SYNNIT ANTEEKSI

VALOSSA PUHDISTUU

USKOVA ELÄÄ VALOSSA JA PUHDISTUU SYNNEISTÄ

https://www.youtube.com/watch?v=KwidYwHAXbM

Uskoon tulossa ihminen tulee Jumalan luokse. Silloin ihminen elää Jumalan yhteydessä Jumalan kanssa, ja Jumala elää uskovan kanssa. Jumalan yhteydessä Herran luona meillä jokaisella on täydellinen syntien anteeksisaaminen ja pelastus (Jer 3:6-7, 12-14, 21-23, Psalmi 130). 

Koska Jumala on valo ja Hän on valossa, uskova on tullut sisälle valoon ja elää valossa, Jumalassa (1 Joh 1:5, Ilm 22:5, Joh 3:21).  

Joh 1:9-10 "Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä."

Joh 8:12 Jeesus: "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo."

Valossa eläminen tarkoittaa elämää Jumalan kanssa Hänen yhteydessään Jumalan läsnäolossa sisällä kaikkeinpyhimmässä. Tie Jumalan yhteyteen on Herran Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, veri. 

Heb 10:19-20 "Meillä on siis, veljet, rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkeinpyhimpään uutta ja elävää tietä myöten, jonka hän on vihkinyt meille esiripun, oman lihansa, kautta."

Koska kukaan ei voi tuoda syntejään sisälle kaikkeinpyhimpään, siinä on Jeesuksen veri "ovella", joka puhdistaa Häneen uskovan ihmisen kaikista synneistä. Sitten uskova voi astua sisälle Jumalan läsnäoloon. Meillä jokaisella on siis Jeesuksen veren kautta pääsy sisälle Jumalan välittömään läsnäoloon valoon.

MUTTA SE SYNTI, JOKA MINUSSA RIIPPUU KIINNI ?

Kaikkeinpyhimmässä sydämessään Jumalaa lähellä elävä uskova tulee kuitenkin näkemään ja kokemaan, että hän ei pysty elämään synnittömästi, vaikka hän siihen kuinka pyrkisi.

Jumala tahtoo tietenkin pitää uskovan puhtaana synnistä, jotta Hän voisi pitää lapsensa yhteydessään. Uskova itsekin tahtoo pitää itsensä puhtaana, jotta hän voisi jatkaa elämää Jumalan yhteydessä ja kokea Jumalan läsnäoloa.

Miten uskova sitten pysyy puhtaana kun syntiä tahtoo tulla vilpittömälle Jeesusta rakastavalle uskovalle? Tämä on syvimmillään Jumalan ongelma, ei ollenkaan vilpittömän Jeesusta rakastavan uskovan ongelma.

Jumala tiesi jo luodessaan ihmisen, ettei yksikään ihminen pysty elämään elämäänsä synnittömästi. Ei edes uskova, joka elää Jumalan yhteydessä kaikkeinpyhimmässä, kykene elämään täysin synnittömästi. Synnittömästi eläminen edellyttäisi Jumalan koko lain täyttämistä sen viimeistä piirtoa myöten. Siihen ei yksikään ihminen kykene. Ja Jumala tahtoo pitää uskovansa synnistä puhtaana. Siksi tämä on syvimmillään Jumalan ongelma. Mutta Jumala ratkaisi tämän ongelmansa Golgatalla Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala antoi oman Poikansa veren meille jatkuvaksi puhdistukseksi kaikesta synnistä.

1 Joh 1:5-7 ”Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on valo, hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme emmekä toimi totuuden mukaan. 

Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole tehneet syntiä, teemme hänestä valehtelijan eikä hänen sanansa ole meissä."

Valossa eläminen on Jumalan yhteydessä Hänen läsnäolossa olemista. Jumalan yhteydessä uskova ei saata tehdä jatkuvaa tahallista syntiä. Pyhä Henki uskovassa ja uskovan uusi ihminen, uusi luomus, murehtii synnin tähden. Siksi uskova pyrkii pois synnistä ja elämään Jumalan tahdon mukaisesti.

Kun uskova elää valossa, Jeesuksen veri huuhtelee häntä jatkuvasti synneistä, joihin hän lankeilee, ja tahattomista synneistä, joista hän ei edes tiedä mitään. Silloin uskova pysyy puhtaana synneistä. Tämä on Jumalan antama ratkaisu tähän uskovan syntiongelmaan. Jumalalle se ei enää ole ongelma koska Hän on sen jo ratkaissut. Mutta meille ihmisille se on monta kertaa ongelma. Silloin meidän tulee hyväksyä ja ottaa vastaan Jumalan antama ja tarjoama ratkaisu ongelmaamme. Muuta ratkaisua tähän ongelmaan ei ole.

Ja tämä on se ratkaisu: Kun me elämme Jumalan yhteydessä, Jumalassa, Jeesuksen Kristuksen veri huuhtelee meitä jatkuvasti kaikesta synnistä.

Uskova pysyy puhtaana Jeesuksen veren voimalla, ei omalla voimallisella kilvoittelulla ja sen ansiosta. Oma voimallinen kilvoittelu on kyllä hyvä, ja Raamattu jopa kehottaa meitä siihen, mutta se ei riitä pitämään uskovaa puhtaana. Tarvitsemme Jumalan apua ja Hänen antamaa ratkaisua tähän syntiongelmaamme. Emme saa hylätä Hänen tarjoamaa ratkaisua. Muussa tapauksessa pyrimme ratkaisemaan ongelmaa, jonka Jumala on jo ratkaissut, ja joka ihmiselle on mahdottomuus. 

Olemme siis joka päivä ja hetkittäin riippuvaisia Jeesuksen veren jatkuvasta puhdistuksesta. Jumala on järjestänyt tämän jatkuvan puhdistuksen jokaiselle vilpittömälle Jeesusta rakastavalle uskossa kilvoittelevalle uskovalle. Tämä koska meille jokaiselle tulee tahattomiakin syntejä, joista emme edes mitään tiedä. Siksi ...

Uskovan ei tarvitse sairaalloisesti tuijottaa itseensä ja etsiä itsestään syntiä. Jos ja kun uskovalle tulee tietoista syntiä, ne tulee tunnustaa Jeesukselle mahdollisimman pian. Ei sen tähden, että uskova heti menettäisi pelastuksensa, jos hän ei heti välittömästi ymmärrä tunnusta ja hylätä syntiä. Vilpitön heikko uskova ei menetä pelastustaan lankeemustensa tähden. Pelastuksemme ei ole uskovan itsensä onnistumisten varassa vaan se on Jeesuksen Kristuksen onnistumisen varassa. Uskova Jumalan lapsi on Jeesuksen ja Isän kädellä. Hän ei hylkää lastaan.

Heb 13:5 ”Älkää eläkö rahaa ahnehtien Tyytykää siihen, mitä teillä on, sillä hän on itse sanonut: ”En minä sinua hylkää enkä sinua jätä.” Siksi me sanomme turvallisin mielin: ”Herra on minun auttajani, en minä pelkää. Mitä voi ihminen minulle tehdä?”"

Uskova tunnustaa syntinsä koska hänellä on helpompi elää Herran kanssa kun omatunto ei syytä. Hän käsittää ja kokee, että hän on riippuvainen Jeesuksen verestä, ja että hän vaeltaa jatkuvassa puhdistuksessa Jeesuksen veren alla. Jeesus antaa välittömästi synnit anteeksi ja puhdistaa uskovan. Silloin uskova on taas synnistä puhdas. Pyhä Henki tahtoo muistuttaa uskovaa Jeesuksen verestä koska siinä on vanhurskautemme. 

Room 5:9 "Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta."

Emme saavuta vanhurskautta voimallisella taistelulla syntiä vastaan vaan Jumalan armon kautta uskomalla Jeesuksen vereen (Room 3:25).

Room 3:28 "Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain vaatimia tekoja." 

Näistä asioista Johannes kirjoittaa 1 Joh 1:5 - 2:1-2.

1 Joh 2:1-2 "Lapseni! Kirjoitan tämän teille, ettette tekisi syntiä, Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä vain meidän vaan myös koko maailman."

Tämä Johanneksen kirje, ja sen sanoma, on osoitettu vilpittömille uskoville Jumalan lapsille. Jumalan yhteydessä elävä Jumalan lapsi ei siis pysty elämään synnittömästi. Siitä huolimatta hän saa olla Jumalan yhteydessä synnistä puhtaana ja on pelastettu. Tämän Johannes yhdessä Pyhän Hengen kanssa toteaa.

Ja tämän syntiongelman Jumala ratkaisi Golgatalla kertakaikkisesti antaen meille synnit anteeksi.

Kol 2:13-14 "Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksissanne ja lihanne ympärileikkaamattomuudessa, Jumala teki eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme. Sen hän otti pois tieltä ja naulitsi ristiin."

Jumala toi taivaasta puhtaan pyhän puhdistusaineen: Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, veri. Ja koska näin on, hebrealaiskirjeen kirjoittaja todistaa, että Jumala on tehnyt ikuisesti täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

Heb 10:10 "Tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty  Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti."

Heb 10:14 "Hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään."

Tämä täydelliseksi tekeminen on pysyvää ja tapahtui heti uskovan uskoon tulossa; Jumala teki sen. Se ei tapahtunut uskovan voimallisen kilvoittelun aikana eikä sen ansiosta. Jumala ei odottanut, että tuleeko uskovasta täydellistä. Hän tiesi, ettei uskovasta tule täydellistä uskovan omilla ansioilla. Siksi Hän teki uskovastaan täydellisen Jeesuksen Kristuksen ansiolla ja ansiosta.

Kol 1:27-29 ”Kristus teissä, kirkkauden toivo. Häntä me julistamme neuvoen ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä näen vaivaa taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka vaikutta minussa voimakkaasti.”

Kristuksessa Jeesuksessa ihminen on siis täydellinen. Kristuksen ulkopuolella, ilman Kristusta Jeesusta, ihminen on syntinen. Siksi Jumalan tarve ja tahto on asettaa jokainen ihminen yhteyteensä Jeesuksessa Kristuksessa. Kristuksessa ihminen on Jumalassa Hänen yhteydessään. Hänessä, Jeesuksessa Kristuksessa, Jumala näkee ja kohtelee meitä täydellisinä - oman tekonsa perusteella.

Ef 2:10 "Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa".

Room 3:26 "Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa: hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen."

Kol 1:19-22 "Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asuisi hänessä, ja että hän sovittaisi Poikansa kautta itsensä kanssa kaiken maan päällä ja taivaissa ja näin tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneita ja mieleltänne hänen vihamiehiään pahoissa teoissanne hän on nyt sovittanut Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina eteensä."

Siis, ..."Teidätkin hän on nyt sovittanut asettaakseen teidät pyhinä eteensä". Jumala siis sovitti ihmisen itsensä kanssa, vanhurskautti, pyhitti ja asetti hänet pyhänä eteensä Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä ei ollut mitään ihmisen ansioita. Mehän olimme silloin tämän tapahtuessa vielä mieleltämme hänen vihamiehiään pahoissa teoissamme.

Miten sitten tämä vanhurskautus ja pyhitys tapahtui yksilöihmiselle ja miten tässä pyhityksessä pysytään? Se tapahtui ja tapahtuu uskomalla Jeesukseen, ottamalla Hänen evankeliumin Sana vastaan. Ja siinä pysytään uskomalla, uskossa, Jeesukseen ja Hänen vereensä. 

jae 23 "Teidän on vain pysyttävä uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet. Tämä evankeliumi on julistettu koko luomakunnassa taivaan alla, ja sen palvelija minusta, Paavalista, on tullut." 

Ef 1:3-8 "Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. 

Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. 

Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen kautta, oman hyvän tahtonsa mukaan, armonsa kirkkauden ylistykseksi.

Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä Rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä."

Kol 1:13 "Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen."

SITTEN ...

Uskossa Jeesukseen uskova elää Jumalan yhteydessä armon alla ja armossa, ei tuomion alla tuomiossa (Room 6:14-15, 1 Piet 5:12, Apt 13:43).                   https://www.youtube.com/watch?v=mU8O0FAQ3IQ

Jatkuu tekstissä "Antakaa toisillenne anteeksi" ja "Diktaattori opettaa".

Dela den här sidan