KOSKA JEESUS SYNTYI?

Herra Jeesus Kristus sanoi: "Ennen kuin Aabraham syntyi, olen  minä ollut" (Joh 8:58). Jeesus on siis ollut olemassa ennen VT:n Aabrahamia. Milloin siis Jeesus on syntynyt koska Hänen olemassaolonsa ei alkanut Hänen ihmiseksi syntymisessä? Hän on siis iankaikkisuudesta. Mistä löydämme iankaikkisuuden, sen alun. 

San 8:23 "Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan, alusta asti, hamasta maan ikiajoista." 33/38 käännös.

Koska Jeesus on Jumalan Sana, ollut olemassa ennen luomakunta, ja Jumala loi kaiken Sanallaan ja Sanan kautta, Jeesus syntyi silloin kun Jumala alkoi puhua. Kun Jumala sanoi ensimmäisen Sanan, Jumalan Sana syntyi.

San 8:22-23 "Herra omisti minut tiensä alussa, muinaisuudessa, ennen kuin hän oli tehnyt mitään. Iankaikkisuudesta minä olen ollut, alusta asti, ennen kuin maata olikaan." RK.

Koska Jeesus, Sana, on aina ollut, iankaikkisuudesta, alusta asti, voisimme kysyä; koska Jumala on ollut ilman Sanaa? Eikö Hän ole aina ollut täydellinen? Hän ei ole kehittynyt puhekyvyttömästä puhekykyiseksi jolloin Hän olisi sanonut ensimmäisen sanan. Hän on aina ollut sama muuttumaton Jumala. Kaikki, mitä Jumala on, ja mitä Hänessä on, on aina ollut olemassaolossa koska Hän on täydellinen Jumala. Jumala on aina kyennyt puhumaan ja on aina puhunut. Jeesus on aina ollut Isässä ja Isä on aina ollut Pojassa. "Minä ja Isä olemme yhtä", ts. yksi (Joh 10:30).

Jeesus on siis ollut olemassa iankaikkisuudesta, alusta asti. Missä on iankaikkisuuden, alun, alku? Kuka kykenee vastaamaan tähän kysymykseen? Kuka voi selittää ja käsittää asiaa ohi Jumalan?

Jumala on ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Vastaus kysymykseemme on siis Jumala. Hän ja Hänessä on ikuisuuden alku. Hän on iankaikkisuus. Hän ja Hänessä on vastaus kysymyksiimme. Hän itse on koko luomakunnan alku ja sen alullepanija, Hän, josta kaikki on. Ja Jeesus, Sana, on ollut Isässä aina, alusta asti.

Ennen Jumalan tekoja ei ole ollut muuta kun Jumala itse. Jumala on luonut Sanallaan kaiken, mikä ei ole Häntä itseään. Jeesus on siis Jumala (Joh 1:1,3,10).

Jumalan Sana on siis ollut yhtä kauan Jumalassa, Isässä, kuin Jumala on ollut olemassa. Ja sitä aikaa ja hetkeä ei ole ollut, jolloin Jumalaa ei ole ollut, eikä koskaan tule. Hän on ikuinen, aina ollut, ja tulee aina olemaan. Niin  myös Jeesus on ollut olemassa, ja on olemassa, aina ja ikuisesti.

Matt 24:35 "Taivas ja maa katoavat, mutta minun Sanani eivät koskaan katoa." 

Jumala todistaa Jeesuksesta Kristuksesta:

Heb 1:10:-12 ”Sinä, Herra, olet alussa perustanut maan, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja. Ne kaikki katoavat, mutta sinä pysyt. Ne kaikki vanhenevat kuin vaate. Kuin viitan sinä käärit ne kokoon, kuin vaatteen, ja ne muuttuvat, Mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu.”

Tämä voi olla ihmisjärjelle käsittämätön yhtälö. Eikä järkemme välttämättä sitä ymmärrä. Jumala ei ole tarkoittanutkaan, että me tulisimme tuntemaan Hänet järkemme kautta järjellä ohi Hänen itsensä, ilman Häntä. Emme voi tietää emmekä käsittää Jumalasta enempää kuin sen mitä Hän on ilmoittanut, ja ilmoittaa, itsestään meille. 

Jumala on ilmoittanut ja ilmoittaa itsensä meille Sanassa ja Sanan kautta. Meidän tulee uskoa Jumalan Sana Raamatussa ja ottaa se vastaan sydämeemme. Silloin uskomme Jumalaa ja Hän opettaa meitä. Uskon kautta Sanaan Jumala tulee luoksemme. Sitten Raamatun Sanassa ja Sanan kautta Hän antaa meille tietoa ja ymmärrystä Hänestä. Tämä edellyttää meiltä elävää suhdetta Hänen kanssaan, yhteyttä Jumalaan, elämää Pyhässä Hengessä: Jumalassa. 

Tulemme siis tuntemaan Jumalaa Hänen ilmoittamassaan Sanassa Hänen itsensä opettamana Hänen yhteydessään. Siksi me tulemme Jumalan luokse Jeesuksen Kristuksen, Sanan, kautta uskomalla Jumalan ilmoitukset Sanassa. Emme voi tulla tuntemaan Jumalaa ilman Häntä itseään, ilman Sanaa.

Room 11:36 "Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänelle kunnia iankaikkisesti. Aamen."

Joh 1:1-2 Alussa oli Sana. Sana oli Jumala. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. 

 

EI LUOTU

Jeesus ei ole luotu. Hän on syntynyt iankaikkisuudessa ennen kuin oli mitään, Jumala Jumalasta (San 8:22-31). Ihmisestä syntyy ihminen, ja Jumalasta syntyy Jumala. Kukin lajinsa mukaan. Eikö niin? ”Ainutsyntyinen Poika" (Joh 1:18, 3:16).

Näin Jeesus oli ihmisen lihassakin, lihanruumiinsa telttamajassa, ei vain ihminen vaan myös Jumala. Mutta Jeesus ei esiintynyt Jumalana vaan ihmisenä ihmisten joukossa. Hän oli riisuutunut jumaluudestaan, jättänyt asemansa Jumalana, ja tullut ihmiseksi. Hän ei pitänyt kiinni Jumalan asemastaan. Mutta Hän oli alkuperältään Jumala.

Fil 2:5-7 "Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen." 

Tässä sanotaan suoraan, että Jeesus oli Jumala ennen ihmiseksi tulemistaan koska Hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen vaan tyhjensi itsensä ja tuli ihmiseksi. Koska Hän tyhjennettyään itsensä tuli ihmiseksi, hän oli ennen sitä paljon suurempi kuin yksikään ihminen. Hän ei ollut enkeli Heb 1. luvun opetuksen mukaan. Hän oli enkeleitä paljon suurempi, jota KAIKKI Jumalan enkelit kumartavat. Ketä siis Jumalan enkelit kumartavat? Jumalaa tietysti! Lue Heb. 1. luku. 

Juutalaiset ymmärsivät Jeesuksen sanovan olevansa Jumala, koska Hän sanoi olevansa Jumalasta lähtenyt Jumalan Poika ja siksi myös ainoa lajissaan (Joh 10:36, Luuk 1:35). Toista Jumalan Poikaa ei ole syntynyt, eikä tule koskaan syntymään. Jeesus on ainoa.

Jeesus on siis ollut ennen Jumalan tekoja - ”ennen kuin hän oli tehnyt mitään”.

Joh 1:3 "Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on." 

JUMALAN JA KARITSAN VALTAISTUIN

Taivaassa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin (Ilm 22:1). Karitsa on valtaistuimen keskellä (Ilm 7:17). Missä Jumala istuu?

Ilm 7:10 ”Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalta.”

Jumala istuu siis samalla valtaistuimella kuin Karitsa. Jumalaa ja Karitsaa ylistetään yhtenä persoonana ja yhtenä Jumalana (Ilm 5:13, 6:16, 19:4). Jumalan valtaistuimen edessä kukaan ei voi ylistää muuta kuin Jumalaa. 

Ilm 22:3-4 "Siellä on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. He näkevät hänen kasvonsa."

Ketä palvelevat? Jeesusta tietysti. Kenen kasvot? Jeesuksen tietysti: "Ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva" (Hebr 1:3, Kol 1:15). ”Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän” (Joh 14:9).

Jeesus panee pelastettuun Jumalansa nimen ja oman uuden nimen. Tämä nimi on yksi Jumalan nimi (Ilm 3:12) koska Jumala on yksi.

Ef 1:10 "Oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä."

Nyt se on tapahtunut. Kaikki on yhdistetty Kristuksessa yhdeksi. Koko luomakunta on palautettu takaisin Jumalaan, Jumalan yhteyteen, Kristuksessa Jeesuksessa. Silloin Jeesus ottaa itselleen uuden nimen, jota ei koskaan kukaan ole häpäissyt eikä pilkannut millään tavalla, eikä tule pilkkaamaan. Tämä koska Jumala on Pyhä. Hän ei salli nimeänsä pilkattavan ikuisesti. 

Näin Raamattu yhdistää Isän ja Pojan yhdeksi kokonaisuudeksi. Isä ja Poika on yksi Jumala: Pyhä Henki. Koska Raamatun ilmoitus jumaluudesta on täysin selvä, meille ei jää epäselvyyttä Jumalan olemuksesta. Herra Jumala valaisee (Ilm 22:5). Jumalan kirkkaus valaisee ja Karitsa on sen paikan lamppu (Ilm 21:23). "Ollen hänen kirkkautensa säteily". 

Ilm 4:8: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli, joka on ja joka on tuleva."

Tämä sana tarkoittaa tietysti Jeesusta Kristusta.

Ilm 1:7-8. "Katso, hän tulee pilvissä! Kaikkien silmät näkevät hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat hänen tähtensä. Totisesti, aamen." Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on, joka oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias" RK.

Huomaa, että Ilm 11:15 jakeessa sanotaan, että maailman kuninkuus ON TULLUT meidän Herrallemme ja hänen Voidellulleen. HÄN (yksi) on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Sitten jakeessa 17 kiitetään Herraa JUMALAA Kaikkivaltiasta, joka on ja joka oli, siitä, että HÄN ON TULLUT hallitsemaan.

Tämä kertoo tietysti Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Hän OLI ihmisenä, ON Jumala, ja OLI TULEVA hallitsemaan Kuninkaana, Kaikkivaltiaana Herrana Jumalana (Ilm 19:6). Nyt hän on tullut hallitsemaan. Siksi ei enää sanota Ilm 11:17 jakeessa - "tuleva on". Tämä henkilö on Herra Jumala Kaikkivaltias, Jeesus Kristus, kuningasten Kuningas ja herrojen Herra. 

Jer 10:10 "Mutta Herra on tosi Jumala, hän on elävä Jumala ja ikuinen kuningas. Hänen vihastaan vapisee maa, kansat eivät voi kestää hänen kiivauttaan."  

Ilm 6:15-17 "Maan kuninkaat, ylimykset ja sotapäälliköt, rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten uumeniin ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Kaatukaa päällemme ja kätkekää meidät valtaistuimella istuvan kasvoilta ja Karitsan vihalta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut! Kuka voi sen kestää?" (RK).

Sak 12-14 Herra Jeesus tulee maan päälle tuomitsemaan Israelia vastaan sotivia kansoja. Jeesus tuhoaa maasta kaikki epäjumalat (Sak 13:1-2, 8-9, 14:3-9).