SYNNIT ANTEEKSI


Uusi elämä alkaa kasteessa

Uskoon tullut ihminen on uskoon tulossaan saanut uuden elämän Jumalalta Jeesuksen seurassa. Uskova on uusi luomus Kristuksessa. Hän hautaa kasteessa entisen kuolleen syntisen ihmisensä. Kasteessa hän aloittaa uuden elämän synnistä, ja maailmasta ja sen orjuudesta, vapautettuna ja puhtaana Jeesuksen kanssa. Tämä on kasteen merkitys lyhykäisyydessään.

KASTEKOULU

Kasteesta on olemassa kristillinen perusoppi.

"Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päälle panemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii" (Heb 6:1-3).

KASTE ON JUMALASTA

”Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!  Tämä on se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä.'  Ja minä en tuntenut häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan."

Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä.'” (Joh 1:29-33).

ENNEN KASTETTA

Kastettavan tulee ymmärtää, että hänellä on uusi elämä Jeesuksen kanssa. Tässä uudessa elämässä on tärkeää käydä läpi seuraava perusta.

Jumala rakastaa sinua.

Joh 3:16........Jumalan rajaton rakkaus. 1 Joh 4:9-10...Jumala teki aloitteen. Hän rakasti ensin. Room 5:8...... Silloin kun sinä vielä olit syntinen.

Sinä olet arvokas Jumalan edessä.

Luuk 15:7........Taivas iloitsee sinusta.                               

Matt 6:25-33....Sinä olet luomakunnassa se arvokkain.

Sinä olet uusi luomus.

Gal 2:20 Jeesus on muuttanut sisään elämääsi. Sinä olet Hänen. 2 Kor 5:17........ Uusi luomus. Ei vain parannettu ihminen.

Sinulla on valta pahuuden yli.

1 Joh 4:4 Tunnustamalla synnit olet armahdettu, syntisi on anteeksi annettu.  Jeesuksen kanssa meillä on sisäinen voima sanoa ei. Room 6:12-13..... Valitse antautuminen Jumalan palvelukseen Hänen käyttöönsä.

Jumala tahtoo siunata elämäsi.

Joh 10:10 Jeesus tahtoo, että sinulla on hengellisesti rikas elämä.  Gal 5:22-23... Jumala asuu sinussa Henkensä kautta. Hän antaa hyvien hedelmien kypsyä ja tulla esille kauttasi.        Ef 1:3.......... Hän on jo siunannut sinua ja minua niin, että meillä on mahdollisuus ottaa esille katetusta pöydästä. Olkaamme nälkäisiä, mutta myös rohkeita.

KASTEESSA

Matt 28:19-20 Jeesuksen käsky meille seurakuntana. Siinä on kolme askelta.

1. Tulla Jeesuksen opetuslapseksi. Ts. kääntyä ja seurata Jeesusta. 2. Tulla kastetuksi. 3. Saada jatkuvaa opetusta.

Miksi minut tulee kastaa?

Room 5:12 Synti tuli maailmaan ja erottaa meidät Jumalasta. Synti vaikuttaa sen, että meidän henkemme, jossa uskonelämä on, kuolee. Niin myös ruumiimme kuolee kerran.

Joh 3:1-8 Pelastus, uudestisyntyminen, palauttaa rikkoutuneen suhteen. Se alkaa uudesti.

Room 6:4-8 Se vanha ihminen (joka me olimme ennen uskoon tuloamme) kuolee, haudataan ja nousee kuolleista uutena ihmisenä Jeesuksen kanssa. Siksi kutsumme kastetta hautaustoimitukseksi.

Siis: Kasteessa näytämme Jumalalle ja ihmisille, että me jätämme sen vanhan elämämme, hautaamme sen, ja elämme nyt uutta elämää Jeesuksen kanssa. Kasteesta tulee tunnustus, että Jumala on antanut minulle sisäisen uuden elämän.

Miten tulee kastaa?

Apt 8:38 He astuivat veteen ja ylös vedestä. Matt 3:16 Jeesus nousi vedestä. Joh 3:23 Siellä, missä on paljon vettä.

Alkutekstin sana kasteesta on baptizo, mikä tarkoittaa puhdistusta, upottaa kokonaan veteen. Siis: Kastetaan upottamalla koko ruumis veden alle. Ajattele ruumiin hautausta.

Kuka voidaan kastaa?

Mark 16:16 Se, joka henkilökohtaisesti uskoo Jeesukseen. Apt 2:38 Se, joka on kääntynyt. Ts. se, joka on jättänyt entisen vanhan elämänsä ja katunut syntejään.   

Matt 3:13 Se, joka tekee henkilökohtaisen oman päätöksensä.

Siis: Se, joka uskoo Jeesukseen ja oman päätöksensä jälkeen tahtoo seurata Jeesusta, se henkilö voidaan kastaa.

Koska meidät tulee kastaa?

Apt 2:41 Kääntymyksen jälkeen niin pian kuin se on mahdollista. Apt 8:30-36.. Kun olemme ymmärtäneet kasteen merkityksen.

Siis: Niin pian kuin sinä olet ymmärtänyt kasteen merkityksen ja on mahdollista kastaa sinut.

KASTEEN JÄLKEEN

Apt 2:38 Ota vastaan Pyhä Henki. Pelastuksessa sinulla on identiteetti Jeesuksessa. Sinä olet joku. Pyhän Hengen avulla sinä voit tehdä jotakin Jeesukselle (Jeesuksen tekoja).

Apt 2:41 Liity uskovien joukkoon, seurakuntaan. Apt 2:42 Ole uskollisesti mukana osallistumassa seurakunnan toimintaan jumalanpalveluksissa, yhteydessä toisiin uskoviin, ehtoollisessa ja rukouksissa.       

1 Kor 14:12 Tavoittele Jumalan lahjoja.       

Ef 4:15.....  Kasva uskossa kristittynä. Fil 1:16 Hän, joka on aloittanut sinussa uuden elämän, tahtoo kehittää sitä kanssasi kunnes se kerran on täydellinen taivaassa.

Room 12:4-5 Löydä paikkasi ja tehtäväsi seurakunnassa. 1 Kor 6:19-20.. Pyri olemaan hyvänä esimerkkinä.

Siis: Sinusta tulee seurakunnan jäsen. Sinä et enää elä vain itsellesi. Sinä kasvat uskossa ja kannat hyvää hedelmää. Sinä olet osa seurakuntaa jota sinä edustat hyvänä esikuvana.

KASTESANAT

"Vapahtajani käskystä".  Meidän tehtävämme on kastaa.  "Oman suusi tunnustuksen perusteella". Se on sinun oma päätös. "Uskostasi Herraan Jeesukseen Vapahtajanasi". Se on sinun kokemuksesi. "Kastan sinut Kristukseen". Se on sinun uusi asemasi.  "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen". Sinä olet kolmiyhteisen Jumalan kuva: henki, sielu ja ruumis.

Aamen, tapahtukoon se nyt.

Dela den här sidan