OLETKO TULLUT ELÄMÄSI KÄÄNNEKOHTAAN?

https://www.youtube.com/watch?v=JpZZogJk9sI

Onko elämäsi raskasta, onnetonta, vaikeaa, ilotonta ja toivotonta? Koetko, ettei sinulla ole tulevaisuutta? Oletko masentunut ja elämä tuntuu tyhjältä? Pelottaako tulevaisuus sinua? Ehkä et ole löytänyt paikkaasi tässä maailmassa? Onko sinulla vaikeuksia ihmissuhteissa ja raha-asioissa? 

Voi olla, että Elävä Jumala on sallinut sinulle näitä vaikeuksia, jotta sinä etsisit Häntä ja löytäisit Hänet. Tiedätkö, että ongelmasi johtuvat suurelta osalta siitä, että sinä elät ilman Jumalaa tässä maailmassa? Sinä voit löytää Jumalan ja elää Hänen kanssaan. Hän voi kääntää kaiken voitoksi niin, että elämäsi lehti kääntyy ja elämä hymyilee ja aurinko paistaa ja linnut laulaa.  

Jumala on tarkoittanut sinut yhteyteensä elämään onnellista elämää Hänen kanssaan. Koska sinä elät ilman Häntä, sinä et voi olla se ihminen, joksi Jumala on tarkoittanut sinut. Ehkä siksi sinä voit huonosti koska elämästäsi puuttuu se kaikkein oleellisin: Luoja.  

Jos näin on kohdallasi, lue "Pelastukseen sisälle" tekstejä tällä sivustolla. Lue myös etusivun todistuksia. Huomaa, että kerron todellisia asioita, en kuviteltuja toiveita, - en ole mikään kirjailija, joka keksii tarinoita. Kirjoitan omakohtaista koettua elämää. Olen saanut kokea, että Hän, Herra Jeesus Kristus, oli, ja on, ratkaisu kaikkiin elämäni ongelmiin. Hän on ratkaisu myös sinun ongelmiisi, ja sinä voit tämän kokea.   https://www.youtube.com/watch?v=kHUaJd723JQ

Ehkä kaikki ongelmasi eivät poistu uskoon tulossasi, eikä olemalla uskossa, mutta uskovana sinun kanssasi on vaikeuksiesi voittaja. Jeesus Kristus on kaikkien olosuhteittesi ja asioittesi yläpuolella niiden voittajana. Jeesus auttaa ja vahvistaa sinua. Et siis ole yksin vaikeuksiesi kanssa.

Sinä voit kohdata Jumalan Jeesuksessa Kristuksessa ja elämäsi muuttuu paremmaksi. Jeesus Kristus tahtoo antaa sinullekin ilon ja todellisen elämän jo tässä ajassa. Hän tahtoo ennen kaikkea muuta antaa sinulle synnit anteeksi ja armonsa ja rakkautensa. Hän tahtoo pelastaa sinut itselleen omaisuudeksi ja asettaa sinut sisälle omaan valtakuntaansa (Tiit 2:11-15). Lue kirjoitukset osiossa "Jumalan valtakunta". 

Jos olet ajatellut, tai jostakin kuullut, tai lukenut tuomitsevaa masentavaa ilmoitusta, joka vie sinua toivottomuuteen ja pois Jumalasta ja Jeesuksesta, ne ilmoitukset eivät ole Jumalasta. Jumala ei koskaan puhu ihmiselle sellaista asiaa, joka vie ahdistukseen. Jumalan puhe ja vaikutus ei vie ketään poispäin Hänestä itsestään. Jumala kutsuu ja vetää ihmisiä luokseen Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän antaa meille tulevaisuuden ja toivon, ei toivottomuutta eikä masennuksia.

Joh 15:11 "Olen puhunut teille näistä asioista, jotta minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi."

Joh 14:27 "Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton älköönkä pelätkö." https://www.youtube.com/watch?v=LzlxzCsWHws

EI LAIN KAUTTA VAAN ARMON KAUTTA Jumalalle rakkaaksi Hänelle kelpaavaksi.

Laki tuli Mooseksen kautta, Jumalan armo ja totuus tuli Jeesuksessa Kristuksessa. Raamattu todistaa Jeesuksesta, että Hän oli, tullessaan ihmiseksi tähän maailmaan, täynnä armoa ja totuutta (Joh 1:14-17). Koska Raamattu todistaa myös, että Herra Jeesus Kristus on muuttumaton; sama eilen, tänään ja ikuisesti, Hän on täynnä armoa ja totuutta tänäkin päivänä. Ja koska Jeesus on lihaksi tullut Jumalan Sana, Jumalasta tullut Sana on täynnä armoa ja totuutta.

Jumala siis kutsuu ihmistä yhteyteensä armonsa totuuden Sanan kautta, ja varjelee häntä uskossa armosta armossa (Apt 20:24, 32, 14:3). 

Jumalan Henki on armon ja Totuuden Henki. Jumala itse on armon ja laupeuden ja kaiken lohdutuksen Jumala (2 Kor 2:3). Armo ja totuus kulkevat käsi kädessä ja ne ovat yhtä. Jumalan armo ja totuus ovat siis yhdessä ja ne ovat Jeesuksessa Kristuksessa (Kol 1:4-8). 

Tästä johtuen Jumalan puhe, Jumalan Sana, sinulle ja minulle tarjoaa totuuden kautta pelastukseen täysin riittävää armoa. Kukaan ei voi erottaa sinua pois Jumalan armosta ja rakkaudesta, jos sinä itse tahdot pysyä armossa ja rakkaudessa.

Joh 15:9 "Pysykää minun rakkaudessani." 

Jumalan armo, rakkaus ja totuus Jeesuksessa Kristuksessa on Jumalan muuttava voima sinulle ja minulle pelastukseksi. Kun sinä otat Jumalan armon ja totuuden vastaan Jeesuksessa Kristuksessa, sinä muutut. Sinä muutut, koska nyt olet se ihminen, joksi Jumala tarkoitti sinut. Hän tarkoitti sinut elämään Hänen Totuudessa ja armossa Jeesuksessa Kristuksessa. Silloin sinä et enää koskaan ole se sama ihminen, joka masentuneena luki tätä tekstiä. Tahdotko ottaa Jumalan tarjouksen vastaan? https://www.youtube.com/watch?v=uGNVGskbGAk

Huomaa, että Jeesus tuli taivaasta Jumalan luota, Jumalasta, sinulle ja minulle ikuiseksi elämäksi ja pelastukseksi. Jumalan armo, totuus ja rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa on siis meille ikuiseksi lohdutukseksi. Siksi tarjous ottaa Jeesus vastaan ja uskoa Häneen on JUMALASTA (Joh 1:12-13).

https://www.youtube.com/watch?v=DfUWdo7OYOY

https://www.youtube.com/watch?v=kPme-jANWHk

2 Tess 2:13-17 "Mutta me olemme aina velvollisia kiittämään Jumalaa teistä, te Herralle rakkaat veljet, koska Jumala valitsi teidät ensi hedelmänä pelastukseen Hengen pyhittäessä teidät, kun uskotte totuuteen. Juuri siihen hän kutsui teidät meidän evankeliumimme kautta, että te omistaisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.

Pysykää siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, jotka olette saaneet puheestamme tai kirjeestämme. Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossaan antanut meille ikuisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoot sydämiänne ja vahvistakoot teitä kaikissa hyvissä teoissa ja puheissa."

https://www.youtube.com/watch?v=G6Rl7Cn0WpM

https://www.youtube.com/watch?v=-wXB1JgbEO0

https://www.youtube.com/watch?v=HVQtRaxjMGo

https://www.youtube.com/watch?v=FBAOCmswdTs