Kuolleet ja elävät

 

Tultuani uskoon aloin lukea Raamattua. Huomasin, että Raamattu puhuu paljon elämästä ja kuolemasta. Ihmettelin suuresti kun huomasin Raamatun puhuvan uskovasta, että hän on kuollut ja tullut eläväksi. En ymmärtänyt hölynpölyäkään. Nämä uskovan kuolemat ja elämät olivat minulle kauan aikaa aivan sekaisin. Luin Raamatusta sanoja:

"Te olitte kuolleet" (Ef 2:1, Kol 2:13).

”Te olette kuolleet" (Kol 3:3).

"kuolleista eläviksi tulleina" (Room 6:13).

"Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet" (Ef 2:1).

Minulla meni vuosia ennen kuin kykenin asettelemaan nämä käsitteet jonkinlaiseen järjestykseen ja ymmärsin, että mistä kuolemasta ja elämästä milloinkin on kyse. Ymmärsin, että minä olin syntynyt uudesti, ylhäältä, ja että olin tullut eläväksi uskoon tulossani. Mutta kun Raamattu todisti minulle, uudesti syntyneelle Jumalan lapselle, että minä olin kuollut ja olen kuollut, niin sitä en ensinkään voinut käsittää. Kuinka minä olin kuollut, ja olen kuollut, ja olin tullut eläväksi, ja nämä samanaikaisesti? Olin kauan aikaa aivan sekaisin näiden elämien ja kuolemien kanssa. Ajattelin, että ehkä nämä kuolemat ja elämät selviävät minullekin joskus myöhemmin. Niin jätin koko asian. Nyt uskon, että ymmärrän näitä asioita enemmän.

Seuraavassa yritän panna nämä "kuolemat ja elämät" Raamatun mukaiseen järjestykseen.

 

USKOSTA OSATON ON JUMALALLE KUOLLUT

Uskosta osaton ihminen elää erossa Jumalasta. Hän on hengellisesti kuollut (Jumalalle). Synti on erottanut hänet Jumalasta ja tappanut hänen henkensä (1 Ms. 2:17, Room 6:23, 7:9-13). Koska Jumala on Elämä, ero Jumalasta on ero Elämästä. Se on silloin kuolemaa:

”Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla” (Room 3:23).  "Olitte kuolleet synteihinne ja rikoksiinne" (Ef 2:1).

Silloin uskosta osattoman ihmisen henki on kuolleessa tilassa hänen syntiensä tähden. Paavali kirjoittaa efesolaisille uskosta osattomista pakanoista: "Heidän ymmärryksensä on pimentynyt, ja he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä tietämättömyytensä ja sydämensä paatumuksen tähden" (Ef 4:18).

Näistä hengellisesti kuolleista ihmisistä Jeesus sanoi: ”Antakaa kuolleiden haudata kuolleensa." Häneen uskovalle Hän sanoi: ”Tule sinä ja seuraa minua ja julista Jumalan valtakuntaa” (Luuk 9:60, Matt 8:22).

Jeesus erotti elävät kuolleista. Kuolleilla hän tarkoitti uskosta osattomia ihmisiä. Elävillä Hän tarkoitti ihmisiä, jotka uskoivat Häneen. Siis, hengellisesti kuollut ihminen ei seuraa Jeesusta, eikä julista Jumalan valtakuntaa, koska hän on hengellisesti kuollut, eikä hänellä ole yhteyttä Jumalaan. Hengellisesti elävä ihminen seuraa Jeesusta Kristusta ja julistaa Jumalan valtakuntaa, tavalla tai toisella, koska hän on hengellisesti elävä. Hengellisesti kuollut ihminen ei myöskään kiitä Jumalaa. Hengellisesti elävä ihminen kiittää ja ylistää Jumalaa koska hänellä on yhteys Jumalaan ja hän elää Jumalan yhteydessä (Jes 38:17-19).

Tämän maan päällä kävelee tänäkin päivänä miljardeja hengellisesti kuolleita ihmisiä. He näyttävät päällisin puolin eläviltä. Mutta he ovat hengessään kuolleita. Nämä ihmiset eivät usko Jeesukseen, eivätkä he seuraa Häntä uskon kuuliaisuudessa. He ovat Jumalalle kuolleita ihmisiä. Jos he kuolevat siinä hengellisessä Jumalalle kuolleessa tilassaan, he joutuvat kadotukseen, pois Herran kasvoista ja Hänen kirkkaudestaan. He eivät synneissään kestäisi Jumalan läsnäolon kirkkautta ja pyhyyttä.

 

USKOON TULO JA UUDESTISYNTYMINEN

Uskoon tulo on heräämistä henkiin ja nousemista kuolleista. Se on elämää kuolleista (Room 11:15).

"Herää, sinä joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!" (Ef 5:14).

”Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle” (Room 6:13).

Jotta kuolleesta ihmisestä tulisi Jumalalle elävä, hänen täytyy syntyä uudesti hengellisessä uudestisyntymisessä (Joh 3:3-8). Uskoon tullut ihminen on tullut Jumalan luokse Jeesuksen kautta. Hän on syntynyt uudesti ylhäältä Jumalan Sanasta ja Pyhästä Hengestä. Hänestä on tullut Jumalalle elävä Jumalan lapsi. Hän on tullut Elämän yhteyteen. Elämän yhteydessä on elämä. Siksi uskoon tullut ihminen on tullut eläväksi. Jumala on antanut hänelle elämän (1 Joh 1:2, 5:11-12). Jumalan Sana ja Pyhä Henki on tehnyt hänestä elävän ihmisen.

 

VANHAN IHMISEN KUOLEMA USKOON TULOSSA

Jotta uusi ihminen, Jumalan lapsi, voisi syntyä ja tulla vanhan Jumalalle kuolleen ihmisen tilalle, vanhan ihmisen täytyy kuolla. ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: Jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin, mutta jos se kuolee, se kantaa paljon satoa” (Joh 12:24). Välittömästi kun ihminen tulee uskoon, hänen entinen itseään synnillä häväissyt syntiä harjoittanut aatu/eeva kuolee. Tämä vanhan ihmisen kuolema perustuu Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ristillä. Uskoon tulossa ihminen samaistuu Kristuksen kuolemaan. Hän kuolee Jeesuksen kanssa (2 Kor 5:14, Room 6:1-8, Gal 2:19, Kol 2:12).

Uskovan vanha entinen syntinen ihminen ei siis enää edusta uskovaa Jumalan edessä. Tämä koska vanha aatu/eeva on kuollut (2 Kor 5:14). Kuollut ei voi edustaa ketään. Uskovaa edustaa uusi luomus, uusi ihminen Jumalasta syntynyt Jumalan lapsi (2 Kor 5:16-17).

Uskoon tullut ihminen kuoli Jeesuksen kanssa Jeesuksen ristillä n. 2000 vuotta sitten. Jeesus kuoletti itsessään koko Adamin langenneen ihmissuvun ristillä. Jeesus edusti ristillä jokaista syntiin langennutta syntistä Adamin jälkeläistä. Kun Jeesus kuoli, kaikki ihmiset kuolivat Jeesuksen kanssa. Kristuksessa kaikki syntiset ihmiset ovat siis kuolleet. Heidän kuolemansa on Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänen ristissään. Tämä Jeesuksen kuolema astuu voimaan yksilön kohdalla hänen uskoon tulossaan ja hän kuolee.

Jumala loi itsessään, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, kokonaan uuden ihmissuvun Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta (Ef 2:15, 2 Kor 5:17, Room 6:4). Huomaa tässä: Kaikki on luotu Jeesuksen, Jumalan Sanan, kautta Sanalla Kristukseen Jeesukseen (Kol 1:16, Joh 1:3. Ps 33:6,9). Myös uusi ihmissuku, uusi ihminen, luodaan Jeesuksen, Jumalan Sanan, kautta Kristukseen Jeesukseen.

Tämä uusi luominen tapahtuu evankeliumin Sanalla. Uskoon tulossa ihminen pääsee osalliseksi Jumalan uudelleen luovasta evankeliumin Sanasta. Silloin Jumala luo hänestä evankeliumin Sanalla uuden ihmisen. Silloin hän on tämän uuden ihmissuvun jäsen.  Hän on Jumalasta: Sanasta ja Hengestä, syntynyt Jumalan lapsi. Kaikki uskoon tulleet Jumalan lapset ovat uuden ihmissuvun jäseniä. He kuuluvat Jumalan perheväkeen (Ef 2:19).

 

KAKSI IHMISSUKUA

Oletko ajatellut, että täällä maan päällä asuu tänä päivänä kaksi ihmissukua?

1. Ensimmäisen ihmissuvun, ensimmäisen Adamin, omien syntiensä tähden hengellisesti kuolleessa tilassa elävät jälkeläiset. Nämä ovat Jumalalle kuolleet ihmiset.

2. Toisen ihmissuvun, toisen ja viimeisen Adamin, Jumalasta syntyneet Jumalan Pojan jälkeläiset, Jumalan lapset, uudet luomukset. Nämä ovat Jumalalle elävät ihmiset.

"Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu", Viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki" (1 Kor 15:45).

"Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa" (1 Kor 15:22).

Jumalasta syntyneet eläväksi tehdyt ihmiset pelastuvat Jumalan majoihin ikuiseen elämään. Ensimmäisen Adamin jälkeläiset joutuvat kadotukseen.

 

VAINAJAN HAUTAUS

Koska uskoon tulleen ihmisen entinen minä, se ihminen, joka hän oli uskoon tuloonsa asti, on kuollut, hänet tulee haudata.

Tämä on uskoon tulleen ihmisen upotuskasteen merkitys: Vanhan ihmisen hautaus (Room 6:1-8, Kol 2:11-12). Hautaustoimituksessa upotetaan ja peitetään koko ihminen. Siksi kaste ei voi olla veden valelua kastettavan päälle. Eihän luonnollistakaan ruumista valella hiekalla. Ruumis haudataan 2-3 metriä maanpinnan alle. Silloin siitä on päästy eroon. "Joka on kuollut, on vapautunut synnistä" (Room 6:7). Siksi uskova on uskoon tulossaan vapautettu synnistä (Room 6:17-18,22). Kasteessa uskova nousee uuteen elämään Jeesuksen kanssa (Room 6:3-8). Tämä on kasteen siunaus. 

 

Tässä kutsun itseäni nimellä Jakob.

Minulta on joskus nettikeskusteluissa kysytty koska Jakob kuoli. Erikoinen kysymys! Ymmärrä, että kysymys on hengellinen ja puhun hengellisiä, en luonnollisesta ruumiin kuolemasta. Ei tätä kirjoita kummitus. Tätä kirjoittaa Jumalasta syntynyt uusi luomus.

Jumalan Sana sanoo täysin selvästi ja yksiselitteisesti, että yksi on kuollut kaikkien edestä. Yksi on siis kuollut kaikkien ihmisten edustajana. Siitä Paavali vetää johtopäätöksen, että kaikki ihmiset ovat kuolleet. Huomaa, ettei Paavali kirjoita Raamattuun omia mielipiteitään ja omia tulkintojaan. Hän kirjoittaa Jeesukselta saamaansa oppia ja Sanaa (Gal 1:11-12). Paavalin oppi on siis Kristuksen oppia ja Jumalan Sanaa.

Koska Jumala sanoo, että kaikki ovat kuolleet, silloin kaikki ovat kuolleet (2 Kor 5:14). Tämä kaikkien ihmisten kuolema tapahtui Jeesuksen ristillä Jeesuksessa Kristuksessa n. 2000 vuotta sitten. Silloin kuolivat kaikki ensimmäisen Adamin jälkeläiset. 

JATKAN NYT KERTOMUSTA RISTIN TAPAHTUMASTA OMASTA NÄKÖKULMASTA KATSOTTUNA  2 Kor 5:14-19 JAKEET LÄHTÖKOHTANA.

Jakob siis kuoli n. 2000 vuotta sitten Jeesuksen kanssa Jeesuksen ristillä. Kun Jakob tuli uskoon, Jeesuksen kuolema astui voimaan Jakobin kohdalla ja hän kuoli. Jakobin kuolema perustuu siis Jeesuksen kuolemaan.

Kun Jakobin vanha syntinen ihmisensä kuoli, Jumala loi itsessään, Jeesuksessa Kristuksessa, viimeisessä Aadamissa, uuden ihmisen. Jakob syntyi uudesti ylhäältä Jumalan lapseksi Jumalan Sanasta ja Pyhästä Hengestä: Jumalasta. Uusi ihminen pääsi irti ja on vapautettu vanhan luomuksensa synneistä Jeesuksen ja vanhan ihmisensä kuolemassa. Tämä uusi ihminen on uusi luomus, uusi Jakob. Hänet on luotu elämään Jeesuksen kanssa Jumalalle erotettua vanhurskasta elämää.

Koska uusi Jakob huomasi Kirjoituksista, että hänen vanha ihmisensä on kuollut, uusi luomus pyysi seurakunnan pastoria hautaamaan vanhan ihmisen vainajan. Näin seurakunnassa järjestettiin hautaustilaisuus ja vainaja haudattiin kasteen hautaan. Uusi luomus, uusi ihminen, nousi kasteessa uskon kautta uuteen puhtaaseen ja vapaaseen elämään Jeesuksen kanssa Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen voimasta (Kol 2:12, Room 6:1-8).

Uusi Jakob koki tämän hyvin voimakkaasti. Entisen elämän erheet ja synnit oli pois pyyhitty totaalisesti Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, verellä. Koko elämä alkoi alusta puhtain paperein. Jakob oli vihdoinkin päässyt eroon entisestä syntisestä minästään. Jakob oli nyt saanut kokonaan uuden elämän ja uuden identiteetin Jumalalta.

Jakob oli nyt Jumalan perheväkeen kuuluva vanhurskas ja pyhä Jumalan lapsi. Kiitos ja kunnia Herralle Jeesukselle Kristukselle.

Entinen syntinen Jakob ei enää edustanut, eikä edusta, uutta luomusta Jumalan edessä koska se on kuollut. Uusi Jakob, uusi luomus, edustaa Jumalasta syntynyttä uutta ihmistä Jumalan edessä. Jumalan näkee uuden Jakobin uutena luomistyönään Kristuksessa Jeesuksessa. Uusi luomus on vanhurskas ja pyhä koska se on Jumalasta ja Jumalan teko. Uusi luomus, uusi Jakob, omistaa Herran Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden lahjana Jumalalta. Tällä perustalla uusi Jakob on vanhurskas ja pyhä.

Koska vanha Jakob kuoli Jeesuksen ristillä Jeesuksessa Kristuksessa ja uusi ihminen syntyi Jumalasta, Jumala opettaa ja kasvattaa nyt uutta ihmistä, Jumalan lasta. Jumala kehottaa häntä pitämään itsensä synnille kuolleena mutta Jumalalle elävänä. Synti ei saa hallita Jumalan lasta: määrätä hänen kulkusuuntaa ja elämää. Tässä on uuden Jakobin osuus pyhityksessä (Room 6:22). Koko kuudes luku käsittelee tätä asiaa. Kannattaa lukea!

Sinä voit vaihtaa Jakobin nimen paikalle oman nimesi ja lukea tämän kertomuksen niin, että se kertoo sinusta. Jumalan ilmoitus koskee kaikkia uskovia.

 

IHMISEN KAKSI KUOLEMAA

Toivon, että en nyt sekoittaisi sinulle, lukija, näitä kuolemakäsitteitä aivan kokonaan. Jatkan kuitenkin vielä näistä käsitteistä.

Eräässä kirjoituksessa joku ihmetteli Jumalan Sanaa Adamille ja Eevalle. Jumala oli sanonut heille, että he kuolisivat, jos he söisivät kielletyn puun hedelmästä. Aadam ja Eeva söivät, ja he kuolivat varmasti koska Jumala oli sanonut, että he kuolevat sinä päivänä, jona he syövät sen puun hedelmää (1 Ms 2:16-17).

Mutta kun lukee edelleen kertomusta Aadamista ja Eevasta, huomaa, että he eivät näyttäneet kuolevan. He elivät syntiinlankeemuksen jälkeen pitkään ja saivat paljon lapsia. Miten tämä on selitettävissä? Erehtyikö Jumala? Mitä heille sitten tapahtui, ja mitä Jumala tarkoitti sanoessaan, että he kuolisivat? Ymmärrämme, jos uskomme Jumalan Sanan sellaisenaan, että Jumala ei voinut tarkoittaa ruumiin kuolemaa. Jumalan täytyi tarkoittaa jotakin muuta kuolemaa. Mutta silloinhan on olemassa kahdenlaista kuolemaa! Aivan oikein, niin on!

Me ihmiset ymmärrämme kuoleman ruumiin kuolemisena. Kun joku ihminen kuolee, hänen ruumiinsa kuolee, ja hänet haudataan tai poltetaan, ja siinä kaikki. Hänen olemassaolonsa on päättynyt. Näinhän useimmat ihmiset ymmärtävät kuoleman. Kuolema on kuitenkin laajempi käsite kuin pelkkä ruumiin kuoleminen. Raamattu puhuu kahdesta kuolemasta.

1. Ruumiin kuolema on ensimmäinen kuolema. Se tapahtuu ihmisen ruumiin kuolemassa.

2. Hengellinen kuolema on toinen kuolema. Se tapahtuu ihmisen syntiin lankeamisessa. Lopullisesti tämä kuolema astuu voimaan jos ihminen menee ikuisuuteen syntiensä kanssa ruumiinsa kuoleman kautta ja saa ikuisen kadotustuomion.

Ilm 20:6 ”Autuaita ja pyhiä ovat ne, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan tuhat vuotta.”

Jumala tarkoitti tietenkin Aadamin ja Eevan hengellistä kuolemaa. Heidän hengellinen kuolemansa on ero Jumalasta. He kuolivat hengellisen kuoleman ja joutuivat eroon Jumalasta. Syntiin lankeemuksessa synti tuli erottamaan Aadamin ja Eevan Jumalasta. Heistä tuli Jumalalle hengellisesti kuolleita.

Ihminen, joka askartelee arkiaskareittensa parissa, ja tekee töitä, voi olla hengellisesti kuollut. Vertaa luuk 9:60, Joh 5:25, Ef 2:1-5, Kol 2:13. Hengellisesti kuolleella ihmisellä ei ole yhteyttä Jumalaan koska Jumalan Henki ei asu hänen hengessään. Hän elää erossa Jumalasta. Jumala ei voi asua synnissä elävän ihmisen hengessä koska Jumala on pyhä ja vanhurskas ja Hän vihaa syntiä. Hengellisesti eläväksi tulleen ihmisen sydämessä asuu Jumalan Henki (1 Kor 6:17, Kol 1:27, 3:4). Siksi Hänellä on yhteys Jumalaan hengessään ja hän elää Jumalalle. Jumalan Henki läsnäolollaan ihmisen hengessä vaikuttaa ihmisessä hengellistä elämää.

 

MITEN VOIN TULLA  JUMALALLE ELÄVÄKSI?

Hengellinen kuolema, ero Jumalasta, astui siis voimaan ihmisen kohdalla syntiin lankeemuksessa. Ennen syntiinlankeemusta ihminen oli Jumalan yhteydessä ja ikuisuusolento. Syntiinlankeemuksessa astui hengellinen, ja myös ruumiillinen, kuolema ihmisen todellisuuteen. Ihmisestä tuli kuolevainen ruumiinsa puolesta. Sekä hengellinen että ruumiillinen kuolema, on siis synnin seurausta. Jokainen ihminen, joka on tehnyt yhdenkin synnin ymmärtävässä iässä, jolloin Jumala panee hänet vastuuseen tekemisistään, on syntinsä tähden erossa Jumalasta. Hän on Jumalalle kuollut syntinen (Kol 2:13).  

 

JUMALA PUUTTUI ASIAAN

Jumala tuli Pojassaan, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, ihmisen lihaan. Hän Golgatalla ristillä sovitti ihmisen lihassa ihmiskunnan synnin (2 Kor 5:14-21, Room 8:3). Tässä yhteydessä Raamattu puhuu synnistä yksikössä ja tarkoittaa koko syntiinlankeemusta yhdessä paketissa. Se sisältää jokaisen synnin, mitä ihmiset ovat tehneet, ja tekevät. Jeesus poisti synnin (syntiinlankeemuksen) uhraamalla itsensä (Joh 1:29, Heb 9:26). Hän teki Golgatan keskimmäisellä ristillä tyhjäksi Perkeleen teot, ts. synnin ja sen seuraukset.

"Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot" (1 Joh 3:8).

Evankeliumin Sanan kautta Jumala kutsuu hengellisesti kuolleita syntisiä ihmisiä yhteyteensä (Joh 6:44-45, 37). Evankeliumin Sanan uskovat ja sen vastaanottavat ihmiset uskovat Jeesukseen Kristukseen. Usko Jeesukseen vaikuttaa sen, että he tekevät parannuksen synneistään (Apt 2:38, 3:19). He ottavat vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen (Joh 1:12). Silloin Jumalan Sana, Jeesus Kristus, heissä ja Pyhä Henki yhteistyössä synnyttää uudesti hengellisesti kuolleet syntiset ihmiset Jumalan lapseksi (Joh 1:1,14, Jaak 1:18, Joh 3:3-8). Jumalan Sana ja Pyhä Henki, tekee heidät eläviksi hengellisessä uudestisyntymisessä.

Näin entisistä syntisistä ihmisistä, jotka olivat matkalla ikuiseen eroon Jumalasta, tulee Jumalalle eläviä ja rakkaita Jumalan lapsia (1 Joh 3:1-2). He ovat saaneet kaikki syntinsä anteeksi ja pois pyyhityiksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä (Apt 3:19, 10:43, 1 Joh 3:5). He ovat nyt uusia luomuksia Kristuksessa (2 Kor 5:17). He perivät ikuisen elämän Jeesuksen Kristuksen ansion perusteella. Heidän ei tarvitse sitä itse ansaita koska se on mahdottomuus (Ef 2:8-9, Gal 2:16, Room 5:1). Näin Jumala palauttaa ihmiselle hänen yhteytensä Jumalaan ja ikuisen elämän ristin verensä ja sovituksen sanomansa kautta.

Se, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, elää vaikka hänen ruumiinsa olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo Jeesukseen, ikinä kuole hengellisesti ja joudu eroon Jumalasta ikuisuudessa. Uskotko tämän? Minä uskon! (Joh 11:25-27).

Ikuisen elämän, terveyden, kauneuden ja nuoruuden ongelma on jo ratkaistu Golgatalla n. 2000 vuotta sitten. Sitä ei tiedemiesten tarvitse enää pohtia ja yrittää ratkaista. Tule, syö ja juo elämän veden lähteestä ja elä ikuisesti nuorena, terveenä ja kauniina Jumalan majoissa. Ovi on vielä vähän aikaa auki.

http://www.youtube.com/watch?v=UHcbIvLT-v4

https://www.youtube.com/watch?v=uBw-4YRQV3U

Jos tahdot nyt tulla uskoon ja pelastua, puhu Jeesukselle esim. näin:

”Jeesus, Jumalan Poika! Minä tahdon tulla uskoon Sinuun ja pelastua. Luovun syntielämästäni, jonka olen elänyt erossa Sinusta. Tulen nyt luoksesi. Anna kaikki syntini anteeksi. Puhdista minut synneistäni verelläsi. Tule Jeesus Kristus elämääni Herrakseni ja Vapahtajakseni. Annan itseni sinulle tällaisena kuin nyt olen. Ota minut omaksesi. Varjele ja johdata minua omanasi niin, että olen kerran pelastettujen joukossa Sinun luonasi ikuisesti. Kiitos, että olet kuullut rukoukseni. Kiitos Jeesus, että saan nyt olla Sinun omasi, armosta pelastettu Jumalan lapsi. Jeesuksen nimessä. Aamen!”