ARVOKAS LAHJOITUS JUMALALTA SINULLE JA MINULLE

http://www.youtube.com/watch?v=nVf4NhHfmE0&feature=related

Raamattu todistaa, että kaikki ihmiset ovat syntisiä Jumalan edessä. Syntiensä tähden jokainen meistä on matkalla ikuiseen eroon Jumalasta, Luojastamme. Se on kadotus ja ikuinen pimeys ja vaiva.

Mutta Raamattu kertoo Jeesuksesta Kristuksesta, että Hän on tullut maailmaan pelastamaan meitä syntisiä. Siksi meillä on pelastus kadotustuomiolta. Jeesus pelastaa meidät kun uskomme Häneen ja teemme parannuksen synneistämme ja otamme Hänet vastaan. Jeesuksessa otamme vastaan kaiken mitä Jumala on antanut meille, Hänessä.  

Jeesus on Jumalan antama "joululahja", joka sisältää valtavan aarteen. Jeesuksessa Jumala on pelastanut meidät. Pelastus on Jeesuksessa Kristuksessa ja vain Hänessä. Muuta Pelastajaa ei meillä kenelläkään ole. Jos emme ota vastaan Jeesusta, emme saa pelastusta. Kun otamme vastaan Jeesuksen Kristuksen, meillä on pelastus Hänessä. 

 

PELASTUKSEN ARKKI/LAIVA

Raamattu kertoo Vanhan Testamentin puolella Nooasta ja Nooan arkista. Jumala käski Nooan rakentaa laiva kuivalle maalle. Tämä oli sen ajan ihmisten mielestä täyttä hulluutta - "Laiva kauas kuivalle maalle! Miksi ihmeessä?" Nooa sanoi ihmisille, että Jumala on ihmisten pahuuden tähden päättänyt  antaa tulla vedenpaisumuksen yli koko maan. Vesi hukuttaa koko maan ja sen ihmiset. Mutta Jumala pelastaa kaikki ne ihmiset, jotka uskovat Nooan kehotukset tehdä parannus ja tulevat sisälle arkkiin (1 Moos 6. ja 7. luku).

Nooa rakensi laivan Jumalan käskyn mukaisesti. Kun laiva oli valmis, Jumala käski Nooaa pyytää ihmisiä sisälle arkkiin. Kukaan ei uskonut Nooaa ja hänen varoittavia saarnoja. Mistä tulisivat sellaiset valtavat määrät vettä? Ihmisten mielestä se oli täyttä utopiaa. Eihän sellaista voi tapahtua eikä uskoa. Ihmiset jatkoivat synnin tekemistä nauraen ja pilkaten Nooaa ja hänen laivaansa.

Mutta sitten alkoi sataa kaatamalla. Nooa meni perheineen sisälle arkkiin. Saarnat oli nyt saarnattu ja pelastusta ei enää tarjottu. Jumala sulki arkin oven niin, ettei kukaan enää päässyt sisälle laivaan vaikka olisi nyt tahtonutkin tulla. Armon aika oli loppunut. Ihmisiä oli ulkopuolella koputtamassa, mutta Nooa ei voinut avata ovea, koska Jumala oli sen sulkenut. Kun Jumala avaa, kukaan ei sulje, ja kun Jumala sulkee, kukaan ei avaa.

Tästä oli seurauksena se, että ne, jotka nyt olivat sisällä laivassa (kahdeksan ihmistä), pelastuivat vedenpaisumukselta. Ne, jotka jäivät laivan ulkopuolelle, hukkuivat. Huomaa, että laiva pelasti ne ihmiset, jotka olivat tulleet sisälle laivaan. Heitä ei kukaan ollut sinne väkisin raahannut tai heittänyt, vaan he olivat itse vapaehtoisesti uskossa menneet sisälle laivaan. Mutta ajatteletko sinä, että Nooan arkki ja vedenpaisumus on tarua? Minä en ajattele niin.

http://www.totta-on.fi/vedenpaisumus/nooan-arkki.html

Koska Nooan Arkki on löydetty ja todistettu Nooan arkiksi, kaikki muukin, mitä Raamattu kertoo Nooasta, vedenpaisumuksesta ja arkista, on totta. Silloin on oletettava, että kaikki muutkin Raamatun tekstit ovat Jumalasta ja Jumalan ilmoitusta ihmiskunnalle. 

 

ESIKUVA KRISTUKSESTA JEESUKSESTA

Nooan arkki on esikuva Jeesuksesta. Jeesus on Jumalan taivaasta alas laskema pelastuslaiva. Ne, jotka ovat tulleet sisälle Jeesukseen Kristukseen, ovat uskossa Jeesukseen, pelastuvat ikuiselta kadotustuomiolta. He eivät huku kadotukseen. He pelastuvat sisällä Jeesus arkissa. Muut ihmiset hukkuvat kadotukseen. Tästä evankeliumissa on kysymys.

Raamattu todistaa, että mitään kadotustuomiota ei ole niille, jotka ovat sisällä Kristuksessa Jeesuksessa (Room 8:1).

Oletko sinä tullut sisälle arkkiin, sisälle Jeesukseen Kristukseen ja uskoon Häneen? Tämä on pelastuksesi kannalta ratkaiseva kysymys. Kysymys on siitä, olemmeko me sisäpuolella vai ulkopuolella (1 Piet 3:20). Sisäpuolella olevat ihmiset pelastuvat, ulkopuolella olevat ihmiset hukkuvat kadotukseen. Näin Raamattu ilmoittaa pelastuksesta. Jumala tahtoo pelastaa kaikki ihmiset Jeesus arkissa (1 Tim 2:4, Apt 4:12, 13:47, 16:31, 2 Tim 2:10). Pelastus on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa tarjotaan vielä. Sitä tarjottiin Nooan päivinä ihmisen, Nooan, kautta. Tänäkin päivänä Jumala tarjoaa pelastusta ihmisten suorittaman evankeliumin julistuksen kautta. Jotta joku voisi uskoa, hänen täytyy ensin saada kuulla (tai lukea).

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä" (Joh 3:16). Tämä iankaikkinen elämä on Jeesuksessa Kristuksessa. Jolla on Poika, Jeesus, sillä on elämä. Jolla ei ole Jumalan Poikaa, sillä ei ole elämää. Olen kirjoittanut tämän teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä"  (1 Joh 5:12-13).

TÄSTÄ JOHTUEN TULEE JOKAISEN USKOA JEESUKSEEN JA OTTAA VASTAAN JEESUS?

Herra Jeesus Kristus on siis Jumalan lahja sinulle ja minulle? Tämä Jumalan lahja on meille pelastukseksi ja siksi todella arvokas. Kerron seuraavassa kirjoituksessani mitä kaikkea Jumala on lahjoittanut meille Jeesuksessa Kristuksessa.

Tämän alla olevan kirjoitukseni tausta on seuraava: Kävelin erään kylän kadulla. Katselin kadulla kulkevia ihmisiä ja kadun varrella olevia taloja. Aloin miettiä, että mitä Jumala on antanut tämän kylän asukkaille, kun Hän antoi heille ainutsyntyisen Poikansa. Mietin, mitä Jeesus merkitsee meille ja mitä kaikkea Jeesus Kristus sisältää? Silloin sain alla olevan tekstin, jota saarnasin ajatuksissani. Menin kotiin ja kirjoitin sen paperille.  

http://www.youtube.com/watch?v=xprEuWhDBj8&NR=1

 

ARVOKAS LAHJOITUS JUMALALTA SINULLE   

Oletko joskus haaveillut tosi suuresta veikkausvoitosta? Nyt suuretkin lottovoitot kalpenevat ja painavat päänsä häpeästä alas sillä, -

SINÄ OLET SAANUT MITTAAMATTOMAN ARVOKKAAN LAHJOITUKSEN!

Tämä LAHJA tulee Taivaan Jumalalta!

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh 3:16).

Tämä Jumalan lahja on Jeesus Kristus, Jumalan Poika. Lahja on annettu pelastukseksi ja sen sisältö on todella arvokas. Jeesus sanoo: ”Jos sinä tuntisit Jumalan lahjan ja hänet, joka sanoo sinulle: "Anna minulle juotavaa, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä” (Joh 4:10).

Joka vuosi jää monia veikkausvoittoja lunastamatta. Lunastamattomat voitot jäävät veikkausyhtiölle. Sitten nämä lunastamattomat voitot jaetaan niille voittajille, jotka valvovat ja lunastavat voittonsa. Miksi näin käy? Voitto kyllä saatiin, mutta voittaja ei hyötynyt siitä, koska hän ei ottanut sitä vastaan. Ehkä hän ei uskonut voittavansa, eikä siksi tarkastanut kuponkiaan. Ehkä hän oli huolimaton tarkastuksessa eikä huomannut voittaneensa. Ehkä kuponki oli kadonnut eikä voittaja saanut koskaan tietää voitostaan, niin että hän olisi voinut sen lunastaa.

Meidän kuponkimme ei katoa, sillä meillä on Jumalan Sana, Raamattu, joka ilmoittaa, että me olemme voittaneet. Sana ilmoittaa myös mitä olemme voittaneet. Jumalan lahja/voittosi sisältää:

1. Ikuisen elämän (1 Joh 5:11-13).

2. Syntiesi anteeksi antamisen; Jumala antaa anteeksi (Ef 4:32).

3. Syntiesi anteeksi saamisen; Sinä saat anteeksi (Kol 1:14).

4. Jumalan armon (1 Kor 1:4, Joh 1:14).

5. Jumalan rakkauden (Room 8:39).

6. Pelastuksen kadotustuomiolta (2 Tim 2:10, Room 8:1).

7. Lunastuksen Saatanan vallasta (Kol 1:13-14).

8. Kaiken mitä sinä tarvitset elämääsi ja jumalasuhteeseesi (2 Piet 1:3, Ef 1:3).

Kaikki tämä on Jeesuksessa Kristuksessa ja vain Hänessä. Lahja on jo annettu. Sinun osuutesi on ottaa se vastaan. Muuten et koskaan pääse nauttimaan sen sisällöstä. Tämän tähden ota lahja vastaan. Älä siirrä ratkaisuasi tulevaisuuteen. Pyydä Jeesusta Kristusta tulemaan Herraksesi ja Vapahtajaksesi. Silloin tämä suunnattoman arvokas Jumalan lahja ei mene kohdallasi hukkaan (2 Kor 5:18 – 6:2).

Nyt sinä tiedät voittaneesi todellisen päävoiton. Jumala on sen sinulle ilmoittanut Sanansa kautta. Maallisista voitoista saat nauttia vain vähän aikaa. Tästä voitosta nautit ikuisuuden. Eihän vain sinun voitto jää lunastamatta? Onko sinulla varaa jättää lunastamatta tämä todellinen aarre?

Jumala odottaa, että sinä otat vastaan voittosi Kristuksessa.  Lunastusaika alkaa loppua.

”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä” (Joh 1:12). ”Sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos” (Joh 6:37).

Voit lunastaa voittosi näin: Tee kokosydäminen päätös lähteä uskon tielle seuraamaan Jeesusta Kristusta. Tunnusta ja hylkää syntisi. Sano Jumalalle esim. näin:

”Taivaan Jumala, tunnustan, että olen kulkenut omaa tietäni ja olen tehnyt syntiä sinua vastaan monella tavalla. Nyt minä tulen sinun luoksesi Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Käännyn pois synneistäni. Anna kaikki syntini anteeksi Jeesuksen tähden. Ota minut tällaisena kuin olen. Jeesus Kristus, tule minun elämääni Herrakseni ja Vapahtajakseni. Kiitos Jeesus, että olet antanut syntini anteeksi ja saan nyt olla Jumalan lapsi. Kiitos, että saan nyt omistaa kaiken sen, mitä Sinä olet ansainnut ja lahjoittanut minulle. Johdata ja varjele minua omanasi niin, että olen kerran luonasi ikuisesti. Jeesuksen nimessä, Aamen!”

Nyt kun olet ottanut vastaan Jeesuksen, sinä olet Jumalan lapsi (1 Joh 3:1-3).  Nyt Jumala sanoo sinusta, Jumalan lapsesta, että sinä olet vanhurskas ja pyhä (Heb 10:10, Room 3:22-24). Tästä syystä elämäsi tulisi olla jatkossa mahdollisimman puhdasta ja nuhteetonta (1 Piet 1:14-23).

Kuinka hyvin sinä onnistut tässä, ei ratkaise lopullista pelastumistasi. Kukaan ihminen ei onnistu elämään niin hyvin, ei edes paras uskova, että hän sen tähden pelastuu. Pelastus on armosta uskon kautta sisällä Jeesuksessa Kristuksessa. Se on JUMALAN LAHJA Jeesukseen uskovalle (Ef 2:8-9). Lopullisen perille pääsyn ratkaisee se, että sinä pysyt uskossa ja turvaat Jeesukseen (1 Kor 15:1-5,11).

”Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa” (Room 8:1).

Ota yhteyttä paikkakuntasi uskoviin, jotka tunnustavat Jeesuksen Herrakseen.

Jeesus sinua siunatkoon!

https://www.youtube.com/watch?v=uBw-4YRQV3U

http://www.youtube.com/watch?v=rujFuZuB7yc&feature=related

Nyt kun sinä olet ottanut vastaan Jumalan tarjoaman lahjan, sinä ilahdutat lahjan antajaa. Jos et vielä ole ottanut lahjaa vastaan, Jumala murehtii sitä.

 

HYLÄTTY JOULULAHJA!       

Muistan lapsuudestani erään tapauksen. Olin 10 -13 -vuotias pojankoltiainen. Vietin sisarusteni kanssa kesää papan vanhalla maatilalla. Hän asui tätimme ja hänen perheensä kanssa maatilalla.

Tätimme oli ihana ihminen. Seurasin häntä kaikkialle. Satuin kerran näkemään kun hän avasi vaatekaapin oven ja alkoi ottaa ylähyllyltä jotakin. Huomasin, että korkeimmalla hyllyllä oli avaamaton joululahja. Hämmästyin ja kysyin tädiltäni, että kenen lahja on, ja miksi se on keskellä kesää vaatekaapissa. Tätini punehtui ja vastasi: "lahja on mieheni. Hän sai sen viime jouluna." Kysyin, miksi hän ei ole avannut sitä. Täti selitti: "Hän tietää lahjan sisällön, mutta hän ei ole vielä katsonut tarvitsevansa sitä. Siksi hän on pannut paketin avaamattomana kaappiin." Minua tuollainen suhtautuminen joululahjaan askarrutti pitkään. Oikeastaan se on askarruttanut minua aina näihin päiviin asti.

Nyt uskovana näen tässä hengellisen sanoman. Jumala on antanut tavattoman arvokkaan lahjan meille jokaiselle. Hän antoi ainutsyntyisen Poikansa meille pelastukseksi. Monet ihmiset panevat Jeesuksen syrjään "kaapin hyllylle". He kyllä tietävät uskon asiat, mutta he eivät katso vielä tarvitsevansa Jeesusta Kristusta. Koska he eivät ole ottaneet vastaan Jeesusta Kristusta vaan ovat "hyllyttäneet Hänet", he eivät hyödy Jumalan antamasta lahjasta, niin kuin Jumala on tarkoittanut heidän siitä hyötyvän. 

2 Kor 6:1-2 ”Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sanoohan hän: "Sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut." Nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä.”

Lahja tulee ottaa vastaan ja avata. Sitä tulee myös "käyttää".  Meidän tulee siis ottaa Jeesus vastaan uskossa ja seurata Häntä jokapäiväisessä elämässämme. Muussa tapauksessa lahjan antaja suree kun Hänen lahjaansa ei arvosteta, eikä sitä oteta vastaan, ja sen sisältö menee hukkaan lahjan hylkääjän kohdalla. Jumala suree jos ihmiset eivät pidä lahjaa arvokkaana. Hän tietää lahjan todellisen arvon ja merkityksen.

Kuinka lapsi ilahduttaakaan isää ja äitiä saadessaan lahjan, avaa sen innoissaan, iloitsee ja kiittää siitä. 

Raamattu todistaa, että Jumala ilahtuu siinä määrin, että Hän panee juhlat pystyyn aina kun joku ottaa Hänen tarjoamansa lahjan vastaan. Jumala iloitsee kun ihminen suhtautuu Jeesukseen Kristukseen ja pelastukseen sillä vakavuudella, jolla Häneen tulee suhtautua. Jumalan suhtautumisen syntiseen ja hänen paluuseensa Isän luokse voidaan lukea Jeesuksen kertomasta tuhlaajapoika kertomuksesta.

Luuk 15:10-32.

"Niin myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen."   Vielä hän sanoi: "Eräällä miehellä oli kaksi poikaa.   Ja nuorempi heistä sanoi isälleen: 'Isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva.' Niin hän jakoi heille omaisuutensa. 

Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan; ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti.   Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan, ja hän alkoi kärsiä puutetta.   Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja.   Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. 

Niin hän meni itseensä ja sanoi: 'Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään!   Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi   enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan; tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.'   Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. 

Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi.   Mutta poika sanoi hänelle: 'Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan.' 

Silloin isä sanoi palvelijoilleen: 'Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa; ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa. Ja syökäämme ja pitäkäämme iloa, sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.' Ja he rupesivat iloa pitämään. 

Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla. Ja kun hän tuli ja lähestyi kotia, kuuli hän laulun ja karkelon.   Ja hän kutsui luoksensa yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli.   Tämä sanoi hänelle: 'Sinun veljesi on tullut, ja isäsi teurastutti syötetyn vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin.'   Niin hän vihastui eikä tahtonut mennä sisälle; mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi.   Mutta hän vastasi ja sanoi isälleen: 'Katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvellut enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laiminlyönyt, ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan, pitääkseni iloa ystävieni kanssa.   Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan.'

Niin hän sanoi hänelle: 'Poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki, mikä on minun omaani, on sinun.   Mutta pitihän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.'

"https://www.youtube.com/watch?v=idRFEzQhVqw

http://www.youtube.com/watch?v=QrVbvkk0LWs&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=966Vcxqn5FI