on peräisin ihmisestä. Mutta Raamattu todistaa, että kaikki on Jumalasta. Miten on sinun mielestäsi? Oletko Jumalan kanssa samaa mieltä vai kuunteletko "viisaita" ihmisiä ja olet heidän kanssaan samoilla linjoilla. Kannattaa olla Jumalan kanssa samaa mieltä, niin ei tule riitoja Kaikkivaltiaan kanssa. Jos riitelet Kaikkivaltiaan Jumalan kanssa, tulet häviämään.

Uskotko yliluonnolliseen Elävään Jumalaan? Silloin sinä uskot myös yliluonnollisiin asioihin? Usko Jumalaan, Herraan Jeesukseen Kristukseen, antaa ymmärrystä yliluonnollisesta Jumalasta ja Hänen yliluonnollisesta vaikutuksestaan ihmisen elämässä.

Kaikki ei siis ole ihmisestä vaan Jumalasta.  

1 Moos 1:1 "Alussa Jumala loi taivaat ja maan." 

Joh 1:1-3 Alussa, ennen kuin oli mitään, oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa, ennen kuin oli mitään muuta, Jumalan luona. Kaikki, mikä ei ole Jumalaa itseään, on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

Kol 1:15-17 Hän, Herra Jeesus Kristus, on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Hänessä, Jeesuksessa Kristuksessa,  luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Hän, Jeesus Kristus, on ennen kaikkea muuta, ja hänessä kaikki pysyy voimassa.

Siksi ...

Todellisuudessa kaikki, mitä tällä Telluksella on, ja kaikki asiat ja tapahtumatkin, ovat viimekädessä Jumalasta. Ne ovat Jumalasta koska Hänestä on kaikki elämä. Ilman Häntä kukaan ei voisi edes hengittää. Ilman Häntä, ei olisi edes ilmaa, jota hengittää. Ilman Häntä ei olisi sydäntä, joka pumppaa veren kaikkialle kehossamme. Hänestä on siis ihan kaikki, jopa pahatkin asiat. Ne ovat Jumalasta koska Hän hallitsee kaikkea ja Hän on korkein Jumala ja ilman Hänen lupaa vihollisemme ei voi tehdä yhtään mitään. Vihollinen voi tehdä vain sen, minkä Jumala sallii. Siksi otamme kaiken Jumalan kädestä ja annamme Hänelle kiitoksen ja kunnian hyvistä asioista emmekä morkkaa Häntä pahoistakaan asioista. Kaikki lopulta vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Siksi kiitämme Jumalaa myös kärsimyksistä ja kärsimyksissä.

Apt 17:24 "Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Eikä hän ole ihmiskäsin palveltavissa, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin, hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun."

Miksi sitten on pahuutta jos Jumala on hyvä ja rakkaus? Miksi jotkut ihmiset joutuvat kärsimään elämässään? Miten meidän tulee suhtautua näihin asioihin? Miten suhtaudumme Jumalaan, se määrittelee miten suhtaudumme kärsimyksen ongelmaan.

https://www.jumala-kanssamme.se/439646279

https://www.jumala-kanssamme.se/439645701