Tahdotko sinä tietää?

Avasin ruotsalaisen vanhan 1917 Raamatun. Tämä käännös on ollut Ruotsissa käytössä aina näihin päiviin asti vaikka nykyisin onkin monia uudempia ruotsinkielisiä käännöksiä saatavilla. Mutta vieläkin monet lukevat sitä uusien käännösten rinnalla. Kaikki nykyiset kristilliset seurakunnat Ruotsissa ovat rakennettu tämän Raamatun käännöksen Sanan perustalle. Onhan se ollut  käytössä viimeiset sata vuotta. Sitä voidaan pitää, ja pidetään myös, hyvin luotettavana hyvänä käännöksenä. Jumala siis puhuu ihmisille tämän Raamatun Sanan kautta. Nyt ajattelin katsoa Johanneksen evankeliumin ensimmäistä lukua miten se on siinä käännetty. 

Kun tulin jakeeseen kymmenen, minä pysähdyin. Huomasin, että se on käännetty eri tavalla kuin uudemmat käännökset: "I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom."  Tämä on suomeksi: "Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli syntynyt, mutta maailma ei tahtonut tietää hänestä."

Tämän käännöksen Sanan mukaan maailma EI TAHTONUT TIETÄÄ Luojastaan. Kuinka totta tämä onkaan tänä päivänä! Suurin osa ihmisistä ei tahdo tietää Luojastaan, joka tuli tähän maailmaan.

Useimmat uudemmat käännökset sanovat, ettei maailma tuntenut häntä. Eivät siis tunteneet Luojaa, joka tuli ihmiseksi. Siksi he hylkäsivät, ja hylkäävät Hänet. Mutta ruotsalainen 1917 käännös todistaa, että maailma EI TAHTONUT TIETÄÄ Hänestä! Tässä on vastaus kysymykseen: Miksi maailma ei tuntenut Jeesusta Kristusta kun Hän tuli maailmaan maailman Pelastajaksi? (Jes 12:2, Apt 4:8-12). He eivät tahtoneet tietää Luojasta! Siksi he eivät tunteneet Häntä.

Tiedon saaminen edellyttää tahtoa tietää. Jos joku ei tahdo tietää, hän ei ota vastaan tietoa. Sellaista ihmistä on myös vaikea opettaa. Eihän Jumala väkisin ilmoita itseään ihmiselle. Ja ihminen tietää Jumalasta vain sen, mitä Jumala itse ilmoittaa itsestään. Ihmisellä on siis oltava kiinnostus Jumalaan, jotta hän saisi tietoa Jumalalta. 

Ihmisten välinpitämättömyys Jumalaa kohtaan on haluttomuutta tietää Jumalasta. Tietämättömyys Jumalasta johtaa ihmisen elämään ilman Jumalaa. Siksi monet ihmiset elävät ilman Jumalaa. Se aiheuttaa monia ongelmia. Jeesus on meidän elämä ja Valo. Ja tämä Valo loistaa tässä pimeässä maailmassa. Ihmisillä on mahdollista saada Jumalasta tullut Valo sydämeensä ja elää Jumalan yhteydessä Valossa. Valo on tunnetusti hyvä masennuslääke. 

Mutta kuka tahtoo tietää Luojasta, koska tahto tiedon saamiseen Hänestä vie ihmisen väistämättä Jumalan Pojan luokse? Ja monet ihmiset tahtovat ohittaa Pojan, Herran Jeesuksen Kristuksen. He kyllä uskovat, että Luoja on, mutta he eivät välitä Pojasta, joka on tullut alas taivaasta tänne meidän keskellemme ilmoittaakseen meille Isän.   

Jotkut Jeesuksen vastustajat väittivät Jeesusta halveksien uskovansa Jumalaan ja palvelevansa Häntä. He sanoivat, että heillä on Jumala ja yhteys Häneen. He pilkkasivat Jeesusta ja sanoivat Hänelle, että meillä on yksi Isä: Jumala. Jeesus näki  heidän sydämeensä ja sanoi heille totuuden: "Te ette rakasta Jumalaa". Sitten Jeesus totesi: "Jos Jumala olisi teidän Isänne, te rakastaisitte Häntä. Silloin te rakastaisitte myös minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tänne tullut" (Joh 8:37-45, 5:36-47). Jeesus ilmoitti siis yksinkertaisen helposti todettavan totuuden: Jos Jumala olisi Isänne, te rakastaisitte Häntä. Silloin te rakastaisitte minua, koska minä olen Jumalasta, jota te rakastatte. 

Jos joku rakastaa Jumalaa, mutta ei tunne Häntä, ja saa kuulla Jumalan Pojasta, hän luonnollisestikin kiinnostuu Pojasta. Syttyy valo ja toivo sydämeen; ehkä minä Pojan kautta opin tuntemaan Jumalan, ehkä Poika kertoo minulle Isästä, ehkä minä Pojan kautta pääsen Isän luokse. Kenelle sitten Poika kertoo Isästä? Tietenkin sille, joka tulee Hänen luokseen ja kunnioittaa ja rakastaa Häntä ja Isää, ja tietenkin - uskoo Poikaa (Joh 14:21-26).

https://www.youtube.com/watch?v=0aBDxksCsXQ

Ajatellaan, että minä olen kuullut miehestä nimeltä Ville Villevalla ja nähnyt hänen tekemiään kauniita esineitä. Mutta minä en ole koskaan tavannut häntä, ja tietoni hänestä on hyvin vähäistä, vain joidenkin ihmisten ristiriitaisia epämääräisiä kommentteja. Minä tahdon saada yhteyden Villeen ja tulla tuntemaan hänet henkilökohtaisesti koska rakastan häntä, ja jos mahdollista, saada hänet ystäväkseni. Etsin Villeä mutta en  tiedä mistä ja miten etsiä. Luotettavan tiedon saaminen Villestä ja yhteyden saaminen häneen tuntuu mahdottomalta. Tässä minulla on suuri ongelma. Mutta ...

Sitten saan kuulla, että Villellä on poika, joka asuu naapurikylässä vain muutaman kymmenen kilometrin päässä kodistani. Minä, koska olen kiinnostunut Villestä, ja tahdon saada yhteyden häneen, kiinnostun tietenkin hänen pojastaan. Ymmärrän, että minä pojan kautta voin lähestyä isää ja voin oppia tuntemaan isän. Käsitän, että poika voi johdattaa minut isän luokse. Siksi minä menen pojan luokse.

Mikäpä olisi parempi tapa lähestyä isää, jota ei löydä eikä tunne, kuin pojan kautta, joka on helposti löydettävissä. Sitten minä pyydän poikaa kertomaan isästä. Ja poika kertoo isästään. Sitten poika sanoo minulle: "Isä ei ole kaukana, minä vien sinut isän luokse. Minä yhdistän teidät. Sinä saat tavata isäni ja keskustella hänen kanssaan koska kunnioitat ja rakastat häntä." Ja niin poika vie minut isän luokse, ja minä saan tavata hänet ja keskustella hänen kanssaan. Nyt minulla on yhteys isään ja poikaan ja opin tuntemaan heidät. Minulla on isä ja poika (1 Joh 1:3, 2:22-24, 3:23, 4:9).

Mutta jos minä en ole vähääkään kiinnostunut Ville Villevallasta, en välitä hänestä, enkä varsinkaan rakasta häntä, minä en tietenkään etsi häntä, en kysy hänestä keneltäkään koska en ole kiinnostunut hänestä. Jos joku kertoo, minä en välitä kuunnella. Jos sitten joku tulee ja sanoo minulle, että  Villevallan poika asuu naapurikylässä vain muutaman kymmenen kilometrin päässä kodistani, ja että hänet on helppo löytää, minä vastaan: "Entäs sitten? Mitä se minulle kuuluu! En ole kiinnostunut, en välitä isästä enkä pojasta. En tahdo tietää heistä. Pärjään ilman heitä." Seuraus on se, että minä en etsi yhteyttä pojan kanssa, eikä poika ilmoita minulle isää, eikä minulla ole yhteyttä isään eikä poikaan. Minulla ei siis ole isää eikä poikaa.  

Uskovina me tiedämme, että Jeesus Kristus on ilmoittanut, ja  ilmoittaa, meille Isän. Hänen kautta me tulemme Isän Jumalan luokse ja saamme yhteyden Jumalaan. Poika yhdistää meidät Isään ja voimme keskustella itse Isän kanssa. Mutta kaikki alkaa Pojasta. Pojan kautta me lähestymme Isää ja saamme oppia tuntemaan Hänet. Jumalan Pojan kautta me elämme yhteydessä Jumalaan. Meidän tulee siis elää Pojan kautta tätä maallista elämäämme ja yhteyttämme Jumalaan (1 Joh 1:3, 4:9).

Jos siis olemme kiinnostuneet Jumalasta, ja jopa rakastamme Jumalaa, meillä on mahdollista päästä Jumalan luokse ja oppia tuntemaan Hänet. Meillä on mahdollista saada hyvä rakkaussuhde Isään ja Poikaan. Tämä Pojan kautta Jeesuksessa Kristuksessa. Pojan ohi, ilman Häntä, kukaan ei pääse Isän  luokse, eikä saa yhteyttä Jumalaan. 

Minä, Jeesus, olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei tule Isän luokse muuten kuin minun kauttani (Joh 14:6).

Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt. Ainutsyntyinen lihaksi tullut Jumala (Poika), joka on Isän rinnalla, on hänet ilmoittanut (Joh 1:1,14,18).

Isää ei tunne kukaan muu kuin Poika, ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa (Joh 11:27).

Jeesus sanoo: "Ja joka rakastaa minua, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmaisen itseni hänelle. Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan" (Joh 14:21,23).

MIKÄ ON ELÄMÄN TARKOITUS?

Oletko miettinyt tätä kysymystä?

Katsoin tässä päivänä muutamana netistä sarjaa, jossa esitettiin otsikon kysymys. Ohjelmassa haastateltiin monia nimekkäitä henkilöitä. He olivat yleensä hyvin koulutettuja viisaita akateemikkoja ja tunnettuja kuuluisia kirjailijoita. Toimittaja kulki heidän kanssaan eri paikoissa tiedustellen eteen tulleilta ihmisiltä elämän tarkoitusta. Ihmiset antoivat erilaisia vastauksia. Joku sanoi, että elämän tarkoitus on elää hyvin ja rakastaa. Toinen oli sitä mieltä, että elämän tarkoitus on yksinkertaisesti olla hyvä ihminen. Tämä ohjelman nimekäs päähenkilö selitti laajamittaisemmin elämän arvoituksellisuutta pyrkien selvittämään omaa näkemystään elämän tarkoituksesta.

Elämän tarkoitus; mikä se on? Tämä kysymys tulee varmasti meidän jokaisen eteen ennemmin tai myöhemmin. Jokainen aikuinen kypsään ikään ehtinyt ihminen on varmasti pohtinut tätä kysymystä. Myös monet nuoret, ja jopa lapset, pohtivat sitä mistä tulemme, mihin olemme matkalla, ja miksi elämme täällä telluksella. Tämä on elämämme tärkein kysymys. Siihen tulisi meidän jokaisen saada luotettava varma totuuden mukainen vastaus. Ennen kuin olemme saaneet vastauksen, olemme kaikki eksyksissä tässä elämämme ratkaisevimmassa asiassa.

Mutta sitten herää kysymys, että voimmeko saada luotettavan vastauksen, joka on totuus? Onko tähän kysymykseen kenelläkään ihmisellä antaa mitään ehdotonta totuutta? Vai onko elämän tarkoitus sitä, mitä me itse omasta mielestämme pidämme tärkeänä elämässämme? Sekö on elämän tarkoitus? Voimme myös kysyä, onko meille edes ilmoitettu täysin luotettavalta taholta oikeaa vastausta, ja onko tässä maailmassa ketään ihmistä, jolla on se oikea vastaus? 

Katsoessani tuota sarjaa, minua kiusasi tavattomasti, koska kukaan haastateltu ei antanut sitä oikeaa vastausta. Kukaan ei sanonut, että elämän tarkoitus on se, että me etsisimme Jumalaa, ja jotta löytäisimme Jumalan, ja jotta me saisimme yhteyden Elävään Jumalaan ja eläisimme Hänen kanssaan. Se on elämämme tarkoitus.

Ehkä sinä nyt sanot minulle: "Mutta hetkinen, Jakob! Kuka sinä oikein luulet olevasi? Sinullako muka on se oikea vastaus? Luuletko sinä todella, että sinä tiedät paremmin elämän tarkoituksen kuin nämä oppineet viisaat ihmiset? Kuvitteletko olevasi heitä viisaampi? Mistä sinulla sitten on se parempi tieto?"

Minä en kuvittele olevani heitä viisaampi. Mutta uskon tietäväni elämän tarkoituksen, koska Jumala on sen minulle ilmoittanut Raamatun Sanassa. Uskon kautta Sanaan ihminen tietää, mitä Sana ilmoittaa ihmiselle. Hän tietää totuuden elämämme tärkeistä asioista uskomalla Jumalan ilmoituksen. Raamattu ilmoittaa Jumalasta: 

Apt 17:27 "Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen rajat, jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet. Hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme."

Voitaisiin kysyä, että miksi monet viisaat ja hyvin koulutetut ihmiset, ja monet ihan tavallisetkin kengän kuluttajat, eivät tiedä ja minä tiedän. Vastaus on hyvin yksinkertainen: He eivät tiedä, koska he eivät tahdo tietää. He eivät tahdo tietää Jumalasta, eivätkä he usko Jumalan Sanaa. Monet kuuntelevat mielellään ihmisten "hyviä" hyviltä kuulostavia viisaita selityksiä. Mutta harva kuuntelee Jumalaa, joka vastaa kun Häneltä kysytään. Jumala antaa oikean totuuden mukaisen vastauksen Raamatun sivuilla ja Hänen palvelijoidensa kautta. Mutta kuka etsii vastausta Raamatusta ja kysyy uskovilta Jumalan palvelijoilta? Jos et kysy, miksi et kysy?

En ole vielä nähnyt, että tuossa ohjelmasarjassa asiaa olisi kysytty yhdeltäkään uudestisyntyneeltä uskovalta. Miksi uudestisyntyneiltä uskovilta ei ole kysytty, eikä kysytä? No, ilmeisesti siksi, koska uskovien vastaus, jota ei tahdota ottaa vastaan, tiedetään: Herra Jeesus Kristus on vastaus. Hän on Elämä ja elämäsi. Harva ihminen tahtoo kuulla totuuden koska totuuden tietäminen ja uskominen vie ihmisen uskonratkaisun paikalle, jota ratkaisua hän yrittää kiertää ja välttää ihan viimeiseen asti. Siksi etsitään kaikkea muuta, pyöritään kuin kissa kuuman puuron ympärillä, kaiken epäoleellisen ympärillä, mutta ei mennä itse asian ytimeen, ei mennä Jumalan Sanaan.  Ja niin hullultako se kuulostaakin; ihminen hyväksyy mieluummin valheen, jos hän saa hyvän syyn kiertää Jumala ja välttää tulemasta Hänen luokseen ja uskomasta Jeesukseen Kristukseen. 

https://www.youtube.com/watch?v=vxx-ODd-mjU

Jumala on alussa luonut ihmisen elämään yhteydessään Hänen kanssaan. Se on ihmisen alkuperäinen asema ja elämän olotila: yhteys Jumalaan ja elämä Hänen kanssaan. Syntiinlankeemuksessa ihminen hylkäsi Jumalan ja jätti Hänet. Ihminen lähti Jumalan sijasta tottelemaan ja seuraamaan toista. Silloin ihminen luovutti itsensä herruuden sille toiselle. Ja ihmisestä tuli hänen orjansa, jota hän nyt tottelee ja seuraa. Hän tekee sen ehkä tahtomattaan ja ehkä tietämättään ja tarkoittamattaan, mutta hän seuraa sitä toista.

Syntiinlankeemuksessa Ihminen joutui eroon Jumalasta. Se toinen vei, ja vie, ihmistä yhä vain kauemmaksi ja kauemmaksi Jumalasta. Jos ihminen ei pysähdy näiden elämän tärkeimpien kysymysten ja valintojen eteen, ja keskeytä sitä narusta vetämistä, ja palaa Herran Jumalansa luokse, hän ajautuu lopulta kadotukseen (Jer 3:22). Jumala ei vie ihmistä kadotukseen. Jumala ei tahdo yhdenkään ihmisen joutuvan ikuisuudessa eroon Hänestä, so. kadotukseen. Saatana vie ihmisen kadotukseen, pois Jumalasta, ellei ihminen itse keskeytä sitä viemistä ja tule Jeesuksen Kristuksen luokse ja anna Hänen pelastaa itsensä Saatanan vallasta.

Jeesus, Jumalan Poika, tuli alas taivaasta ja sovitti ihmiskunnan synnin uhraamalla itsensä. Näin Hän poisti synnin Jumalan ja ihmisen välistä. Nyt ihmisellä on vapaa pääsy Jumalansa, Luojansa, luokse Hänen yhteyteensä. Tie Jumalan luokse kulkee Jeesuksen ristin veren ja uhrin kautta. Siksi ihminen ei voi välttää ja ohittaa Jeesusta Kristusta, mikäli hän tahtoo päästä Jumalan luokse ja saada Hänen kanssaan hyvät välit. Me tulemme vanhurskaiksi, Jumalalle kelpaaviksi, uskosta Jeesukseen. Meillä on silloin rauha Jumalan kanssa. Meidät on vapautettu synnistä, Jumalasta luopumisestamme, Jeesuksen Kristuksen haavojen kautta. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä kun uskomme Häneen, Hänen sovitustekonsa Golgatalla ja otamme Hänet vastaan Herraksemme ja Vapahtajaksemme. 

Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalan luokse tullut ihminen on palannut alkuperäiseen Jumalan hänelle valitsemaan ja tarkoittamaan jumalasuhteeseen. Hän on löytänyt elämälleen tarkoituksen Luojassaan. Näin uskosta osattoman syntisen ihmisen elämän tarkoitus on etsiä ja löytää Jumala. Jumala itse lupaa, että me löydämme Hänet kun me etsimme Häntä kaikesta sydämestämme. Jeesus myös lupaa, että etsivä löytää etsimänsä, ja ennen kaikkea hän löytää Jumalan.

Uskovan ihmisen elämän tarkoitus on elää Jumalan kanssa rakkaussuhteessa Häneen. Se tuottaa ihmiselle suurimman tyydytyksen ja nautinnon tässä elämässä. Silloin saamme olla Herran kanssa myös ikuisuuden. Elämä ikuisuudessa Hänen täydellisessä läsnäolossaan ilman häiriötekijöitä on jotakin sanoinkuvaamattoman ihanaa. Jo tässä ajassa saamme maistaa vähän sitä elämää, joka meitä odottaa Herran luona. Jeesus sanoo: "Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat" (Joh 7:38). 

https://www.youtube.com/watch?v=lWiv4H3NfQg

https://www.youtube.com/watch?v=gE27tQHiATU

Ethän tahdo helvettiin  https://www.youtube.com/watch?v=Kl4FWxFt21U