Elävä usko pelastaa

Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen Jumalan Poikana pelastaa. Kuinka hyvin sinä tunnet Raamattua ja Raamatun oppeja, ei ratkaise pelastumistasi. Pelastus on yksin uskosta ja armosta. Mutta sinun tulee pitää huoli siitä, että uskosi Jeesukseen on sydämen uskoa. Sillä: "Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi" (Room 10:10, 6:17). Siksi uskosi ei saa jäädä pelkäksi tiedoksi Jeesuksesta Kristuksesta ja Raamatun Sanasta. Usko tulee olla sydämessä.

On ihmisiä, joilla on paljon tietoa uskon asioista ja Raamatusta. He voivat siteerata Raamattua ulkomuistista, mutta he eivät ole koskaan uudestisyntyneet ylhäältä. Raamattu puhuu kuolleesta uskosta (Jaak 2:17,26). Kuollut usko on pelkkää tietoa uskon asioista. Tieto ja kuollut usko ei pelasta. Ihmisen täytyy syntyä uudesti, ylhäältä, so. Jumalasta.    

 

 

UUDESTISYNTYMINEN ON AIVAN VÄLTTÄMÄTÖN

Uudestisyntyminen on pääsyvaatimus sisälle Jumalan valtakuntaan ja näin sisälle pelastukseen ja Jumalan yhteyteen.

"Fariseusten joukossa oli Nikodemos -niminen mies, yksi juutalaisten hallitusmiehistä. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Eihän kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan."

Jeesus vastasi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa." Nikodeemus kysyi: "Kuinka ihminen voi vanhana syntyä? Ei kai hän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan?"

Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen Hengestä syntyneen laita" (Joh 3:1-8).

Uudestisyntyminen on hengellinen syntymä. Uudestisyntymisen kautta ihmisestä tulee Jumalan lapsi. Koska uudestisyntynyt uskova on Jumalan lapsi, hän on myös pelastettu.

Ihminen uudestisyntyy kun hän uskoo Herraan Jeesukseen ja ottaa Hänet vastaan Herrakseen ja Vapahtajakseen (Joh 1:12, 3:14-18, 20:28). Tämä vastaanottaminen on aktiivista toimintaa. Juutalaiset eivät kansana ottaneet vastaan Jeesusta Vapahtajakseen. Tästä syystä Jumala kääntyi pakanain puoleen ja tarjoaa nyt kaikkien kansojen ihmisille pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Raamattu todistaa että ne, jotka ottivat ja ottavat Jeesuksen vastaan, ne saavat voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Jumalan lapseksi tuleminen on uskoon tulo ja uudestisyntyminen. 

Jeesus seisoo sydämemme oven edessä. Hän odottaa, että me avaisimme Hänelle oven. Tätä ovea sinun sisimpääsi ei kukaan muu voi avata kuin sinä yksin.

Ilm 3:20 "Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen sisälle hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan ja hän minun kanssani."

Joh 14:23 ”Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan.”

http://www.youtube.com/watch?v=qHKHLRidM4k&feature=related

Raamattu ei tunne passiivista uskoa eikä automaattista pelastumista ilman ihmisen omaa osuutta. Apostolit käskivät ihmisiä uskomaan Jeesukseen, jotta he pelastuisivat. Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi" (Apt 16:31).

Kun sinä uskot Jeesukseen, sinä otat Herran Jeesuksen Kristuksen vastaan omaan sydämeesi ja elämääsi Herraksesi ja Vapahtajaksesi toivottamalla Hänet tervetulleeksi elämääsi. Jeesus tulee heti sydämeesi asumaan. Hän antaa heti kaikki sinun syntisi sinulle anteeksi ja sinä koet vapauden synneistäsi. Tämä koska Jeesuksen veri puhdistaa sinut kaikesta synnistä, olkoon synti sitten mitä tahansa. Jeesuksen veri puhdistaa myös omantuntosi (Heb 9:14). Nyt sinä olet uudestisyntynyt Jumalasta Hänen lapsekseen. Sen on Jeesus ja Isä tehnyt sinulle.  

Kuinka voimakas tämä kokemus on, ei ratkaise sitä, oletko uskossa ja pelastettu. Ratkaisevaa on se, että sinä olet tosissasi, ja että sinä teet sen, mitä ymmärrät Jumalan tahdoksi elämässäsi. Sinä et siis tietoisesti ja tahallisesti vastusta Jumalaa.

En suosittele Jeesuksen kokeilemista, niin kuin joskus kuulee kehotettavan: "Kokeile Jeesusta". En varsinkaan kevytmielistä "Seku vain" kokeilua. Raamattu ei missään kehota ketään kokeilemaan Jeesusta. Raamattu kehottaa meitä antamaan itsemme kokonaan Jumalalle (Room 12:1). Se on koko elämän kestävä päätös. Se on kokosydäminen itsensä Jeesukselle antaminen. Lähde siis uskon tielle kokosydämisesti katse kiinnitettynä yksin Herraan Jeesukseen Kristukseen ja iankaikkisuuteen asti. Ole myös valmis kärsimään Jeesuksen tähden. 

Nyt kun sinä olet ottanut Jeesuksen vastaan Herraksesi ja olet antanut itsesi Hänelle, Jeesus on ottanut sinut vastaan ja Hän on sinun Herra ja Vapahtaja. Tästä johtuen sinä voit nyt tunnustaa Jeesuksen Herraksesi ja Vapahtajaksesi ihmisten edessä. Ennen Jeesuksen vastaan ottamista, Jeesus ei ollut Herrasi. Hän ei asunut sydämessäsi. Siksi sinä et myöskään tunnustanut Jeesusta Herraksesi. Jos Jeesus ei ole Herrasi, sinulla on mahdotonta tunnustaa Hänet Herraksesi. Nyt kun Jeesus on sydämessäsi ja Herrasi, sinä voit tunnustaa Hänet. Jeesus läsnäolollaan tekee sen sinulle mahdolliseksi. Tämän tunnustuksen tulee jokaisen uskon tielle pyrkivän ja pelastusvarmuutta kaipaavan ihmisen tehdä niin pian kuin mahdollista.

Kun sinä tunnustat Jeesuksen Herraksesi ihmisten edessä, sinä saat Jeesuksen tunnustamaan sinut omakseen Isän edessä taivaassa. "Sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa" (Matt 10:32).

Huomaa, että Jumalan Sana on elävä Sana. Se toimii ja vaikuttaa nyt sinussa koska uskot sen ja otit sen vastaan (1 Tess 2:13). Mitä tarkoitan?  Kun sinä tunnustat Jeesuksen ihmisten edessä, sinulle tapahtuu Room 10:9-10 Sanan mukaan; sinä pelastut. Sinä saat pelastusvarmuuden. "Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan."

Tästä johtuen sinä saat pelastusvarmuuden. Sinun tunnustuksesi täällä maan päällä saa siis Jeesuksen toimimaan samalla tavalla taivaassa Isän edessä. Hän tunnustaa sinut heti omakseen. Näin sinun oma tunnustus, sinun sanasi, joilla tunnustat Jeesuksen, saa taivaan sinetöimään pelastuksesi.

Kun Jeesus on tunnustanut sinut omakseen taivaassa, sinä olet Hänen. Olet Hänen ja Isän kädessä. Jeesus lupaa, ettei Hän koskaan heitä sinua ulos, pois kädeltään (Joh 6:37). Hän ei tee sitä vaikka omasta mielestäsi olisit heikko ja huonokin uskova. Hän lupaa myös, ettei kukaan voi ryöstää sinua Hänen ja Isän kädestä. Se merkitsee sitä, että sinä olet aina joka päivä ja joka hetki tunteistasi riippumatta, ja kokemuksistasi tai niiden pois jäämisistä huolimatta, Jeesuksen ja Isän kädellä. Lisäksi Raamattu lupaa, ettei mikään voi erottaa sinua Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa (Room 8:31-39). Olet Hänelle arvokas ja rakas Jumalan lapsi ja Hän pitää sinusta, lapsestaan, huolen. "Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen" (1 Piet 5:7).

"He eivät ikinä joudu hukkaan, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni" (Joh 10:28).

Jos sinä olet uskossa, mutta et ole tunnustanut Jeesusta Herraksesi yhdellekään ihmiselle, sinulta ehkä puuttuu pelastusvarmuus. Sinä et varmuudella tiedä oletko pelastettu vai etkö ole pelastettu. Voit myös pohtia oletko sinä uskossa ollenkaan. Tunnusta siksi Herra Jeesus heti jollekin ihmiselle. Sinä saat kokea Room 10:9-10 sanat omakohtaisesti. Saat myös kokea Jumalan Sanan elävän voiman, sillä: "Henki itse todistaa  meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia" (Room 8:16).  

JEESUKSEN TUNNUSTAMINEN LEIKKAA SINUT IRTI MAAILMASTA

Vaikka Jeesus asuisi sydämessäsi, Jeesuksen tunnustaminen voi tuntua vaikealta. Se vaatii päättäväisyyttä ja rohkeutta. Aloita silloin uskosi tunnustaminen uskovista. Voit sanoa esim. jollekin uskovalle ystävällesi, tutulle tai perheesi jäsenelle: "Minäkin uskon Jeesukseen Kristukseen. Hän on minunkin Herra."

Voit myös todistaa uskostasi jollekin uskosta osattomalle kaverillesi, mikäli se ei tunnut ylivoimaisen vaikealta. Tunnustuksesi voi olla vain ohimennen annettu toteamus: "Olen uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen." Näinkin lyhyt todistus virvoittaa ja antaa uskon paloa sydämeen. Tämä koska Jeesus sisimmässäsi ilahtuu sinun tunnustuksestasi ja sinä koet sen ilon, koet Jeesuksen ilon.

Jos sinä pelkäät Jeesuksen tunnustamisesta johtuvia seurauksia, että sinua aletaan pilkata, sinulle nauretaan, tai sinua syrjitään ja ajetaan jopa pois kaveripiiristä, sinun Jeesukselle antautumisesi ei ole kokosydämistä. Sinun ei tule hävetä Jeesusta Kristusta. Ei Jeesuskaan hävennyt sinua kun Hän syntiesi tähden häväistynä kuoli sinun puolestasi ristillä. Ei Jeesus häpeä tunnustaa sinua Isälleen taivaassa vaikka sinä olet synneilläsi häpäissyt Häntä. Hän tunnustaa sinut ilolla. Hän suorastaan riemuitsee sinusta. Riemuitse sinäkin Hänestä.

Jotta sinä uskaltaisit tunnustaa Jeesuksen ihmisten edessä, on välttämätöntä, että sinä annat itsesi Hänelle ihan kokonaan ja ehdoitta. Koska sinä pelkäät, sinä ymmärrät, että antautumisesi ei ole kokosydämistä. Ymmärrät myös, että Jeesuksen tunnustaminen saa aikaan jotakin sinussa ja lähelläsi olevissa ihmisissä. Tunnusta Jeesus ja sinä saat siunauksen. Saat ilon Häneltä. Se on arvokkaampaa kuin mahdolliset sinusta puhutut pilkkapuheet ja vastustamiset. 

Mutta mitä silloin tapahtuu minun ja kavereideni välillä?

Jeesuksen Herraksesi tunnustaminen leikkaa sinut heti irti maailmasta ja uskosta osattomien ystäviesi tavasta elää. Jeesus on nyt teidän välissänne teidät toisistanne erottavana tekijänä. Tästä syystä monet ihmiset eivät tahdo uskaltaa tunnustaa Jeesusta, koska tunnustus johtaa sen tekevän ihmisen johonkin. Ei voi olla niin, että Jeesuksen tunnustaminen ihmisten edessä ei vaikuttaisi mitään. Jeesuksen tunnustaminen johtaa uskovan (hengelliseen) eroon maailman ihmisistä ja heidän tavoistaan elää ja suhtautua uskon asioihin.

Jeesuksen ystävä vai vihollinen?

Sinä olet uskovana Jeesuksen ystävä (Joh 15:15). Nuo toiset ovat uskosta osattomina Hänen vihamiehiään (Room 5:10, Jaak 4:4, Kol 1:21). Uskosta osaton pysyy Jumalan vihollisena siihen asti kunnes hän tulee uskoon ja syntyy Jumalan lapseksi. Uskosta osaton on Jumalan vihollinen koska Hän elää Jumalan tahdon vastaisesti erossa Jumalasta. Hän ei seuraa Jeesusta. Jeesusta seuraavat uskovat ovat Jeesuksen ja Jumalan ystäviä koska he ovat tulleet Jumalan luokse Jeesuksen kautta. He elävät Jumalan yhteydessä seuraten Jeesusta, mikä on Jumalan tahto meitä ihmisiä kohtaan. Näin Raamattu todistaa uskosta osattomista ja uskovista.

Minä saan usein kertoa kotiimme tuleville henkilöille Jeesuksesta. Kotiimme tuli taas kerran eräs henkilö. Keskustelumme hänen kanssaan kääntyi hengellisiin asioihin. Tunsin selvästi hengessäni, että vieraamme on kiinnostunut hengellisistä asioista. Hän kysyikin sitten minulta, että miten sinä olet tullut uskoon. Kerroin hänelle uskoon tulostani. Hän kuunteli tarkkaavaisesti ja teki kysymyksiä. Sain kokea iloa ja sisäistä vapautta kertoessani Jeesuksesta Kristuksesta. Näin sinäkin voit kertoa uskostasi Jeesukseen kun Herra antaa siihen selviä tilaisuuksia. Näitä tilanteita tulee eteemme usein, jos me olemme valmiita todistamaan.

 

UUDESTISYNTYMINEN EI OLE VAIKEAA.

Uudestisyntymistä voi olla vaikea ymmärtää. Se voi tuntua suorastaan mahdottomalta kokea. Näin minäkin ajattelin, silloin kun Jumala kutsui minua uskon tielle ja luin Jeesuksen sanat Joh 3:3-8. Tämä meidän ymmärtämättömyytemme ja vajavaisuutemme ei kuitenkaan ole este pelastukselle ja uudestisyntymiselle. Uudestisyntymistä ei meidän itse tarvitse saada aikaan. Se on Jumalan osuus uskoon tulossamme, ja Hän tekee sen. Ethän sinäkään itse itseäsi synnyttänyt tähän maailmaan. Olit niin avuton, ettet kyennyt muuhun kuin haukotteluun. Äitisi synnytti sinut avustajien avulla. Nyt on Jumalan asia uudesti synnyttää sinut Jumalan lapseksi kun sinä niin tahdot.

 

JUMALA SANA SYNNYTTÄÄ SINUT

Kerroin aikaisemmin, että usko on aktiivista toimintaa. Kun Jumala puhuu, hän tahtoo, että Hänen Sanansa otetaan uskossa vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kun sinä luet tai kuulet Jeesuksen opetusta uudestisyntymisestä, sinä uskot Jumalan Sanan kohdallesi. Olet myös valmis noudattamaan sitä. Silloin sinä käännyt tässä asiassa Jeesuksen puoleen. Hän kuulee, auttaa ja johdattaa sinua tässä sinulle niin ratkaisevassa asiassa.

Voit tunnustaa Jumalalle omin sanoin uskovasi ja tunnustavasi Hänen olevan oikeassa, kun Hän sanoo sinulle, että sinun täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. Kerro Jeesukselle Kristukselle, että sinä tahdot kokea uudestisyntymisen, josta Hän puhuu, vaikka sinä et ymmärrä siitä hölynpölyäkään. Sano Jeesukselle, että koska sinä tahdot nähdä Jumalan valtakunnan ja päästä sinne sisälle, sinä tahdot syntyä uudesti, ylhäältä. Pyydä Häneltä uudestisyntymisen ihmettä. Hän tekee sen sinulle. Hän johdattaa sinua niin, että eräänä päivänä toteat uudestisyntyneesi Jumalan lapseksi.

Näin minä pyysin. Sain kokea uudestisyntymisen jonkin ajan kuluttua yksinkertaisen rukoukseni jälkeen. Jumala kuulee vilpittömän rukouksesi. Näin me aktiivisesti toteutamme Jumalan Sanaa. https://www.youtube.com/watch?v=3SGhaIqDufA

 

ANNA JEESUKSEN PELASTAA ITSESI!

Apt 2:40 "Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehotti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta." 

Jumala tahtoo pelastaa jokaisen ihmisen (1 Tim 2:3-4, Joh 3:16). Sinun ei siis tarvitse miettiä, tahtooko Jumala mahdollisesti pelastaa minutkin. Jumala tahtoo aina pelastaa, mutta tahdotko sinä pelastua? Molempien täytyy tahtoa samaa. Silloin vasta tapahtuu Jumalan tahto ihmisen elämässä. Usein ihmiset taistelevat Jumalaa vastaan, Jumalan tahtoa vastaan, kun Jumala vetää ihmistä Jeesusta ja pelastusta kohti, kohti uskoon tuloa. He yrittävät siirtää uskon ratkaisun ajankohtaa, tai jopa välttää tekemästä uskon ratkaisua, tulemasta uskoon. Voitaisiin väittää, että me panemme jarrut päälle, mutta Jumala vetää suuressa armossaan ja rakkaudessaan.

Kun me löysäämme jarrut ja annamme Jumalan tahdon tapahtua elämässämme, Hän tekee sen meille. Hänen tahtonsa toteutuu. Jumalan tahto on aina hyvä meitä kohtaan. Anna siis Jumalan tahdon tapahtua, anna Hänen pelastaa sinut.

OMATEKOISEN PELASTUSTIEN RAKENTAMINEN.

Ethän tee samaa virhettä, jonka minä tein ollessani herätyksessä? Minä nimittäin yritin ensin itse pelastaa itseni omilla hyvillä teoillani. Siihen ei kuitenkaan kukaan ihminen kykene. Siksi tarvitsemme Jeesusta. Olemme riippuvaisia Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus tahtoo, että me tulemme Hänen luokseen sellaisena kuin olemme. Anna siis itsesi Jeesukselle sellaisena kuin nyt olet. Anna Hänen pelastaa itsesi sellaisena kuin olet. Älä sorru yrittämään tulla ensin paremmaksi ihmiseksi ja näin paremmin Jumalalle kelvolliseksi. Et tule onnistumaan.

Kukaan ihminen ei ole milloinkaan kelvollinen Jumalalle omilla ansioillaan. Mitkään hyvät tekomme eivät riitä pelastamaan meitä. Tarvitsemme Jeesusta ja Hänen tekojaan ja ansiotaan.

”Vaikka pesisit itsesi saippualla ja käyttäisit paljon lipeää, syntiesi tahrat pysyvät edessäni, sanoo Herra, Herra” (Jer 2:22). ”Kaikista meistä on tullut kuin saastaa ja kaikki meidän vanhurskautemme on kuin tahrainen vaate. Kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä kuin tuuli” (Jes 64:5 RK).

Siksi emme kelpaa Jumalalle ilman Jeesusta Kristusta ja Hänen ansiotaan sydämissämme. Jeesus sydämissämme on pelastuksemme ja elämämme sekä vanhurskautemme ja pyhityksemme. Jeesus puhdistaa meidät kaikesta synnistä uskon kautta Häneen. Siksi otamme vastaan Jeesuksen Kristuksen. Hänessä otamme vastaan Hänen meille ansaitseman pelastuksen ja syntiemme anteeksi saamisen (Kol 1:13-14). Hänessä kelpaamme Jumalalle.    

Tule Jeesuksen luokse syntiesi kanssa sellaisena kuin nyt olet. Jätä syntisi Jeesukselle Kristukselle tunnustamalla ja hylkäämällä ne. Sinun syntiongelmasi on jo ratkaistu Golgatalla Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala teki sen: "Se on täytetty." Siksi sinun ongelmasi ei ole syntisi. Ongelmasi on Herra Jeesus Kristus: mitä sinä teet Jeesukselle?  Siitä on kysymys. Anna  syntisi Jeesukselle, ihan kaikki, koko roska. Tuo ne Hänelle ja jätä ne. Älä salaa Häneltä mitään. Tunnusta kaikki syntisi Jeesukselle, niin sinä saat ne heti anteeksi. ”Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä (1 Joh 1:7-9).

Älä luule, että olet niin hyvä ihminen, ettet tarvitse Jeesusta Kristusta. Älä myöskään luule, että olet liian paha ihminen, liian suuri syntinen, ja että siksi sinä et kelpaa Jeesukselle. Jeesus rakastaa sinua ja kutsuu sinua juuri sellaisena kuin olet. Joko hyvin voivana ja hyvin menestyvänä "hyvänä ihmisenä", tai suurena syntisenä, ja jopa rikollisena. Jeesus kutsuu sinua yhteyteensä sellaisena kuin nyt olet.

Mistä minä sen tiedän, että Jeesus kutsuu sinua? Minä tiedän sen siitä, koska olet niin kiinnostunut uskon asioista, että olet lukenut tätä sivustoa ja tätä tekstiä näin pitkälle. Kiinnostuksesi hengellisiin asioihin, ja ennen kaikkea pelastusasiaan, johtuu siitä, että Jumala kutsuu sinua. Jos Jumala ei kutsu ihmistä, hän ei ole pätkän vertaa kiinnostunut uskon asioista, eikä hän lue hengellistä tekstiä. Kiinnostuksesi pelastusasiasta todistaa Jumalan kutsuvan sinua yhteyteensä.

Koska Jumala puhuu sinulle pelastuksesta ja vetää sinua Jeesuksen luokse, sinä voit tulla Jeesuksen luokse. 

Tunnusta nyt Jeesukselle, että sinä olet itsessäsi syntinen ja täysin kelvoton. Ota sitten vastaan Jeesus ja Hänen ansionsa. Silloin sinä nöyrryt ja alistut Jumalan suunnitelmaan kohdallasi. Alistut silloin Jumalan vanhurskauden alle, ja se miellyttää Jumalaa. Tee se nyt heti. Ohittamalla Jeesuksen Jumalan tahto ja suunnitelma ei toteudu elämässäsi. Sinä et voi pelastua ilman Jeesusta.

Sinä kelpaat Jumalalle sellaisena kuin olet uskosi tähden Jeesukseen Kristukseen. Et kelpaa siksi, että olisit tehnyt jotakin hyvää, syntejäsi hyvittäviä tekoja. Uskosi Jeesukseen riittää Jumalalle. Silloin se tulisi riittää myös sinulle. "Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme" (Room 5:1-2).

Jeesus ei pelasta meitä siksi, että me olemme hyviä ja onnistuneita ihmisiä, Jumalalle "hyvä saalis". Jeesus ei myöskään hylkää meitä sen tähden, että me olemme pahoja ihmisiä, epäonnistuneita suuria syntisiä. Hän pelastaa ne, jotka Hänen kauttaan tulevat Jumalan luokse: hyvät ja pahat ihmiset, ja kauhean pahatkin, ja suuret syntiset, jotka tulevat Jeesuksen luokse ja uskovat ja turvaavat Häneen, ne Jeesus pelastaa (Hebr 7:25, Joh 3:16).

Jeesus ei tullut tuomitsemaan ihmisiä vaan sitä varten, että ihmiset pelastuisivat Hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo, ei tuomita (Joh 3:17-18). Tämä sana on varma ja täysin vastaanottamisen arvoinen: Jeesus Kristus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista Saul (apostoli Paavali) oli suurin. Mutta Saul sai armon. Jumala osoitti meille pelastamalla ja armahtamalla Sauluksen, että koska suurin syntinen sai armon, kuka tahansa voi saada armon ja pelastua (1 Tim 1:15-16).

Jeesus pelastaa meidät koska se on Hänen elämäntehtävänsä. Hän tuli alas taivaasta pelastamaan meitä ja meille Pelastukseksi. Jeesus pelastaa meidät siksi, koska Hän rakastaa jokaista ihmistä ikuisella rakkaudella. Hän pelastaa meidät koska Hän on sovittanut kaikki syntimme Golgatan ristillä ja vuodattanut pyhän verensä syntiemme anteeksi antamiseksi. Hän on sovittanut meidät Jumalan kanssa. Sovintomme Jumalan kanssa on Jumalan Pojassa. Hän pelastaa meidät koska se on Jumalan tahto, että me pelastumme. Jumala lähetti Poikansa pelastamaan meitä. Hän tahtoo meidät jokaisen luokseen ikuisiin majoihin, jotka Hän on meille edeltä valmistanut.

Jumalan rakkaus ei ole riippuvainen siitä, minkälaisia ihmisiä me olemme. Jumalan rakkaus on siinä, että Hän on Rakkaus, ja Hän rakastaa jokaista ihmistä. Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan.  Ei Hän tullut pelastamaan itsessään hyviä ihmisiä.  Eivät terveet tarvitse lääkäriä vaan sairaat. Jos tarvitset lääkäriä, Hän on lähellä sinua ja Hän rakastaa sinua ja pelastaa sinutkin.

 

PELASTUMINEN ON IHMISELLE MAHDOTONTA MUTTA JUMALALLE SE ON MAHDOLLISTA.

Mitä tämä on?

Muistan kuinka ennen uskon ratkaisuani luin Jeesuksen Sanat uudestisyntymisestä Joh 3:3-8. Uudestisyntyminen vaikutti täysin mahdottomalta ja mystiseltä asialta. Miten se voi tapahtua? Luin myös opetuslasten kysymyksen pelastuksesta ja Jeesuksen vastauksen.

Matt 19:25-26 "Kuka sitten voi pelastua? "Niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille: "Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista".

Minä en käsittänyt uskoon tulemiseni ja pelastukseni sekä Jumalan mahdollisuuden välistä suhdetta. Minua ahdisti tietämättömyyteni koska en ymmärtänyt uudestisyntymistä. Ymmärsin vain sen, että uudestisyntyminen on pääsyvaatimus sisälle Jumalan valtakuntaan ja sisälle pelastukseen. Miten syntyisin uudesti ylhäältä Jumalan lapseksi ja pelastuisin? JUMALALLE se olisi mahdollista, mutta mitä MINUN pitäisi tehdä, jotta syntyisin uudesti ylhäältä ja pääsisi sisälle Jumalan valtakuntaan? Tässä minulla oli suuri ongelma.

Taistelin itseni ja syntieni kanssa ja yritin parannella itseäni. Päättelin sydämessäni, että en vielä voi tulla Jeesuksen ja Jumalan luokse koska olen liian suuri syntinen. Minusta pitäisi ensin tulla parempi ja siivompi ihminen. Hyvänä ihmisenä sitten uskaltaisin tulla Jumalan luokse ja kelpaisin paremmin Jumalalle. Näin järkeilin itselleni ja Jumalalle. Tämä oli suuri virhe. En onnistunut tulemaan yhtään paremmaksi. Syntikuormani vain kasvoi. 

Jumalan Henki vei minut siihen tilanteeseen, jolloin minulla ei enää ollut kuin yksi vaihtoehto; TOTAALINEN hengellinen VARARIKKO JA ANTAUTUMINEN. Luovutin kaikki omat yrittämiset. "Löin hanskat tiskiin" ja sanoin Jumalalle: "Minä en ole onnistunut tulemaan hyväksi ihmiseksi. Ota minut tällaisena kuin olen, ja tule Jeesus Kristus elämääni Herrakseni ja Vapahtajakseni. Anna kaikki syntini anteeksi ja pelasta minut tällaisena."

Silloin vasta annoin Jumalalle mahdollisuuden osoittaa, että Hänelle on kaikki mahdollista. Nyt tulin huomaamaan, että se, mikä minulle ei ollut mahdollista, se olikin Jumalalle mahdollista, ja että HÄN TEKI SEN.

Mikä laille oli mahdotonta (pelastaa ihminen), koska se lihan vuoksi oli heikko, sen Jumala teki (pelasti ihmisen). Hän lähetti oman Poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa, jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan vaan Hengen mukaan (Room 8:3-4).

Jumala siis teki oman osuutensa pelastuksessani heti kun minä lopetin kaikki yritykset pelastaa itse itseni omilla hyvillä teoillani. Minä yksinkertaisesti annoin pelastaa itseni. En enää taistellut vastaan siirtämällä ratkaisuani ja yrittämällä kiertää Jeesus. En enää yrittänyt rakentaa omaa vanhurskauttani, jota olisin sitten esitellyt Jumalalle ansioikseni. Näin minä alistuin Jumalan vanhurskauden alle.

Room 10:1-4 "Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän puolestaan, että he pelastuisivat. Minä todistan heistä, että heillä on intoa Jumalan puolesta mutta ei ymmärrystä. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauteen. Kristus on näet lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo."

Jumala hoitaa aina oman osuutensa, kunhan me annamme Hänen tehdä sen. 

1 Piet 1:13 "Vyöttäkää siis mielenne ja olkaa raittiita. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä."

PELASTUS ON JUMALASTA JA JUMALAN TEKO

Pelastus ei ole meidän hyvien tekojemme aikaansaannosta, eikä meidän rakentamaa. Pelastuksemme on Jumalan teko meissä ja Jumalan Jeesuksessa Kristuksessa meille antama lahja. Jumala pelastaa meidät heti kun me suostumme pelastettavaksi ja annamme Hänen tehdä sen meille.

Nyt kun olemme uskossa Jeesukseen, olemme uudestisyntyneet Jumalan lapsiksi. Olemme silloin Jumalan lapsina myös pelastettuja. Jeesus vie omansa perille taivaaseen. Herra Jeesus Kristus tuli meille pelastukseksi. Kiitos Jeesukselle Kristukselle!

Joona 2:10 ”Pelastus tulee Herralta.” Herrassa on pelastus. Jeesus on Herra (Room 9:5, 10:9, Ef 4:5, 2 Kor 4:5).

Jer 3:23 ”Totisesti, Herrassa, meidän Jumalassamme, on Israelin pelastus.”

Jes 12:2 ”Katso, Jumala on pelastajani. Minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistyslauluni. Hän tuli minulle pelastukseksi.”

Kol 1:13-14 ”Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen.”

Apt 13:47 ”Sillä näin on Herra meitä käskenyt: 'Minä olen asettanut sinut pakanoille valoksi,  että olisit pelastukseksi maan ääriin saakka.””

Room 1:16 ”Minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, pelastukseksi jokaiselle,  joka uskoo, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.”

Tiit 2:11 ”Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille”

Heb 9:26-28 ”Mutta nyt hän on ilmestynyt vain kerran, maailmanaikojen lopulla, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Ja niin kuin ihmisille on määrätty, että heidän on kerran kuoltava ja sen jälkeen tulee tuomio, samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois monien synnit, ja hän ilmestyy toisen kerran, ei enää synnin tähden vaan pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat." Huom! "Pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä" (1 Piet 1:13).

Matt 18:11 ”Ihmisen Poika on tullut pelastamaan sitä, mikä on kadonnut.”

1 Tim 1:15 ”Tämä sana on varma ja täysin vastaanottamisen arvoinen: Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin.”

https://www.youtube.com/watch?v=uBw-4YRQV3U

https://www.youtube.com/watch?v=tj8sMBPzswI