Syntimme ovat rangaistu

Joskus kuulee jonkun kysyvän, että miksi Jumalan piti uhrata Poikansa? Eikö Hän olisi vain voinut antaa ihmisille anteeksi, unohtaa koko juttu, ja jatkaa ihmisen kanssa, niin kuin mitään rikkomusta ei olisi tapahtunut? Tämä ei ole mahdollista. Synti olisi jäänyt olemaan, ja se ei tyydytä Jumalaa. Synti tuli käsitellä ja poistaa lopullisesti Jumalan ja ihmisen välistä. Ja se vaati synnin rankaisemisen; synnin sovituksen.

Jumalan oma vanhurskaus, oikeudenmukaisuus ja täydellisyys, vaatii synnille rangaistuksen. On oikeudenmukaista rangaista paha ja palkita hyvä. Tätähän maailmassakin tehdään ihmisten parissa. Jos joku on tehnyt rikoksen, hän on rikkonut yhteiskuntaa ja sen lakia vastaan. Yhteiskunta ei vain anna anteeksi ja päästä rikollista kuin koiraa veräjästä. Se vaatii tekijälle tuomion ja rangaistuksen. Hänen asiansa käsitellään tuomioistuimessa. Sitten tuomioistuin antaa tuomion, ja rikollinen joutuu kärsimään sen määräämän rangaistuksen. Sitten kun rikollinen on istunut kakkunsa, kärsinyt rangaistuksensa, hän on vapaa. Häntä ei enää koskaan voida tuomita samasta rikkomuksesta. Ja tämä on tietysti oikein ja yleisesti hyväksyttävää oikeudentajua. 

 

KAIKKI SYNTI ON JUMALAA VASTAAN

Kaikki synti, mitä ihmiset tekevät, on ensisijaisesti rikkomus Jumalaa vastaan. Jumalakaan ei voi antaa anteeksi pelkällä toteamuksella: "Annan anteeksi ja unohdan koko jutun". Se ei olisi oikein jättää paha rankaisematta. Synti jäisi olemaan.

Jumala käsitteli ihmiskunnan synnin, ja synnit, Golgatalla yhden ainoan kerran täydellisesti ja lopullisesti. Jeesus sanoi ristillä: "Se on täytetty." Tämä tarkoittaa sitä, että syntikysymys on nyt loppuun käsitelty ja rangaistus synneistä on kärsitty. Nyt Jumala voi antaa ihmisille anteeksi heidän pahat tekonsa ja päästää ihmisen vapaaksi ja unohtaa koko jutun. Näin se juridiikka toimii maailmassa ja hengellisessä Jumalan valtakunnassa. 

Jumala itse vaati rangaistuksen ja sen täytäntöön panon meidän kaikkien rikkomuksista. Synti täytyi tuomita ja rangaista. Hän tuomitsi ja rankaisi syntimme Jeesuksessa Kristuksessa. Silloin synti oli loppuun käsitelty ja poistunut päiväjärjestyksestä. Tämä edellytti syytöntä sijaiskärsijää.

JEESUS KRISTUS SYYTÖN SIJAISKÄRSIJÄ

Mutta miksi juuri Jeesuksen piti tulla ja kärsiä rangaistus synneistämme? Eikö siihen olisi riittänyt ja kelvannut joku muu? Miksi juuri Jeesus?

Koska synti oli tehty ihmisen lihassa, se täytyi myös rangaista ihmisen lihassa. Syntinen ihminen ei voi pelastaa toista syntistä ihmistä synnistä koska hän on itsekin synnin alla ja tarvitsee pelastajaa.  Niin kuin ei hukkuvakaan voi toista hukkuvaa ihmistä pelastaa. Pelastajan täytyy olla itse vapaa siitä, mistä toisen pelastaa. Siksi sijaiskärsijän täytyi olla synnitön ihminen.

Kaikki ihmiset olivat kelvottomia sijaiskärsijöiksi ja ihmiskunnan Pelastajaksi koska he kaikki olivat syntisiä ja synnin alla ja sen orjia. He olivat siis itse Pelastajan ja Vapauttajan tarpeessa. Sitä paitsi Jumala yksin voi ihmisen pelastaa. Hän on ainut synnitön ja ainoa Pelastaja (Jes 43:11).

Näin ihmiskunnan Pelastajaksi tarvittiin sekä Jumala, että synnitön täydellinen ihminen. Sijaiskärsijän täytyi siis olla Jumala ja ihminen. Tästä johtuen Jumala, joka on Henki ja Sana, täytyi tulla ihmiseksi ihmisen lihaan. Siksi Jumala tuli lihaan. Synnitön pyhä Jumalan Poika tuli taivaasta ihmisen kaltaisuuteen ja ihmiseksi. Jumala tuli ihmisen kehoon, ihmisen lihaan ihmiseksi Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi Jeesus oli yhtä aikaa Jumala ja ihminen. Ihmisenä Hän oli puhdas, synnitön, syntisistä erotettu pyhä Jumalan ja Ihmisen Poika.

Joh 1:1,14, Fil 2:5-11, 1 Tim 1:1, 2:3-6, 3:16, Tiit 3:4-5.

Tästä johtuen Hän kykeni pelastamaan ihmisen kärsimällä viattomana koko ihmiskunnan synnin rangaistuksen ja kuolemalla ihmisenä ristillä koko ihmiskunnan puolesta. Näin Jeesus maksoi synnin palkan meidän edestämme. Synnin palkka on kuolema. Jeesus kuoli meidän puolestamme ristillä. Hän voitti synnin ja kuoleman vallat ja voimat. Näin Hän vapautti meidät ikuiselta kuolemalta, so. kadotukselta, ja Hänestä tuli Pelastajamme ja syntiemme anteeksi antaja.

Hän tulee meille henkilökohtaiseksi Pelastajaksi ja syntiemme anteeksi antajaksi kun uskomme Hänen ristin sovitustyönsä omalle kohdallemme; että Hän kuoli minun syntieni tähden. Hänen tuoma pelastus astuu voimaan kohdallamme kun me otamme Hänet omin sanoin vastaan omaan sydämeemme Herraksemme ja Vapahtajaksemme. Silloin otamme Hänessä vastaan Hänen sovitustyönsä ja sen hedelmän: pelastuksen.

Jeesuksen ruumiiseen lyötiin koko ihmiskunnan synti: syntiinlankeemus ja kaikki yksittäiset synnit. Jumala rankaisi Jeesusta kaikista synneistä mitä ihmiskunta on tehnyt ja tulee tekemään tulevaisuudessakin. Siis, kaikki sinun ja minun synnit ovat jo saaneet Jumalan määräämän tuomion ja rangaistuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala rankaisi Jeesusta Kristusta synneistämme, niin kuin Hän olisi itse tehnyt ne. Hänet tehtiin synniksi.

Nyt kun syntimme ovat rangaistu, me syylliset olemme vapaat rangaistuksesta kun uskomme Herraan Jeesukseen ja Hänen evankeliumiinsa.

Jeesuksen kärsittyä rangaistuksen synneistämme, hän kuoli ristillä. Jeesus haudattiin. Jumala hyväksyi Jeesuksen uhrin ja herätti Hänet kuolleista. Sen Jumala teki, jotta Jeesuksesta tulisi kaikkien ihmisten Vapahtaja. Hänet on herätetty kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden.

Nyt kun ihminen uskoo Jeesukseen ja ottaa Hänet vastaan Herrakseen ja Vapahtajakseen, Jeesuksen veri puhdistaa hänet kaikesta synnistä. Silloin ihmisellä ei ole syntiä, mistä Jumala hänet tuomitsisi ja rankaisisi häntä. Jumala on pessyt hänet puhtaaksi synnistä ja vapauttanut hänet niistä. Synnistä puhdistetusta ja vapautetusta ihmisestä tulee Jumalan ja vanhurskauden palvelija.

Jos ihminen ei usko Jeesukseen, Jeesuksen veri ei puhdista häntä hänen synneistään. Silloin hän on synneissään. Jos hän kuolee synneissään ilman anteeksi saamista, ilman Jeesuksen veren puhdistusta, hän joutuu Jumalan edessä itse vastaamaan synneistään. Hän kärsii itse rangaistuksen synneistään. Tästä rangaistuksesta Jumala tahtoo pelastaa jokaisen ihmisen. Siksi Jeesus tuli ja kärsi rangaistuksemme ettei sinun eikä minun tarvitsisi kärsiä rangaistusta synneistämme.   https://www.youtube.com/watch?v=uBw-4YRQV3U

 

JEESUKSEN UHRI JA VERI POISTAA SYNNIN

Joskus kuulee sanottavan, että Jeesuksen veri peittää syntimme. Mutta Jeesuksen veri ei peitä syntejämme. Jeesuksen veri poistaa syntimme.

Joh 1:29 "Seuraavana päivänä Johannes näki Jeesuksen tulevan luokseen ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!"

Heb 9:26 "Mutta nyt hän on ilmestynyt vain kerran, maailmanaikojen lopulla, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä."

VT:n uhrieläinten veri peitti kansan synnit, jotta Jumala voisi olla tekemisissä kansansa kanssa. Se oli vähän niin kuin roskien lakaisu maton alle. Eläimen uhri ja veri ei voinut poistaa syntejä. Ymmärrämme, että siksi eläinuhrit eivät riittäneet Jumalalle vaan ne olivat tilapäinen ratkaisu.

Eläinuhrien tarkoitus oli synnin peittämisen lisäksi muistuttaa kansaa synneistä ja synnin vakavuudesta. Ne muistuttivat myös tulevan lopullisen ja täydellisen syntiuhrin tarpeellisuudesta koska joka vuosi uhrattiin uhreja, jotka eivät voineet poistaa syntejä. Jumala tahtoi poistaa synnin (syntiinlankeemuksen). Tarvittiin lopullinen ratkaisu, täydellinen uhri, joka poistaa synnin ja lopettaa vajavat uhritoimitukset. Kansan tuli tietää ja muistaa, että syntien anteeksi antaminen edellytti veren vuodatusta. Mutta koska eläimen veri ei voinut poistaa syntejä, se on mahdottomuus, tarvittiin paljon parempi ja arvokkaampi uhri.   

Tämä lopullinen ja täydellinen syntiuhri oli Herran Jeesuksen Kristuksen uhri kun Hän sovitti syntimme uhraamalla itsensä. Tämä uhri ja veri poisti synnin koska se oli taivaasta tullut uhri ja Jumalan oma pyhä veri. Koska Jeesuksen uhri oli Jumalan antama oma uhri ja veri, Jeesus sai aikaan iankaikkisen lunastuksen synnistä, kuolemasta ja Perkeleen vallasta (Heb 1:1-3, 9:11-14, Apt 20:28, Joh 7:29, 8:42, 10:30). Tästä lopullisesta ja täydellisestä syntiuhrista hebrealais kirjeen kirjoittaja kirjoittaa luvuissa 8-10.

Nyt kun tuomio on pantu täytäntöön ja rangaistus on kärsitty, rauha on palannut Jumalan ja ihmisen välille. Lihassa ilmoitetusta Jumalasta, Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, jossa synti sovitettiin, on tullut meidän rauhamme (Ef 2:10-22).    

http://www.youtube.com/watch?v=vfZsaeXXwTA

ANTEEKSI SAAMINEN SOVITUKSEN POHJALTA

Kirjoitan sovituksen hedelmästä. Kysymys on Jeesuksen Kristuksen suorittamasta sovituksesta ja sen siunauksista. Sovitus on täydellinen koska se on Jumalan teko. Jos siinä olisi yksikin virhe tai vain pieni vajavaisuus, ymmärtäisin kriitikoita. Mutta minä en ole löytänyt Jumalan teosta Jeesuksen ristillä yhtään virhettä tai vajavuutta. Ei kukaan muukaan ole löytänyt. Silloin sovitus on täydellinen. Koska sovitus on täydellinen, anteeksi antaminen/saaminenkin on täydellinen.

Apt 10:43 "Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."

Kun ihminen, kuka tahansa, tulee uskoon Herraan Jeesukseen Kristukseen, ja näin uudestisyntyy Jumalan lapseksi, hän saa kaikki synnit anteeksi, olipa synti sitten mitä tahansa. Ne ovat Jeesuksen verellä pesty ja niitä ei enää ole Jumalan edessä. Niitä ei enää ole Jumalan ja uskovan ihmisen välissä. Jumala on pyyhkinyt anteeksi antamansa synnit pois jopa omasta muistostaan. Jumala ei niitä enää muista. Ne ovat kertakaikkisesti poissa.

Jes 43:25 "Mutta minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden enkä sinun syntejäsi muista."

Jes 44:22 "Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi kuin pilven, sinun syntisi kuin sumun. Palaa minun luokseni, sillä minä olen sinut lunastanut."

Se, että Jumala kykenee unohtamaan syntimme, ei ole Jumalan vajavuutta. Se perustuu Jumalan täydellisyyteen. Jumala on niin täydellinen, että Hän kykenee tekemään kaiken sen, mitä Hän tahtoo.

Jes 46:8-13, 1 Moos 3:14-15, Ps 40:6-9, Heb 10:1-18, Jes 52:13-15, 53:1-12.

Jumala tahtoi saada aikaan täydellisen sovituksen. Hän teki sen Jeesuksessa Kristuksessa Golgatan ristillä. Täydellisessä sovituksessa Jumala palautti ihmisen alkuperäiseen suhteeseen itsensä kanssa. Siis, niin kuin syntiinlankeemusta ei olisi koskaan tapahtunutkaan. Täydellistä sovitusta seuraa täydellinen anteeksi antaminen. Täydellinen anteeksi antaminen edellyttää täydellistä syntien unohtamista. Jumalalla ei ole huono muisti. Hänellä on täydellinen sovitusteko Jeesuksessa Kristuksessa.

Sovituksen seurauksena uskova Jumalan lapsi on puhdas synnistä. Uskovan omatuntokin on puhdistettu synnin aiheuttamista syytöksistä (Heb 10:1-4,10,14,17-18, 9:14). Tästä johtuen Jumalan lapsi on saanut takaisin lapsuutensa puhtauden, viattomuuden ja synnittömyyden JUMALAN EDESSÄ JA OMASSATUNNOSSAAN. Jumala on tehnyt uskovan täydelliseksi omassatunnossaan. Tämä on Jumalan totuus. Tätä Pyhä Henki todistaa Jeesuksesta Kristuksesta.

Jeesus puhui opetuslapsilleen tähän tapaan: Kun Pyhän Henki tulee, Hän todistaa minusta. Ja myös te todistatte minusta, Jeesuksesta Kristuksesta, Herrastanne ja Jumalastanne, sillä te olette alusta asti, vauvasta asti ilman välirikkoa, olleet minun kanssani. Te olette sovitukseen uskovina ja minuun uskovina palautettu alkuperäiseen suhteeseen minun kanssani (Joh 15:26-27).

Jeesus tuli maailmaan poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Tässä on sovituksen suuri salaisuus. Vain synti on ihmisen ja Jumalan välissä erottamassa ihmisen Jumalasta. Kun Jeesuksen veri on puhdistanut ihmisen kaikista synneistä, hänellä on yhteys Jumalaan koska erottava tekijä, synti, on poistunut. Siksi uskoon tulleen ihmisen ja Jumalan välissä ei voi olla syntiä. Muussa tapauksessa uskovalla ei olisi yhteyttä Jumalaan, ei uskoon tullessa eikä sen jälkeen. Uskovalla on kuitenkin Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään. Tämä tarkoittaa pääsyä Jumalan välittömään läsnäoloon ja yhteyteen. Kukaan ei voi viedä syntejään sisälle kaikkein pyhimpään. Siksi siinä on veri, joka puhdistaa uskovan kaikesta synnistä, välissä, jonka kautta on pääsy sisälle Jumalan läsnäoloon. Lue Heb 9:8. jakeesta eteenpäin kymmenennen luvun loppuun.

Jumalan yhteydessä Jumalaa lähellä elävä uskova tulee kuitenkin näkemään ja kokemaan, että hän ei pysty elämään synnittömästi vaikka hän kuinka siihen pyrkisi. Jumala tahtoo tietenkin pitää uskovan puhtaana synnistä, jotta Hän voisi pitää lapsensa yhteydessään. Uskova itsekin tahtoo pitää itsensä puhtaana, jotta hän voisi jatkaa elämää Jumalan yhteydessä. Miten uskova sitten pysyy puhtaana kun syntiä tahtoo tulla vilpittömälle Jeesusta rakastavalle uskovalle? Jumalalla on ratkaisu kaikkiin ihmisen ongelmiin. Jumalalla on ratkaisu myös tähän ongelmaan.

USKOVA ELÄÄ VALKEUDESSA

”Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on valo, hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme emmekä toimi totuuden mukaan.  Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä" (1 Joh 1:5-7).

Jumalan läsnäolossa uskova elää valossa. Valossa eläminen on Jumalan yhteydessä elämistä. Jumalan yhteydessä uskova ei saata tehdä tahallista jatkuvaa syntiä. Kun uskova elää valkeudessa, Jeesuksen veri huuhtelee häntä jatkuvasti synneistä, joihin hän lankeilee, ja joista hän ei edes tiedä mitään. Silloin uskova pysyy puhtaana. Uskova pysyy puhtaana Jeesuksen veren voimasta, ei omalla voimallisella kilvoittelulla ja sen ansiosta. Oma voimallinen kilvoittelu on kyllä hyvä, ja Raamattu jopa kehottaa meitä siihen, mutta se ei riitä pitämään uskovaa puhtaana.

Olemme joka päivä ja hetkittäin riippuvaisia Jeesuksen veren jatkuvasta puhdistuksesta. Jumala on järjestänyt tämän jatkuvan puhdistuksen jokaiselle vilpittömälle Jeesusta rakastavalle uskossa kilvoittelevalle uskovalle. Tämä koska meille jokaiselle tulee tahattomiakin syntejä, joista emme edes mitään tiedä. Uskovan ei tarvitse sairaalloisesti tuijottaa itseensä ja etsiä itsestään syntiä. Jos ja kun uskovalle tulee tietoista syntiä, ne tulee tunnustaa Jeesukselle mahdollisimman pian. Ei sen tähden, että uskova heti menettäisi pelastuksensa, jos hän ei heti välittömästi ymmärrä tunnusta ja hylätä syntiä.

Vilpitön heikko uskova ei menetä pelastustaan lankeemustensa tähden. Uskova tunnustaa syntinsä, koska hänellä on helpompi elää Herran kanssa kun omatunto ei syytä. Hän käsittää ja kokee, että hän on riippuvainen Jeesuksen verestä, ja että hän vaeltaa jatkuvassa puhdistuksessa Jeesuksen veren alla. Jeesus antaa välittömästi synnit anteeksi ja puhdistaa uskovan. Silloin uskova on taas synnistä puhdas. Näistä asioista Johannes kirjoittaa kirjeessään 1 Joh 1:7-9 - 2:1-2. Huomaa, että tuo kirje, ja sen sanoma, on osoitettu vilpittömille uskoville Jumalan lapsille.

 

ANTAKAA ANTEEKSI TOISILLENNE

Tahtoisin vielä ottaa esille yhden asian. Jeesus opettaa meitä uskovia antamaan toisillemme anteeksi seitsemänkymmentä kertaa seitsemän kertaa. Se tekee 490 kertaa.

Matt 18:21-22 "Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja kysyi: "Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?" Jeesus vastasi hänelle: "Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän."

Seitsemän on täydellisyyden luku. Se on Jumalan luku. Jeesus ei siis tarkoita, että 491. kerralla ei enää tarvitse antaa anteeksi. Jeesus puhuu täydellisestä jatkuvasta anteeksi antamisesta. Meidän tulee antaa anteeksi samalla tavalla kuin Jumala on meille itsellemme antanut anteeksi. Miten Jumala antoi ja antaa meille anteeksi? Hän pyyhki pois syntimme eikä koskaan enää muista eikä muistele niitä (Jes 43:25).

Ef 4:32 ”Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi."

Koska Jeesus vaatii tällaista anteeksi antamista meiltä vajavilta heikoilta ihmisiltä, Hän itse tekee sen, mitä Hän meiltä vaatii. Jeesus elää varmasti oman opetuksensa mukaan. Jeesus elää jatkuvassa armollisuudessa ja anteeksi antamisessa meitä kohtaan. Meidän tulee elää samalla tavalla jatkuvassa anteeksi antamisessa ja armollisuudessa toisia ihmisiä kohtaan.

Jes 55:7 "Etsikää Herraa silloin, kun hänet voidaan löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Jumalaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Heran luo, niin hän armahtaa, ja meidän Jumalamme luo, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta."

Ps 130:3-8 "Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun luonasi on anteeksiantamus, että sinua pelättäisiin. Minä odotan Herraa, minun sielun odottaa, ja hänen sanaansa minä panen toivoni. Sieluni odottaa Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. Pankoon Israel toivonsa Herraan, sillä Herran luona on armo, hänen luonaan on täysi lunastus. Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä."