Omalla uskollaan autuaaksi

Usein kuulee väitteen, että jokainen tulee uskollaan autuaaksi. Tämä väite on sekä väärä että oikea. Sen oikeellisuus riippuu siitä, mitä väitteellä tarkoitetaan. Mikäli väitteen tekijä tarkoittaa, että ihminen saa uskoa mihin tahansa ja miten tahansa ja tulee autuaaksi (pelastuu), väite on väärä. Tällä väitteellä pyritäänkin usein puolustautumaan elävää tekoihin vievää uskoa vastaan, ettei tarvitsisi tehdä mitään uskon ratkaisua eikä seurata Jeesusta Kristusta. Silloin väite johtaa sen uskovan ihmisen harhapoluille, ohi pelastuksen, ja lopulta kadotukseen.

Väite: "Jokainen tulee omalla uskollaan autuaaksi", on oikein, mikäli sillä tarkoitetaan, että ihminen tulee omalla henkilökohtaisella uskollaan Herraan Jeesukseen Kristukseen autuaaksi. Kukaan ei pelastu toisen ihmisen uskolla, - täytyy olla oma henkilökohtainen usko mikäli aikoo pelastua. Uskolla täytyy myös olla oikea kohde mihin uskoo ja miten uskoo. 

Ihminen ei voi pelastua uskomalla mitä tahansa ja miten tahansa. Autuaaksi tekevällä uskolla täytyy olla määrätty kohde. Raamatun ilmoituksen mukaan ihminen tulee autuaaksi omalla henkilökohtaisella uskollaan Herraan Jeesukseen Kristukseen. Meidän täytyy siis uskoa Jeesukseen tullaksemme autuaiksi.

Apt 16:31 "Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut."

Room 3:26 Jumala "on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen."

Jumala siis pelastaa ja tekee autuaaksi sen, jolla on usko Jeesukseen. Mitä pelastava autuaaksi tekevä usko Jeesukseen Kristukseen on, on määritelty Raamatussa. Se on usko Raamatun Sanaan, Jumalan Sanaan. Silloin se on usko Herran Jeesuksen Kristuksen suorittamaan synnin sovitukseen ristillä. Tämä sanoma on Raamatun punainen lanka. Koko Raamattu kertoo Jumalan pelastusoperaatiosta kun Hän, Herra Jeesus Kristus, tuli  pelastamaan meitä syntisiä ihmisiä (Joh 5:39-47, Luuk 24:25-27).

Usko tähän yhteen Jeesukseen ja Hänen ristin työhönsä sekä Hänen ylösnousemukseen kuolleista pelastaa ihmisen ikuiseen elämään ja vie ikuiseen autuuteen (1 Kor 15. luku). Silloin ihminen ei voi itse valita uskonsa kohdetta ja miten uskoa. Pelastava autuaaksi tekevä usko perustuu, ja sen tulee perustua, Raamatun Sanaan.

Pelastava autuaaksi tekevä usko vaikuttaa sydämen kuuliaisuutta Jeesukselle Kristukselle. Ihminen, jolla on autuaaksi tekevä usko, pyrkii sydämensä halusta olemaan kuuliainen Jeesukselle Kristukselle. Hän tahtoo seurata Jeesusta Kristusta, Jumalan Sanaa. Tällainen usko on elävä usko. Mikäli tämä pyrkimys ja tahto kuuliaisuuteen, elävä usko, puuttuu, autuaaksi tekevä pelastava usko puuttuu.

Room 1:1-7, 6:16-17, Joh 3:16,36, Apt 6:7, 2 Kor 10:5, 1 Piet 4:17. 

Jaak 1:22 "Olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne." 2:14. "Veljeni, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo, että hänellä on usko, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei  kai usko voi pelastaa häntä."                                                                                                                                                                                                                                     Jaakob puhuu tässä kuolleesta  uskosta, joka ei vaikuta mitään tekoja. Sellainen usko ei pelasta. Se on väärää itse valitsemaa ja itse määrittelemää uskoa, joka ei perustu Raamatun ilmoitukseen Jeesuksesta Kristuksesta eikä johda ihmistä Jumalan Sanalle kuuliaiseksi. 17 "Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut." Apostoli toteaa siis, että autuaaksi tekevällä pelastavalla uskolla on teot. Ja jos teot, tahto ja pyrkimys kuuliaisuuteen, puuttuu, "usko" on kuollutta uskoa. Silloin uskoa ei todellisuudessa ole. Pelastava usko on elävä tekoihin vievä usko, ja se pelastaa.                                                                                                                                                        Hänen, Jeesuksen Kristuksen, kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeään kohtaan kaikissa pakanakansoissa (Room 1:5). "Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta" (Matt 15:8). "Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi" (Room 10:10). "Kiitos Jumalalle, että te, ... olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opetuksen muodolle, jonka johtoon teidät on annettu" (Room 6:17).

Näin ymmärrämme, ettei mikä tahansa usko, ja uskomalla  miten tahansa, tee ihmisestä autuasta ja pelasta.

Heb 5:9 Kun hän, Jeesus, oli tullut täydelliseksi, hänestä tuli iankaikkisen autuuden (pelastuksen) aikaansaaja kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaisia. 

Joh 7:37-38 Joka uskoo minuun, Jeesukseen Kristukseen, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Tämän Jeesus sanoi Hengestä, jonka Häneen uskovat tulisivat saamaan. 

Room 4. luku,1 Piet 2:6-8, Gal 2:16

Raamattu ei sano, että joka tietää, se pelastuu. Raamattu sanoo, joka uskoo, se pelastuu.

Pelkkä tieto uskon asioista ja Raamatun Sanasta ei johda ihmistä mihinkään eikä vie tekoihin. Usko vie tekoihin. Ihmisellä voi olla tieto mutta ei usko. Ihmisellä, jolla on usko on tietenkin myös tieto. Et voi uskoa ellet tiedä uskon kohteesta. Mutta voit tietää uskon kohteesta paljon mutta et välttämättä usko. Täytyy siis olla sekä tieto että usko jotta pelastuisi.  Siksi Jeesuksesta saarnataan ja opetetaan. Heillä, jotka ovat kuulleet Jeesuksesta, on tieto Hänestä. Ne, joilla on myös usko Jeesukseen, seuraavat Häntä.