Pimeästä valoon!

https://www.youtube.com/watch?v=tj8sMBPzswI

Elätkö ikävässä masentavassa maailmassa? Tahdotko tulla sisälle valoisampaan elämään? Se on mahdollista.

Paikallisessa lehdessä on Nemi sarjakuva. Olen pannut merkille, että tuon sarjakuvan tausta on aina paljon tummempi kuin muiden sarjakuvien tausta. Nemi ystävineen siis elää pimeämmässä maailmassa kuin samalla sivulla "elävät" sarjakuvahahmot.

Tämä on myös todellisessa elämässä näin. Uskosta osaton elää pimeydessä.

Matt 4:16 "Kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon, ja niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus."

Jes 9:1 "Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa valkeus."

Pimeydessä elävä ihminen ei sitä ymmärrä eikä näe koska hänellä ei ole vertauskohdetta. Valo loistaa pimeydessä, mutta pimeys ei ole sitä käsittänyt.

Joh 1:5 "Ja valkeus loistaa pimeydessä mutta pimeys ei sitä käsittänyt."

Näin siis Raamattu todistaa. Uskosta osaton elää pimeämmässä maailmassa kuin uskova. Tämä koska uskosta osaton ei ole ottanut vastaan Todellista Valoa, Jeesusta Kristusta, elämänsä valoksi. Hän ei käsitä Valoa koska hän ei tunne Häntä eikä ole kohdannut Häntä. 

Jeesus on meidän Valo ja elämä

Joh 1:9-10 "Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä."

Luuk 1:76-79 "Ja sinua lapsi, kutsutaan Korkeimman profeetaksi, sillä sinä käyt Herran edellä valmistaaksesi hänelle tien, että hänen kansansa voisi tuntea pelastuksen syntien anteeksisaamisessa meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden. Näin meidän puoleemme katsoo aamunkoitto korkeudesta loistaakseen meille, jotka asumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, ja ohjatakseen meidän jalkamme rauhan tielle."

Jeesus tahtoo tuoda valon ja elämän sydämeemme. Ilman Jeesusta elämämme on pimeydessä elämistä. Siitä seuraa monenlaiset masennukset ja vaikeudet koska sisimpämme on ilman valoa.

Joh 12:46 "Minä olen tullut valoksi maailmaan, ettei yksikään, joka uskoo minuun, jäisi pimeyteen."

Uskosta osaton elää siis pimeydessä kauniina kesäpäivänäkin. Ja tämän osoittaa jopa sarjakuvahahmo Nemi. Mutta kun tämän osoittaa myös Raamattu, niin silloin se on todellista. Uskoon tulleille Paavali ja Pietari kirjoittavat:

Ef 5:8 "Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina."

1 Piet 2:9 "Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa.”

Raamatun Sanan mukaan ihminen voi todellakin olla ja elää pimeydessä, ja mikä pahinta; pimeys voi olla hänessä. Mutta pimeydestä voidaan tulla sisälle valoon koska Jumala on kutsunut, ja kutsuu, meidät pimeydestä ihmeelliseen valoonsa.  Uskoon tulossaan ihminen tulee sisälle valoon. Silloin hän on valossa ja valo tulee häneen ja on hänessä.

Koska hän on tullut pimeydestä valoon, ja valo on tullut häneen, se on koettavissa. Silloin hän kokee, että nyt koko maailma ja elämä on valoisaa ja kirkasta. Luontokin näyttää uskovan silmissä kirkkaammalta ja väreiltään kauniimmalta. Tämän huomaa siis uskoon tullut ihminen. Silloin myös masennus väistyy koska valo voittaa pimeän.  

Joh 1:9-12 "Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet Häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä." 

Ja tästä valon (Jeesuksen) kokemisesta seuraa ilo ja vapaus sekä rauha. Uskon elämä on siksi vanhurskautta rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä (Room 5:1,14:17).

Luin vuosia sitten eräästä kirjasta todistuksen nuoren miehen uskoontulosta. Hän oli ollut hengellisessä tilaisuudessa, jossa hän teki parannuksen ja otti Jeesuksen Kristuksen vastaan sydämeensä ja elämäänsä Herrakseen ja Vapahtajakseen ja myös koki pelastuksen. Kun hän sitten käveli ulos kirkosta ja katsoi ympärilleen, hän ihmetteli itsekseen: "Onko Jumala todella koristanut kadun ja sen ympäristön ja kaikki puut vain siksi koska minä tulin uskoon?" Näin hän siis koki. Nyt hän näki luonnon, ja kaiken siinä, kauniimpana kuin ennen. Ja minulla itselläni, joka kirjoitan tätä, on samanlainen kokemus. 

Jeesus voi pelastaa ja vapauttaa täysin toivottomankin ihmisen, niin että elämä jälleen hymyilee. Kukaan ei ole liian huono Jeesukselle. Kuuntele linkin koko haastattelu. Lopussa todistus johon viittaan. Jos et katso koko haastattelua, katso kohdasta 20.45. https://www.youtube.com/watch?v=Snu2RntOC3k

ELÄVÄ USKO VIE USKON TIELLE

https://www.youtube.com/watch?v=VH55kETLyNk

Toivotan sinulle suurinta Jumalan siunausta mitä ihminen voi koskaan saada Jumalalta: pelastus ja ikuinen elämä Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän Jumala tarjoaa meille kaikille Jeesuksessa Kristuksessa. Evankeliumi Jeesuksesta, ja Jeesus itse, on meille iloinen asia. Usko Jeesukseen ei siis ole ikävä asia. Se ei ole taakka. Jeesus ei tuo taakkoja, Hän vapauttaa niistä.

Herran enkeli ilmestyi paimenille ja ilmoitti heille suuren ilon:

Luuk 2:10-11 "Älkää pelätkö: Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra." 

Meille, kaikelle kansalle, on syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Vapahtaja vapauttaa ihmisen. Se on iloinen asia. Jeesus vapauttaa Häneen uskovan ihmisen synnistä ja maailman antamasta tyhjyydestä ja rauhattomuudesta. Jeesus antaa meille enemmän kuin mitä tämä maailma koskaan voi tarjota. Hän tekee elämämme valoisaksi ja tuo rauhan ja vapauden.

Joh 1:4-5 "Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa.” 

Näin Jeesus Kristus toi meille elämän ja valon, ilon, meidän pimeään ja monta kertaa masentavaankin arkeen. Elämämme lehti voi siis kääntyä. Kirjeessään Johannes todistaa edelleen:

1 Joh 1:1-2 Elämä ilmestyi. Me olemme nähneet sen omin silmin ja käsin kosketelleet ikuista elämää, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. 

Johannes siis todistaa, että he, apostolit, olivat nähneet ikuisen elämän ja kosketelleet sitä. Hän puhuu Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus on elämä ja Hänessä Jumala antaa meille ikuisen elämän Hänen yhteydessään ja luonaan. Ikuinen elämä tuli siis Jeesuksessa Kristuksessa meille jokaiselle, niin että meillä on mahdollisuus kokea se ja päästä osalliseksi ikuisesta elämästä.

Näin ikuisen elämän ja terveyden ongelma, jota tiedemiehet yrittävät ratkaista, on ratkaistu jo 2000 vuotta sitten. Jumala teki sen. Jumala antoi meille elämän. Elämä tuli meille alas Jumalan taivaasta Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan Pojassa, evankeliumin Sanan kautta.

2 Tim 1:10 "Hän on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden, evankeliumin kautta." 

Ihminen saa elää Jumalan yhteydessä ja Hänen kanssaan ikuisesti kun hän uskoo Jeesukseen Kristukseen, ja ottaa Hänet vastaan. Jeesuksen vastaan ottanut ihminen siirtyy välittömästi kuolemasta elämään, pimeydestä valoon, ja Jumalan yhteyteen. Jumala tekee sen hänelle. 

Joh 5:24 "Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on siirtynyt kuolemasta elämään." 

Joh 11:25-26 "Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?""

Kuolema tässä yhteydessä tarkoittaa lopullista eroa Jumalasta. Elämä tarkoittaa ikuista elämää Jumalan yhteydessä. Jeesus siis puhui kuoleman jälkeisestä elämästä. Ruumiimme kuolema ei olekaan kaiken loppu. Jeesus on elämä. Hänessä on elämä. Se, jolla on Jeesus, sillä on elämä. Näin yksinkertaista se on.

1 Joh 5:11-13 "Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassaan. Jolla on Poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan Poikaa ole, sillä ei ole elämää. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä."

Me elämme kuitenkin vielä vähän aikaa tässä ajassa monien ongelmien keskellä. Täällä meillä on monenlaista vaikeutta. Usko Jeesukseen ei vapauta uskovaa kaikista vaikeuksista. Mutta uskovan kanssa vaikeuksissa on vaikeuksien voittaja, Herra Jeesus Kristus, joka auttaa vaikeuksissa. Lue osiosta "Jumalan valtakunta" Jeesuksen Kristuksen valtasuuruudesta, ja mitä Jeesuksen herruus ja läsnäolo elämässäsi merkitsee sinulle.

Maailma on levoton ja pahemmaksi se vain menee. Mutta, mutta, Jeesus sanoo:

Joh 16:33 "Tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat: minä olen voittanut maailman." 

On turvallista olla voittajan kanssa Jeesuksen puolella tämän elämän myrskyjen pauhatessa. Jeesus antaa rauhan ja turvallisen luottavan mielen myrskyjenkin keskellä. Hän on omiensa kanssa joka päivä, niin hyvinä kuin pahoinakin päivinä.

Huomasitko Jeesuksen esittämän vastakkain asettelun? "Maailmassa ahdistus - Jeesuksessa rauha." Olet ehkä kokenut ahdistusta maailmassa? Mutta oletko kokenut rauhan Jeesuksessa? Se on mahdollista kokea, sillä rauha Jeesuksessa on yhtä todellinen kuin ahdistus maailmassa. Rauha Jeesuksessa on tosin ikuista, ahdistus maailmassa on vain ajallista, hetkellistä. 

Jeesus tuli ja puhui meille, jotta meillä olisi Hänessä rauha. Rauha saadaan uskomalla Jeesukseen, tunnustamalla ja hylkäämällä syntimme, ja ottamalla Hänet vastaan ja turvaamalla Häneen kaikissa elämämme tilanteissa.

Ef 2:14 "Hän on meidän rauhamme."

Room 5:1 "Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta." 

Jes 53:5 "Häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu." 

Uskon kautta Jeesukseen meidät on parannettu synnin käärmeen puremista synnin haavoista, ja Jeesus on tullut elämäämme rauhaksemme. Silloin meillä on rauha sydämessämme.

Jeesus tulee pian. Silloin olemme lopullisesti ja ikuisesti vapaat kaikista tämän elämän ongelmista. Jeesus vie meidät Jumalan luokse lopulliseen ikuiseen elämään ja autuuteen. Kiitos Jeesukselle Kristukselle!

https://www.youtube.com/watch?v=wSAdRpO42wk

http://www.youtube.com/watch?v=3GKhDCsLrUg