EKSYTYKSIÄ


Palveletko Jumalaa vai enkeliä?

JEHOVAN TODISTAJIEN HARHAOPPI ENKELI JEESUKSESTA

Jehovan Todistajat ovat yksi uskonnollinen järjestö, joka kieltää Jeesuksen olevan Jumala. He opettavat, että Jeesus on enkeli Mikael. Jehovan Todistajien Jeesus on siis enkeli.

Tämä heidän oppinsa enkeli Jeesuksesta on käsittämätön sen tähden, että Raamattu selvästi erottaa Jeesuksen kaikista enkeleistä. Raamattu todistaa, että Jeesus ei kuulu enkelten joukkoon ollenkaan. Hän on paljon suurempi kuin yksikään enkeli (Heb 1:1-8, 2:5-10). Enkelten yläpuolella on vain Jumala. Silloin Herra Jeesus Kristus on Herra Jumala: Luoja, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa.

Raamatun kokonaisilmoituksen mukaan vain Jumalaa saa kumartaa ja kumarretaan. Ilmestyskirjan ja hebrealaiskirjeen kirjoittajan todistuksen mukaan kaikki Jumalan enkelit kumartavat Jeesusta Kristusta. Tarvitsee vain lukea ja uskoa Heb 1. luku sellaisenaan, niin ymmärtää, että Jeesus Kristus ei ole enkeli. Hän on Jumala. Tämä on siellä selvästi luettavissa. 

Eräs henkilö kysyi eräässä nettikeskustelussa mitä miinuksia ja plussia olisi Jehovan Todistajaksi kääntymisessä. Minä vastasin:

Yksi paha miinus on se, että Jehovan Todistajien Jeesus on enkeli. Jos Jeesus on enkeli, hänen isänsäkin on enkeli. Siinä tapauksessa Jeesuksen isä ei olekaan Jumala, eikä Jeesus ole Jumalan Poika vaan enkelin poika. Tämä on aika paljastavaa.

Raamatun ilmoituksen mukaan Jeesus on Jumalan Poika. Jehovan todistajat sanovat kyllä, että Jeesus on Jumalan poika. Mutta jos Jeesus on ihmisenä Jumalan Poika, hän ei voi olla enkeli. Silloin JT:n oppi on ristiriidassa itsensä kanssa.

Koska siis heidän Jeesus on enkeli, heidän jumalansakin on enkeli. Tämä on aika paha asia. Minä en uskaltaisi palvella enkelijumalaa. Kaikki enkelit ovat Jumalan luomia henkiolentoja. Jumalaa tulee palvella eikä enkeliä. Jehovan Todistajana palvelet heidän opettamaansa Jeesuksen enkeli isää, enkeliä, ja siksi epäjumalaa. Olet siis epäjumalan palvelija.

Herra Jeesus Kristus on Jumalan Poika. Silloin Hänen Isänsä on Jumala. Sinun olisi parempi etsiä seurakunta, joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi, ja myös tarkoittaa sitä, että Jeesuksen Isä on Jumala. Silloin myös Jeesus on Jumala. Kukin lajinsa mukaan. Jumalasta syntyy Jumala ja ihmisestä syntyy ihminen. Näin se biologia toimii ja näin se menee. Jeesus Kristus on ainutsyntyinen Poika. Hän on ainoa lajissaan. Toista Pyhästä Hengestä siinnyttä Jumalan Poikaa ei ole koskaan siinnyt eikä syntynyt, eikä tule koskaan sikiämään eikä syntymään. Jeesus on ainoa. Hän on ainoa juuri siitä syystä, että Hän on Jumala lihassa. Jumala ei tule toistamiseen lihaksi; ihmiseksi.

Joh 1:1,14 "Sana oli Jumala. Sana tuli lihaksi ja asui meidän  keskellämme." 

TOINEN IHMINEN

Raamattu kertoo Jeesuksesta, että Hän on viimeinen Aadam. Ensimmäinen Aadam lankesi syntiin ja joutui eroon Jumalasta. Aadam tarkoittaa ihminen. Näin ensimmäinen Aadam oli ensimmäinen ihminen. Toinen ja viimeinen Aadam on toinen ja viimeinen ihminen. Hän palautti pois poikenneen ihmisen takaisin Jumalan yhteyteen ristin sovitustyönsä ja verensä kautta. Vain Jumala kykenee palauttamaan ihmisen takaisin yhteyteensä. 

1 Kor 15:45 ”Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu. Viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki.”

Molemmat Aadamit ovat Jumalasta. Ensimmäinen Aadam oli maasta Jumalan luoma ihminen. Toinen Aadam on Luoja taivaasta.

1 Kor 15:47 "Ensimmäinen ihminen oli maasta ja maallinen. Toinen ihminen on taivaasta" (Joh 3:13).

Toinen ihminen on siis itse Herra Jumala taivaasta. Miten tämä on ymmärrettävissä?

Jumala tuli tänne maan päälle ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa, toisessa ja viimeisessä Aadamissa. Ristin sovitustyönsä kautta Hän palautti yhteydestään pois poikenneen ihmisen takaisin yhteyteensä. Kaikista Jeesukseen uskoon tulleista ihmisistä Hän loi itsessään, Kristuksessa Jeesuksessa, uuden ihmissuvun.

Ef 2:10 "Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa" …  kun hän (Jumala) omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen. Näin hän teki, jotta hän omassa itsessään (Kristuksessa Jeesuksessa) loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja niin tekisi rauhan ja jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta (Ef 2:15).

2 Kor 5:19 "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa."

Kol 1:20 ”ja että hän sovittaisi Poikansa kautta itsensä kanssa kaiken maan päällä ja taivaissa ja näin tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta.”

Vain Jumala voi luoda uuden ihmissuvun. Uskova on uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa.

2 Kor 5:17 "Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus.”

Jumala ei luo mitään itsensä ulkopuolelle. Hän on luonut, ja luo, kaiken itsessään ja itseensä, Kristukseen Jeesukseen.

Kol 1:16 "Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen." "Hänessä me elämme, liikumme ja olemme" (Apt 17:28). Koko luomakunta on siis luotu Jumalaan itseensä, joka myös itsessään omalla voimallaan pitää kaikkea koossa. Hän on Herra Jeesus Kristus (Kol 1:13-17). 

Uskova on palautettu Jumalan yhteyteen lihassa ilmestyneessä Jumalassa, Kristuksessa Jeesuksessa. Siksi ohi Jeesuksen Kristuksen kenelläkään ei ole pääsyä Jumalan luokse eikä yhteyttä Jumalaan. Yhteys Jumalaan on Jeesuksessa Kristuksessa koska silloin uskova elää Hänessä Jumalassa (Joh 14:6).

1 Kor 1:30 "Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa."

Ef 2:13 "Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.”

Ef 3:12 ”Hänessä meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo, uskon kautta häneen."  

Se, joka uskoo Jeesukseen, uskoo Jumalaan (Joh 12:44, 16:8-9).

Tämä Jumalan luoma uusi ihmissuku, uusi ihminen, luotu Jeesukseen Kristukseen, on kaikki Herraan Jeesukseen Kristukseen uskovat ihmiset. He ovat Jumalan lapsia koska Herra Jeesus Kristus on Jumala. Uskova ihminen on syntynyt hengellisessä uudestisyntymisessä Jumalan Sanasta. Herra Jeesus Kristus on Jumalan Sana, josta uskova on syntynyt (Jaak 1:18, 1 Piet 1:23, Joh 3:3-8,13-18). Siksi uskovan hengellinen Isä on Herra Jeesus Kristus (Jes 9:5).

1 Piet 1:17 "Jos te siis Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee jokaisen hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika."

Koska Herra Jeesus Kristus on uskovien hengellinen Isä, Apostolit ja alkuseurakunta huusivat avukseen Herran Jeesuksen Kristuksen nimeä.

1 Kor 1:2 ”Korinttissa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille ja kaikille, jotka huutavat avuksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikilla paikkakunnilla, niin omillaan kuin meidänkin."  

2 Kor 5:10 "Sillä meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen."

Kristus on Jumala: Room 9:5 "Heidän ovat kantaisät, ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän on yli kaiken, Jumala, iankaikkisesti ylistetty. Aamen.” "Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen" (Room 14:10).

1 Joh 2:22-23 "Kuka on valehtelija ellei se, joka kieltää, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, ja hän kieltää Isän ja Pojan. Ei kenelläkään, joka kieltää Pojan, ole myöskään Isää. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä."

1 Joh 4:2-3 "Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Sellainen on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo nyt on maailmassa."

1 Joh 5:1 "Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta" -  hengellisessä uudestisyntymisessä.

Siis jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, ja että Kristus on Jumala: Jeesus on Jumala, on syntynyt Jumalasta. Tämä usko voittaa maailman koska se usko on Jumalasta (1 Joh 5:4, Gal 2:20).  

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS

Toinen paha miinus Jehovan Todistajaksi kääntymisessä on se, että Jehovan Todistajat eivät usko, että Jeesus Kristus nousi kuolleista. Kun he sanovat uskovansa Jeesuksen nousseen kuolleista, he eivät tarkoita sitä, että Jeesuksen kuollut ihmisruumis, joka haudattiin, että se nousi kuolleista ja tuli jälleen eläväksi. Heidän mukaansa Jeesus tehtiin eläväksi vain Hengessä. Jeesuksen ruumiin kohtalosta he ovat epävarmoja.

Jehovan Todistajat eivät tiedä mitä Jeesuksen ruumiille tapahtui.  Raamattu ilmoittaa selvästi Jeesuksen nousseen kuolleista ruumiillisesti. Jeesuksen hauta on tyhjä. Hänen ruumiinsa muuttui ylösnousemusruumiiksi, jossa Hän ilmestyi opetuslapsilleen kuolleista nousemisensa jälkeen ja osoitti elävänsä. Ylösnousemusruumiissaan Hän nousi taivaaseen.

Nämä asiat ovat Raamatusta luettavissa Joh 20 - 21 luvut ja Mark 16. luku, Matt 28. luku, Luuk 24. luku sekä Apt 1. luvun alku ja Apt 2:22-32. Jeesuksen ruumista ei siis ole täällä maan päällä, niin että hänen luunsa olisivat joskus löydettävissä. Niitä ei ole löydetty, eikä tulla koskaan löytämään, koska Jeesus Kristus nousi kuolleista ja elää!

Apostolit olivat Herran Jeesuksen Kristuksen todistajia, Hänen ylösnousemuksensa todistajia (Apt 1:8, 22, 2:30-32, 4:33, Luuk 24:36-53). Jehovan Todistajat kieltävät Jeesuksen ylösnousemuksen. He julistavat Raamatun vastaista oppia Jeesuksesta Kristuksesta. 

APOSTOLI PAAVALIN EVANKELIUMI

Koska Jehovan Todistajat eivät usko Jeesuksen ruumiilliseen kuolleista nousemiseen, he kieltävät koko evankeliumin. Raamattu ei lupaa pelastusta kieltämällä evankeliumi. Uskomalla Paavalin julistama evankeliumi pelastutaan. Paavalin mukaan mikäli Kristusta Jeesusta ei ole herätetty kuolleista, meidän uskomme on turha ja me olemme vielä synneissämme.

1 Kor 15:17 ”Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne.”

Tästä näemme, että synneistä vapautumisen edellytys on Jeesuksen Kristuksen ruumiillinen kuolleista nouseminen ja usko siihen (evankeliumiin).

Edelleen Paavali toteaa, että mikäli Jeesusta ei ole herätetty kuolleista, ei myöskään meitä herätetä kuolleista. Silloin kaikki on turhaa. Mutta koska Jeesus Kristus on herätetty kuolleista, silloin myös Häneen uskovat ihmiset herätetään kuolleista.

Ylösnousemuksemme ja ikuisen elämän toivomme perustuu koko evankeliumiin: Herran Jeesuksen Kristuksen kärsimiseen, kuolemaan, hautaamiseen ja Hänen ruumiinsa ylösnousemukseen. Usko tähän evankeliumiin antaa meille toivon (1 Kor 15:1-6,11,12-20).  

1 Piet 1:3 "Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon."  

Jehovan Todistajana, heidän oppeihinsa uskoen, sinä siis olet epäjumalan palvelija ja olet vielä synneissäsi, eikä sinua herätetä kuolleista Jumalan paratiisiin. Epäjumalan palvelijoille ja synneissään kuolleille on toinen paikka.

 Lue Paavalin Kirjoituksia, erikoisesti 1 Kor 15. luku kokonaisuudessaan. Siellä em. asiat ovat selvästi luettavissa. Paavalin Kirjoitukset ovat Jeesuksen oppia ja Jumalan Sanaa (Gal 1:11-12, 1 Kor 11:23, Joh 7:16).

2 Joh 1:9-10 "Ei kenelläkään, joka menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, ole Jumalaa. Joka pysyy siinä opissa, hänellä on sekä Isä että Poika. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, älkää ottako häntä kotiinne älkääkä lausuko häntä tervetulleeksi."

Olen tässä ottanut esille kaksi pahaa miinusta Jehovan Todistajaksi kääntymisessä. Nämä ovat ehkä ne vakavimmat harhat, mitä Jehovan Todistajat opettavat. Pelkästään näiden harhojen tähden ei kenenkään kannata edes harkita ryhtyä Jehovan Todistajaksi.

UUDESTISYNTYMINEN

Ottaisin kuitenkin tähän vielä uudestisyntymisen yhdeksi syyksi miksi ei kannata ryhtyä Jehovan Todistajaksi. Jehovan Todistajat eivät opeta uudestisyntymistä ja sen välttämättömyyttä, vaikka se on pääsyvaatimus sisälle Jumalan valtakuntaan. Herra Jeesus Kristus sanoi, ettei kukaan voi nähdä Jumalan valtakuntaa, eikä päästä sinne sisälle, ellei hän synny uudesti, ylhäältä, Sanasta ja Hengestä, so. Jumalasta (Joh 3:3-5, 1:12-13, 1 Joh 3:9, 4:4-6, 5:1, 19, 1 Piet 1:23, Jaak 1:18). Sinun tulee syntyä Jumalasta hengellisessä uudestisyntymisessä. 

Huomaa, että uudestisyntyminen tapahtuu Jumalan Sanan ja Hengen kautta ja vaikutuksesta Jumalan Sanasta ja Hengestä. Jumala tekee sen ihmiselle, joka uskoo Jeesukseen (Joh 3:14-18). Silloin ihminen uskoo Jeesuksen evankeliumin ja ottaa sen vastaan omaan sydämeensä. Silloin hän ottaa vastaan Jumalan Sanan, Sanan, joka yhteistyössä Sanassa asuvan Pyhän Hengen (Isän) kanssa uudestisynnyttää ihmisen Jumalan lapseksi. Silloin uskoon tullut henkilö on syntynyt Jumalasta ja on Jumalan lapsi.

Huomaa, että Jumalan Sana on elävä Sana koska Jumala, joka on Henki ja elämä, asuu ja elää Sanassa (Joh 14:10, 10:30, Hebr 4:12, Joh 4:24, 2 Kor 3:17-18, 4:5, 1 Joh 1:1-2).

Koska Jumala (Sana ja Henki) uudestisynnyttää ihmisen Jumalan lapseksi, uskovaksi ei kukaan voi alkaa (ohi Jumalan Sanan, Herran Jeesuksen Kristuksen). Uskovaksi synnytään Jumalan itsensä synnyttämänä. Silloin olemme täysin riippuvaisia Jumalasta. Jumalan täytyy synnyttää meidät lapsekseen. Muuten Jumalan lapseksi tulemisemme ei onnistu. Jumala uudestisynnyttää ihmisen lapsekseen omilla ehdoillaan. 

Jeesuksen Kristuksen kuolema ja ylösnousemus kuolleista, sekä usko siihen evankeliumiin, on edellytys uudestisyntymisellemme; Jumalan lapseksi tulemisellemme. Jumala uudestisynnyttää ihmisen elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta (1 Piet 1:3). 

Uudestisyntyminen on Jeesuksen opetuksen mukaan pääsyvaatimus sisälle Jumalan valtakuntaan. Sinun täytyy siis syntyä uudesti, ylhäältä, Jumalasta voidaksesi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan ja voidaksesi nähdä Jumalan valtakunta. Sinä voit lukea lisää tästä asiasta https://www.jumala-kanssamme.se/448537118

Uudestisyntyminen on ihan välttämätön jokaiselle Jumalan valtakuntaan sisälle pyrkivälle ihmiselle. Jeesus sanoo: "Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle; teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä" (Joh 3:1-21). Uudestisyntyminen tapahtuu uskomalla Herraan Jeesukseen Kristukseen.

Jos sinä koet, että uudestisyntyminen on sinulle mahdottomuus etkä sinä oikein käsitä sitä, niin huomaa, että ei sinun tarvitse synnyttää itseäsi Jumalan lapseksi. Se on ihmiselle mahdottomuus. Jumala tekee sen sinulle, jos sinä tahdot syntyä Jumalan lapseksi ja uskot Herraan Jeesukseen Kristukseen (Joh 3:14-18).

Lue Joh 3. luvun Jeesuksen ja Nikodemoksen välinen keskustelu. Pyydä sitten Jeesukselta Kristukselta uudestisyntymisen ihmettä. Hän tekee sen sinulle yhteistyössä Isän kanssa. Jeesus elää ja Hän kuulee sinua.

Kun Jeesus oli puhunut Nikodemokselle uudestisyntymisestä, Hän selittää, että se tapahtuu uskomalla Häneen itseensä.

Joh 3:13 "Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen paitsi hän, joka tuli alas taivaasta, Ihmisen Poika."

Taivaasta tuli alas itse Herra Jumala.

Luuk 2:11 "Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra." Kristus on Jumala (Room 9:5).

Matt 1:23 ”"Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel" - se merkitsee: Jumala meidän kanssamme."

Matt 1:21 "Hän synnyttää pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä."

Jumala tuli siis pelastamaan oman KANSANSA sen synneistä. Vain Jumala voi pelastaa ihmisen synneistä. Jeesuksella oli ja on siis kansa, jonka Hän tuli pelastamaan. Jumala on ainoa Pelastaja (Jes 43:11).

Jes 12:2 "Katso Jumala on pelastajani. Minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistyslauluni. Hän tuli minulle pelastukseksi."

Sana, joka oli Jumala ennen lihaksi tulemistaan, tuli ihmiseksi ja asui meidän keskellämme ihmisenä (Joh 1:1-14, Fil 2:6-7). Ihmisenä Hän uhrasi itsensä viattomana Jumalalle ja kuoli sekä nousi kuolleista pelastaakseen meidät synneistämme ikuiseen elämään. Näin Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta tuli Pelastajamme ja Hän on pelastuksemme.

Joh 3:14-16 "Ja niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomaassa, niin on ihmisen Poika korotettava, että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä."

Huomaa tässä, että pelastava uudestisynnyttävä usko on usko Herraan Jeesukseen Kristukseen ja Hänen nimeensä (Joh 1:12, 20:31, Apt 4:12, 10:43, 11:17-18, 16:31, Room 10. luku).

Uudestisyntyminen, ja niin elävään uskoon tuleminen, ei alkamalla Jehovan Todistajaksi, tapahtuu siis uskomalla Herraan Jeesukseen Kristukseen (Apt 16:31) ja ottamalla Hänet, Hänen evankeliuminsa Sana, vastaan (Joh 1:9-13).

JEESUS ON HERRA

Jehovan Todistajat tuntuvat puhuvan Jeesuksesta kuin kenestä tahansa tavallisesta Raamatun mainitsemasta henkilöstä. Tässä JT:t ovat eksytetty Vartiotorniseuran taholta. 

Huomaa, että Jeesus Kristus on Herra, ei vain joku, kuka tahansa, Jeesus niminen mies. Tätä Jeesuksen nimessä olevaa arvonimeä "Herra" Jehovan Todistajat eivät ole huomanneet, tai he ignoreeraavat sen tahallisesti. Ehkä et ole Jehovan Todistajana huomannut Herran Jeesuksen Kristuksen nimen todellista merkitystä. 

Eräs JT sanoi minulle kerran, että Jehova nimi on poistettu uudemmista Raamatuista ja korvattu "Herra" nimellä. Hän sanoi, että siellä, missä "Herra" on mainittu Raamatussa, SIINÄ TULISI LUKEA "JEHOVA" tai "JAHVE". Hän oli kiukuissaan tästä hänen mielestään Raamatun järkyttävästä väärentämisestä.

No, minulla oli hyvä kertoa hänelle, että sinä tulit juuri julistaneeksi Jeesuksen Kristuksen Jehovaksi (Room 10:9).  "Häntä me julistamme, että hän on Herra" (2 Kor 4:5). Apostolit saarnasivat siis Jeesusta Kristusta. Tämän he tekivät Jumalan vaikutuksesta.

Ajatteletko sinä Jehovan Todistajana, että Jumala saarnautti ihmisille jotakin toista, eikä itseään? Silloinhan Jumala veisi ihmisiä itsensä ohi jonkun toisen luokse kiinnittämään huomion toiseen ja uskomaan toiseen!  Ei tietenkään niin! Jeesus sanoo:

Joh 6:45 "Jokainen, joka on kuunnellut Isää ja oppinut häneltä, tulee minun luokseni."

Oletko kuunnellut Jeesuksen Isää ja oppinut Häneltä?

Jumala saarnauttaa ihmisillä tietenkin itseään ja kutsuu ihmisiä takaisin itsensä luokse Jeesuksen Kristuksen kautta ja Jeesuksessa Kristuksessa. 

Jumala on ilmoittanut itsensä lihassa, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus tuli Isänsä nimessä. Jeesuksen nimi tarkoittaa: "Herra pelastaa". Jeesuksen kautta, ja Hänessä, meillä on pääsy Isän Jumalan luokse koska Jeesus on Jumala, joka ilmoitti itsensä ihmisen lihassa ihmisenä. Siksi Jumala ei ole meille muuta tietä antanut Hänen yhteyteensä. 

Apostoli Paavali todisti Jeesuksen Herraksi Jumalaksi (Room 9:5, 10:9-12). Huomaa näiden jakeiden yhteys. Ensin Paavali julistaa Jeesuksen Jumalaksi ja sitten sitoo pelastuksen Jeesuksen Herraksi (Jumalaksi) tunnustamiseen. Jeesus sanoi:

Joh 8:24 "Ellette te usko minua siksi, joka minä olen, te kuolette synteihinne."

Hän sanoi nämä Sanat ihmisille, jotka eivät uskoneet Häntä Herraksi Jumalaksi, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa. Hän käytti tässä yhteydessä itsestään Jumalan nimeä "Minä Olen". Hän siis sanoi: "Ellette te usko, että "Minä Olen" Jumala lihassa, te kuolette synteihinne." Raamattu Kansalle viittaa tässä kohtaa jakeen 4:26 alaviitteeseen, jossa sanotaan Jeesuksen käyttäneen itsestään Jumalan nimeä "Minä Olen".

Huomaa vielä tämä - Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Jos Jeesus olisi puhunut ylisanoja, ei totta itsestään, Jumala ei olisi valehtelijaa herättänyt kuolleista. Jeesus olisi ollut itsekin syntinen ja Pelastajan tarpeessa. Mutta koska Jeesus puhui totta - Hän oli sitä, mitä sanoi olevansa - Jumala hyväksyi Hänen todistuksen itsestään ja herätti Hänet kuolleista (Apt 17:31). Jeesuksen todistus itsestään on Jumalan todistus Pojasta (Joh 8:17-18, 14:24). 

Muuten, jos Raamatussa lukisi Jehovan Todistajien tahtomissa kohdissa Jumalan nimenä "Jehova" tai "Jahve", se olisi väärä Jumalan nimi. Jumalan nimi ei ole Jehova eikä Jahve. Nämä nimet ovat ihmisten lausuttavaan muotoon kehittämiä nimiä.

LOPUKSI

Kannattaa rukoilla Herraa Jeesusta Kristusta omassa kodissaan ja pyytää Häneltä pelastusta ja syntien anteeksiantamista. Hän on sovittanut syntisi, kärsinyt niiden rangaistuksen Golgatalla. Hän on ainoa Pelastaja. Kukaan toinen ei voi sinua eikä minua pelastaa synnistä, kuolemasta ja Saatanan vallasta. Jeesus Kristus on ainoa Pelastajamme. Siksi käännymme Hänen puoleensa, Hänen, joka elää aina ja ikuisesti ja jolla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Hän on ainoa, joka voi antaa, ja antaa, meille synnit anteeksi ja ikuisen elämän kun uskomme Häneen, Hänen evankeliumiinsa ja otamme Hänet sisimpäämme toivottamalla Hänet tervetulleeksi elämäämme Herraksemme ja Vapahtajaksemme (Joh 10:28, 17:2, 11:25-27, 1 Joh 5:11-12, Luuk 5:24). 

Vartiotorniseura ei pelasta ketään. Herra Jeesus Kristus pelastaa! Pelastus ei ole Vartiotorniseurassa. Pelastus on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa (Kol 1:14, Apt 4:12). 

Olen kirjoittanut pelastukseen johdattavia kirjoituksia tällä sivustolla. Jumala siunatkoon sinua ikuisella pelastuksella Kristuksessa Jeesuksessa. 

https://www.youtube.com/watch?v=H1Wa2msOq9c

https://www.youtube.com/watch?v=G6Rl7Cn0WpM

Dela den här sidan