OPETUSTEKSTEJÄ:


JUMALAN ARMO

Psalmi 119:75-77 "Herra, minä tiedän, että sinun tuomiosi ovat vanhurskaat ja että uskollisuudessasi sinä olet minua nöyryyttänyt. Sinun armosi lohduttakoon minua, niin kuin olet palvelijallesi luvannut. Tulkoon minulle sinun laupeutesi, että eläisin, sillä sinun opetuksesi on ihastukseni." 

Psalmi 130:7-8 ”Pankoon Israel toivonsa Herraan, sillä Herran luona on armo, hänen luonaan on täysi lunastus. Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.”

Psalmi 103:8-13 ”Herra on laupias ja armahtava, pitkämielinen ja suuri armossaan.  Ei hän aina riitele eikä pidä vihaa ikuisesti. Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä maksa meille pahojen tekojemme mukaan. Sillä  niin korkealla kuin taivas on maan yllä, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin Isä armahtaa lapsiaan, niin Herrakin armahtaa niitä, jotka häntä pelkäävät.” 

Armo käsitteenä tarkoittaa: Ansaitsematon hyvyys. Armo on siis hyvää, jota ihminen saa, vaikka hän ei ole ansainnut mitään hyvää. Mitä hyvää Jumala antaa meille armonsa kautta armosta? Edellä olevista Raamatun jakeista luemme, että 

1. Jumalan armo on meille ikuiseksi lohdutukseksi ja toivoksi (2 Tess 2:16).

2. Jumalan luona, Hänen yhteydessään, on armo ja täysi lunastus synneistämme.

3. Hän lunastaa meidät yhteydessään kaikista synneistämme. Jumalan yhteydessä on siis syntiemme anteeksi saaminen: puhdistus kaikesta synnistä (Jes 55:3, 6-7, 1 Joh 1:1-7, Kol 1:13-14, Ef 4:32, 1 Piet 1:2). 

4. Jumala kohtelee meitä laupiaasti ja armahtavasti koska Hän on laupias ja armahtavainen ja suuri armossaan (Ps 86).

5. Hän ei pidä vihaa ikuisesti. Hän on sovittanut meidät itsensä kanssa Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän tahtoo sovintoa ihmisen kanssa (2 Kor 5:18 - 6:2). Sovinto Jumalan kanssa on Hänen yhteydessään Kristuksessa Jeesuksessa (1 Kor 1:30, Ef 2. luku).

6. Hän ei tee meille uskoville mitä syntimme ansaitsisivat. Hän ei kosta pahoja tekojamme. 

7. Niin korkea kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka pelkäävät Häntä kunnioittavalla pelolla. Mittaamattoman suuri ja voimallinen armo jokaiselle Jumalaa kunnioittavalle ihmiselle!

8. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Mittaamattoman pitkä matka! Koska syntimme ovat kaukana, ne ovat meistä poissa.

9. Hän armahtaa omiaan niin kuin rakastava isä armahtaa lapsiaan.

Tämä kaikki tapahtuu meille Jumalan hyvyyden, laupeuden ja armon vaikutuksesta, ja omistetaan uskon kautta, uskossa, Jeesukseen Kristukseen. 

Uskoon tullut ihminen on tullut Jumalan luokse Jeesuksen Kristuksen kautta. Silloin hän elää Jumalan yhteydessä. Tämän on Jumalan armo vaikuttanut ja saanut aikaan. Uskova on Jumalan yhteydessä Kristuksessa. Hänessä uskova on sisällä Jumalassa. Jumala itse on saattanut ja asettanut uskovan yhteyteensä sisälle armoonsa Kristuksessa Jeesuksessa. Siksi uskova on myös sisällä Jumalan armossa. 

Jumalan armo on Jeesukseen Kristukseen uskovan ihmisen olotila. Uskova ei ole lain alla. Hän on armon alla. Jumalan armo, ja Jumala itse, ympäröi uskovaa. Uskovalle tarjotaan (uutta) armoa Kristuksen tulemuksessa.

Apt 15:11, Ef 2:5, 8, Room 3:24, 1 Piet 1:10, Gal 1:15, Ef 3:7-8, 4:7, Tiit 2:11, 3:7, 1 Kor 1:4, Gal 5:4, 1 Piet 5:12, Room 5:2, Gal 5:4, 2 Kor 1:12, Room 6:14, Ps 32:10, 1 Piet 1:13.

Uskoon tulon jälkeen uskova alkaa opetella Jumalan armoa, josta hän nyt on osallinen (Fil 1:6-7). Uskova on osallinen Jumalan armosta Jumalan armosta. Jumala kehottaa uskovaa pysymään Kristuksessa, ja Hänessä sisällä Jumalan armossa. Tämä tietenkin siitä syystä, koska uskova pelastuu Jumalan yhteydessä sisällä Kristuksessa Jeesuksessa Hänen armossa. Siksi Jumala tahtoo uskovan pysyvän armossa ja näin sisällä Pelastuksessa.

Jeesus Kristus on uskovan Pelastus, vanhurskautus ja pyhitys, lunastus ja lain loppu, sen täyttymys. Kristuksessa laki on täytetty, se on nyt valmista, se on tehty valmiiksi ja täytetty. Hänessä, Hänen yhteydessään, olemme pelastetut ja saamme levätä täytetyssä työssä. 

Joh 1:16-17, Room 5:2, 1 Piet 5:12, Gal 1:6, Apt 13:43, Room 8:1-4, 10:4, Gal 3:13-14, 22-27, Joh 19:28-30.

Jumala kehottaa uskovia kasvamaan (sisällä) armossa ja armon tuntemisessa:

2 Piet 3:18 "Kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja aina iankaikkisuuden päivään! Aamen."

1 Piet 1:2 "Armo ja rauha lisääntyköön teille."

2 Piet 1:2 "Lisääntyköön teille armo ja rauha Jumalan ja Jeesuksen, meidän Herramme, tuntemisessa." 

Koska Jumalan armo on annettu meille Jeesuksessa Kristuksessa, ja Jeesus on meidän uskovien rauha, Hänen tuntemisessa kasvaminen on kasvamista armon tuntemisessa (Ef 2:14). Armon tunteminen vaikuttaa uskovassa rauhaa ja luottavaista mieltä. Siksi Kristuksen tunteminen lisää armon ja rauhan kokemista ja juurruttaa uskovaa Kristukseen Jeesukseen. Näin armon kokeminen vie uskovaa riippuvuussuhteeseen Jeesuksesta Kristuksesta ja Häntä lähelle.

Jumalan armo on uskovaa kasvattava olotila. Armo kasvattaa uskovaa kaikilla elämän osa-alueilla. Armo muokkaa ihmisen kovaa ja armotonta luontoa. Armon kokeminen ei vie uskovaa syntielämään koska armo kasvattaa uskovaa hylkäämään syntiä. Armon kokeminen saa uskovassa aikaan rakkautta ja armollisuutta ja laupeutta toisia ihmisiä kohtaan. Armo kasvattaa uskovaa koska Jumala on siinä. Ja Jumala on hyvä kasvattaja. Jumala on armon Henki.

Uskova kasvaa siis Jumalan yhteydessä armon Hengen ilmapiirissä Jumalan antamaa kasvua Jumalan tahtomaan suuntaan. Jumalasta tullut Sana on armon evankeliumi. Herra on ja asuu armon Sanassa. Ja missä Herra, Sana ja Henki, on, SIINÄ ON VAPAUS!

Joh 4:24, Apt 14:3, 20:24,32, Heb 10:29, Tiit 2:11-12, 2 Piet 3:18, Joh 1:17, 14:10-11,23, 10:30, 2 Kor 3:17-18.

PELASTUS JUMALAN ARMOSTA

Apostoli Pietari nuhteli Jerusalemin asukkaita siitä, että he olivat hylänneet Messiaansa ja Kuninkaansa, Jeesuksen Kristuksen, ja vaatineet Hänet ristiinnaulittavaksi. Kansa oli pyytänyt Pilatukselta, että hän vapauttaisi heille rikollisen, mutta että Jeesus tapettaisiin. Kansa teki tämän koska he eivät uskoneet Jeesukseen Kristukseen, että Hän on heidän Kuninkaansa ja Herransa ja Vapahtajansa. Jos he olisivat uskoneet Jeesukseen, he eivät olisi ristiinnaulinneet Häntä (1 Kor 2:1-8). He olisivat ottaneet Hänet vastaan Herrakseen ja Kuninkaakseen. 

Kansan epäusko oli siis syynä Jeesuksen  ristiinnaulitsemiseen. Tästä johtuen epäusko Jeesukseen on vakava synti. 

Olemmeko myös me suomalaiset syyllisiä Jeesuksen hylkäämiseen ja ristiinnaulitsemiseen jos emme usko Häneen? Kyllä, koska Jeesus on myös meidän Herra! (Apt 10:36). Siksi meidän tulee tehdä parannus tästä epäuskon synnistä. Siihen Jumala kehottaa meitä. 

Pietari oli saanut Pyhän Hengen. Heti sen jälkeen hän saarnasi kansalle ja osoitti heille yhdessä Pyhän Hengen kanssa heidän syntinsä (Joh 16:7-9, Apt 2:14-40). Jerusalemilaisten suurin ja vakavin synti oli siis epäusko Jeesukseen Kristukseen. Epäuskonsa tähden he hylkäsivät ainoan Pelastajansa ja Kuninkaansa.

Tähän yhteen syntiin Pyhä Henki painoi sormensa ja nuhteli Pietarin suulla heitä vakavasti ja käski heitä tekemään parannuksen, se on; uskomaan Jeesukseen Kristukseen. Tämä koska usko Jeesukseen vie ihmisen Jumalan yhteyteen elämään Jumalan kanssa ja pelastaa ihmisen ikuiseen elämään. Myös apostoli Paavali käski ihmisiä uskomaan Jeesukseen Kristukseen.

Apostolit eivät luetelleet uskosta osattomille ihmisille mitään syntilistoja tekosynneistä, joista ihmisten tulisi tehdä parannus. He saarnasivat kansalle ristiinnaulittua Jeesusta Kristusta (1 Kor 1:23). Tämä koska itsensä parantelu ja hyvät teot, ilman uskoa Jeesukseen, ei pelasta ketään. Usko Jeesukseen pelastaa. Pelastavalla uskolla täytyy olla kohde mihin ja mitä uskoa. Siksi apostolit saarnasivat kansalle ristiinnaulittua Jeesusta Kristusta ja käskivät ihmisiä uskomaan Jeesukseen ja kääntymään Hänen puoleensa (Apt 3:19, 26, 20:21, 26:20).

Raamattu todistaa, että Jeesus on meidän kaikkien Herra, ei siis vain juutalaisten Herra (Apt 10:36,9-10, 2 Kor 4:5).

Jos emme usko Jeesukseen, me teemme sielumme kadottavan synnin; epäusko Jeesukseen. Silloin hylkäämme Hänet, joka kärsi ristillä syntiemme tähden ja on meidän ainoa Pelastaja. Meidän kaikkien tulee uskoa Jeesukseen omana Herranamme ja Vapahtajanamme ja ottaa Hänet vastaan. Silloin olemme tehneet parannuksen sielumme kadottavasta epäuskon synnistä. Olemme silloin uskossa Häneen ja pelastettuja Jumalan lapsia. Kun Jeesus saa olla Herramme ja Vapahtajamme, Hän johdattaa meitä perille asti. Hän ei jätä työtään kesken puoliväliin.

Fil 1:1-7 "Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filipissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille.  Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan, aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta, kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka, varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka". ... "te kaikki olette minun kanssani osallisia armosta.""

Kun sinä olet tehnyt parannuksen tästä sielusi kadottavasta epäuskon synnistä, sinä uskot Jeesukseen Kristukseen syntiesi sovittajana ja Herranasi ja Vapahtajanasi. Silloin sinä saavutat uskosi päämäärän; sielusi pelastuksen. Sillä sielujemme pelastus on uskomme päämäärä (1 Piet 1:9).

Pelastus iankaikkisuudessa on se lopullinen päätepysäkki, päämäärä jonne olemme matkalla. Uskon kautta armon purjeella pääsemme perille. Saamme kerran nousta Jumalan satamassa laiturille. Herra Jeesus odottaa siellä ja toivottaa tervetulleeksi kaikki ne, jotka tässä ajassa luottivat pelastuksensa Jeesuksen voimakkaisiin käsiin ja uskoivat Jeesukseen ja Hänessä olevaan Jumalan armoon. Lepää Herrassa! 

Uskova elää Herransa kanssa Hänelle päivittäin antautuvaa elämää. Silloin hän ei elä epäuskon kadottavassa synnissä, eikä hän harjoita (jatkuvaa) tahallista tekosyntiä koska Jumalan armo, ja sen kokeminen, vaikuttaa rakkautta ja pyhityselämää. Uskova elää taistellen syntiä vastaan.

Mutta valitettavan usein vilpitön uskova huomaa, ettei hän ole onnistunut. Synti riippuu kuin takiainen minussa kiinni ja minä lankean. Mitä silloin tulee tehdä? Tuleeko jättää kaikki koska en ole onnistunut? Vaatiiko Jumala minulta täydellistä onnistumista? Ei suinkaan! Kuinka hyvin sinä onnistut uskon kilvoituksessasi, ei ratkaise lopullista pelastustasi ja perille pääsemistäsi koska pelastuksesi on kokonaan toisella perustalla ja vahvemmissa käsissä.

Joh 10:28 "Minä annan heille iankaikkisen elämän. He eivät ikinä joudu hukkaan, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni."

1 Ms 33:27 "Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat ikuiset käsivarret."

Uskova pelastuu vaikka hän ei niin hyvin onnistuisikaan koska pelastuksemme lepää toisella pohjalla, toisen ansiolla, toisen teon varassa. Kukaan uskova ei onnistu tarpeeksi hyvin, niin että hän pelastuisi omien onnistumisiensa ja hyvien tekojensa tähden. Emme pelastu tekojemme kautta vaan Jumalan armon kautta. Kaikkien meidän pelastus lepää Jeesuksen ansion ja onnistumisen varassa. 

Gal 2:16 "Mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja vaan uskosta Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi uskomalla Kristukseen emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja."

Room 5:1-2 "Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme, ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta."

Lopullisen pelastuksemme ratkaisee se, että me pysymme uskossa Jeesukseen. Silloin me pysymme sisällä Kristuksessa Jeesuksessa Hänen armossaan. Emme siis heitä pois uskoa ja  luottamustamme Herraan ja Hänen armoonsa, ei vaan me pidämme kiinni Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänessä olevasta Jumalan armosta. Turvaamme ja luotamme siihen, että Hän kantaa ja kannattaa meitä silloin kun emme itse jaksa. Ja siitä seuraa, että armosta me olemme pelastetut ja pelastumme perille asti, uskon kautta. Emme pelastu itsemme kautta. Pelastus on Jumalan lahja Jeesukseen uskovalle ja Häntä rakastavalle ihmiselle.

Ef 2:8-9 "Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla."

Jeesus Kristus voi täydellisesti pelastaa ne, jotka tulevat Jumalan luokse Hänen kauttansa (Heb 7:25). Sillä Jumalan armo on ilmestynyt Jeesuksessa Kristuksessa pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä uskovia (Tiit 2:11-12).

Armo tuli siis meille PELASTUKSEKSI koska kukaan ei pelastu omilla ansioillaan. Tarvitsemme Jumalan armoa pelastuaksemme. Jumalan armo sitten kasvattaa pelastukseen sisälle tullutta armosta elävää uskovaa hylkäämään syntiä ja elämään Jumalan tahdon mukaista elämää ja tekemään hyviä tekoja.

Tiit 3:4-8 "Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta vaan laupeutensa tähden uudestisyntymisen pesun ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Tämän Hengen hän vuodatti runsaasti päällemme Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me, vanhurskautettuina hänen armostaan, tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämä sana on varma, ja tahdon sinun teroittavan näitä asioita, että ne, jotka uskovat Jumalaan, olisivat ahkeria tekemään hyvää. Se on ihmisille hyvää ja hyödyllistä." 

Hyvät teot ovat hyviä ja hyödyllisiä mutta eivät pelasta ihmistä. Jumalan armo Kristuksessa pelastaa.  

Pelastuksemme astui voimaan siinä hetkessä kun me tulimme Jeesuksen luokse ja jätimme itsemme Hänen pelastettavakseen Hänen käsiinsä. Me otimme vastaan Jumalan pelastavan armon Kristuksessa Jeesuksessa (2 Kor 6:1). Me annoimme Jeesuksen pelastaa itsemme ja jätimme pelastuksemme Hänen varaansa. Apt 2:40 "Antakaa pelastaa itsenne." 

Paavali kirjoittaa Jumalasta, Jeesuksesta Kristuksesta, ”Pelasti hän meidät”. Jumala ei siis sano, että Hän antoi meille mahdollisuuden pelastua. Hän sanoo, että Hän pelasti meidät. Pelastuksemme on siis Jumalan teko, ja Jumalan teot ovat aina täydelliset. Pelastus on voimassa niin kauan kuin me pidämme kiinni Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänessä olevasta Jumalan armosta.

Psalmi 91:14-15 "Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan."

Saatana yrittää kammeta meitä väkisin pois Jumalan armosta katsomaan ja luottamaan omiin tekoihimme. Ja ne eivät tietenkään koskaan riitä pelastamaan meitä. Silloin on vaara menettää toivo ja luopua jopa uskosta kun näkee, että en ole tarpeeksi hyvä uskova. En ole onnistunut.

Mutta silloin Pyhä Henki tulee ja osoittaa Kristusta Jeesusta ja Hänen täysin onnistunutta vaellustaan ja sovitustekoa. Pyhä Henki kehottaa meitä katsomaan Jeesukseen ja ajattelemaan Häntä, jotta emme väsyisi ja menettäisi toivoamme (Heb 12:3). Pyhä Henki sanoo Jumalan lapselle, että pelastuksesi on Kristuksessa Jeesuksessa, ei sinussa itsessäsi.

Pelastuksesi ei siis ole sinun onnistumisesi varassa. En jättänyt sitä sinun varaasi. Pelastuksesi on ja pysyy Jeesuksen onnistumisen varassa.

Jumala lukee Jeesuksen onnistumisen sinun onnistumiseksesi kun sinä uskot Jeesukseen. Hän sinussa on sinun täydellinen onnistumisesi, lain täyttymys (2 Kor 5:21, Room 3:21-26, 4:1-8). 

Room 10:4 "Kristus on näet lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo."

Room 4:16 "Sen tähden vanhurskaus on uskosta, että se olisi armosta." 

Room 8:1-6 Ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta (pelastaa ihminen), koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, SEN JUMALA TEKI (pelasti ihmisen) lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vaatima vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta HENGEN MIELI ON ELÄMÄ JA RAUHA. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. MUTTA TE ETTE OLE LIHAN VALLASSA, VAAN HENGEN, JOS KERRAN JUMALAN HENKI TEISSÄ ASUU.

Huomaa, että Paavali kirjoittaa uskovista, että he elävät Hengen mukaan, ja että heillä on Hengen mieli, ja että uskova ei ole lihan vallassa vaan Hengen vallassa.

Tämä ei tarkoita sitä, ettei uskova voisi koskaan langeta syntiin. Se tarkoittaa sitä, ettei uskovaa hallitse liha vaan Henki. Uskova elää Hengen hallinnassa Hengen mukaista vanhurskasta elämää. Henki on elämä ja rauha ja on syntiä vastaan. Siksi uskova tahtoo elää puhtaasti, eikä liha voi viedä häntä jatkuvaan lopulliseen synnin tekemiseen.

Uskova tahtoo ja kykenee lankeemuksistaan huolimatta Hengen voiman avulla nousemaan ja vastustamaan syntiä niin, että hän tekee parannuksen ja pysyy uskossa ja Kristuksessa ja niin myös armossa.

Uskovalla on siis hänessä olevan Pyhän Hengen vaikutuksesta tahto elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Hän ei jää makaamaan synnin lannistamana syntiin koska hänellä on Hengen mieli, joka vie häntä eteenpäin vanhurskautta kohti. Koko uskon elämämme on kilvoittelua ja taistelua omaa lihaa ja syntiä vastaan. Me emme saa antaa lihan lannistaa meitä.

San 24:16 "Vaikka vanhurskas kaatuisi seitsemän kertaa, hän nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen."

Uskovalla on Jumala ja hän pelastuu Jumalansa yhteydessä. Jumala on hänen pelastus. Jumalaton ei pelastu koska hän elää ilman Jumalaa ja ilman pelastusta. 

Room:5:10 "Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;"

Jälleen Pyhä Henki osoittaa Jumalaa itseään pelastuksemme perustana. Hänen elämänsä meissä uskovissa pelastaa meidät. Jumala armahti meitä Jumalan vihollisina. Eikö Hän armahtaisi meitä nyt kun olemme Hänen lapsiaan? Olemme sovitetut ja pelastumme Hänen elämänsä kautta, emme oman elämämme kautta!

Meidän ei tarvitsekaan yrittää pelastautua vaan antaa Herran tehdä sen, mikä meille itsellemme, lihallemme, on mahdotonta: pelastaa meidät. Heittäydymme Hänen käsivarsilleen Hänen pelastettavakseen. Ja siihen Jumala mielistyy. Hän tekee sen, mihin me emme kykene. Hän pelastaa heikonkin lapsensa armosta ja rakkaudesta Jeesuksen ansion ja veren tähden. 

Tämä jos mikä vapauttaa uskovan elämään jälleen rakkaussuhteessa Herraan Jeesukseen. Rakkaus Jeesukseen saa uskovan keskittymään Häneen. Ja mikä oli se "energiajuoma" joka antoi sen voiman ja rakkauden? JUMALAN ARMO!

Heb 13:9 "On hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta." 

2 Tim 2:1 "Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa."  

Paavali ja muut apostolit olivat Jumalan armon kautta hyödyksi uskoon tulleille.  Paavali sanoi olevansa Jumalan armosta se, joka hän on. Hänellä ei siis ollut mitään kerskaamista, paitsi Jeesus Kristus, ja Hänen ristinsä armo häntä kohtaan (1 Kor 1:30-31, Gal 6:14). 

1 Piet 5:12 " Silvanuksen, uskollisena pitämäni veljen, avulla olen lyhyesti kirjoittanut teille kehottaen ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette, on todellinen Jumalan armo."

HERÄÄKÖ SINULLE KYSYMYS?:

Voinko todella pelastua vaikka en ole onnistunut elämään Jumalan tahdon mukaisesti, vaikka olen uskovana tehnyt paljon syntiä?  Voinko pelastua yksinkertaisesti uskomalla Jeesukseen? Voiko Jumala vielä armahtaa minuakin?

Vastaus: Kyllä! Sinä pelastut armosta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Se tosiasia, että sinä olet aralla tunnolla Jumalan edessä ja pohdit näitä asioita, tahdot luopua synnistä, johtuu yksinomaan siitä, että Pyhä Henki tahtoo pitää sinut Kristuksessa ja uskossa Häneen ja niin myös sisällä Pelastuksessa.

Huomaa, että suurin ja vakavin synti, minkä voit tehdä, on se, jos sinä hylkäät Herran Jeesuksen Kristuksen ja  uskon Häneen ja Hänessä olevan Jumalan armon. Siksi Pyhä Henki pyrkii juurruttamaan sinut syvälle Kristukseen Jeesukseen ja uskossa pysymään kiinni Hänessä.

Sanan saarnassa, Jumalan Sanassa ja sen julistuksessa, Jumala, Herra Jeesus Kristus, tulee ihmisen luokse hänen vastaan otettavaksi tai hylättäväksi. Kun sinä olet ottanut Jeesuksen vastaan omaan sydämeesi, Jeesus Kristus tulee asumaan sinuun. Samalla hetkellä Jumala asettaa sinut sisälle Jeesukseen Kristukseen. Sisällä Jeesuksessa sinä olet Jumalan yhteydessä pelastettu Jumalan lapsi  - "hän pelasti meidät". Silloin sinä elät Jumalan kanssa.

1 Kor 1:30-31 "Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi, jotta tapahtuisi, niin kuin on kirjoitettu: ”Joka kerskaa, kerskatkoon Herrasta.”"

Nyt Jumala tahtoo elää sinun kanssasi ja sinussa. Pyhä Henki tahtoo pitää sinut sisällä Jeesuksessa. Siksi Hän pyrkii juurruttamaan sinut uskoon Häneen, - sillä Hänessä pysytään uskossa, uskon kautta. Kukaan ei voi erottaa sinua pois Kristuksesta Jeesuksesta ellet sinä itse eroa Hänestä, jätä Häntä (Room 8:39).

Joh 15:4 "Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä."

1 Joh 2:24-26 "Pysyköön teissä se, minkä olette kuulleet alusta asti. Jos teissä pysyy se, minkä olette kuulleet alusta asti, tekin pysytte Pojassa ja Isässä. Ja tämä on se lupaus, jonka hän on meille antanut: iankaikkinen elämä. Tämän olen kirjoittanut teille niistä, jotka eksyttävät teitä.

Pysymme siis Jeesuksessa uskossa Häneen. Silloin Hän pysyy meissä. Ja kun Hän pysyy meissä, meissä pysyy pelastus. 

Pyhä Henki tahtoo armon kautta kasvattaa sinua hylkäämään myös tekosyntejä. Hän tahtoo antaa sinut Jeesukselle. Ja Jeesus ottaa tietenkin vastaan jokaisen, jonka Isä antaa Hänelle ja joka tulee Hänen luokseen. Hän ottaa sinut vastaan juuri siitä syystä, että Isä, Pyhä Henki, tarjoaa sinua Jeesukselle, ehkä ensimmäistä kertaa, ehkä toista kertaa, tai ehkä seitsemättä tai ehkä viidettäkymmenettä kahdeksatta kertaa. Kun sinä tulet Jeesuksen Kristuksen luokse sydämessäsi, sinä saat jäädä Jeesuksen luokse. Hän ei heitä ketään Hänen luokseen tulevaa ihmistä pois (Joh 6:37, 44). Ja Herran luona on armo ja täysi lunastus kaikista synneistämme (Ps 130:7-9). Silloin me puhumme pelastuksesta yksin armosta ja yksin uskosta.

Sitä varten Jumala antoi sinulle ja minulle armonsa, jotta me Hänen armonsa kautta pelastuisimme. Suurin synti, minkä voimme tehdä, on se, jos hylkäämme armonantajamme, Elävän Jumalan Jeesuksessa Kristuksessa, emmekä tule Hänen luokseen. Ilman Jeesusta kenelläkään ei ole pelastusta. Muistatko tekstin alussa Raamatun ilmoituksen pelastuksesta Jumalan yhteydessä? 

Psalmi 130:7-8 ”Pankoon Israel toivonsa Herraan, sillä Herran luona on armo, hänen luonaan on täysi lunastus. Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.”

Pelastus on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.

Heb 10:35-36, 38-39 "Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, jonka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestävyyttä, että täyttäisitte Jumalan tahdon ja saisitte sen, mikä on luvattu. Minun vanhurskaani elää uskosta, mutta jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielly häneen. Me emme kuitenkaan ole niitä, jotka vetäytyvät pois ja joutuvat kadotukseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi."

Emmehän me ole niitä, jotka vetäytyvät pois Kristuksesta ja Hänessä olevasta Jumalan armosta? Emme varmasti! Me tarvitsemme kestävyyttä pysyäksemme Kristuksessa ja  saavuttaaksemme lopullisen pelastuksen armosta. Me elämme uskosta ja uskomme sielumme pelastukseksi - armosta.

Joona 2:2-11 "Ja Joona rukoili Herraa, Jumalaansa, kalan sisässä ja sanoi: "Minä huusin ahdistuksessani Herraa, ja hän vastasi minulle. Tuonelan kohdussa MINÄ HUUSIN APUA, ja SINÄ KUULIT MINUN ÄÄNENI. Sinä syöksit minut syvyyteen, merten sydämeen, ja virta ympäröitsi minut, kaikki sinun kuohusi ja aaltosi vyöryivät minun ylitseni. Minä ajattelin: Olen karkotettu pois sinun silmiesi edestä. Kuitenkin minä saan vielä katsella sinun pyhää temppeliäsi. Vedet piirittivät minut aina sieluun asti, syvyys ympäröitsi minut, kaisla kietoutui päähäni. Minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti, maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iankaikkisesti.

Dela den här sidan

MUTTA SINÄ NOSTIT MINUN HENKENI YLÖS HAUDASTA, HERRA MINUN JUMALANI.

Kun sieluni nääntyi minussa, minä muistin Herraa, ja minun rukoukseni tuli sinun tykösi, sinun pyhään temppeliisi. Ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armonantajansa. Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. HERRASSA ON PELASTUS." SITTEN Herra käski kalaa, ja se oksensi Joonan kuivalle maalle."

Jumala ei tietenkään hyväksy mitään syntiä yhdellekään ihmiselle. Jumala ällöää syntiä. Mutta Hän ymmärtää meidän heikkouksiamme ja Hän tahtoo pelastaa ja vapauttaa meitä synneistämme, niin ettei meidän tarvitsisi enää syntiä tehdä. Synti vahingoittaa uskovaa itseään ja hänen jumalasuhdettaan (1 Kor 6:17-20). Älä hyväksy itsellesi mitään syntiä. Taistele syntiä vastaan ja vahingon tapahduttua ota anteeksiantaminen Jeesukselta Kristukselta. Pyydä Häneltä Pyhän Hengen voimaa syntiä vastaan. Pyhä Henki on voima taistelussa syntiä vastaan (Gal 5:16-18, 22-25).

San 4:10-12 "Kuule, poikani, ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät. Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikeille teille. Käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu; juostessasi et kompastu."

18-22 "Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Jumalattomain tie on kuin pimeys: eivät he tiedä, mihin kompastuvat. Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään; sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa."

Gal. 3:19 "Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä."

Lakia ei ole pantu vanhurskaalle vaan uskosta osattomille. Ihminen tulee vanhurskaaksi yksin uskosta ja yksin armosta. Jeesus Kristus on lain loppu (täyttymys) vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo (1 Tim 1:9, Room 4:10, 8:3-4).

Niin Herra tuli minulle ja sinulle pelastukseksi. Herrassa on pelastus ja Jeesus Kristus on Herra meidän Pelastajamme. Jeesuksessa on pelastus ja Jeesus on Jumalan Pelastus. Herra Jeesus Kristus on meidän vanhurskautemme, lunastuksemme ja pyhityksemme, jotta kerskauksemme olisi Hänessä, ei omissa teoissamme (1 Kor 1:30-31). Ja se, miltä meistä uskovista milloinkin tuntuu, ei muuta tätä asiaa piirtoakaan. Pelastuksemme on korkeammalla tasolla kuin tunteissamme. https://www.youtube.com/watch?v=JK1WnsYGKio

SYNTIÄ ARMON PÄÄLLE

Joskus kuulee sanottavan, että joku tekee syntiä armon päälle. Sitten väitetään, että tällaista tahallista syntiä ei saa enää anteeksi. Joskus väitetään jopa uskovan tehneen Pyhän Hengen pilkan, ja ettei sitä enää saa anteeksi. Mutta tässä ei ole kysymys anteeksi saamattomasta Pyhän Hengen pilkasta. Lue tällä osastolla ja "Opetustekstejä" osastolla syntien anteeksi antamisesta ja Pyhän Hengen pilkasta.  

Mitä sitten tällä armon päälle synnin tekemisellä tarkoitetaan? Armon päälle synnin tekemisellä tarkoitetaan sitä, että uskova tekee tahallaan sellaista, minkä hän tietää synniksi Jumalan edessä, mutta hän ajattelee sitten sen jälkeen tunnustavansa synnin ja tekevänsä parannuksen, ja että Jumala antaa kuitenkin synnin anteeksi.

Näin toinen ihminen ajattelee ja sanoo/syyttää uskovan tekevän syntiä tahallisesti armon päälle. Lankeileva heikko uskova voi itsekin ajatella niin. Ja tällainen ajattelu voi viedä heikon uskovan ahtaalle ja ahdistukseen ja pelkoon. Hän kun ajattelee, ettei hän kykene elämään täysin synnittömästi, eikä siksi olekaan oikea uskova, eikä voi pelastua. Hän ajattelee: ”Jumala ei ehkä enää jaksakaan antaa anteeksi, eikä anna anteeksi.”

Ongelma tässä on se, että jokainen uskova tekee enemmän tai vähemmän syntiä armon päälle koska uskova on riippuvainen armosta ja luottaa armoon. Yksikään uskova ei kykene elämään synnittömästi. Silloin meille jokaiselle tulee asioita, joita me teemme, vaikka tiedämme, että se on syntiä Jumalan edessä. Siitä huolimatta uskova pelastuu koska pelastus ei ole ansioista vaan armosta ja uskosta Jeesukseen. Uskova luottaa siihen, että Jumalan armo kattaa hänen syntinsä.

Jumala ei vaadi uskovalta synnitöntä vaellusta koska Hän tietää, että kukaan ei kykene elämään täysin synnittömästi. Jumala ei vaadi meiltä mahdottomia. Puhun vilpittömistä heikoista Jumalan lapsista.

Tässä ei ole kysymyksessä synnin tekeminen armon päälle. Kyseessä on tilapäiset kompuroinnit sisällä Jumalan armossa.

Mitä tarkoitan?

Jos Jumala vaatisi uskovalta onnistunutta synnitöntä elämää pelastuksen perustaksi, uskovasta itsestään tulisi perusta pelastukselleen. Ihminen olisi itse itsensä pelastaja. Koska kukaan ei onnistu täysin sataprosenttisesti, kukaan ei voisi pelastua. Jumala ei saisi ketään taivaaseen.

Jumala ei laskenut pelastuksemme perustaa niin heikolle pohjalle meidän itsemme varaan. Hän laski sen Jeesuksen Kristuksen varaan. Jumala antoi Poikansa meille pelastukseksi ja pelastuksen perustaksi uskon kautta Häneen.  Raamattu todistaa, ettei ole muuta Pelastajaa eikä perustusta pelastuksellemme kuin Jeesus Kristus ja Jumalan armo Hänessä (1 Kor 3:11, Apt 4:12). Siksi muut pelastuksen perustat ja pelastajat täytyy hylätä. 

Uskova pelastui syntisenä ja jumalattomana kun hän uskoi Jeesukseen Kristukseen. Jumala pelasti ja vanhurskautti hänet jumalattomana, silloin, kun hän vielä oli Jumalan vihollinen pahoissa teoissaan. Jumalan armo ja pelastus ja rakkaus kohtasi häntä siitä huolimatta. Ja Jeesus Kristus on kaikkien ihmisten Vapahtaja, mutta varsinkin uskovien Vapahtaja. Jeesus ei siis ole vain syntisten Vapahtaja. Hän on myös uskovien Vapahtaja. Tätä Paavali käski Timoteuksen opettaa ihmisille (1 Tim 4:10). Ehkä siksi minäkin otan esille tämän asian tässä.

Jumalan armo on ilmestynyt Kristuksessa Jeesuksessa (1 Kor 1:4, Joh 1:14). Uskova on sisällä Kristuksessa Jeesuksessa. Koska uskova on sisällä Kristuksessa Jeesuksessa, hän on sisällä Jumalan armossa.

Koska uskova on Kristuksessa Jeesuksessa (Room 8:1) ja Jumalan armossa, uskovaa ympäröi Jumalan armo (Ps. 32:10). Silloin Jumalan armo on uskovan olotila. "Olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme" (Room 5:2). "Olen lyhyesti kirjoittanut teille kehottaen ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette, on todellinen Jumalan armo" (1 Piet 5:12). 

Koska uskova on Kristuksessa sisällä Jumalan armossa, kaikki uskovan kompuroinnit tapahtuvat sisällä Jumalan armossa. Uskova ei siis itse asiassa tee syntiä armon päälle vaan sisällä Jumalan armossa.

Kuinka suuri sitten onkaan Jumalan armo:

Ps 103 "Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä maksa meille pahojen tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maan yllä, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät."

Uskova voi onnistua ajoittain elämään voittajana ilman syntiä. Se edellyttää kuitenkin Pyhän Hengen täyteyttä ja siinä elämistä. Kukaan ei ole aina ja jatkuvasti täynnä Pyhää Henkeä. Siksi me uskovat epäonnistumme, ja siksi tarvitsemme Jumalan armoa pelastuaksemme ja päästäksemme kerran perille. Tästä syystä Jumala on antanut armonsa meille pelastavaksi armoksi (Tiit 2:11). Armosta me pelastumme uskon kautta (Ef 2:5-8).

Pelastus on Jumalan lahja. Ja lahjaa ei tietenkään tarvitse ansaita onnistumisilla. Muuten se ei olisikaan lahja (Ef 2:8, Joh 4:10, Room 5:15, 6:23).

Sillä Jumalan armo on ilmestynyt PELASTUKSEKSI kaikille ihmisille Kristuksessa Jeesuksessa. Armo kasvattaa meitä uskovia hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi ja jumalisesti (Tiit 2:11). ”Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa” (Room 8:1). Koska armo kasvattaa uskovaa hylkäämään syntiä, uskoon tullut ihminen ei ole heti täydellinen omien tekojensa perusteella. Hän voi langeta. Siitä huolimatta Jumala on hänen kanssaan ja kasvattaa häntä armonsa kautta.  

Mikäli uskoon tullut olisi päässyt täysin synnittömään tilaan oman vaelluksensa puolesta, ei koskaan enää voisi tehdä syntiä, Jumalan armon ei tarvitsisi kasvattaa häntä hylkäämään syntiä. Ei myöskään Johanneksen olisi tarvinnut kirjoittaa Jumalan lapsille, että he eivät tekisi syntiä, ja että jos joku tekeekin syntiä, meillä on Puolustaja Jumalan luona, ja että Hän on vanhurskas ja antaa meille synnit anteeksi, ja että Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän vaan koko maailman syntien (1 Joh 2. luku). Nämä Sanat olisivat turhaan Raamatussa.

Psalmi 86:5 "Olethan sinä, Herra, hyvä ja anteeksiantava, ja armosi on suuri kaikille, jotka huutavat sinua avukseen."

Armoa ei siis ole annettu onnistuneille synnittömille ihmisille vaan epäonnistuneille Herraa avukseen huutaville ihmisille.

1 Kor 1:1-4, 8-9 ”Paavali Jumalan tahdosta kutsuttu Kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Soostenes. Korintissa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, kutsutuille pyhille ja kaikille, jotka huutavat avuksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikilla paikkakunnilla, niin omillaan kuin meidänkin. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Minä kiitän aina Jumalaani teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että olette nuhteettomia Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen, hän, joka on kutsunut teidät Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen.” 

Huomaa vielä, mitä Pietari kirjoittaa Pyhän Hengen johtamana: Jumala on Hengellään pyhittänyt kaikki uskoon tulleet ihmiset Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja HÄNEN VERELLÄÄN VIHMOTTAVIKSI. Siksi hän toteaa armon ja rauhan lisääntyvän uskovissa tämän Jumalan Sanan tuntemisen kautta (2 Piet 1:2).

Jumalan ja Jeesuksen tunteminen on siis Jumalan Pojan armon evankeliumin tuntemista. Se lisää armon kokemista ja antaa rauhan. Jeesuksen veri siis vihmoo ja puhdistaa vajavia ja heikkoja uskovia jatkuvasti. Jumala itse pitää uskovansa puhtaana Jeesuksen veren voimalla (1 Piet 1:2, 1 Joh 1:7). 

Ja Jumalan armo on annettu pelastukseksi, ei mahdollisuudeksi pelastua. Ja Jumala on uskollinen vaikka me olisimme uskottomia, sillä itseään, Sanaansa, Hän ei voi kieltää. Siksi Paavali kiittää Jumalaa pelastavasta armosta.   

PYSY USKOSSA. PYSY KRISTUKSESSA JA HÄNEN ARMOSSAAN.

Ota lepoasento Kristuksessa ja lepää Hänen armossaan. Älä katso itseesi ja onnistumisiisi tai epäonnistumisiisi. Ne eivät horjuta sinun asemaasi Jumalan lapsena. Muista, että armosta luopuminen on Kristuksesta pois lankeamista. Armosta luopuminen vie aina ihmisen katsomaan itseensä ja turvaamaan omiin ansioihin. Hän yrittää itse pelastaa itsensä omilla hyvillä teoillaan. Tähän armosta luopuminen vie ihmisen.

Hyvät tekomme eivät koskaan riitä pelastamaan meitä. Siksi itseensä, omiin tekoihin, ja epäonnistumisiin tuijottaminen voi masentaa. Uskova ajattelee Jumalan vaativan häneltä synnitöntä elämää ja onnistumisia. Siitä voi seurata jopa uskosta luopuminen: "En jaksa kun Jumala on niin vaativa ja kova minua kohtaan".

Ymmärrämme, että koska tällainen vaikutus vie uskovaa pois Kristuksesta, ja pois Hänen armostaan ja rakkaudestaan, vaikutus ei ole Jumalasta. Jumala ei puhu uskovalleen sellaista, mikä masentaa ja vie toivottomuuteen ja armosta ja uskosta luopumiseen. Jumalan Sana ja Henki antaa meille tulevaisuuden ja toivon (Jer 29:11, Room 15:12-13, 2 Tess 2:16).

Jumala: Pyhä Henki, vie ihmistä Herran Jeesuksen Kristuksen luokse, ei koskaan pois Hänestä. 

Joh 6:45 "Profeetoissa on kirjoitettu: ’Heistä kaikista tulee Jumalan opettamia.’ Jokainen, joka on kuunnellut Isää ja oppinut häneltä, tulee minun luokseni."

Armoon luottava ja turvaava uskova nostaa katseensa Jeesukseen Kristukseen ja Hänen ansioonsa hyväkseen. Jeesuksesta Kristuksesta tulee hänelle ainoa pelastuksen lähde ja perusta.

1 Kor 1:30-31 "Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa."

1 Joh 4:9 "Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme Hänen kauttaan", hänen armonsa Sanan kautta (Joh 1:17). 

Siksi on tärkeää pitää katse kiinnitettynä Jeesuksessa. Silloin synnin myrkkykäärmeen purema ei tapa, ei vie kadotukseen. Lue Joh 3:14-17 ja 4 Mooses 21:7-10. Kristukseen Jeesukseen katsova, Häntä ajatteleva uskova elää myös pyhityselämää koska Kristuksen kasvoista lähtee uskovaa pyhittävä vaikutus ja voima (2 Kor 3:18). Pyhityselämää elävä uskova taistelee syntiä vastaan ja pyrkii antautumaan Jumalalle.

Gal 5:1-6 ”Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Minä, Paavali, sanon teille: jos ympärileikkautatte itsenne, Kristuksesta ei ole teille mitään hyötyä. Vakuutan vielä jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään koko lain. Te olette joutuneet eroon Kristuksesta, te, jotka yritätte lain avulla tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois armosta. Mutta me odotamme Hengessä uskon kautta sitä vanhurskautta, jota toivomme. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei hyödytä ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on rakkaudessa vaikuttava usko.”

SITTEN ISRAELILAISET LÄHTIVÄT LIIKKEELLE

Minä en malta olla panematta tähän tuota 4 Mooseksen Kirjan Sanaa, onhan siinä niin väkevä Sana ja sanoma.

21:7-10 ”Israelilaiset tulivat Mooseksen luo ja sanoivat: "Me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaisi käärmeet meidän kimpustamme." Mooses rukoili kansan puolesta, ja Herra sanoi Moosekselle: "Tee myrkkykäärme ja pane se tangon päähän. Kuka tahansa pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon." Mooses teki vaskisen käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun käärmeet purivat jotakuta, ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, hän jäi eloon. Sitten israelilaiset lähtivät liikkeelle."

Huomaatko! "SITTEN ISRAELILAISET LÄHTIVÄT LIIKKEELLE"! (Muistatko Joonan rukouksen Jumalan puoleen ja avunhuudon ja toteamuksen "Herrassa on pelastus" ja SITTEN Jumala käski kalaa ja se oksensi Joonan kuivalle maalle"?)

Israelilaiset lähtivät siis liikkeelle anteeksi saamisen ja sen kokemisen jälkeen. Mitä oli tapahtunut aikaisemmin?

Kansa oli tehnyt syntiä. Synti johtaa kuolemaan ja eroon Jumalasta. Siksi myrkkykäärmeet purivat kansaa kuolettavasti. Kansa kääntyi hädässään Mooseksen puoleen tunnustaen syntinsä. Mooses edustaa lakia. He siis tunnustivat lain edessä syntinsä ja tuomitsivat itsensä lain mukaan.

Heti synnin tunnustamisen jälkeen Jumala puuttuu asiaan ja tuo kansalleen avun. Jumala puhuu Moosekselle ja käskee häntä tekemään käärmeen ja panemaan sen puuhun. Ja Jumala sanoo, että KUKA TAHANSA syntiä tehnyt Israelilainen, joka katsoo puuhun ripustettuun käärmeeseen, jää eloon. Käärmeen purema ei tapakaan käärmeeseen katsovaa ihmistä. Ja tämä oli lakiliiton aikana.

Jumala ei vaatinut tässä tapauksessa syntiseltä yhtään mitään tekoja pelastuakseen. Jumala ei vaatinut syntiseltä synnin hyvittäviä hyviä tekoja. Syntisen tuli ainoastaan NOSTAA KATSE PUUHUN RIPUSTETTUUN VASKIKÄÄRMEESEEN. Ja katselija JÄI ELOON.

Ymmärrämme, että tämä kertomus Israelin kansasta ei ole sattumalta Raamatussa. Siinä on selvä tarkoituksellinen viittaus Herraan Jeesukseen Kristukseen. Hän tuli kiroukseksi meidän edestämme (Gal 3:13). Jumala ei hylkää meitä kun me pidämme Jeesuksen Kristuksen vikauhrinamme ja pidämme uskossa kiinni Hänestä. 

Jeesus Kristus tuli lain tilalle ja teki sen, mihin laki ei kyennyt (Room 8:3-4). Laki ei pystynyt, eikä pysty, vanhurskauttamaan eikä pelastamaan ihmistä. Siksi Kristus Jeesus tuli meille vanhurskaudeksi ja pelastukseksi sekä  lunastukseksi lain kirouksesta uskon kautta Häneen (1 Kor 1:30). Nostamme siis uskossa katseemme ristiinnaulittuun Herraan Jeesukseen Kristukseen ja me pelastumme uskosta Häneen. Herra Jeesus Kristus on lain loppu, lain täyttymys, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo (Room 10:4). 

Siinä on pelastuksemme, siinä puuhun ripustetussa vaskikäärmeessä. Me nostamme katseemme pois itsestämme ja synneistämme ristinpuuhun ripustettuun Vapahtajaan, Jeesukseen Kristukseen. Silloin anteeksi antaminen ja vanhurskaus virtaa Kristuksesta meille ja meihin välittömästi (Room 3:21-26). Tämä vaskikäärme on siis kuva Kristuksen uhrista. Hänet tehtiin synniksi, jotta me Hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi (2 Kor 5:21).

Joh 3:14-17  ”Ja niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomaassa, niin on Ihmisen Poika korotettava, että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainutsyntyisen Pojan nimeen.”

KUKA TAHANSA, JOKA KATSOO PUUHUN RIPUSTETTUUN KÄÄRMEESEEN, JÄÄ ELOON. JUMALA ANTOI POIKANSA ETTEI YKSIKÄÄN, JOKA USKOO HÄNEEN JOUTUISI KADOTUKSEEN.

Joka siis uskoo ja katsoo Häneen, Jeesukseen Kristukseen, jää eloon. Se merkitsee syntien anteeksi saamista ja elämää Jumalan yhteydessä. Hän saa ikuisen elämän ja ilon jo tässä ajassa.

Psalmit:34:6 "Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu."

Miksi he säteilevät iloa? No, siksi, koska alkuperäinen yhteys Jumalaan palautuu ja synnin käärmeen purema menee tehottomaksi. Herran yhteydessä on ilo ja rauha ja lepo.

Tästä levosta ja Pelastuksesta, anteeksi saamisesta, käsin he (Israelilaiset) sitten LÄHTIVÄT LIIKKEELLE. Heidän perusta oli Herra Jumala, meidän vanhurskautemme (Jer 23:6, 1 Kor 1:30).

Joh 15:26-27 ”Kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän luota, niin Hän, Totuuden Henki, joka lähtee Isän luota, todistaa minusta. MYÖS TE TODISTATTE, OLETTEHAN OLLEET MINUN KANSSANI ALUSTA ASTI."

Hallelujaa, synti on voitettu ja poistettu - "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin" - ja siksi uskova on Jumalansa edessä ja yhteydessä niin kuin hän ei olisi koskaan tehnytkään mitään syntiä - ”olettehan olleet minun kanssani alusta asti”. Hallelujaa!!  Uskova todistaa Herransa yhteydessä Herrastaan puhtaalla sydämellä ja puhtaalla omallatunnolla.

Uskova siis lähtee liikkeelle Kristus kalliolta Jeesuksen ristin juurelta anteeksi antamisen pohjalta katse kohdistettuna Kristukseen Jeesukseen.

SEISO SANAN PÄÄLLÄ JA KATSO KRISTUKSEEN

Kuulin tällaisen tapauksen: Opettaja piti kristinuskosta oppituntia. Hän tahtoi koetella oppilaitaan ja kysyi heiltä: "Jos maailmanloppu tulisi huomenna, mitä tekisit?" Pieni poika viittasi innokkaasti tahtoen vastata. Opettaja kysyi pojalta ja poika sanoi: "Jos maailmanloppu tulee huomenna, minä seison Sanan päällä." Opettaja käsitti heti, ettei poika sanonut tuota itsestään. Jumala vastasi pojan suulla. 

Kristittynä eläminen on Sanan päällä Kristus kalliolla elämistä. Tällä perustalla se on Jeesuksen seuraamista. On vaikea seurata Jeesusta jos elämän perusta on toinen ja katse on kiinnittynyt toiseen kohteeseen. Autolla ajaessakin on hyvin tärkeää pysyä tiellä ja katsoa tietä, suoraan eteenpäin. Ymmärrämme mitä tapahtuu mikäli kuljettaja kiinnittää katseensa liian pitkäksi aikaa sivuille tai itseensä, tai jopa taakseen  - mitä siitä seuraa; - kova rysäys ja ollaan mettikössä. Jeesus on elämämme perusta ja tie (Kol 3:4, 1 Kor 3:10-11, Joh 14:6). Pitäkäämme siis katse tiessä, niin pysymme tiellä Sanassa.

Olen kirjoittanut pelastusvarmuudesta myös "Pelastuksen lähde" kirjoituksessa.  https://www.jumala-kanssamme.se/439645147