Pelastuksen lähde

https://www.youtube.com/watch?v=dTd3tHyYeSg

Apostoli Pietari nuhteli Jerusalemin asukkaita siitä, että he olivat hylänneet Messiaansa ja Kuninkaansa, Jeesuksen Kristuksen, ja vaatineet Hänet ristiinnaulittavaksi (Apt 2:14-40). Kansa oli pyytänyt Pilatukselta, että hän vapauttaisi heille ryövärin, mutta että Jeesus tapettaisiin. Kansa teki tämän koska he eivät uskoneet Jeesukseen Kristukseen, että Hän on heidän Kuninkaansa ja Herransa. He hylkäsivät Jeesuksen epäuskonsa kautta. Kansan epäusko oli siis syynä Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen (Joh 1:11).

Olemmeko myös me syyllisiä Jeesuksen hylkäämiseen ja ristiinnaulitsemiseen jos emme usko Häneen? Kyllä! Siksi meidän tulee tehdä parannus tästä synnistä. Siihen Pietari myös kehottaa meitä. 

Jerusalemilaisten suurin ja vakavin synti oli siis epäusko Jeesukseen Kristukseen. Tähän syntiin Pyhä Henki painoi sormensa ja nuhteli Pietarin suulla heitä vakavasti ja käski heitä uskomaan Jeesukseen Kristukseen. Tämä koska usko Jeesukseen pelastaa ihmisen ikuiseen elämään. Myös apostoli Paavali käski ihmisiä uskomaan Jeesukseen Kristukseen.

Apostolit eivät luetelleet mitään syntilistoja tekosynneistä joista ihmisten tulisi tehdä parannus. He saarnasivat kansalle ristiinnaulittua Jeesusta Kristusta ja käskivät ihmisiä uskomaan Jeesukseen.

Raamattu todistaa, että Jeesus on meidän kaikkien Herra, ei siis vain juutalaisten Herra (Apt 10:36).

Jos emme usko Jeesukseen, emme ota Häntä vastaan Herraksemme ja Vapahtajaksemme, teemme sielumme kadottavan synnin. Olemme hylänneet Herramme, Hänet, joka on ainoa Pelastaja. Meidän kaikkien tulee uskoa Jeesukseen omana Herranamme ja Vapahtajanamme ja ottaa Hänet vastaan. Silloin olemme tehneet parannuksen sielumme kadottavasta epäuskon synnistä. Olemme silloin uskossa Häneen ja pelastettuja Jumalan lapsia. Ja Jeesus saa olla sitä, mitä Hän on, ja mitä Hän tahtoo olla meille; Herramme ja Vapahtajamme.  

Sitten...

Kun sinä olet tehnyt parannuksen tästä yhdestä sielusi kadottavasta synnistä, nimittäin epäuskosta Jeesukseen Kristukseen, sinä uskot Jeesukseen Kristukseen syntiesi sovittajana ja Herranasi ja Vapahtajanasi. Silloin sinä saavutat uskosi päämäärän. Sielujemme pelastus on uskomme päämäärä (1 Piet 1:9). 

Pelastus iankaikkisuudessa on se lopullinen päätepysäkki, päämäärä, jonne olemme matkalla. Uskon kautta armon purjeella pääsemme perille. Saamme kerran nousta Jumalan satamassa laiturille. Herra Jeesus odottaa siellä ja toivottaa tervetulleeksi kaikki ne, jotka luottivat pelastuksensa Hänen voimakkaisiin käsiin, jotka uskoivat Jeesukseen ja Hänessä olevaan Jumalan armoon.  

Uskova elää Herransa kanssa Hänelle päivittäin antautuvaa elämää. Silloin hän ei harjoita jatkuvaa tahallista tekosyntiä. Hän elää taistellen syntiä vastaan. 

Kuinka hyvin uskova onnistuu tässä kilvoituksessaan, ei ratkaise hänen lopullista pelastustaan. Uskova pelastuu vaikka hän ei niin hyvin onnistuisikaan koska pelastuksemme lepää toisella pohjalla, toisen ansiolla, toisen teon varassa. Kukaan uskova ei onnistu tarpeeksi hyvin, niin että hän pelastuisi oman onnistumisensa tähden. Kaikkien meidän pelastus lepää toisen ansion ja teon varassa.  

Lopullisen pelastuksemme ratkaisee se, että pysymme Kristuksessa Jeesuksessa ja sisällä Hänen armossaan. Emme siis heitä pois luottamustamme Herraan ja Hänen armoonsa. Pidämme kiinni Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänessä olevasta Jumalan armosta. Siitä seuraa, että Jumalan armon kautta armosta me olemme pelastettuja, uskon kautta. Huomaa - olemme pelastetut, toinen on jo pelastanut sinut ja minut. Siksi pelastumme. Kuka tarvitsee pelastajaa? Eikö se, joka ei itse kykene pelastamaan itseään? Me emme siis pelastu itsemme kautta. Huomaa myös, että pelastus on Jumalan lahja Jeesukseen uskovalle ja Häntä rakastavalle ihmiselle.  Lahjaa ei, kuten tiedämme, tarvitse ansaita.

Raamattu sanoo: 

"Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta ettei kukaan voisi kerskailla." (Ef 2:5,8 RK). Sitten Raamattu jatkaa Jumalan teosta pelastuksemme perustana: "Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa" ...

Jeesuksen Kristuksen hankkima ja ansaitsema pelastus astuu voimaan kohdallamme meidän uskoon tulossamme. Se on tapahtunut tosiasia. Meidät on pelastettu armosta. "Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät," (Tiit 3:4-5).

Jeesus Kristus voi täydellisesti pelastaa ne, jotka tulevat Jumalan luokse Hänen kauttansa. Sillä, Jumalan armo on ilmestynyt Kristuksessa Jeesuksessa pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä uskovia (Tiit 2:11-12).  

Pelastuksemme astui voimaan siinä hetkessä kun me tulimme Jeesuksen luokse ja jätimme itsemme Hänen pelastettavakseen Hänen käsiinsä. Pelastus on voimassa niin kauan kuin me pidämme kiinni Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen armostaan.  

Saatana yrittää kammeta meitä väkisin pois Jumalan armosta katsomaan ja luottamaan omiin tekoihimme. Ja ne eivät tietenkään koskaan riitä pelastamaan meitä. Silloin on vaara menettää toivo ja luopua jopa uskosta kun näkee, että en ole tarpeeksi hyvä uskova. Mutta silloin Pyhä Henki tulee ja osoittaa Kristusta Jeesusta ja Hänen täysin onnistunutta sovitustekoa. Pyhä Henki kehottaa meitä katsomaan Jeesukseen ja ajattelemaan Häntä, jotta emme väsyisi ja menettäisi toivoamme (Heb 12:1-3). Jeesukseen katsominen antaa siis voimaa ja toivoa sekä uskoa kilvoitteluun. 

Pyhä Henki sanoo Jumalan lapselle, että pelastuksesi on Kristuksessa Jeesuksessa, ei sinussa itsessäsi. Pelastuksesi ei ole sinun onnistumisesi varassa. Se on Jeesuksen onnistumisen varassa. Tämä jos mikä vapauttaa uskovan elämään jälleen rakkaussuhteessa Herraan Jeesukseen. Ja mikä oli se "energiajuoma" joka antoi sen voiman? JUMALAN ARMO! "On hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta" (Heb 13:9). 

Paavali ja apostolit olivat Jumalan armon kautta hyödyksi uskoon tulleille (Gal 1:15, 1 Kor 15:10, Apt 18:27).

1 Piet 5:12 "Silvanuksen, uskollisena pitämäni veljen, avulla olen lyhyesti kirjoittanut teille kehottaen ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette, on todellinen Jumalan armo."

Jumalan armo on uskovan olotila. Uskova on sisällä Jumalan armossa ja Pelastuksessa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on meidän Pelastaja ja Pelastus. Siinä olotilassa uskova on pelastettu Jumalan lapsi. Hän saa levätä Pelastuksessa armosta Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesus pelastaa Hänessä lepäävän lapsensa täydellisesti armosta. 

 

PELASTUKSEN LÄHDE

https://www.youtube.com/watch?v=2ZJx6KS8YUw

Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalta (Ilm 7:10). Karitsa tarkoittaa Herraa Jeesusta Kristusta (Joh 1:29). Hän on meidän pelastuksemme (päämies (Heb 2:10) ja pelastuksemme lähde.

Jo VT:n puolella voimme lukea Jumalasta, Pelastajastamme, ja varmasta pelastuksesta, jonka Herra on nyt tuonut meille. Koska Jumala on pelastuksemme, pelastuksemme on varma. Se ei ole heikolla pohjalla.

Jesaja 12:1-6 "Sinä päivänä sinä sanot: "Minä kiitän sinua, Herra. Sinä olit minuun vihastunut, mutta vihasi kääntyi pois, ja sinä lohdutit minua. Katso, Jumala on pelastajani. Minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistyslauluni. Hän tuli minulle pelastukseksi.” Te saatte iloiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Sinä päivänä te sanotte: "Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, ilmoittakaa hänen tekonsa kansojen keskuudessa, julistakaa, että hänen nimensä on korkea. Laulakaa ylistystä Herralle, sillä hän on tehnyt jaloja tekoja; tulkoot ne tunnetuiksi kaikessa maassa. Huutakaa ja riemuitkaa, Siionin asukkaat, sillä suuri on teidän keskellänne Israelin Pyhä" (RK).

Jeesus Kristus on Jumalasta tullut Pelastaja ja pelastus, Jumala ihmisen hahmossa ihmisten keskellä. Hänessä meillä on pelastus. Jeesus on myös Kallio, josta Israel sai juoda vettä erämaassa.

2 Sam 22:2 "Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani!” Jeesus Kristus on Herra (2 Kor 4:5). Jeesus on Pelastaja (Matt 1:21-23, Apt 4:12).

2 Sam 22:32 ”Sillä kuka muu on Jumala paitsi Herra, ja kuka muu on pelastuksen kallio paitsi meidän Jumalamme?” ”Minun Herrani ja minun Jumalani" (Joh 20:28).

23:3 ”Israelin Jumala on sanonut, Israelin kallio on puhunut minulle”. 

Jumala esiintyy usein Psalmeissa pelastuksen kalliona. Jeesus on hengellinen Kallio, josta Israelilaiset saivat juoda erämaassa.

1 Kor 10:1-4 "Veljet, en tahdo teidän olevan tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren poikki. Heidät kaikki kastettiin Moosekseen pilvessä ja meressä. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. He joivat hengellisestä kalliosta, joka seurasi heitä. Se kallio oli Kristus."

Herra Jeesus Kristus on siis Jumala, pelastuksen kallio, joka juotti israelilaisia erämaassa. Hän antoi heille juotavaa itsestään. Nyt Hän tahtoo antaa meillekin vettä. Mutta se vesi on erikoista vettä. Se on hengellistä juotavaa. Jeesus selittää:

Jokainen, joka juo tätä vettä (luonnollinen vesi), tulee uudelleen janoiseksi, mutta joka juo sitä vettä, jota minä annan (Pyhä Henki), sille ei ikinä tule jano. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään (Joh 4:13-14).

Jeesus puhuu VEDESTÄ ja LÄHTEESTÄ, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Mitä tällä tarkoitetaan?  "Kumpuaminen on pulppuamista ja virtaamista ja aika voimakas ilmaisu veden liikehdinnästä.

Ruotsalainen Folkbibeln kääntää ko. jakeen. 

Joh 4:14 "Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv."

Tämän käännös on vapaasti suomeksi: "Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei koskaan janoa. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka virtaa eteenpäin ja antaa ikuisen elämän".

Jeesuksen antamasta vedestä tulee uskovassa LÄHDE. Lähde, ja sen vesi, ANTAA hänelle ikuisen elämän. Siis jatkuva veden virtaaminen, niin kuin lähde, joka uudistuu jatkuvasti ja täyttyy vesisuonesta tulevalla uudella raikkaalla vedellä ja pursuaa reunojen yli. Jeesus on tietysti tämä uskovassa oleva vesisuoni. Hänestä tulee uskovaan aina uutta raikasta vettä.  

Vesi virtaa ja vie sen valtaan joutunutta ihmistä eteenpäin aina perille asti. Voimakkaaseen virtaan joutunut ihminen ei edes pääse pois virrasta. Virta vie räpiköivänkin ihmisen minne tahtoo.  

Tässä on siis voimakas ajatus ennen kaikkea pelastuksesta. LÄHDE tulee kertakaikkisen varmasti viemään perille ihmisen, jossa tämä lähde on, ja joka tulee tähän virtaan. 

Heb 7:25 "Hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka Hänen kauttansa tulevat Jumalan luokse." "Kukaan ei voi ryöstää heitä minun kädestäni".

Hebr:10:10 "Tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti." = Täysin riittävä ja lopullinen uskovan pelastava uhri ja pyhitys. Hän on Herra Jeesus Kristus uskovassa, meidän Jumalamme ja Pelastajamme sekä pelastuksemme. 

https://www.youtube.com/watch?v=EThgJj8nOFs

Pelastuksemme on Hänessä, ikuisen elämän lähteessä, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. "Kristus teissä, kirkkauden toivo" (Kol 1:27). VT:ssä: "Herrassa on pelastus" (Ps 3:9). "Hän tuli minulle pelastukseksi" (Jes 12:2). "Tämä sana on varma ja täysin vastaanottamisen arvoinen: Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin" (1 Tim 1:15). 

Jes 54:10: "Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi."

Ruotsalainen reformatiobibeln kääntää Joh 4:14 miltei samalla tavalla. Mutta lauseen loppu on erilainen. Se vahvistaa edellä esittämäni teorian lähteestä ja sen veden voimasta.

 http://www.bibel.se/viewNavMenu.do?menuID=22

"Men den som dricker av det vatten som jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Utan det vatten som jag ger honom skall i honom bli en källa med vatten som väller fram till evigt liv."

siis ..

"skall i honom bli en källa med vatten som VÄLLER  FRAM TILL EVIGT LIV."

Suomeksi: "Tulee hänessä vesilähteeksi, joka virtaa PERILLE ikuiseen elämään." Ruotsalainen sana "fram till" kuvaa päämäärää. Siis, ikuisesta Jumalasta uskovaan tullut lähde vie uskovan perille päämäärään ikuiseen elämään asti. Sanoihin: "flödar fram" ja "väller fram" sisältyy ajatus hyvin voimakkaasta virrasta, joka suorastaan vyöryy eteenpäin minkään kykenemättä sitä estämään.

Tämä oli siis Jeesuksen sanoma. Ja tämän Jeesus sanoi - syntiselle naiselle!!! Oletko ajatellut tätä? Pietari Kirjoitti uskoville samassa Hengessä, Jeesuksen Hengessä: "Te saavutatte uskonne päämäärän, sielujen pelastuksen" (1 Piet 1:9).

Jeesuksella täytyy olla suuri tahto pelastaa ja antaa elävää vettä meille ihmisille. Jeesus tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä" (Joh 3:16). Jeesus suorastaan huutaa: "Jos sinä tuntisit Jumalan lahjan ja hänet, joka sanoo sinulle: 'Anna minulle juotavaa', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä" (Joh 4:10).

Ilmaisut "väller fram" ja "flödar fram" kuvaavat hyvin voimakasta veden virtaamista. Kysymyksessä on siis voimakas veden virtaaminen; Pyhän Hengen virta. Voimakasta virtaa on vaikea pysäyttää tai estää ja hallita. Se vain on siinä, ja se virtaa, niin kuin tahtoo ja vie sen vietäväksi annetut minne tahtoo.

Joh 6:38-39 "Minä en ole tullut taivaasta toteuttamaan omaa tahtoani vaan lähettäjäni tahdon. Lähettäjäni tahto on, etten kadota yhtäkään niistä, jotka hän on minulle antanut, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.”

Joh 10:9 ”Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu.”

Joh 10:27-30 ”Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan heille iankaikkisen elämän. He eivät ikinä joudu hukkaan eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Isäni, joka on antanut heidät minulle, on kaikkia muita suurempi, eikä kukaan voi ryöstää heitä Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä.”

Pyhä Henki on Jumala ja kaiken elämän lähde. Pyhä Henki on myös elävän veden lähde joka virtaa uskovassa. Pyhä Henki, Pyhän Hengen elävä voima, vie uskovan perille lopulliseen ikuiseen elämään. Pyhän Hengen virta voidaan kokea sisäisesti, ja jopa ulkoisesti. Se koetaan myös Pyhän Hengen Voimana ja vaikutuksena. "Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme" (Apt 17:28).

Pyhän Hengen pelastuksen lähde, Herra Jeesus Kristus, on kuitenkin vain uudestisyntyneissä uskovissa. Lähde täytyy olla sisällä ihmisessä, jotta ihmisellä olisi ikuinen elämä koska lähde, Jeesus Kristus, on ikuinen elämä. Siksi Jeesus tarjoaa meille tätä elävää vettä. Hän tarjoaa itseään meille perille vieväksi Pelastajaksi ja pelastukseksi. ”Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kol 1:27). Lue myös 2 Kor 13:5, Room 8:9-11). "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun ikinä kuole" (Joh 11:25).  

Ruotsalaisissa käännöksissä tulee hyvin esille ajatus Pyhän Hengen lähteestä ikuisena elämänä, ja että se lähde vie uskovan ikuiseen elämään. Siis, kyseessä on varmuus meidän pelastuksesta.

1 Joh 5:13 "Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä."

Niin kauan kuin tuo elämän lähde, Jeesus Kristus, on meissä, me olemme pelastetut, eikä mitään kadotustuomiota ole meille (Room 8:1-4). Joh 4:14 jakeen sanomasta voidaan lukea, että Pyhän Hengen lähde ei ole tullut käymään, olemaan meissä ja meidän kanssamme, vain hyvinä päivinä, jolloin olemme onnistuneet. Ei niin, vaan Hän on tullut jäämään lopullisesti uskovaan. 

Matt 28:20 "Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka." Yhtään elämämme päivää ei jätetä pois. Jeesus on kanssamme joka päivä.

Joh 14:16-18 "Ja minä rukoilen Isää ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, Totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi vaan tule luoksenne."

Joh 14:23 Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan."

Jeesus Kristus ja Pyhä Henki uskovassa on Pelastus. Hän antaa uskovalle ikuisen elämän ja vie perille asti. "Jumalan voimasta te varjellutte uskon kautta PELASTUKSEEN, joka on valmis saatettavaksi ilmi viimeisenä aikana." Näin apostoli Pietari 1 Piet 1:5. Pyhä Henki on Jumalan voima, joka varjelee uskovan  lopulliseen pelastukseen. Hän on myös meidän uskovien Puolustaja. Puolustaja on uskovan kanssa tässä ajassa ja ikuisesti ja varjelee hänet uskossa. Näin Jeesus opetti (Joh 14:16, 26, 16:13-14).

Lähde ei myöskään kuivu/sina, sillä se "väller fram", pursuaa/pulppuaa ikuista elämää ja uudistuu päivä päivältä. Vettä tulee jatkuvasti lisää. Elämme siis Hengessä (pilvessä) sisällä Jumalan Hengessä. 

Gal 5:25  "Jos me Hengessä elämme, vaeltakaamme myös Hengessä." 

Room 8:14-16 "Kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä elääksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden Hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia."

Hengen tulee myös saada hallita meitä sisäisesti. Se on Hengen johdatuksessa Hengessä vaeltamista. Siksi kehotus: "Täyttykää Hengellä" (Ef 5:18). Koska elämme Hengessä, vaeltakaamme myös Hengessä!

2 Kor 2:14 "Kiitos Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!"

Kristuksessa ollaan pilvessä. Jeesus kastaa Pyhässä Hengessä. Olemme upotettu Kristukseen ja Hänen Henkeensä. Hänen Henkensä on meissä uskovissa ja meidän päällämme ja ympärillämme. Olemme Hänessä ja Hänessä olemme sisällä Pelastuksessa. Kristuksen Henki johdattaa ja kuljettaa uskovaa aina joka päivä Kristuksen voittosaatossa, ei meidän onnistumisissamme,  tunteistamme riippumatta perille aina taivaan porteista sisälle asti. 

Jumala siis kuljettaa uskovaa Kristuksen voitossa. Uskova pääsee perille Kristuksessa Jeesuksessa Jeesuksen voittovoimassa. Siis Jeesuksen ansiolla ja voimalla. Kristus Jeesus on voittanut synnin ja kuoleman vallat ja voimat ja maailman. Mekin voitamme ne Hänessä Hänen voimallaan. "Jumalan voimasta te varjellutte uskon kautta pelastukseen"... "siksi te riemuitsette" (1 Piet 1:5-6). Voittomme on Jeesus Kristus, joka on kanssamme joka päivä, tuntui miltä tuntui.

https://www.youtube.com/watch?v=Pu-20Wormyg

https://www.youtube.com/watch?v=S3Zfkpetp5A

Hallelujaa Kiitos Jeesus! 

SINUT ON VALITTU PELASTUKSEEN

Tiesitkö, että sinut on valittu pelastukseen ja jopa istumaan kuningasten ja ruhtinaiden rinnalla hallitsijana, kuka oletkin? Sinulla on uskovana valtava tulevaisuus?  

1 Samuelin kirja 2:8 "Hän nostaa tomusta alhaisen, korottaa loasta köyhän asettaakseen heidät ylhäisten rinnalle. Hän antaa heidän periä kunniaistuimen" (RK).

Ilm: 20:6 ”Autuaita ja pyhiä ovat ne, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan tuhat vuotta" (RK).

Ilm 22:5 "Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun valoa eivätkä auringon valoa, sillä Herra Jumala valaisee heitä. Ja he hallitsevat aina ja ikuisesti" (RK).

Tämä on totta, vaikka sinä et sitä ymmärtäisikään. Kaikkivaltias Jumala on valinnut sinut istumaan Poikansa Jeesuksen kanssa ylhäisten hallitsijoiden rinnalla. Se on sinun asemasi ja Jumalan suunnitelma sinulle uskovana pelastettuna Jumalan lapsena. Jumala on valinnut ja asettanut sinutkin taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa.

Ef: 2:6 "Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa" (RK).

Tämä sinun valtava korkea asemasi on siis Kristuksessa Jeesuksessa, Jumalan Pojassa. Jos sinä olet uskossa, Jumala asetti sinut uskoon tulossasi Jeesukseen Kristukseen. Jos sinä et ole vielä uskossa, Jumala odottaa, että sinä tulisit Jeesuksen luokse, ja että Hän saisi asettaa sinutkin Jeesukseen Kristukseen.  

Sinun osuutesi on ottaa vastaan Jumalan sinulle valitsema ja määräämä asema Jeesuksessa Kristuksessa. Kun otat vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen sydämeesi, otat Hänessä vastaan Jumalan sinulle antaman ja tarkoittaman aseman. Hänessä sinä olet armosta pelastettu, ja Hänen perille asti viemänä sinä pääset perille. 

SISÄLLÄ VAI ULKONA?

Oletko siis Pelastuksen sisäpuolella vai ulkopuolella? Kun minä seison, istun tai makaan hienossa veneessä, minä olen itse vapaehtoisesti astunut veneeseen. Tuskin kukaan on minua sinne väkisin raahannut ja heittänyt. 

Jos sinä seisot laiturilla katsellen venettä ja haaveilet venematkasta, ehkä et pidä itseäsi arvollisena niin upealle matkalle? Veneen omistaja on kuitenkin valinnut sinutkin mukaan matkalle, ja sinä tiedät sen. Silloin ei riitä, että seisot laiturilla haaveillen matkasta. Sinun täytyy astua veneeseen. Silloin olet ottanut sinulle annetun ja tarkoitetun paikan veneessä ja olet matkalla. Veneessä sisällä pääset mukaan samalle matkalle toisten matkustajien kanssa.

Vene vie meidät kaikki perille määräsatamaan. Herra Jeesus Kristus on veneen Kapteeni ja perille pääsymme takuumies.

Heb 7:22 "Näin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut." Tarvitsemmeko paremman takaajan ja parempia takuita? Eikö veneeseen siitä ja matkalle!

Mikäli sinä olet jo veneessä, ota rauhallisesti ja lepää siinä. Vene kannattaa sinua, et huku. Mutta jos pelkäät ja epäilet perillepääsyä, koska näet ja koet myrskyjä, pääset perille kaikesta huolimatta, koska Jeesus on pelastuksesi päämies ja takaaja ja on sinun kanssasi iankaikkisesti (Heb 2:10, Matt 28:20, Joh 14:16-18, 23). 

1 Kor 1:8-9 "Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että olette nuhteettomia Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen, hän, joka on kutsunut teidät Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen."

2 Tim 2:13 "Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä itseään hän ei voi kieltää."

https://www.youtube.com/watch?v=-wXB1JgbEO0

 

PELOKAS ROUVA

Eräs saarnaaja kertoi tapauksen, joka valaisee tätä asiaa. Eräs mies vei työkseen ihmisiä veneellä toiselle rannalle. Veneessä oli useita ihmisiä. Kun vene oli jonkun matkaa rannasta ja tuuli ja oli aallokkoa, eräs rouva istui peloissaan pidellen tiukasti veneen reunoista kiinni. Hän oli kauhuissaan ja pelkäsi hukkuvansa. Toiset veneessä istujat olivat ihan rauhallisia. He sanoivat rouvalle, että ota nyt rauhallisesti, ei ole mitään hätää, kyllä tässä perille päästään. Mutta rouva pelkäsi koko matkan ajan. 

Kuitenkin hän pääsi perille samalla tavalla kuin muutkin matkustajat. Mutta hänen matkantekonsa oli vaivalloisempaa ja pelottavaa, kun taas toisten matkustajien matka oli levollista ja miellyttävää lepoa. He ottivat rauhallisesti koska he olivat kokeneita vesimatkaajia ja he tunsivat kapteenin ja veneen. He luottivat kapteeniin ja veneeseen.

Rouva pelkäsi, koska hän oli kokematon vesimatkoilla, eikä hän tuntenut veneen kapteenia eikä venettä. Siksi hän ei kyennyt luottamaan perille pääsyynsä. 

1 Piet 1:2 "Armo ja rauha lisääntyköön teille." 

2 Piet 1:2 "Lisääntyköön teille armo ja rauha Jumalan ja Jeesuksen, meidän Herramme, tuntemisessa."

2 Piet 3:18 "Kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa." 

Armon ja rauhan kokeminen lisääntyy Jumalan ja Jeesuksen, Jumalan Sanan, tuntemisen kautta.  

2 Tess 2:13 "Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sen tähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen."  

2 Piet 3:15 "Lukekaa Herramme pitkämielisyys pelastukseksi."

TIEDÄTKÖ, ETTÄ SINUN EI TARVITSE KUOLLA?

Huolestuttaako sinua vanheneminen ja ruumiisi rapistuminen? Huomaatko olevasi jo ikääntynyt ja elämäsi illassa? Onko ruumiisi sairas ja heikko? Pelottaako sinua elämän päättyminen ja edessä oleva väistämätön kuolema? Ajatteletko toivottomana ja masentuneena, että elämä päättyy ja kuolema on kaiken loppu? Oletko huomannut, että elämä on kovin lyhyt, ja että sinulta jäi tekemättä paljon sellaista, mitä olisit tahtonut tehdä ja saada aikaiseksi? Loppuuko sinulta aika koska ymmärrät, että olet tullut tiesi päähän ja sinun on jätettävä tämä elämä? Silloin olet tullut oikealle sivustolle. Lue edelleen... 

Minulla on sinulle hyviä uutisia: Tiedätkö, että Raamattu todistaa, että kuolema ei ole olemassaolosi loppu? Se on siirtyminen ikuisuuteen toiseen olotilaan. Sinun ei siis tarvitse kuolla, niin että olemassaolosi päättyisi. Sinä voit siirtyä toiseen paljon parempaan ja mielekkäämpään elämään. Sinä olet sielu, joka asuu ruumiissasi. Sielusi on ikuinen, ja sinä olet olemassa tietoisessa olotilassa ikuisesti, tahdoit sinä sitä tai et. Raamattu puhuu sielun pelastuksesta ja ruumiimme lunastuksesta.

1 Ms 2:7 "Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä sielu."

1 Piet 1:9 "Te saavutatte uskonne päämäärän, sielujen pelastuksen."  

Room 8:23 "Myös me, joilla on Hengen esikoislahja, huokaamme sisimmässämme ja odotamme lapseksi ottamista, ruumiimme lunastusta."

Room 8:11 "Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, tekee eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu."  

Mutta missä sinä vietät ikuisuutesi, sen sinä päätät itse. Sinulla on mahdollisuus saada takaisin nuoruus ja nuoruutesi terveys ja voimat ja elää ikuisesti onnellisena Jumalan, Luojasi, kanssa Hänen rakkautensa ja huolenpitonsa läsnäolossa ja kokemisessa. Se on mahdollista! Mutta siinä tapauksessa sinun tulee valita Jumala elämäsi kumppaniksi jo nyt. Valitset Jumalan ja yhteyden Jumalaan Jeesuksessa Kristuksessa. Kukaan ei voi tulla Jumalan luokse muuten kuin Jeesuksen Kristuksen kautta. Sinä siis tulet Jumalan luokse kun tulet sydämessäsi Jeesuksen luokse. Silloin sinulla on yhteys Jumalaan.   

Elävä Jumala on valmistanut sinulle ikuisen tulevaisuuden Hänen luonaan. Jeesus on mennyt Isän Jumalan luokse valmistamaan sinullekin asuntoa. Sen Hän on sanonut/sanoo suoraan Joh 14:1-6 jakeissa. Hän tahtoo noutaa sinutkin Isän luokse sinne, missä Hän itse on. Tahdothan, että Jeesus ottaa sinutkin Isän luo?

Ikuisuus ja ikuinen elämä on siis olemassa. Jeesus Kristus sanoo: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka uskoo minuun, ikinä kuole (Joh 11:25). Tällä Jeesus tarkoittaa sitä, että Häneen uskova ihminen ei joudu ikuiseen eroon Jumalasta ja kadotukseen. Jeesukseen uskova elää Jumalan luona ikuisesti. Siis, usko Jeesukseen, niin sinä saat ikuisen elämän Jumalan luona.

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi (joutuisi kadotukseen), vaan että hänellä olisi ikuinen elämä (Joh 3:16). Huomaa tässä Jeesuksen asettama vastakkainasettelu; hukkua kadotukseen tai ikuinen elämä. Näistä kahdesta vaihtoehdosta toinen on ikuisuutemme. Ikuinen elämä ja pelastus kadotukselta otetaan vastaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen.

Jos sinä nyt valitset ja päätät uskoa Jeesukseen ja annat elämäsi, ts. itsesi sellaisena kuin olet, Jeesukselle Kristukselle, otat Hänet vastaan Herraksesi ja Vapahtajaksesi, Hän ottaa sinut vastaan. Sinä saat jäädä Jeesuksen luokse (Joh 6:37). Sinusta tulee heti Jumalan lapsi. Sinä saat kaikki syntisi anteeksi ja sinä olet heti pelastettu ikuiseen elämään Jumalan yhteydessä.

Pelastuksesi on Jeesuksen voimakkaissa käsissä. Kuolemasi on sitten vain ovi ikuisuuteen Jumalan luokse. Siellä sinä saat Luojaltasi uuden ruumiin. Se keho on ikuisesti nuori ja täydellinen terve keho. Se ei enää sairastu eikä se ole heikko eikä vanha. Se ei koe mitään tämän maailman ikävää asiaa. Olet Jumalan luona ikuisesti vapaa kaikesta tämän maailman pahuudesta ja synnistä. 

Jumalan luona ei ole enää mitään sairautta, kipua, heikkoutta, ahdistusta, pelkoa, vaivaa, väsymystä, masennusta, uhkauksia, väkivaltaa, pahoinvointia, vainoja, huolia, hermostuneisuutta, kuolemaa eikä mitään pahaa asiaa. Jumalan luona ei ole mitään sellaista, mikä tekee elämäsi ja olemassaolosi ikäväksi tai vaikeaksi. Ei tarvitse edes tehdä raskasta työtä saadakseen elatuksen. Jumala täyttää kaikki Hänen lapsensa tarpeet.

Ja tämä ei ole mitään toiveajattelua eikä kuvitteluja. Tämä on Raamatun ilmoitus meidän uskovien tulevaisuudesta. Tämä ihana tulevaisuus on Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi ota nyt vastaan Jeesus ja Hänessä ikuinen elämä ja syntiesi anteeksiantamus ja Jumalan armo ja rakkaus. Jumala itse tarjoaa näitä lahjojaan sinulle. Pelastus Jeesuksessa on Jumalan lahja sinulle ja minulle. 

Ja vaikka sinä olisit vielä nuori ja terve ihminen, ja vaikka kuolema tuntuisi olevan jossakin hyvin kaukaisessa tulevaisuudessa, sinä et voi tietää päiviesi määrää. Kukaan meistä ei tiedä koska päivämme päättyvät täällä maan päällä. Siksi olisi hyvä panna nämä ikuisuusasiat kuntoon, tehdä Jumalan kanssa sovinto, niin pian kuin mahdollista. Sitten saat elää turvallisin mielin kun kuoleman voittaja Herra Jeesus Kristus on mukana elämäsi purressa. Silloin sinun ei tarvitse pelätä, että jos sattuisit kuolemaan jossakin onnettomuudessa tai äkillisessä sairaskohtauksessa tai vaikka väkivallan uhrina ennen kuin olet ehtinyt tehdä tämän uskon ratkaisun. Jos olet tässä elämässä kärsinyt, Jumalan luona et enää kärsi. Sinä vain nautit ikuisesta elämästä täysin siemauksin.

Ota nyt Jeesus Kristus vakavasti ja sinä koet Hänet jo nyt. Hän on sydämesi ovella koputtamassa. Hän tahtoo tulla sisälle ja antaa sinullekin ikuisen elämän. Avaa ovi. Lue pelastukseen johdattavia tekstejäni tällä sivustolla. Löydät sieltä esimerkkirukouksen, jonka voit rukoilla mikäli nyt tahdot ottaa Jeesuksen vastaan ja luovuttaa elämäsi Hänen turvallisiin rakastaviin käsiinsä.

Jos sinulla on vielä tästä asiasta johtuvia taisteluja, et ole yksin. Jokainen uskoon tuloa harkitseva ihminen käy läpi omat taistelunsa ennen kuin tullaan lopulliselle ratkaisun paikalle. Mutta kun sinä teet ratkaisun Jeesuksen puoleen, Hän on siinä ja Hän armahtaa ja pelastaa sinut heti. Lue omasta uskoon tulostani.   https://www.youtube.com/watch?v=G6Rl7Cn0WpM

 

JUMALA PELASTAA, MUTTA MISTÄ?

Kun puhutaan pelastuksesta, meidän täytyy ymmärtää, mistä ihmiset pelastuvat. Raamatun mukaan ihmiset pelastetaan ikuiselta kadotustuomiolta. Kadotusta Raamattu nimittää myös helvetiksi. Se on ikuisen kärsimyksen paikka, josta Jeesus varotti ihmisiä.

Täytyy myös ymmärtää, mitä ihmisen pelastaminen maksoi Jumalalle. Jeesus, Jumalan Poika, kärsi hirvittäviä tuskia pelastaakseen meidät. Se oli ainut tie ihmiskunnan pelastamiseksi. Ymmärrämme, että ihmiskunnan täytyi olla hirvittävässä vaarassa. Jos ei näin ollut asian laita, Jumalan ei olisi tarvinnut tulla pelastamaan meitä. Pelastusta tarvitsee se, joka on suuressa vaarassa. Raamatun Jumala on ainut Pelastaja synnistä ja Perkeleen vallasta ja kadotukselta.

Jumalan Sana on Jumala. Voisimme ilmaista asian myös toisin päin: Jumala on Sana ja lähtöisin Jumalasta. Siis, Jumalasta lähtenyt Sana pelastaa. Jeesus on lihaan tullut Jumalan pelastava Sana. Jeesus, (Sana) on lähetetty maailmaan pelastamaa syntisiä.

Jeesus pelasti koko ihmiskunnan ristin työnsä kautta. Näin pelastus kadotustuomiolta on Jeesuksessa Kristuksessa. Pelastusta Kristuksessa välitetään ihmiskunnalle julistetussa Sanassa. Sanoma, jota julistetaan, ja joka pelastaa, on sanoma Herran Jeesuksen Kristuksen ristin työstä. Tässä sanomassa on Jumalalta tullut pelastava elävä Pyhän Hengen voima. Tätä sanomaa Jeesus käski julistamaan pelastukseksi kaikille ihmisille. Se, joka uskoo ja ottaa vastaa sanoman Jeesuksesta, pelastuu. Joka ei usko, tuomitaan kadotukseen. Näin pelastus otetaan vastaan uskomalla Herraan Jeesukseen. Usko Jeesukseen sisältää kaiken sen, mitä Jeesus teki ristillä.

Usko siis Herran Jeesuksen sovitustyö omalle kohdallesi. Evankeliumi Jeesuksesta on lähtöisin Jumalasta. Sitä julistetaan vajavien ihmisten kautta, mutta se pelastaa siihen uskovan. Pyydä Jumalan lihaan tullutta Sanaa, Jeesusta Kristusta, tulemaan sinun elämääsi Herraksesi ja Pelastajaksesi.

Kun olet näin uskonut ja ottanut vastaan sanoman Jeesuksesta, ja olet myös pyytänyt Jeesuksen Herraksesi, Jeesus Kristus on tullut sinun elämääsi Herraksesi. Nyt voit tunnustaa Jeesuksen ihmisten edessä, ja sinä koet pelastuksen. Olet myös saanut syntisi anteeksi uskosi tähden.

Jeesus Kristus on nyt Herrasi. Olet pesty Jeesuksen verellä puhtaaksi synneistäsi ja niistä vapaa. Olet yhtä syytön ja viaton kuin pieni viaton lapsi. Siksi et tahdo jatkaa syntielämää. Kartat syntiä kuin ruttoa. Jumala on kutsunut sinut elämään puhdasta elämään Jeesuksen seurassa. Kun kaipaat ja etsit puhtautta ja viattomuutta, sinä saat sen.

Näin on ja Aamen!

USKOVA ON VAPAA SYNNEISTÄÄN

"Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. - Mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena kuolemaan nukkuneista" (1 Kor 15:17,20).

Huomasitko? Jos Jeesusta ei ole herätetty kuolleista, meidän uskomme on turha ja me olemme vielä synneissämme? Mutta me tiedämme, että Jeesus on herätetty kuolleista. Silloin tämä  käänteisenä merkitsee sitä, että uskova ei enää ole synneissään. Hänet on vapautettu kaikista synneistään. Tätä Paavali tahtoo tässä kertoa.

Room 6:17-18, 20-23 "Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin orjia, olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opetuksen muodolle, jonka johtoon teidät on annettu, ja että synnistä vapautettuina teistä on tullut vanhurskauden palvelijoita. Kun olitte synnin orjia, olitte vapaita vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, mitä nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt, kun te olette synnistä vapautettuja ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita, teidän hedelmänne on pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme"

Jeesukseen uskova on synnistä ja synneistään vapautettu 2000 vuotta sitten Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Tämä vapautus astui voimaan yksilöihmisen elämässä uudestisyntymisessä, siinä hetkessä, kun hänestä tuli Jumalan lapsi. Syntinen ihminen kuoli ristillä Jeesuksen kanssa syntisen uskoon tulossa. Kuolema vapautti hänet hänen synneistään. Samassa hetkessä hän syntyi Jumalasta uudeksi ihmiseksi, Jumalan lapseksi. 

Jumalan lapsi on uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Uusi luomus ei kanna entisen kuolleen syntisen ihmisensä syntejä. Hän vapautui niistä uskoon tulossaan, jolloin vanha aatu/eeva kuoli ja uusi ihminen syntyi (2 Kor 5:14-17, 1 Piet 1:23).  

Room 6:7-8 "Joka on kuollut, on vapautunut synnistä. Jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme myös saavamme elää hänen kanssaan."

Uskova Jumalan lapsi ei siis ole entisen ihmisensä synneissä koska hän on uusi ihminen, ja koska Kristus ei jäänyt kuolemaan vaan nousi kuolleista synnin voittajana. Jeesus Kristus vei meidän syntimme ruumiissaan ristin puuhun.

1 Piet 2:24 "Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristinpuulle, että me synneille kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavojensa kautta teidät on parannettu."

Hän kuoli meidän synniksi tehtynä. 

2 Kor 5:21 "Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi."

Hänet haudattiin. Hän nousi kuolleista uutena ylösnousemus ruumiissaan synnin ja kuoleman voittajana (2 Tim 1:10). Jeesuksessa ei enää ollut syntejämme eikä mitään synneistämme. Ne oli rangaistu ristillä Jeesuksessa Kristuksessa.

Jes 53:5 "Häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu."

Täydellinen sovitus oli suoritettu ja täydelliselle anteeksiantamukselle oli perusta laskettu. Nyt Jumala voi antaa syntiselle anteeksi hänen syntinsä täydellisesti. Se merkitsee käytännössä synnistä vapautumista. 

Uskoon tullut henkilö on päässyt osalliseksi tästä täydellisestä synnin sovituksesta ja täydellisestä anteeksiannosta uskoon tulossaan. 

Olemme siis uskovina irti kaikista synneistämme. Jeesuksen veri on puhdistanut, ja puhdistaa, meitä jatkuvasti uskomme kautta Häneen. Siksi on väärin väittää uskovaa syntiseksi. Silloinhan uskovaa sidotaan syntiin, josta Jumala on vapauttanut hänet. Silloin mitätöidään Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta saatu syntien anteeksi saaminen. 

JEESUKSEN VANHURSKAUS

Synnistä vapautettu Jumalan lapsi sai Jeesuksen vanhurskauden, ts. Jeesuksen viattomuuden lahjaksi. Tämä Jeesuksen viattomuus on Jumalan vanhurskaus. Se tulee ihmiseen uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Jumala vanhurskauttaa ihmisen uskosta Jeesukseen. Usko Jeesukseen on ikään kuin putki, jota pitkin Jumalasta virtaa ihmiseen syntien anteeksi saaminen ja Jumalan vanhurskaus.  

Room 3:21-26 "Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen." 

Jeesus Kristus on tullut Jumalasta uskovalle hänen vanhurskaudekseen. Uskovan vanhurskaus on siis Jumalan vanhurskaus. 

1 Kor 1:30 "Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi."

2 Kor 5:21 "Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi." 

Meidän olemisemme on Kristuksesta Jeesuksesta, ei itsestämme, jossa olemme tulleet Jumalan vanhurskaudeksi. 

Uskova on vanhurskas tällä perusteella ja perustalla. Hänessä on Jumalan vanhurskaus. Uskova on vanhurskas myös syntiin langetessaan. Tämä koska uskovan synnit eivät tahraa hänessä olevaa Jeesuksen vanhurskautta. Ne eivät tee Jeesuksesta, joka on uskovassa uskovan vanhurskaus, syntistä. Uskovan vanhurskaus perustuu siis Jeesukseen. Tällä Kristus perustalla Jumala näkee ja kohtelee lapsiaan vanhurskaina ja pyhinä Jumalan lapsina. 

 

KUOLLUT SAULUS JA ELÄVÄ PAAVALI

Gal 2:19-20 "Sillä lain kautta minä olen kuollut laille elääkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan Poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani. En minä tee tyhjäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus saadaan lain kautta, silloin Kristus on kuollut turhaan."

Paavali todistaa, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Tämä koskee meitä kaikkia uskovia. Mitä Paavali tällä tarkoitti? Kun Jeesus kuoli ristillä, Saulus Tarsolainen kuoli myös (2 Kor 5:14). Kun siis Saulus tuli uskoon, hän samaistui Kristuksen kuolemaan ja hän kuoli. Samassa hetkessä Jumala loi Sauluksesta uuden ihmisen. Hän uudestisyntyi Jumalasta Jumalan lapseksi. Hänestä tuli uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Sauluksen uusi luomus, uusi Jumalasta syntynyt ihminen, Jumalan lapsi, sai Jumalalta uuden identiteetin ja uuden nimen: apostoli Paavali. Saulus oli Paavalin entinen syntinen ihminen. Kuollut Saulus ei enää edustanut uskovaa Paavalia.

Kun Paavali sitten toteaa, ettei hän enää elä, hän viittaa kuolleeseen Saulus Tarsolaiseen. Saulus on kuollut eikä hän enää elää. Syntinen Saulus siis kuoli uskoon tulossaan.

Nyt elää uusi luomus, apostoli Paavali. Uusi luomus on antanut Herralle Jeesukselle Kristukselle kaikki sydämensä kymmenen huonetta ja jokaisen nurkan ja sopen, mitä hänen "talossaan" löytyy ja on. Jeesus Kristus on täyttänyt Paavalin "talon" Hengellään ja näin myös läsnäolollaan. Paavali elää Pyhän Hengen hallinnassa ja ohjauksessa. Paavali antoi Jeesukselle Kristukselle ruumiinsa ja sielunsa sekä henkensä ja kaiken, mitä hänellä on, hallintavallan. Olihan Herra Jeesus lunastanut hänet itselleen kalliilla pyhällä sovintoverellään (1 Piet 1:18-19). Paavali hyväksyi veren hinnan. Siksi hän antoi koko elämänsä Jeesukselle Kristukselle ja Hänen hallintavaltaan.

Nyt Paavali totteli Jeesusta Kristusta, joka ohjasi hänen elämäänsä ja tekojaan. Silloin Kristus eli hänessä eikä Paavali toteuttanut omia itsekkäitä halujaan ja suunnitelmiaan. Näin Paavalia ja hänen elämäänsä ohjasi Jumalan tahto. Oma tahto kuoli Jeesuksessa Kristuksessa, siis sekin on kuollut. Jumalan tahto hallitsee nyt Paavalia.

”EN KUITENKAAN MINÄ, VAAN JUMALAN ARMO, JOKA ON MINUN KANSSANI”

Koska kaiken tämän sai Paavalissa aikaan Paavalin saama ja kokema Jumalan armo Kristuksessa Jeesuksessa, hän toteaa, että hän itse ei ole tehnyt työtä, vaan Jumalan armo, joka on hänen kanssaan.

Näistä syistä apostoli Paavali antoi kaiken kunnian töistään Jeesukselle Kristukselle, joka oli voittanut hänet ja saanut hänet valtaansa ja asettanut palvelukseensa. "En enää elä minä vaan Kristus elää minussa."

Paavali kehottaa kaikkia uskovia elämään Kristukselle Jeesukselle samalla tavalla kuin hän eli.  

1 Kor 11:1 "Olkaa minun seuraajiani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja."

2 Kor 5:15 "hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut."

Room 12:1-2 "Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet: Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä."

 

JUMALAN LAPSIKO ARMOSTA PELASTETTU SYNTINEN?

Raamatussa ei missään sanota uskovaa armosta pelastetuksi syntiseksi. Raamatun Sanan mukaan uskova on armosta pelastettu Jumalan lapsi. Jumalan lapsi on aina vanhurskas.

Kun minä siis sanon uskovaa vanhurskaaksi, en puhu ollenkaan ihmisen omasta suoritustasosta. Puhun ihmisen uudesta identiteetistä Jumalan edessä. Jokaisella uskovalla on tämä uusi identiteetti vaikka hän ei sitä käsittäisi.

Ennen uskoon tuloa jokainen aikuinen ihminen on syntinen. Hän on Jumalan vihollinen. Uskoon tulossa syntisen asema ja hänen identiteettinsä Jumalan edessä muuttuu totaalisesti. Syntisestä ihmisestä tulee vanhurskas. Nyt hän ei olekaan enää syntinen. Hän on Jumalan lapsi ja vanhurskas. Tämä vanhurskaus perustuu YKSIN JUMALAN TEKOON USKOVASSA. Uskova sai uskoon tulossaan lahjaksi Jumalalta Jumalan vanhurskauden uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Puhun tästä Jumalalta saadusta lahjavanhurskaudesta. Muista tämä.

Jumala näkee jokaisessa omassaan oman vanhurskautensa. Tämän vanhurskauden mukaan Jumala tuntee lapsensa. Tämän vanhurskauden mukaan Jumala kohtelee omia lapsiaan vaikka uskova lankeileekin syntiin. Jumala ei määrittele uskovaa uskovan lankeemusten mukaan syntiseksi. Jumala määrittelee uskovan Poikansa Jeesuksen Kristuksen täydellisyyden mukaan. Tähän täydellisyyteen viittaa Heb 10:14. Tämä täydellisyys on ihmisen ulkopuolelta ihmiseen tullut täydellisyys. Jumala tahtoo, että myös me uskovat ymmärtäisimme ja näkisimme Jeesuksen vanhurskauden ja täydellisyyden uskovissa sisarissamme ja veljissämme, ja tietysti myös itsessämme. Emme silloin näe emmekä katso omiin ja toisten virheisiin ja synteihin. Tämä koska

JUMALAKAAN EI NIIHIN KATSO. HÄN NÄKEE JOKAISEN OMANSA JEESUKSEN VANHURSKAUDESSA.

Tästä johtuen meidänkin tulisi katsoa Jeesukseen Kristukseen ja nähdä itsemme ja toisemme Hänen kauttaan. Ihmisessä itsessään ei ole mitään vanhurskautta jos katsotaan hänen omia tekoja ja saavutuksia. ihminen on läpikotaisin syntinen itsessään. Mutta kun syntinen ihminen tulee uskon, hänestä tulee uusi luomus, Jumalan lapsi. Vanha luomus kuoli Jeesuksen kanssa ristillä. Se ei enää edusta ihmistä Jumalan edessä. Uusi on tullut tilalle. Jumalan lapsi on vanhurskas ja pyhä koska hän on Kristuksessa Jeesuksessa. Se on Jumalan teko uskovassa.

PYHITYS JUMALAN TEKONA.

Uskova on siis myös pyhä koska Jumala on erottanut ihmisen itselleen maailmasta ja Saatanan vallasta elämään yhteydessään sisällä Jumalan valtakunnassa. Uskova on Kristuksessa Jeesuksessa sisällä Jumalan valtakunnassa. Pyhyys ei ole päämme päällä oleva omatekoinen "pyhimyskehä". Pyhyys ja pyhitys perustuu Jumalaan itseensä. Jumalan pyhyys on sitä, että Jumala on kaikesta muusta erossa. Hän on ollut ennen kaikkea muuta. Hänestä on syntynyt kaikki, mikä on olemassa. Ennen Jumalaa ei ole ollut mitään, eikä Jumalan jälkeen voi tulla mitään. Tämä tietenkin siitä syystä, että Jumala on aina ollut ja tulee aina olemaan iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen. 

Jumala on pyhä. Hän pyhittää sen, jolla on usko Jeesukseen. Pyhittäminen tarkoittaa siis itselleen erottamista. Jumala erottaa uskovan pois maailmasta ja sen synneistä elämään yhteydessään. Tästä johtuen uskovan tulee pyrkiä erottautumaan pois maailmasta ja sen himoista ja elämään erossa synnistä ja lähellä Jumalaa. Tämä on meidän uskovien osuus pyhityksessä. "Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen. (Heb 12:14, 1 Tess 4:7).

On väärin uskovalta kutsua itseään armahdetuksi syntiseksi. Sana "syntinen" viittaa uskovan entiseen asemaansa ja entiseen identiteettiinsä syntisenä pyhän Jumalan edessä. ”Syntinen” ei ole Jumalan lapsen identiteetti Jumalan edessä. Ei edes "armahdettu syntinen" koska painopiste on sanassa "syntinen" ja viittaa entiseen ihmiseemme.

Ennen uskoontuloa jokainen meistä oli syntinen. Nyt olemme ottaneet vastaan Jeesuksen Kristuksen veren puhdistuksen synneistämme. Olemme vanhurskautetut Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä ja Jumalan Hengessä (Room 5:9, 1 Kor 6:11). Jumalan sen teki meille ja meissä. Tästä johtuen olemme Jumalan teon tähden vanhurskaat Jumalan silmissä.

Uskovan oikea ja raamatullinen identiteetti on: armosta pelastettu Jumalan lapsi. Voimme myös sanoa olevamme armahdettuja Jumalan lapsia. Sanonta ”armosta pelastettu syntinen” nousee todennäköisesti efesolaiskirjeen toisen luvun jakeista viisi ja kahdeksan. Huomaa, että siellä ei käytetä muita sanoja kuin ”armosta pelastettu”. Sanaa ”syntinen” ei siinä yhteydessä ole. Luku alkaa Paavalin opetuksella uudesta luomuksesta: ”Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte”. Jakeen kahdeksan sanan - ”armosta te olette pelastetut” jälkeen Paavali kirjoittaa jälleen uudesta luomuksesta:

”Sillä me olemme HÄNEN TEKONSA, LUODUT KRISTUKSESSA JEESUKSESSA.”

Sanat ”hänen tekonsa” ja ”luodut” viittaa Jumalan uuteen luomukseen, Jumalasta syntyneeseen Jumalan lapseen. Jumalan lapsi on vanhurskas ja pyhä. ”Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle” (2 Kor 5:17). Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me VIELÄ OLIMME SYNTISIÄ, kuoli meidän edestämme." OLIMME uskosta osattomina syntisiä mutta emme enää uskovina ole syntisiä. 

Ihmiset ovat itse lisänneet sanan ”syntinen” Raamatun Sanaan: ”armosta pelastettu”. Todennäköisesti se tehdään vilpittömässä pyrkimyksessä esiintyä nöyränä. Mutta onko Jumalan Sanan ilmoituksen muuttaminen ”paremmaksi” oikeaa nöyryyttä? Eikö meitä ole käsketty pysyä opinmukaisessa luotettavassa Sanassa? (Tiit 1:9). Uskovan perusta on Sana, ei oma itsensä.     

Huomaa, että Paavali kirjoitti efesolaiskirjeen pyhille. Hän ei kirjoittanut armosta pelastetuille syntisille uskoville. Hän kirjoitti armosta pelastetuille pyhille uskoville Jumalan lapsille (Ef 1:1, 5, 2:19). Pyhä on tietenkin aina myös vanhurskas.

Uskova Jumalan lapsi voi tehdä yksittäisiä syntejä (1 Joh 2:1-2). Tästä huolimatta hän on vanhurskas ja pyhä. Tämä yksinkertaisesti siitä syystä, että uskovan vanhurskaus perustuu Jeesuksen meille hankkimaan ja tuomaan vanhurskauteen, jonka me omistamme uskon kautta Jeesukseen. Se ei perustu uskovan omiin tekoihinsa ja saavutuksiinsa.  

Koska Jumala näkee uskovan vanhurskaana ja puhuttelee uskovaa vanhurskaana, meidänkin tulisi tehdä samoin.

2 Kor 5:16-17 "Niinpä emme enää tunne ketään lihan mukaan. - Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle."

Uskovan tulee siis tuntea itsensä ja toisen uskovan uutena hengellisenä ihmisenä, Jumalan lapsena, ei vanhan kuolleen aatun/eevan mukaan. 

 

ARMOSTA LUOPUMINEN

"Todellinen syy siihen, että emme tuota hedelmää on tietenkin se, että olemme irtautuneet Kristuksesta."

Kristuksesta irtautuminen, miten se voi tapahtua? Galatian uskovien keskuuteen oli tullut lain opettajia. Nämä opettivat, että pelkkä usko ei riitä pelastukseen. Täytyy myös tehdä lain vaatimia tekoja. Paavali joutui puuttumaan asiaan.

Paavali kirjoitti Galatian uskoville. He olivat tulleet uskoon ja pelastuneet ja saaneet Pyhän Hengen yksin uskosta ja yksin armosta. Heillä ei siis ollut mitään omia ansioita pelastuksen ja Hengen saamiseen. Mutta lain opettajien väärän lakihenkisen opetuksen tähden he eivät enää luottaneetkaan yksin Jumalan armoon. He alkoivat tavoitella vanhurskautta lain vaatimien tekojen avulla. Jumalan hyväksynnän tavoitteleminen omilla hyvillä teoilla johtaa automaattisesti armon hylkäämiseen. Näin galatalaiset kääntyivät pois armosta ja pois Kristuksesta. He turvautuivat Kristuksen sijasta lakiin. Paavali kirjoittaa heille kovat sanat:

"Te olette joutuneet eroon Kristuksesta, te, jotka yritätte lain avulla tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois armosta" (Gal 5:4). Eikö ole selvää tekstiä?

Kukaan ei saavuta lain tekojen kautta Jumalan hyväksyntää ja Jumalan vanhurskautta. Se on mahdottomuus. "Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi" (Room 11:32). "Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat. Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme."(Gal 3:22, 24).

Vanhurskaus ja Jumalan hyväksyntä saavutetaan ainoastaan uskon kautta. Uskova on tullut sisälle Jumalan armoon ja pelastukseen henkilökohtaisen uskonsa kautta Jeesukseen. Silloin hän on myös Jeesuksessa.

Koska uskova on saavuttanut Jumalan hyväksynnän ja vanhurskauden yksin uskosta ja yksin armosta, hänen tulee myös jatkaa elämään Jumalan armossa yksin armosta ja uskosta. Uskovan tulee luottaa yksinomaan Jumalan armoon. Silloin hänen kerskauksensa ei ole hänen omat ansiot. Hänen kerskauksensa on Jeesus Kristus ja Hänen vanhurskautensa. Näin teki Paavali. Hän kerskasi Kristuksesta. Omat hyvät teot eivät saa tulla ansioiksi. Jos näin kuitenkin käy, uskova on langennut pois armosta. Tämä siksi, koska silloin hyvien tekojen perusta on oma(hyvyys)vanhurskaus.

Armosta pois lankeaminen on sama asia kuin joutua pois Kristuksesta. Hän on joutunut pois Kristus kalliolta ainoalta oikealta hyvien tekojen perustalta. Jos uskova lankeaa pois armosta, hän ei voi tuottaa hedelmää koska silloin oksa on erossa viinipuusta. Tämä on hyvin luonnollista. Jumalan armo on hedelmää tuottavan uskovan voimaravinto: "on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta" (Heb 13:9). Hyvät teot ovat kyllä tarpeellisia, mutta ne eivät voi olla, eivätkä ne saa tulla, Jumalan hyväksymisen ja/tai pelastuksemme perustaksi.

Jumalan armo Paavalissa vaikutti hänen hyvät tekonsa koska hän oli ja eli armossa armosta. Silloin Jumala sai niistä kunnian. Jos me käännymme pois armosta, vetoamme ja luotamme omiin tekoihimme, uskomme Jeesukseen ei hyödytä meitä ollenkaan. Tämä on vakavaa! Pelastuksemme ansaitseminen omilla hyvillä teoilla edellyttää meiltä Jumalan lain täydellistä täyttämistä. Tähän ei kukaan kykene. Siksi olemme riippuvaisin Jeesuksesta ja Jumalan armosta Hänessä.

Gal 5:1-3 "Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Minä, Paavali, sanon teille: jos ympärileikkautatte itsenne, Kristuksesta ei ole teille mitään hyötyä. Vakuutan vielä jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään koko lain."

Gal 3:1-14 "Te mielettömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmien eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako te saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta? Niinkö mielettömiä olette? Te aloititte Hengessä, lihanko mukaan nyt pyritte päämäärään? Turhaanko olette kärsineet niin paljon - jos se  kerran on ollut turhaa? Antaako hän siis teille Hengen ja tekeekö voimatekoja teidän keskuudessanne lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Niinhän Abrahamkin ”uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi".

Tietäkää siis, että ne, jotka pitäytyvät uskoon, ovat Abrahamin lapsia. Koska Raamattu näki edeltäpäin, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, se edeltäpäin julisti Abrahamille hyvän sanoman: "Sinussa tulevat siunatuiksi kaikki kansat". Niinpä ne, jotka pitäytyvät uskoon, siunataan yhdessä uskovan Abrahamin kanssa. Ne taas, jotka pitäytyvät lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia. Onhan kirjoitettu: "Kirottu on jokainen, joka ei pysy kaikessa, mitä lain kirjaan on kirjoitettu, eikä tee sen mukaan". 

On selvää, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain avulla, sillä vanhurskas elää uskosta. Mutta laki käskyineen ei perustu uskoon, vaan: "Joka niitä noudattaa, elää niistä". Kristus lunasti meidät vapaiksi lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän puolestamme, sillä on kirjoitettu: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu”. Näin  Abrahamin siunaus tulee pakanoiden osaksi Kristuksessa Jeesuksessa, jotta me uskon kautta saisimme luvatun Hengen."     

Gal 2:16 "Mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja vaan uskosta Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi uskomalla Kristukseen emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja."