JUMALAN VALTAKUNTA


3. MINÄ OLEN 

Jumalan nimi on "Minä Olen". Koska Jumala on kaikki ja Hänestä on kaikki, Hän ON.

2 Ms 3:13 "Mooses sanoi Jumalalle: ”Jos minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: ’Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut luoksenne’, he varmaan kysyvät minulta: ’Mikä hänen nimensä on?’ Mitä minä vastaan heille?” Jumala vastasi Moosekselle: ”Minä olen se, joka olen.”Hän sanoi vielä: ”Sano israelilaisille: ’Minä olen lähetti minut teidän luoksenne.’” Jumala sanoi vielä Moosekselle: ”Sano israelilaisille: ’Herra, teidän isienne Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne.’ Tämä on minun nimeni ikuisesti, ja tällä nimellä minut muistettakoon sukupolvesta sukupolveen.""

Jeesus Kristus sanoi olevansa "Minä Olen" Jumala ihmisen lihassa ihmisenä. 

Joh 6:20 "Mutta Hän sanoi heille: "Minä se olen, älkää pelätkö."

Koen, että Jeesus käytti tässä Jumalan nimeä. Kääntäjät eivät ole jostakin syystä kirjoittaneet Jeesuksen sanoneen: "Minä Olen, älkää pelätkö." Raamattu Kansalle ilmoittaa kuitenkin alaviitteessä, ei varsinaisessa tekstissä, että Jeesus käytti tässä kohtaa itsestään Jumalan nimeä "Minä Olen".

Jeesus tahtoi siis ilmoittaa opetuslapsilleen, ettei heidän tarvitse pelätä koska Kaikkivaltias Jumala on heidän kanssaan ja valvoo ja hallitsee kaikkia heidän tilanteita. Lisäksi Jeesus todisti juutalaisille, että jokainen Hänen tekonsa ja Sanansa ovat Jumalasta, ei ihmisestä.  

Joh 8:28 "Jeesus sanoi heille: "Kun olette korottaneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, ja etten omasta aloitteestani tee mitään vaan puhun sen, minkä Isäni on minulle opettanut."

Tässäkin Jeesus käytti itsestään Jumalan nimeä "Minä Olen". Ja koska Jeesus on Jumala lihassa, Hän sanoi fariseuksille ja kirjanoppineille, jotka eivät uskoneet Häntä Jumalaksi, vaan pitivät Häntä tavallisena ihmisenä:

Joh 8:24 "Sen tähden minä sanon teille, että te kuolette synteihinne. Sillä jos ette usko, että minä olen se, joka olen, te kuolette synteihinne. Niin he kysyivät häneltä: "Kuka sinä olet? Jeesus vastasi: "Juuri se, mistä nytkin teille puhun." 

Joh 8:58 "Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennen kuin Aabraham syntyi, minä olen ollut." 

Juutalaiset reagoivat näihin Jeesuksen sanoihin niin voimakkaasti, että alkoivat poimia kiviä kivittääkseen Jeesuksen. Jeesus sanoi siis heille olevansa Jumala.

Voit vielä lukea ja verrata Joh 10:27-33.

Joh 5:43 "Minä olen tullut Isäni nimessä."

Joh 17:11-12 "Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka olet antanut minulle. Kun minä olin heidän kanssaan, varjelin heitä sinun nimessäsi, jonka olet antanut minulle." 

Tämä nimi, Minä Olen, sisältää kaiken. Hän on KAIKKI. Siksi se on kaikki riittävä nimi. Se sisältää kaiken mitä ihminen tarvitsee elämään ja jumalasuhteeseensa. Kaikki on Hänessä, Hänen Sanassaan. Kaikki omistetaan Jeesuksessa Kristuksessa Hänen tuntemisensa kautta.

2 Piet 1:2-3 "Lisääntyköön teille armo ja rauha Jumalan ja Jeesuksen, meidän Herramme, tuntemisessa. Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja jumalanpelkoon."

Hänet, Jeesuksen Kristuksen, Jumala on jo antanut seurakunnalle: sinulle ja minulle. Me olemme Hänen ruumiinsa, seurakuntansa.

Ef 1:22-23 "Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää" (Ef 5:30, Kol 1:24).

Koska Jeesuksessa Kristuksessa on kaikki, ja Jumala on antanut Hänet seurakunnalle, Hänessä Jumala on antanut meille KAIKEN (Room 8:31-32, Kol 1:19, Joh 3:16).

Kol 2:9-10 "Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja teillä on tämä täyteys hänessä" (RK).

Tämä tarkoittaa, että Jeesuksessa Kristuksessa meillä on koko jumaluus Jumalan itsensä antamana. Jumala antoi meille itsensä Jeesuksessa Kristuksessa. "Immanuel, Jumala on meidän kanssamme." "Isä asuu minussa ja teot ovat Hänen" (Joh 14:10).

Jes 7:14 "Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel" (Matt 1:23).

Jes 9:5 "Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen harteillaan on herruus, ja hänen nimensä on Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas."

Jeesuksen Kristuksen läsnäolossa on Jumala: Luoja. Hänessä on kaikki. Hänelle on kaikki mahdollista.   https://www.youtube.com/watch?v=H6RRp3XVnsA 

Dela den här sidan