SYNNINTUNTO

Peili näyttää oikein.

Raamatun ilmoituksen mukaan kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Kaikki ihmiset ovat siis syntiensä tähden syntisiä. Mutta nähdä tämä ja ymmärtää oma syntinen tilansa on sitten kokonaan toinen asia. Tässä astuu Jumala kuvioihin mukaan.

Jumala näyttää ihmiselle hänen todellisen tilansa. Silloin hän näkee syntinsä ja kokee olevansa syntinen. Synnintunto antaa ihmiselle tarpeen saada syntinsä anteeksi. Itsensä terveeksi kokeva henkilö ei hakeudu lääkärin vastaanotolle. Vasta sairauden ja kipujen, jopa tuskien, kohdatessa ihmistä hän hakeutuu lääkärin vastaanotolle. Synnintunto vie syntistä Jeesuksen luokse saamaan parantumisen synnin haavoista, ts. saamaan pelastuksen.

Jumala vetää syntistä Jeesuksen luokse hyvin usein juuri synnintunnon kautta. Siksi synnintuntoon tullut ihminen on Jumalan kutsun alla. Tästä johtuen synnintunto on positiivinen kokemus.

Ihmisen synnintunto voi olla heikko, tai suuri, tai tavattoman suuri, niin että ihminen huutaa synnin tuskassa Jumalan puoleen. Tällaista synnintuntoa on esiintynyt herätyshistorian aikana monin paikoin. Esim. helluntaiherätyksen syntymisvaiheessa Azuza kadulla Los Anglesissa. Siellä oli kokouspaikan ympärillä niin voimakas Pyhän Hengen läsnäolo, että jotkut syntiset jopa konttasivat synnin tuskassa kadulta kokouksiin. Heillä oli suuri tarve päästä kuulemaan armon evankeliumia ja tekemään parannuksen ja näin saamaan pelastuksen. He tulivat Herran Jeesuksen Kristuksen luokse. Ja Herra paransi heidän syntihaavansa. Myös lestadiolaisuuden syntyvaiheessa tapahtui vastaavaa Lars Levi Laestadiuksen saarnatessa. Tämän vaikutti ja sai aikaan Pyhä Henki. 

Synnintunto on aina Pyhän Hengen työtä ihmisessä. Ilman Pyhän Hengen vaikutusta kukaan ei tule synnintuntoon. Tämän tähden uskosta osaton ihminen, joka ei koe olevansa syntinen, elää kaukana Jumalasta. Hän on säälittävä ihminen. Jumalan pyhyyden läheisyydessä syntinen kokee synnintuntoa. Jos ihminen vertaa itseään Jeesukseen Kristukseen lukemalla evankeliumeja, hän huomaa syntisyytensä ja tarpeensa saada syntinsä anteeksi. Vertauskohde kun on korkeasti pyhä. Jos ihminen vertaakin itseään toiseen ihmiseen, hän voi kokea olevansa aika hyvä ihminen. Mutta ihmisen tulee verrata itseään Jeesukseen Kristukseen, ei keneenkään muuhun.

http://www.youtube.com/watch?v=0o5B4OHKVBc&feature=related

Pyhä Henki tulee lähelle syntistä Raamatun Sanan kautta ja herättää hänet synnintuntoon. Sen Hän tekee vain yhdestä syystä. Hän tahtoo siunata syntistä ihmistä anteeksi antamisella ja ikuisella elämällä. Hänen tarkoituksensa on vetää syntinen Jeesuksen Kristuksen luokse saamaan anteeksianto ja autuus.

Pyhä Henki ei koskaan herätä ketään synnintuntoon tarjoamatta syntiselle anteeksi antamista Jeesuksen veren kautta. Pyhä Henki ei kiusaa ketään synnintunnolla, eikä millään muullakaan (Jaak 1:13). Pyhä Henki on armon ja totuuden Henki (Joh 15:26, 16:13, Heb 10:29). Jumalan Sana, Jumalalta tullut sanoma, evankeliumin Sana, on armon evankeliumi (Apt 14:3, 20:24,32). Siksi Jumalan armo ja totuus kulkevat käsi kädessä.

Joh 1:1,14,17 "Alussa oli Sana. Sana oli Jumala. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta."  

Missä siis on Jumala, Hänen Sanansa, siellä on armo ja totuus. Näin Pyhän Hengen ilmoittama totuus synnistä tarjoaa aina anteeksi antamista ja armoa. Tästä syystä kenenkään ei tarvitse säikähtää kun synti alkaa painaa. Missä synti on tullut suureksi, siinä on armo tullut vielä suuremmaksi. Jumala ja Hänen armonsa on suurempi kuin ihmisen synnit (Ps. 36:6, 57:11, 103:8-14, 108:5, 119:76, 138:2).

Koen, että Pyhä Henki tahtoo sanoa tähän asiaan liittyen: "Autuaita olette te, joilla nyt on vanhurskauden nälkä, sillä teidät ravitaan vanhurskaudella. Autuaita olette te, jotka nyt itkette syntejänne, sillä te saatte nauraa (Luuk 6:21, Matt 5:6, 6:33). Vanhurskauden nälkäiset hän on täyttänyt hyvyytensä runsaudella, mutta rikkaat, itsessään hyvät ihmiset, hän on lähettänyt tyhjinä, ilman vanhurskautta, pois" (Luuk 1:53, Ps 107:9). 

Oletko siis synnintunnossa oleva syntinen? Olet onnellinen ihminen. Jumala kutsuu sinua synnintunnon kautta Jeesuksen Kristuksen luokse parannukseen ja näin pelastukseen ja todelliseen elämään. Jeesus rakastaa sinua. Hän on paljastanut sinulle syntisi armahtaakseen ja pelastaakseen sinut. Eivät terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat. Nyt kun olet sairas (syntinen), Parantaja on lähellä. ”Minä olen Herra, sinun parantajasi” (2 Ms 15:26). "Hänen haavojensa kautta me olemme parannetut” (Jes 53:5-6, 1 Piet 2:24, Room 4:25). Näin Raamattu.

Jos sinä kuitenkin koet olevasi terve (synnitön), pyydä Jeesusta näyttämään sinulle sinun todellinen tilasi. Mutta älä sitten säikähdä kun huomaat syntisi ja todellisen tilasi pyhän Jumalan edessä. Muista silloin mitä pyysit, ja että Jumala kuuli ja vastasi rukoukseesi.

Synnintuntoon herääminen on useimmiten hyvin kipeä prosessi. Mutta tämän prosessin itse läpikäyneenä voin sanoa, että se kannattaa. Peilaa siis itseäsi Jumalan Sanan valossa. Lue evankeliumeja ja vertaa itseäsi Jeesukseen Kristukseen, älä naapurin isäntään tai emäntään. Tule sitten Jeesuksen, Parantajasi, luokse kun Jumalan Sanan valo on paljastanut likatahrasi ja saastaisuutesi. Jeesuksella Kristuksella on paljon anteeksiantamusta.

Jes 55:6-7 "Etsikää Herraa silloin, kun hänet voidaan löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Jumalaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon herran luo, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. Sillä jokainen, joka  huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu" (Room 10:13).

 

SYYTTÄÄKÖ KIRJA SINUA?

Omasta mielestään hyvä ihminen voi tulla voimakkaaseen synnintuntoon luettuaan Raamattua. Siksi Raamattu voidaan kokea syyttävänä kirjana koska se paljastaa ihmiselle hänen todellisen tilansa ja tuomitsee ihmisen synnin. Siksi monet eivät tahdo lukea sitä.

Mutta sama Sana, joka paljastaa ja tuomitsee ihmisessä synnin, pelastaa ja vapauttaa hänet synnistä. Jumala on lähettänyt Sanansa pelastamaan ja vapauttamaan ihmisen synnistä, ei tuomitsemaan (1 Tim 1:15, Matt 1:21, Joh 3:17, 12:47). Mutta ennen kuin Sana voi pelastaa, ihmisen täytyy ymmärtää synti ja kokea tarvetta saada anteeksi ja pelastua. Siksi Pyhä Henki, yhteistyössä Raamatun Sanan kanssa, näyttää syntiselle hänen syntinsä.

Kun Puolustaja, Pyhä Henki, tulee, Hän näyttää MAAILMALLE todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion: synnin, koska ihmiset eivät usko minuun, Jeesukseen Kristukseen (Joh 16:7-9).

Pyhä Henki (ja Jeesus) on siis uskovan Puolustaja, ei syyttäjä. Hän ei syytä uskovia, Hän puolustaa uskovia. Hän paljastaa maailmalle, maailman ihmiselle (syntisille ihmisille), hänen syntisen tilansa armahtaakseen hänet. Pyhä Henki paljastaa siis synnin ihmiselle, joka ei usko Jeesukseen Kristukseen, saattaakseen hänet Jeesuksen luokse saamaan synnit anteeksi Jumalan yhteydessä. Ja Jeesus on sitten omiensa Puolustaja, ei syyttäjä (1 Joh 1:1-3 - 2:1-2).

Mutta kaikki syntiset ihmiset eivät tahdo tulla paljastetuiksi. On mukavampi kävellä silmät peitettynä syntiensä kanssa kadotukseen kuin rohkeasti ottaa peite pois, katsoa peiliin ja nähdä todellisuus. Syntisyytensä huomattuaan syntinen ihminen joutuu tekemään täyskäännöksen pois synnistä. Hän kääntyy sydämessään Jumalan puoleen ja tulee Jeesuksen luokse ja saa synnit anteeksi. Tai sitten hän valitsee synnin Jumalan asemasta ja jatkaa entistä rataa synneissään.                                                                                                   

Raamattu ei ole syyttävä kirja. Raamattu on peili, joka näyttää sinulle ja minulle millaisia ihmisiä me olemme. Raamatun Sana näyttää todellisuuden. Sana ei tee kenestäkään syntistä. Sana paljastaa synnin. Pitämällä syntinen erossa Raamatun Sanasta ja evankeliumista, hänet pidetään erossa "peilistä". Silloin voi mennä hyvin pitkään ennen kuin syntinen herää näkemään syntisyytensä, jos hän koskaan herääkään.

Ihminen, joka jo lapsuudestaan asti on kuullut Jumalan Sanaa, näkee syntinsä jo varhaisessa vaiheessa. Hän on peilannut itseään. Silloin Hän voi tulla suureen synnintuntoon hyvinkin nuorena. Pyhä Henki vaikuttaa syntisessä synnintunnon julistetun Sanan kautta. Tästä syystä monet ihmiset välttävät hengellisiä kokouksia. He eivät tahdo tulla paljastumaan Sanan ja Hengen valokiilaan. Ei ole niin mukava istua hengellisessä tilaisuudessa ihmisten ympäröimänä kun Sanan ja Hengen valokiila osuu kohdalle ja paljastaa minut ja syntini. Sanan valossa jotkut ihmiset istuvat hengellisissä kokouksissa penkeissään hermostuneena. Varsinkin silloin, jos syntinen ei tahdo luopua synneistään ja tulla Jeesuksen luokse.

Jotkut syntiset tekevät parannuksen ja kääntyvät Herran puoleen. He saavat syntinsä anteeksi Jeesukselta Kristukselta ja pääsevät vapauteen ja iloon anteeksi saamisen kautta. Jonkun ajan kuluttua he sitten todistavat uskoon tulostaan. He ovat kokeneet synnintuntoon heräämisensä positiivisena asiana. He ovat ymmärtäneet, että Kaikkivaltias Jumala oli tämän kaiken takana. Nyt he käsittävät, että Herra tahtoikin minulle vain hyvää osoittaessaan minulle syntini ja todellisen tilani. Silloin synnintuska muuttui syntien anteeksi saamisen kautta vapaudeksi ja ilokarkeloksi (Psalmi 30).

Mutta aivan liian monet syntiset kävelevät hengellisen kokouksen päätyttyä nopeasti ovesta ulos. He jatkavat tuskaista vaellustaan etsien tyydytystä hengelliselle kaipuulleen maailman antimista kunnes he nöyrtyvät parannukseen tai joutuvat ikuisuuteen syntiensä kanssa. On kauheaa joutua ikuisuuteen syntiensä kanssa. Sitä Jumala ei tahdo tapahtuvan kenellekään. Siksi Hän puhuu ihmiselle synnistä ja tuomiosta ja vetää ihmistä Jeesuksen Kristuksen luokse saamaan puhdistuksen synneistä.

Sinulla on nämä kaksi vaihtoehtoa. Sinun ei kuitenkaan tarvitse jatkaa synneissäsi enää yhtään päivää. Voit tulla Jeesuksen luokse nyt. Hän ottaa sinut vastaan. Jeesuksen elämäntehtävä oli, ja on vieläkin, etsiä kadonneita, ja joskus myös karanneita ja eksyneitä, lampaita ja viedä ne laitumelle. Jeesus Kristus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä. Tämä sana on varma ja kaikin puolin vastaan ottamisen arvoinen. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, veri puhdistaa sinut KAIKESTA SYNNISTÄ (1 Joh 1:7-10). Jeesuksen veri puhdistaa myös huonon omantuntosi (Heb 9:14). Silloin on hyvä olla kun omatunto on puhdas. Hyvä omatunto on niin kuin ainaiset pidot. Hallelujaa!!!

Syntinsä tunteva ihminen uskaltaa tulla Vapahtajan, Jeesuksen Kristuksen, luokse koska Jeesus ei tullut tuomitsemaan maailmaa. Hän tuli pelastamaan syntisiä. Jumalan Sana ei siis (vielä) tuomitse syntistä. Nyt vielä Jumalan Sana pelastaa syntisen. Oletko siis syntinen, joka tarvitsee Pelastajaa? Tule nyt Jeesuksen luokse kun vielä armoa tarjotaan (2 Kor 5:20- 6:2). Eräänä päivänä armon aika loppuu eikä armoa enää voi saada. Silloin se Sana, jonka Jumala on ihmiselle puhunut, jonka ihminen hylkäsi, tuomitsee ihmisen (Joh 12:48). Lopulta Jumalan viha ja tuomiot kohtaavat syntistä maailmaa.

LAPSET JA SYNNINTUNTO

Jotkut ihmiset pohtivat jatkuvasti missä vaiheessa lapsi tekee ensimmäisen synnin ja hänestä tulee syntinen ja hän tarvitsee pelastusta. Lapsi on sellaisenaan Jumalalle otollinen. Hän pelastuu Jeesuksen sovitustyön perusteella jos hän kuolee lapsena. Jeesuksen Kristuksen sovitustyö kattaa kaikki lapset (Heb 2:13-14). Koska sitten lapsi tekee ensimmäisen synnin, niin että hänestä tulee syntinen ja hänen tarvitsee uskoa Jeesukseen pelastuakseen? Tätä ei kukaan ihminen tiedä. Se on vain Jumalan tiedossa. Siksi vastausta tähän kysymykseen ei voida vaatia keneltäkään ihmiseltä.

Koska me emme tiedä missä iässä Jumala panee lapsen vastuuseen, jo pienille lapsille tulee kertoa Jeesuksesta. Silloin he voivat uskoa Jeesukseen hyvin varhaisessa vaiheessa ja saada turvan Jeesuksessa.

Lapsi voi tulla Jeesuksen luokse ilman synnintuntoakin. Mutta pienikin lapsi voi tulla synnintuntoon ja synnintunnon kautta Jeesuksen luokse ja kokea anteeksisaamisen ja pelastuksen. Tämän on käytäntö osoittanut. Tässä on jälleen Jumalan Sanalla ratkaiseva merkitys.

Jeesus käski julistaa evankeliumia kaikille luoduille. Tämä käsky sisältää myös pienet lapset. Olen kuullut todistuksia hyvinkin nuorista lapsista, jotka ovat tulleet uskoon, ja jopa synnintuntoon ja tehneet parannuksen. He ovat olleet uskovien lapsia. He ovat kuulleet Jumalan Sanaa melkein päivittäin koko elämänsä ajan.  Nuorin kuulemani uskoon tullut lapsi oli nelivuotias poika. Hän tuli Jeesuksen luokse ja koki pelastuksen nelivuotiaana. Tämä lapsi ei kylläkään tullut Jeesuksen luokse synnintunnossa mutta hän tahtoi lähteä seuraamaan Jeesusta. Hän oli kuullut saarnattava Jeesuksen seuraamisesta ja nähnyt kun aikuisia oli antautunut Jeesukselle. Hän oli nähnyt omin silmin Jeesuksen hyviä tekoja. Hän tahtoi lähteä seuraamaan tätä Jeesusta, joka tekee niin paljon hyvää.

Mutta voimme kysyä; miten ihmeessä ylipäätään alle kymmenvuotias voi tulla Jeesuksen luokse, ja jopa synnintuntoon, ja tehdä parannuksen? Voisimme kysyä; Tarvitseeko lasten tulla Jeesuksen luokse? No, tämä nyt oli tyhmä kysymys. Lapset voivat, ja he tarvitsevat, ja he saavat, tulla Jeesuksen luokse. Aikuisten ei saa estää lapsia tulemasta Jeesuksen luokse. Tämähän on selvää, vai onko?

Jumala on ilmoittanut itsensä Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus on Jumalan Sana, ja Jumala, ihmisen lihassa ihmisenä. Jumala on antanut meille ihmisille Sanansa myös kirjallisessa muodossa Raamatussa. Kun Jumalan Sanaa julistetaan, Jeesus (Jumala) tuodaan julistetussa Sanassa, ja Sanassa asuvassa Pyhässä Hengessä, kuulijoiden keskuuteen, ja jos mahdollista, aina kuulijan sydämeen asti. Siis tilanteissa, missä ihminen tulee kosketuksiin evankeliumin Sanan julistuksen kanssa, hän tulee kosketuksiin Jeesuksen Kristuksen kanssa. Kuulija päättää sitten itse kuinka lähelle hän päästää Jeesuksen. Ottaako hän Jeesuksen (Jumalan Sanan) sydämeensä asumaan Herrakseen vai pitääkö hän Jeesuksen sydämensä ulkopuolella. Tästä johtuen päättelemme näin:

Sinulla on lapsi, ja sinä pidät huolen siitä, ettei lapsesi missään, eikä koskaan pääse kosketuksiin Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kanssa. Oletko estänyt häntä tulemasta Jeesuksen luokse? Voiko lapsesi silloin tulla Jeesuksen luokse? Otatko lapsesi mukaan hengellisiin tilaisuuksiin? Jos hän ei koskaan saa kuulla evankeliumia, on hyvin todennäköistä, ettei hän alle murrosikäisenä koe olevansa syntinen. Ei hän silloin myöskään ymmärrä, eikä katso tarvitsevansa Jeesusta Kristusta. Ei hän käsitä syntiä ollenkaan, eikä hän voi tulla Jeesuksen luokse saamaan syntejään anteeksi, koska hän ei ole kuullut Jeesuksesta. Jeesus tuodaan julistetussa Sanassa kuulijan eteen niin, että kuulija voi ratkaista suhteensa Jeesukseen Kristukseen, ja ottaa Hänet vastaan ja kokea pelastuksen.

Pienikin lapsi voi kyllä kokea omassatunnossaan tehneensä väärin jos hän esim. varastaa suklaapatukan kaupasta tai vaikka lyö pikkusiskoa tai ottaa luvatta rahaa isän lompakosta. Mutta, synnintunto on toinen asia. Sen vaikuttaa Pyhä Henki (Joh 16:7-8).

Tieto ja ymmärrys synnistä ei vielä ole synnintuntoa. Pyhän Hengen vaikuttama synnintunto on syvää murhetta synnistä,  jopa sydämen tuskaa synnin tähden. Silloin ihminen todella murehtii syntiään. Tällainen Pyhän Hengen vaikuttama synnintunto vie syntisen parannukseen ja Jeesuksen luokse. 

2 Kor 7:10 "Jumalan mielen mukainen murhe näet saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei tarvitse katua. Maailman murhe sen sijaan tuottaa kuoleman." 

SYNNITÖN ROUVA

Olen monta kertaa hämmästynyt kun keskustelen ihmisten kanssa hengellisistä asioista. Olen tavannut ihmisiä, jotka todella väittävät, etteivät he ole tehneet mitään syntiä. Näitä "hyviä" ihmisiä on sitten vaikea johdattaa pelastukseen. He kun eivät koe tarvitsevansa "lääkäriä". Ihmisen kun täytyy ensin ymmärtää, että kaikki ovat tehneet syntiä ja tarvitsevat parannuksen tekoa (kääntyä pois synnistä) ja uskoa Jeesukseen, jotta saisivat syntinsä anteeksi ja pääsisivät osalliseksi Jumalan pelastavasta armosta.

Tottahan Jumala voi pelastaa ihmisen ilman synnintuntoakin. En väitä vastaan. Tällaisiakin tapauksia olen kuullut. On kuitenkin hyväksi jos ihminen tuntee syntinsä. Sillä se, joka on saanut paljon anteeksi, rakastaa myös paljon. Jos siis sinä koet olevasi suuri syntinen, sinä olet paljon lähempänä Jumalaa kuin se, joka kokee olevansa synnitön hyvä ihminen. Jumalan Henki tekee sinussa työtä ja kutsuu sinua anteeksi antajan Herran Jeesuksen luokse.

Mutta "hyvänkin" ihmisen voi johdattaa pelastukseen kun Pyhä Henki johtaa keskustelua ja antaa viisauden. Jumala tahtoo puhua vilpittömälle ihmiselle ja pelastaa. Tästä hyvä esimerkki erään evankelistan kertoma tapaus. Kerron sen nyt tässä.

Evankelista oli saarnannut eräässä kokouksessa parannuksen teon tärkeydestä ja uskosta Jeesukseen. Kokouksen päätyttyä hän meni puhuttelemaan erästä vanhempaa rouvaa. Hän kysyi rouvalta, että joko rouva on tehnyt parannuksen ja uskoo Jeesukseen. Rouva vastasi, ettei hänen tarvitse tehdä parannusta, koska hän on elänyt niin hyvin, ettei hän ole tehnyt mitään syntiä. Evankelista hämmästyi tästä omavanhurskaasta vastauksesta. Hän kysyi rouvalta, että onko rouva todellakin onnistunut elämään niin hyvin, ettei hän ole tehnyt mitään syntiä. Rouva pysyi siinä mielipiteessään, ettei hän ole koskaan tehnyt mitään syntiä, ja ettei hänen siksi tarvitse tehdä parannusta, eikä uskoa Jeesukseen. Hän vaikutti olevan tosissaan.

Evankelista näki rouvan vilpittömyyden ja kysyi häneltä: "Jos nyt kuitenkin sattuisi olemaan niin, että rouvalla olisi yksi synti, tekisittekö te siinä tapauksessa parannuksen ja uskoisitte Jeesukseen?" Rouva myönsi, että hän tekisi parannuksen ja uskoisi Jeesukseen jos hänellä olisi yksikin synti.

Evankelista kysyi häneltä: "Mitä mieltä te olette, onko se hyvä, vai paha asia, kun joku tekee parannuksen ja uskoo Jeesukseen?" Tähän rouva vastasi: "Totta kai se on hyvä asia tehdä parannus ja uskoa Jeesukseen." Tuohon evankelista vastasi: "Te siis tunnustatte, että se on hyvä asia uskoa Jeesukseen, mutta ette itse kuitenkaan tahdo sitä tehdä, niinkö?" Rouva myönsi uskon Jeesukseen ja parannuksen teon olevan hyvä asia, mutta että hänen itsensä ei tarvitse uskoa Jeesukseen, eikä tehdä parannusta, koska hän on synnitön ihminen.

Silloin evankelista kertoi hänelle, että nyt teille on käynyt huonosti. Te olette nyt tehnyt ensimmäisen synnin. Tämän synnit tähden te nyt olette matkalla helvettiin. Rouva oli hyvin hämmästynyt ja suorastaan järkyttynyt. Hän kysyi: "Minkä synnin olen tehnyt?" Evankelista selitti hänelle: "Raamattu sanoo näin: "Joka ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi" (Jaak 4:17). Koska te nyt ymmärrätte, että se on oikein ja hyvä asia uskoa Jeesukseen, mutta ette itse tahdo uskoa Jeesukseen, niin tämä asia on nyt tullut teille kadottavaksi synniksi." Rouva hämmästyi ja myönsi, että nyt hänkin on syntinen ja tarvitsee uskoa Jeesukseen ja tehdä parannus.

Evankelista sai nyt rukoilla rouvan puolesta. Rouva otti Jeesuksen vastaan Herrakseen ja Vapahtajakseen. Rouva tuli uskoon Jumalan Sanan kiinni ottamana. Jumalan Sana, joka ensin tuomitsi rouvan, myös pelasti hänet kun Hän uskoi sen ja otti sen vastaan. Tuomitseva Sana tulikin hänelle elämäksi kun hän otti sen uskossa vastaan. Sanassaan Jumala antaa meille elämän.

Joh 12:48 "Joka halveksii minua eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä."

Joh 6:63 "Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä."

1 Joh 1:1-2 "Mikä on alusta asti ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille."

1 Joh 5:11-12 "Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen  Pojassaan. Jolla on Poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan Poikaa ole, sillä ei ole elämää. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä."

HAUREUDEN SYNTI

Ehkä kaikkein yleisin näkyvä ja karkea synti, mitä ihmiset tekevät tänä päivänä, on haureuden synti. Vapaan seksin yleistyttyä haureus on hyväksytty laajalti yhteiskunnassamme. Mutta Jumalan Sana on ajaton. Jumalan Sana on aina tuominnut haureuden syntinä. Sana tuomitsee haureuden syntinä vielä tänäkin päivänä. Haureuden synnillä Raamattu tarkoittaa avioliiton ulkopuolella harjoitettua seksiä.

Jumala varottaa meitä ihmisiä erikoisen voimakkaasti juuri haureudesta. Siihen Hänellä on tietenkin syynsä. Haureuden synti on erikoisen vaarallinen yhteiskunnalle. Se murentaa yhteiskunnan tukipilaria; perhettä. Perhe on yhteiskunnan tukipilari ja sen selkäranka. Haureus aiheuttaa perheiden hajoamisia ja lapset saavat kärsiä.

Ymmärrämme, että Jumala, joka on ihmisen tehnyt, tietää, mitä synnit aiheuttavat ihmiselle. Synti aiheuttaa kärsimystä. Synnistä on seuraukset. Jumala tahtoo varjella ihmistä näiltä ikäviltä seurauksilta. Siksi Hän varottaa meitä synnistä. Ei Jumala kiellä meiltä mitään hyvää, mutta Hän varottaa meitä siitä, mikä ei ole meille hyväksi, joka vahingoittaa meitä. Ensimmäinen tällainen vakava synti on haureus.

1 Kor 6:18 "Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan."

Apt 15:28 "Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät: että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!"

Paavali nuhteli korinttolaisia erikoisesti haureuden synnistä.

1 Kor 5:1 "Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa."

Seksi kenen miellyttävän ja komean kaverin kanssa tahansa ei siis ole Jumalan mielestä hyväksi ihmiselle. Vapaan seksin harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistaan vastaan ja vahingoittaa itseään; omaa sieluaan. Siksi haureuden syntien välttämiseksi tulee jokaisella miehellä olla oma aviovaimo. Sänkykaveri ei siis saa olla tyttöystävä tai rakastajatar/rakastaja, jonka kanssa harjoitetaan seksiä; haureutta.

Jumala käskee miestä luopumaan isästään ja äidistään ja liittymään vaimoonsa, ei tyttöystäväänsä tai rakastajattareensa tai rakastajaansa. Mies valitsee siis itselleen vaimon, jonka kanssa hän sitten elää uskollisesti kunnes kuolema erottaa. Mies yhtyessään vaimoonsa tulee yhdeksi lihaksi vaimonsa kanssa. Niin he eivät enää ole kaksi vaan yksi liha. Tämä tapahtuu siis sukupuoliyhdynnässä. Tässä on avioliiton suuri hengellinen salaisuus. Seksi avioliiton ulkopuolella on vakava synti.

Matt 19:4-5 "Hän vastasi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi ja sanoi: 'Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja niistä kahdesta tulee yksi liha?"

Avioliiton ulkopuolella harjoitettu seksi on haureuden synti. Haureus vie sen harjoittajan helvettiin, mikäli siitä ei tehdä parannusta ja uskota Jeesukseen Kristukseen. Mutta haureus vie myös muihin odottamattoman vakaviin ongelmiin.

Näin muutama päivä sitten Dagens Nyheter lehdessä artikkelin, joka käsitteli parinvaihtoa. Jutun otsikon alta luin vain muutaman lauseen. Lehti kirjoitti kahdesta parista, jotka olivat keskenään harjoittaneet parin vaihtamista. Yksi heistä kertoi, että hän ei osannut kuvitellakaan minkälaisia ongelmia tästä parin vaihtamisesta tulisi. Ymmärsin tekstistä ja asiayhteydestä, että hän oli saanut odottamattoman suuria ongelmia. En lukenut koko tekstiä, koska se ei kiinnostanut minua. Mutta nuo muutamat sanat riittivät. Ymmärsin, että parinvaihdosta aiheutuneet ongelmat olivat sitä luokkaa, että hän ihmetteli ja katui syntiään.

Raamattu on näissä asioissa hyvin suora ja selkeä.

Hebrealaiskirje 13:4 "Pitäköön jokainen avioliiton kunniassa ja aviovuoteen tahrattomana, sillä Jumala tuomitsee haureelliset ja avionrikkojat."

Avioliittoa tulee siis kunnioittaa. Avoliitossa eläminen ja/tai vapaata seksiä harjoittava henkilö halventaa avioliittoa teoillaan ja elämäntavallaan. Avioliiton ulkopuolinen seksi on avion rikkomista, niin myös homoseksi on avion rikkomista.

Tässä seuraavassa Raamatun syntilistassa esiintyy kymmenen syntiä, joiden harjoittajat ovat Paavalin ja Jeesuksen mukaan vääryyden asialla ja vääryyden harjoittajia. Neljä (40%) näistä synneistä on seksuaalisuuden alan syntiä: haureelliset, avionrikkojat, irstailijat ja homoseksuaalisuuden harjoittajat. Tästä käy selvästi ilmi, että kaikki seksi avioliiton ulkopuolella on syntiä, joka johtaa sen harjoittajan kadotukseen. Huomaa, että homoseksuaaliset tunteet eivät vielä ole syntiä, mutta homoseksin harjoittaminen on syntiä. Homoseksuaali voi siis pelastua, ellei hän harjoita syntiä ja hän uskoo Jeesukseen. Jeesus voi myös vapauttaa vääristä seksuaalisista haluista. 

1 Kor 6:9-10 "Ettekö tiedä, etteivät vääryydentekijät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset eivätkä epäjumalanpalvelijat, eivät avionrikkojat, irstailijat eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa."

AVOLIITOSSA ELÄVILLE USKOON TULLEILLE

Nyrkkisääntönä sanoisin tähän avoliitossa eläville uskoville: Mikäli sinä elät avoliitossa, sinun tulee mennä naimisiin avopuolisosi kanssa, - mikäli se on mahdollista. Jos hän ei tahdo mennä vihille, Jumala ei tuomitse sinua. Olet siinä tapauksessa vapaa elämään avopuolisosi kanssa. Ehkä Jumala antaa hänelle mielenmuutoksen ja hän suostuu menemään vihille sitten myöhemmin. Älä siksi tee mitään hätiköityjä ratkaisuja. 

Jumala tietää tilanteesi ja ymmärtää jos naimisiin meneminen ei ole sinulle mahdollista. Sinun ei tule jättää avopuolisoasi uskosi tähden Jeesukseen. Sinun ei tule myötävaikuttaa perheesi hajoamiseen. Jumala ei tahdo hajottaa perheitä eikä ihmissuhteita. Hän tahtoo rakentaa niitä. Olet saanut anteeksi entiset erheesi uskoon tulossasi uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Aloita nyt puhtaalta pöydältä.  

Nämä asiat voivat kuitenkin olla hyvin monimutkaisia ja vaikeita. Siksi minä en voi antaa sinulle tässä tekstissä varmaa Jumalan vastausta. Neuvoni on yleinen neuvo, ei ehkä sinulle henkilökohtaisesti sopiva neuvo. Siksi suosittelen sinua keskustelemaan jonkun luotettavan sielunhoitajan kanssa, mikäli nämä asiat vaivaavat sinua. Rukoile Jeesusta Kristusta johdattamaan sinua tässä asiassa ja valitsemaan se sielunhoitaja, jota Hän käyttää sinun opastamisessasi. Kulje sitten eteenpäin uskossa siihen, että Jumala johdattaa ja auttaa sinua näissä asioissa.

Mutta kaikkein paras vaihtoehto tietenkin olisi jos sinä kääntyisit suoraan Herran Jeesuksen Kristuksen puoleen vilpittömässä kestävässä rukouksessa ja pyytäisit Häneltä vastausta ongelmaasi. Hän on voimallinen vastaamaan sinulle niin, että sinä kuulet Häntä ja tiedät saaneesi vastauksen Jumalalta. Hän puhuu sinulle kun Hän näkee, että sinä olet valmis myös tottelemaan Häntä. Jos olet epävarma siitä onko vastaus todella Jumalasta, se ei ole Jumalasta. Jumalalta tulleessa Sanassa on varmuus ja rauha. 

ENKELI AARTEEN ETSINNÄSSÄ

Kuulin uskoon tuloni jälkeen kertomuksen. Se jäi minulle mieleeni, ja se on kaunis kertomus. 

Jumala taivaassa kutsui yhden enkelinsä luokseen. Jumala pyysi enkeliä menemään maan päälle noutamaan sieltä jotakin sellaista, minkä on Jumalalle erittäin arvokasta. Enkeli joutuisi itse etsimään ja arvioimaan, mikä maan päällä voisi olla Jumalalle taivaassa arvokasta.

Enkeli "matkusti" maan päälle. Hän alkoi innokkaasti etsiä arvokasta esinettä. Enkeli löysi kultaa. Hän ajatteli, että tätä kaikki ihmiset tahtovat omistaa ja tämä on todella arvokasta. Enkeli otti mukaansa niin paljon kultaa kuin hän jaksoi kantaa. Sitten hän aloitti kotimatkan Jumalan luokse. Mutta heti kun hän oli päässyt maan ilmakehästä ulos, hän huomasi, että Jumalan kaupungissa kadutkin ovat puhtaasta kullasta. "Ei, en voi viedä "asfalttia" pyhän Jumalan kasvojen eteen, enkeli ajatteli. Ei tämä ole minkään arvoista Jumalalle. Miten minä olen voinut erehtyä näin pahasti." Enkeli palautti kullan maan päälle.

Sitten enkeli alkoi uudestaan etsiä sitä, mikä olisi arvokasta Jumalalle. Enkeli löysi kalliita jalokiviä ja ajatteli, että nämä ovat arvokkaita. Hän otti jalokiviä ja lähti paluumatkalle. Päästyään vain vähän matkan päähän, hän tuli ajatelleeksi, että taivaassa Jumalan kaupungin uuden Jerusalemin portit ovat jalokivistä. Hän päätteli, että ei nämäkään ole kyllin arvokkaita Jumalalle. Enkeli palasi takaisin maan päälle. Enkeli jatkoi etsimistään, mutta mikään en tuntunut olevan tarpeeksi arvokasta, jotta sitä olisi voinut viedä Jumalalle. Enkeli oli nyt ihan toivoton. Mitä tehdä kun mikään maan päällä ei näytä täyttävän vaatimusta?

Enkeli istahti maaseudulla metsässä erään kannon päälle pohtimaan tilannetta. Hän painoi masentuneena päänsä alas. Hän sanoi itselleen: "Mitä ihmettä minä veisin Jumalalle kun mikään täällä maan päällä ihmisille arvokas ei ole taivaassa Jumalalle minkään arvoista." Enkeli ei tiennyt mitä tehdä. Hän istui kannon päällä masentuneena syvissä ajatuksissaan.

Yhtäkkiä enkeli oli kuulevinaan kummallista ääntä. "Mitä tämä on?" enkeli ajatteli ja kysyi itseltään. Ääni toistui ja tuntui voimistuvan. Enkeli nosti päätään ja alkoi tähystelemään ympärilleen mistä ääni tulee. Silloin hän näki nuoren miehen polvillaan ison kiven päällä. Mies itki nyt kovaan ääneen. Enkeli päätti mennä lähemmäksi katsomaan mitä miehelle tapahtuu ja miksi hän itkee. Kun enkeli oli päässyt miehen viereen, hän totesi, että nuori mies itki syntejään Jumalan edessä. Hän itkien rukoillen katui syntejään ja teki parannusta tunnustaen syntejään Jumalalle. Kyyneleet virtasivat puron lailla miehen silmistä poskipäitä pitkin.  Kyynelpisarat putoilivat kivelle miehen anoessa Jumalalta anteeksiantoa ja armahdusta.

Silloin enkeli huomasi, että nyt viimein olen löytänyt Jumalalle todella arvokasta. Enkeli meni aivan miehen viereen ja ojensi pienen astian miehen leuan alle. Miehen leuasta putosi kyyneleitä enkelin astiaan. "Nyt olen saanut sellaista, mitä Jumala varmasti arvostaa, ja mikä on Hänelle todella arvokasta", enkeli ajatteli. "Nyt voin palata rohkeasti taivaaseen Jumalan eteen ja luovuttaa hänelle nämä kyyneleet."

Niin hän lensi Jumalan eteen ja luovutti Jumalalle kyyneleet. Jumala ilahtui enkelin onnistuneesta matkasta ja hänen tuomistaan kyyneleistä. Hän sanoi enkelille: "Sinä ole todellakin onnistunut tehtävässäsi. Sinä olet löytänyt minulle rakkaan parannusta tekevän syntisen ihmisen vuodattamia arvokkaita katumuksen kyyneleitä. Tämän arvokkaampaa ei maan päällä ole, muuta kuin luomani ihminen itse. Hyvin tehty. Kiitos sinulle!

AHDAS PORTTI ELÄMÄÄN VIE

Luuk 13:24 "Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, minä sanon teille, yrittävät päästä sisälle mutta eivät voi."

Ahdas portti, ja ovi Jumalan valtakuntaan, on Herra Jeesus Kristus ja Hänen ristinsä. Monet eivät tahdo mennä ovesta sisälle, koska se edellyttää Kristuksen häpeän ja pilkan päälleen ottamista. Ei ole niin kiva nöyrtyä Jeesuksen edessä ja tunnustaa Hänelle, että minä olen riippuvainen Sinusta pelastuakseni. Se edellyttää nöyrtymistä ja totaalista antautumista Jumalan edessä.

Ahdas portti on parannuksen tekeminen, syntien tunnustaminen, sekä Jeesuksen luokse tuleminen, Hänen vastaan ottaminen Herraksi ja Vapahtajaksi, sekä Hänen tunnustaminen ihmisten edessä. Se, joka tästä portista menee sisälle, pelastuu.

Joh 10:9 "Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu. Hän käy sisälle ja ulos ja löytää laitumen."

Joh 14:6 "Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani."

Heb 10:19-20 "Meillä on siis, veljet, rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkeinpyhimpään uutta ja elävää tietä myöten, jonka hän on vihkinyt meille esiripun, oman lihansa, kautta."

Heb 12:2 "katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella."

Luuk 9:26 "Joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika häpeää, kun hän tulee kirkkaudessaan ja Isän ja pyhien enkelien kirkkaudessa."

Heb 11:24-26. "Uskon kautta Mooses kieltäytyi suureksi tultuaan kantamasta faraon tyttären pojan nimeä. Hän piti parempana kärsiä yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saada synnistä hetkellistä nautintoa. Hän piti Kristuksen pilkkaa suurempana rikkautena kuin Egyptin aarteita, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti." 

http://www.youtube.com/watch?v=FWYtujZjoUA&feature=related