Gud har en värdefull gåva till dig

 Vill du ta emot den?

https://www.youtube.com/watch?v=wNRFumI2ch0

Evangeliet om Herren Jesus Kristus kan berättas för människor på många olika sätt. För länge sedan gick jag på en gata i en by någonstans i Sverige. Jag började fundera på vad Gud har gett människorna i den här byn när Han gav dem sin Son och vad Jesus betyder för dem. Då började Guds Ande tala till mig. Jag fick denna text. Sedan sade Han: "Gå nu hem och skriv ner vad du har fått av mig. Gör en traktat av detta och dela ut i hela byn." Jag gjorde så och sedan delade jag ut traktaten i hela byn med omnejd. Det var flera tusen traktater om jag minns rätt.

Texten som jag upplevde att jag fick av Gud i Helig Ande är följande:

GRATTIS!

Vi har glädjen att få gratulera Dig och delge en stor nyhet för Dig: 

DU HAR FÅTT EN OVÄRDELIG GÅVA. 

Denna gåva kommer från Himmelens Gud.

"Så älskade Gud världen att HAN GAV den sin ende Son för att de som tror på Honom inte skall gå under utan ha evigt liv" (Joh 3:16).

Jesus Kristus är Guds GÅVA till Dig och mig.

Varje år blir många tipsvinster outtagna. De outtagna vinsterna tillfaller Tipsbolaget och delas ut bland dem som bevakar sina vinster och kvitterar ut dem. Varför sker detta? Vinsten utföll på vinnaren, men denne drog ingen nytta av sin vinst eftersom han/hon lät bli att hämta ut den. Kanske trodde han/hon inte på någon vinst och därför brydde sig inte om att kontrollera sin kupong. Kanske blev det bara så att han slarvade med kontrollen och därmed inte upptäckte sin vinst. Kupongen hade kanske rent av kommit bort så att vinnaren aldrig fick veta om vinsten och kunde därför inte tillgodogöra sig sin vinst. 

 

Vår kupong blir aldrig någonsin borttappad eftersom vi har Guds Ord, Bibeln, som förkunnar att vi har vunnit och dessutom får vi veta vad vinsten innebär.

Din vinst, Guds gåva, till Dig innebär och innehåller:

1. Ett evigt liv (1 Joh 5:11-12, Joh 11:25-26).

2. Syndernas förlåtelse (Ef 1:7, 4:32, Kol 1:14).

3. Guds nåd till frälsning (1 Kor 1:4, Ef 1:4-8, Titus 2:11).

4. Guds kärlek (Rom 8:39).

5. Räddning undan domen (2 Tim 2:10).

6. Befrielse undan Satans välde (Kol 1:13-14).

7. Allt vad vi behöver till liv med Gud (2 Petr 1:3).

Allt detta finns i Jesus Kristus, och endast i Honom. Gåvan är redan utlämnad. Ditt ansvar är att ta emot den. Annars kan Du aldrig komma i åtnjutande av dess innehåll. För den skull, tag emot gåvan! Dröj inte med Ditt beslut. Tag emot Jesus som din personlige Frälsare och Herre, så att denna ovärdelig gåva inte går Dig förbi (2 Kor 5:18-6:2).

Nu vet Du om att Du har vunnit. För Gud har underrättat Dig om vinsten genom sitt Ord. Världsliga vinster varar endast kort tid. Denna vinst varar i evighet.  Bara Du inte försummar Din vinst. Gud förväntar sig, att Du tar emot Din vinst i Kristus. Lösentiden börjar löpa ut nu.

"Åt dem som tog emot Honom (Jesus) gav Han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på Hans namn" (Joh 1:12).

"Den som kommer till mig skall jag inte visa bort" (Joh 6:37).

Lös ut din vinst så här: Gör ett helhjärtat beslut att överlämna Dig till Jesus och följa Honom. Säg till Gud:

"Himmelens Gud. Jag tar emot den gåva som Du erbjuder. Just nu tar jag emot Din Son, Jesus Kristus, såsom min egen Frälsare och Herre. Nu överlämnar jag mig helt i Dina händer. Tack för att du har hört min bön. Tack för att Du har tagit emot mig. Tack för att jag nu får äga allt det som Du har givit mig i Jesus Kristus eftersom jag nu har tagit emot DITT erbjudande i Jesus. Vägled, beskydda och bevara mig som Ditt barn så att jag en gång får vara hos Dig i himmelriket i evighet. I Jesu Kristi namn, amen!"

Nu, då Du har tagit emot Jesus Kristus i Ditt hjärta, är du Hans lärjunge för att följa Honom och inte synden (Apt 3:19, 26 och 1 Petr 2:24-25).

GUD SÄGER, att nu är Du helig och rättfärdig (Hebr 10:10 och Rom 3:22-24, 2 Kor 5:17, 21).

Av denna anledning bör Ditt liv i fortsättningen bli så rent och fläckfritt som möjligt (1 Petr 1:13-23). Ett svin vältrar sig i gyttjan därför att det är ett svin. Ett får undviker gyttjebölar och andra smutsiga ställen därför att det är ett får. En troende människa undviker synden, därför att hon har fått rening i Jesu blod och därmed blivit ren från synden (1 Joh 1:7-9 och Rom 6:20-23). 

Hur väl Du lyckas blir inte avgörande för den slutgiltiga frälsningen. Ingen enda lyckas leva sitt liv så väl, att hon för den skull blir frälst. Av nåd är vi frälsta genom tron. Det är en gåva från Gud (Ef 2:8-9). Avgörande för att Du skall nå det slutgiltiga målet är, att Du blir kvar i tron och förtröstar på Herren Jesus Kristus (1 Kor 15:1-5, 11, Apt 13:43, 14:22).

"Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus" (i tron på Honom) (Rom 8:1).

Tag kontakt med troende människor på Din hemort, kristna som bekänner Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare.

Jesus välsigne dig!

https://www.youtube.com/watch?v=NkrXY6CF6S8

https://www.youtube.com/watch?v=ACL2KFpZ3YQ

https://www.youtube.com/watch?v=WnFmTUHX82w

https://www.youtube.com/watch?v=Fg87CoMF2Vw

Om du redan är troende kristen och vill andas fritt, eller om du funderar på att bli kristen, lyssna på denna fantastiska en halvtimmes undervisning. En halvtimme har du väl? Du får behållning för den tiden du lägger ner på att se och höra denna predikan. Vi behöver inte leva i fruktan.  https://www.youtube.com/watch?v=SQJJlwRbzsQ

Room 8:15-16 "Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: Abba! Fader! Ande själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn."

Dela den här sidan