Miten Jumala antaa anteeksi?

Mitä anteeksi antaminen tarkoittaa ja mitä se merkitsee minulle?

Apt 10:43 "Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."

Monet julistavat rohkeasti syntien anteeksi antamista Jeesuksen nimessä ja veressä. Harva kuitenkin selittää mitä anteeksi antaminen merkitsee uskovalle. Mitä se siis on? Pyrin selittämään tätä asiaa Raamatun Sanan pohjalta. Emme siis kysy mitä mieltä ihmiset ovat tästä asiasta. Kysymme mitä mieltä Jumala on. Meitä kiinnostaa tietää, miten Jumala antaa synnit anteeksi sinulle ja minulle, ja mitä se merkitsee meille?

Voiko tämän tietää? Kyllä voi, sillä Jumala on ilmoittanut Raamatussa anteeksi antamisensa. Lyhyesti asia voitaisiin ilmaista niin, että alussa Jumala loi ihmisen yhteyteensä elämään Hänen kanssaan jatkuvassa rakkaussuhteessa Häneen. Synti tuli Jumalan ja ihmisen väliin, ja ihminen joutui eroon Jumalasta. Jumala palautti ihmisen alkuperäiseen yhteyteensä Poikansa Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrin kautta. Jeesus poisti syntimme uhraamalla itsensä. Ihmisen uskoon tulossa hänen syntinsä poistuvat.

Kun Jumala antaa syntimme anteeksi, meidän alkuperäinen suhde Jumalaan palautuu. Silloin meillä on yhteys Jumalaan ja me olemme Hänen kanssaan ja Hän on meidän kanssa. Me olemme Jumalan edessä, niin kuin me emme koskaan olisi tehneet mitään syntiä. Tämä perustuu Raamatun ilmoitukseen. Mutta minä en nyt puhu pelkästään Raamatun ilmoituksesta, puhun myös omakohtaisesta kokemuksestani. Olen siis itse kokenut nämä asiat todeksi omassa elämässäni. En siis puhu teorioita, puhun käytännön elämässä koettavaa Jumalan Sanan ilmoittamaa todellisuutta.

Koska minä olin kokenut anteeksi antamisen ja anteeksi saamisen erittäin voimakkaasti, kiinnostuin asiasta. Tutkin Raamatusta, että onko anteeksi antaminen niin syvällistä kuin mitä itse olin kokenut ja koen. Vai ovatko nämä tuntemukset kuviteltuja toiveajatuksia eivätkä ne perustu Jumalan ilmoitukseen? Raamatun Sanan äärellä tulin huomaamaan, että anteeksi antaminen Jumalan puolelta on vielä syvällisempää ja suurempaa kuin mitä olin kokenut ja ymmärtänyt. Ja minä iloitsin ja jubileerasin Jumalan edessä. 

Emme vielä näe ja koe anteeksi antamisen seurauksia täydellisesti. Mutta kerran Jeesuksen ristin työ tulee jokaisen uskovan kohdalla näkyväksi ja todelliseksi sen kaikessa voimassa ja täydellisyydessä. Mutta tämä kaikki on jo tapahtunut Golgatalla Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala on jo sovittanut meidät itsensä kanssa. Syntimme ovat jo poistettu. Me olemme jo uskovina uusia luomuksia Kristuksessa Jeesuksessa. Vanha ihmisemme on kuollut ja uusi ihminen on tullut tilalle. Uusi ihmisemme ei kanna vanhan luomuksensa syntejä. Siksi voimme jo nyt kokea täydellistä vapautta synneistä.

Jeesuksessa Kristuksessa me olemme päässeet takaisin Jumalan yhteyteen. Meillä on jo nyt pääsy kaikkein pyhimpään Jumalan välittömään läsnäoloon Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrin ja veren kautta. Olemme päässeet Häntä hyvin lähelle Jeesuksen veressä. Hänessä Jumala näkee uskovan täydellisenä. Jeesuksessa Kristuksessa Jumala on jo vanhurskauttanut jokaisen uskovan. Siksi jokainen uskova on Hänessä vanhurskas. Olemme Hänessä yhtä vanhurskaita kuin mitä Jeesus on koska omistamme Jeesuksen ansion: Hänen vanhurskautensa. Sen Jumala on lahjoittanut jokaiselle Jeesukseen Kristukseen uskovalle ihmiselle. Mutta, ...

Vanhurskauttamisen ymmärtämisen edellytys on käsittääkseni syntien anteeksi antamisen/saamisen ymmärtäminen. On siis välttämätöntä ymmärtää anteeksi antaminen ja anteeksi saaminen ja sen perusta, jotta voisi käsittää ja ottaa vastaan oppia vanhurskauttamisesta. Siksi tästä aiheesta on tarpeellista kirjoittaa.

Vastasin kerran eräässä nettikeskustelussa eräälle syntiensä rasittamalle puhtautta ja viattomuutta janoavalle ja kaipaavalle kirjoittajalle. Ajattelin vastata vain lyhyesti. Kirjoitus venyi kuitenkin paljon pitemmäksi kuin mitä olin tarkoittanut. Sanoma on itse koettua. Siksi tämä oppi ei ole teoreettinen oppi. Mikäli synti painaa sinua, sinä voit kokea nämä asiat omakohtaisesti omassa elämässäsi uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja antautumalla Hänelle. 

Tämä alla oleva kirjoitus oli siis vastaus yhdelle ihmiselle ja kysymys oli yhdestä määrätystä synnistä. Kirjoitukseni sanoma soveltuu kuitenkin kaikkiin synteihin ja se sopii meille jokaiselle.

Ystävä hyvä!!!

Missä seurakunnassa sinä käyt? Mihin seurakuntaan sinä kuulut? Mene ihmeessä seurakuntaan ja pyydä Jumalalta vastausta ongelmaasi. Jumala on voimallinen puhumaan palvelijoidensa kautta. Oletko tottunut kääntymään elävän Jumalan puoleen rukouksessa tuoden Hänelle kaikki ongelmasi ja syntisi?

Olen varma siitä, että Hän puhuu sinulle armon sanoja, jos pyydät Häntä ilmoittamaan sinulle totuuden synneistäsi ja Jumalan anteeksi antamisesta. Jumala itse antoi opetuslapsilleen tehtäväksi ARMONSA EVANKELIUMIN julistuksen (Luuk 4:22, Joh 1:16, Apt 20:24). Siksi Pyhä Henki ei syytä sinua. Syyttäjä on toinen. Pyhä Henki tahtoo siunata sinua puhtaudella ja viattomuudella Jeesuksen veren voimassa.

Pyhä Henki ei esitä sinulle syytöksiä eikä kieltoja mitä tulee seksiin avioliiton sisäpuolella. Seksi on Jumalan lahja sinulle ja puolisollesi. Avioliiton ulkopuoliset seksisuhteet ovat syntiä, jotka sinä olet jo saanut anteeksi Jeesukselta. Tämä koska sinä olet tehnyt parannuksen ja hylännyt syntisi ja uskot Herraan Jeesukseen Kristukseen syntiesi sovittajana. Jeesus on pyyhkinyt pois kaikki syntisi verellään.

 

SYNTEJÄSI EI OLE JUMALAN EDESSÄ, EIKÄ HÄNEN KIRJOISSAAN.

Ne ovat kertakaikkisesti poistetut Kristuksen ruumiin uhrilla. Niitä ei ole edes Jumalan muistissa. Totuus on se, että Jumala ei edes muista anteeksi annettuja syntejäsi. Kuinka minä voin tehdä näin voimakkaan väittämän? Siksi, koska Jumala itse sanoo sen:

Heb 8:12 "Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä."

Jes 43:25 "Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista."

Miten Jumala voi unohtaa? Jumalahan on virheetön ja kaikkitietävä? Niin, - Jumala on kaikkitietävä ja täydellinen kaikissa teoissansa. Mutta Hän on myös Kaikkivaltias! Kaikkivaltias taas kykenee tekemään mitä Hän tahtoo.

"Meidän Jumalamme on taivaissa. Kaiken, mitä hän tahtoo, hän tekee" (Ps 115:3).

Mitä tämä sitten tarkoittaa? Mitä Jumala tahtoi tehdä?

Jumala loi ihmisen elämään Hänen kanssaan täydellisessä suhteessa. Synti tuli erottamaan Jumalan ja ihmisen toisistaan. Ennen syntiin lankeemusta ihmisen suhde Jumalan kanssa oli täydellinen. Jumala tahtoi palauttaa langenneen ihmisen täydelliseen suhteeseen kanssaan. Siis, niin kuin syntiä ei olisi koskaan tullutkaan Jumalan ja ihmisen väliin. Jumala tuli Jeesuksessa ihmisen lihaan ihmiseksi ja poisti synnin uhraamalla itsensä. Synti on nyt poissa Jumalan ja ihmisen välistä. Synti tuli Saatanan vaikutuksesta ihmisen elämään. Raamattu sanoo, että Jeesus teki tyhjäksi Perkeleen teot:

1 Joh 3:8 "Joka syntiä tekee, on Paholaisesta, sillä Paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi Paholaisen teot."

Mitä siis Herra Jeesus teki ja sai aikaan ristillä? Otamme vertauksen:

Olet varmaan joskus haaveillut täydellisestä ihmissuhteesta. Useimmiten ihmissuhteisiin tulee rikkeitä ja ne kärsivät, ja jopa tuhoutuvat, rikkomusten tähden. Usein syytön, tai syyttömänä itseään pitävä osapuoli, joutuu kärsimään välirikosta. Siis täydellistä ihmissuhdetta on mahdotonta saavuttaa koska ihmiset ovat epätäydellisiä.

Ja nyt vertaukseen;

Sinulla on erittäin rakas ystävä. Ystäväsi myös rakastaa sinua. Teidän suhteenne on täydellinen ihannesuhde. Siinä ei ole mitään häiriötekijää. Joka päivä ystäväsi tulee luoksesi ja te molemmat nautitte toistenne seurasta. Sinä iloitset aina nähdessäsi rakkaan ystäväsi.

Eräänä päivänä sinä huomaat, että ystäväsi ei tulekaan luoksesi. Hän pakenee sinua nähdessään sinut. Mitä on tapahtunut, sinä ihmettelet? Sinä rakastat ystävääsi samalla rakkaudella kuin ennenkin. Mutta, jotakin on tullut väliinne joka erottaa teidät toisistanne. Sinä suret suunnattomasti tapahtunutta välirikkoa. Toteat, että ystäväsi on rikkonut sinua vastaan, ja sen tähden hän nyt pelkää sinua, eikä hän uskalla tulla luoksesi ja kohdata katsettasi ja sopia asiaa. Hän ajattelee sinun olevan vihainen hänelle ja pelkää mahdollista kostoasi. Koska sinä rakastat ystävääsi yhtä paljon kuin ennen rikkomusta ja kärsit välirikosta enemmän kuin ystäväsi, sinä päättelet: "Jos minä vain jotenkin voisin tehdä tehdyn rikkomuksen tyhjäksi, tekemättömäksi, poistaa sen välistämme, niin kuin sitä ei olisi koskaan tapahtunutkaan, MINÄ TEKISIN SEN!"

Koska sinä kuitenkin olet tavallinen vajava heikko ihminen, sinä et voi tehdä tehtyä tekoa tekemättömäksi. Et voi poistaa rikkomusta välistänne. Vaikka sinä antaisit hänelle anteeksi, rikkomusta et voi poistaa. Se on sinulle mahdottomuus. Rikkomus on aina häiritsemässä sinun ja ystäväsi välistä suhdetta. Se jopa estää ystävyytenne. Näin rikkomus on tullut sinun ja ystäväsi väliin. Ja sinä et voi sille yhtään mitään.

Mutta Jumala ei ole vajava heikko ihminen. Hän on täydellinen kaikkivoipa Jumala. Jumala on joutunut kokemaan tämän välirikon ihmisen synnin tähden. Jumala rakastaa ihmistä samalla rakkaudella kuin millä Hän rakasti ihmistä ennen syntiinlankeemusta. Mutta synti tuli väliin. Syntiensä tähden ihminen ei pääse osalliseksi Jumalan rakkaudesta.

Jumalalla oli kuitenkin valmis suunnitelma synnin poistamiseksi. Jumala rankaisi omaa syytöntä viatonta pyhää Poikaansa meidän rikkomuksistamme. Nyt kun sijaiskärsijä on kärsinyt meidän syyllisten rangaistuksen, syntimme ovat sovitetut. Näin Jumala poisti syntimme. Ketään ei voida tuomita ja rangaista kahta kertaa samasta rikkomuksesta. Siksi me olemme vapaat rangaistuksesta.

Jumala antoi rakkautensa Jeesuksessa Kristuksessa. Nyt saamme jälleen kokea Jumalan rakkauden itseämme kohtaan sovituksen Sanan kautta Jeesuksessa Kristuksessa. Nyt ihminen on palautettu Jumalan yhteyteen, koska se, mikä erotti ihmisen Jumalasta, on poistettu. Jumala ei muista anteeksi annettuja ja poistettuja syntejämme. Siksi Hän voi kohdella meitä uskovia niin kuin me emme olisi koskaan tehneet mitään syntiä Jumalaa vastaan. Jeesukseen uskova on siksi aina, alusta asti, ollut Jumalansa kanssa ilman välirikkoa: "Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani" (Joh 15:27).

Sovituksen Sanan vastaan ottaneena uskova myös todistaa Vapahtajastaan koska hän elää Jumalansa yhteydessä ja Hänen kanssaan. Näin Jumala kohtelee Jeesukseen uskovaa.

Tässä on mainittava, ettei Raamatussa lue missään, että Jumala ei muistele syntejämme. Näinhän jotkut kuitenkin virheellisesti väittävät Raamatussa lukevan. Raamatussa lukee, että Jumala EI MUISTA syntejämme. Se on kokonaan eri asia. Jos Raamatussa lukisi, että Jumala ei muistele anteeksi antamiaan syntejä, Hän kyllä muistaisi syntimme, mutta muistamisestaan huolimatta Jumala olisi "kiltti" eikä kuitenkaan muistelisi niitä. Mutta Raamattu todistaa, että Jumala ei muista syntejämme. Siksi Hän ei muistele niitä. Ei voida muistella sellaista, mitä ei ole koskaan tapahtunut, jota ei ole olemassa.

Jos joku väittää, ettei Jumala muistele syntejämme, väite on epäuskon osoitusta. Väite johtuu mielestäni siitä, että väitteen tekijä ei tunne sovituksen syvyyttä, eikä myöskään täydellistä Jumalaa. Hän luulee, että Jumalan muistamattomuus on Hänen vajavuuttaan. Siksi hän "parantaa" Jumalan "en muista" Sanaa sanoiksi "en muistele".

Jos Jumala muistaisi, ja siksi muistelisi syntejämme, Jeesuksen suorittama ristin sovitustyö olisi epätäydellinen. Siinä olisi paha vajavuus. Mutta nyt Jeesuksen suorittama sovitus on täydellinen. Siksi Jumala kykenee unohtamaan anteeksi antamansa synnit. Jumalan muistamattomuus ei siis perustu Hänen kiltteyteensä. Se perustuu Jumalan Jeesuksen ristillä suorittamaan täydelliseen sovitukseen. Jumala ei ole kiltti synnille. Jumalan viha syntejämme kohtaan kohtasi Jeesusta kaikessa sen ankaruudessa.

Sovituksen täydellisyyden tähden Jeesus kykenee pelastamaan täydellisesti ne, jotka tulevat Jumalan luokse Hänen kauttaan (Heb 7:25). Täydellinen pelastus on Jumalan ja ihmisen välisen rakkaussuhteen täydellinen ennallistaminen. Tämä tulee kerran näkyviin kaikessa sen täydellisyydessään Jumalan luona ikuisuudessa.

Siis, synti ja sen seuraukset ovat tehty tyhjiksi Golgatalla Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on Jumalan Sanan totuus. Vaikka emme tätä kaikkea saa vielä kokea sovituksen täydellisessä voimassa täydellisesti, kaikki on kuitenkin jo täytetty Golgatalla Jeesuksen ristillä. Syntimme on poistettu. Tästä johtuen syntinen voi kokea viattomuuden ja puhtauden anteeksi antamisen kautta. Jumala ei koskaan tuo anteeksi antamiaan syntejä uskovan eteen. Kiitos ja kunnia Jeesukselle!

Jumala tahtoi saada aikaan täydellisen sovituksen. Hän onnistui siinä täydellisesti. Jumala halusi antaa ihmiselle anteeksi hänen syntinsä TÄYDELLISESTI. Hän teki sen Jeesuksessa Kristuksessa. Täydellinen anteeksi antaminen edellyttää syntien täydellistä unohtamista. Jumala on niin täydellinen, että Hän kykenee antamaan täydellisesti anteeksi. Jumalan täydellisyys saa tämän aikaan. Siis se, että Jumala kykenee unohtamaan synnit, perustuu Hänen täydellisyyteensä. Se ei ole vajavaisuutta eikä heikkoutta. Jumalalla ei ole huono muisti. Hänellä on täydellinen sovitusteko Kristuksessa Jeesuksessa.

Kaikki Jumalan teot ovat täydelliset koska Hän on täydellinen (5 Ms 32:4). Siksi myös Jeesuksen suorittama ristin sovitustyö on täydellinen. "Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan" (2 Kor 5:19). "Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun luonasi on anteeksiantamus, että sinua pelättäisiin" (Ps 130:3-4). Jumala ei pidä mielessään anteeksi antamiaan syntejä. Tästä syystä Jumala kohtelee lapsiaan niin kuin he eivät koskaan olisi tehneet yhtäkään syntiä.

"Kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän luota, niin Hän, Totuuden Henki, joka lähtee Isän luota, todistaa minusta. Myös te todistatte, olettehan olleet minun kanssani alusta asti" (Joh 15:26-27).

Synnistä puhdistettu ja vapautettu Jumalan lapsi todistaa Herrastaan yhdessä Pyhän Hengen kanssa koska uskova on aina, syntymästään lapsesta asti, ollut Herransa yhteydessä ja Herransa kanssa.

Kun me tunnustamme syntimme, Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä (1 Joh 1:7-9). Kun Jeesuksen veri on puhdistanut sinut kaikesta synnistä, mitä syntiä jää jäljelle? EI MITÄÄN!  Sinä olet silloin yhtä viaton ja puhdas synnistä kuin vastasyntynyt lapsi. Olet saanut takaisin lapsuutesi puhtauden ja viattomuuden.

https://www.youtube.com/watch?v=cL_zuBpB4WU

Mutta Jumala ei jätä ihmistä vielä tähän. Jumala pukee meidät vanhurskautensa pukuun. Lue jatko seuraavassa kirjoituksessani "Vanhurskauden puku".