OLETKO TULLUT ELÄMÄSI KÄÄNNEKOHTAAN?

https://www.youtube.com/watch?v=JpZZogJk9sI

Onko elämäsi raskasta, onnetonta, vaikeaa, ilotonta ja toivotonta? Koetko, ettei sinulla ole tulevaisuutta? Oletko masentunut ja elämä tuntuu tyhjältä? Pelottaako tulevaisuus sinua? Ehkä et ole löytänyt paikkaasi tässä maailmassa? Onko sinulla vaikeuksia ihmissuhteissa ja raha-asioissa? 

Voi olla, että Elävä Jumala on sallinut sinulle näitä vaikeuksia, jotta sinä etsisit Häntä ja löytäisit Hänet. Tiedätkö, että ongelmasi johtuvat suurelta osalta siitä, että sinä elät ilman Jumalaa tässä maailmassa? Sinä voit löytää Jumalan ja elää Hänen kanssaan. Hän voi kääntää kaiken voitoksi niin, että elämäsi lehti kääntyy ja elämä hymyilee ja aurinko paistaa ja linnut laulaa.  

Jumala on luonut sinut yhteyteensä elämään onnellista elämää Hänen kanssaan. Jumala ei ole tarkoittanut sinua elämään ilman Häntä. Koska sinä kuitenkin elät ilman Häntä, sinä et voi olla se ihminen, joksi Jumala on tarkoittanut sinut. Ehkä siksi sinä voit huonosti koska elämästäsi puuttuu se kaikkein oleellisin: Luoja.  

Jos näin on kohdallasi, lue "Pelastukseen sisälle" tekstejä tällä sivustolla. Lue myös etusivun todistuksia. Huomaa, että kerron todellisia asioita, en kuviteltuja toiveita, - en ole mikään kirjailija, joka keksii tarinoita. Kirjoitan omakohtaista koettua elämää. Olen saanut kokea, että Hän, Herra Jeesus Kristus, oli, ja on, ratkaisu kaikkiin elämäni ongelmiin. Hän on ratkaisu myös sinun ongelmiisi, ja sinä voit tämän kokea.   https://www.youtube.com/watch?v=kHUaJd723JQ

Ehkä kaikki ongelmasi eivät poistu uskoon tulossasi, eikä olemalla uskossa, mutta uskovana sinun kanssasi on vaikeuksiesi voittaja. Jeesus Kristus on kaikkien olosuhteittesi ja asioittesi yläpuolella niiden voittajana. Jeesus auttaa ja vahvistaa sinua. Et siis ole yksin vaikeuksiesi kanssa.

Sinä voit kohdata Jumalan Jeesuksessa Kristuksessa ja elämäsi muuttuu paremmaksi. Jeesus Kristus tahtoo antaa sinullekin ilon ja todellisen elämän jo tässä ajassa. Hän tahtoo ennen kaikkea muuta antaa sinulle synnit anteeksi ja armonsa ja rakkautensa. Hän tahtoo pelastaa sinut itselleen omaisuudeksi ja asettaa sinut sisälle omaan valtakuntaansa (Tiit 2:11-15). Lue kirjoitukset osiossa "Jumalan valtakunta". 

Jos olet ajatellut, tai jostakin kuullut, tai lukenut tuomitsevaa masentavaa ilmoitusta, joka vie sinua toivottomuuteen ja pois Jumalasta ja Jeesuksesta, ne ilmoitukset eivät ole Jumalasta. Jumala ei koskaan puhu ihmiselle sellaista asiaa, joka vie ahdistukseen. Jumalan puhe ja vaikutus ei vie ketään poispäin Hänestä itsestään.

Joh 6:45 "Jokainen, joka on kuunnellut Isää ja oppinut häneltä, tulee minun luokseni."

Joh 6:37 "Jokainen, jonka Isä antaa minulle, tulee minun luokseni, ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos."

Jumala kutsuu ja vetää ihmisiä luokseen Jeesuksen Kristuksen kautta (Joh 14:6). Hän antaa meille tulevaisuuden ja toivon, ei toivottomuutta eikä masennuksia.

Joh 15:11 "Olen puhunut teille näistä asioista, jotta minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi."

Joh 14:27 "Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton älköönkä pelätkö." https://www.youtube.com/watch?v=LzlxzCsWHws

EI LAIN KAUTTA VAAN ARMON KAUTTA

Jumalalle rakkaaksi Hänelle kelpaavaksi.

Laki tuli Mooseksen kautta, Jumalan armo ja totuus tuli Jeesuksessa Kristuksessa (Joh 1:17). Raamattu todistaa Jeesuksesta, että Hän oli, tullessaan ihmiseksi tähän maailmaan, täynnä armoa ja totuutta.

Joh 1:14-17 "Sana tuli lihaksi. Hän oli täynnä armoa ja totuutta."

Koska Raamattu todistaa myös, että Herra Jeesus Kristus on muuttumaton; sama eilen, tänään ja ikuisesti, Hän on täynnä armoa ja totuutta tänäkin päivänä (Heb 13:8). Ja koska Jeesus on lihaksi tullut Jumalan Sana, Jumalasta tullut Sana on täynnä armoa ja totuutta.

Jumala siis kutsuu ihmistä yhteyteensä armonsa totuuden Sanan kautta, ja varjelee häntä uskossa armosta armossa.

Apt 20:24 "En kuitenkaan pidä henkeäni minkään arvoisena, kunhan vain vien päätökseen juoksuni ja Herralta Jeesukselta saamani palvelutehtävän: julistaa Jumalan armon evankeliumia."

Apt 20:32 "Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa."

Room 5:1-2 "Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta."

ARMO, TOTUUS JA RAKKAUS

Jumalan Henki on armon ja Totuuden Henki (Heb 10:29, Joh 15:26). Jumala itse on armon ja laupeuden ja kaiken lohdutuksen Jumala (2 Kor 1:3). Armo ja totuus kulkevat käsi kädessä ja ne ovat yhtä. Jumalan armo ja totuus, sekä rakkaus, ovat siis yhdessä ja ne ovat Jeesuksessa Kristuksessa (Kol 1:4-8, Room 8:39). 

Psalmi 85:9-11 "Minä tahdon kuulla, mitä Jumala, Herra, puhuu, sillä hän puhuu rauhaa kansalleen ja hurskailleen. Älkööt he palatko tyhmyyteen. Onhan hänen valmistamansa pelastus lähellä niitä, jotka häntä pelkäävät, että kunnia asuisi maassamme. Armo ja totuus tapaavat toisensa, vanhurskaus ja rauha suutelevat toisiaan."

Näistä asioista johtuen Jumalan puhe, Jumalan Sana, sinulle ja minulle tarjoaa totuuden kautta pelastukseen täysin riittävää armoa. Kukaan ei voi erottaa sinua pois Jumalan armosta ja rakkaudesta, jos sinä itse tahdot pysyä armossa ja rakkaudessa (Room 8:15-17,31-39).

Joh 15:9 "Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani." 

Jumalan armo, rakkaus ja totuus Jeesuksessa Kristuksessa on Jumalan muuttava voima sinulle ja minulle pelastukseksi. Kun sinä otat Jumalan armon ja totuuden vastaan Jeesuksessa Kristuksessa, sinä muutut. Sinä muutut, koska nyt olet se ihminen, joksi Jumala tarkoitti sinut. Hän tarkoitti sinut elämään Hänen Totuudessa, armossa ja rakkaudessa Jeesuksessa Kristuksessa. Silloin sinä et enää koskaan ole se sama ihminen, joka masentuneena luki tätä tekstiä. Tahdotko ottaa Jumalan tarjouksen vastaan? https://www.youtube.com/watch?v=uGNVGskbGAk

Huomaa, että Jeesus tuli taivaasta Jumalan luota, Jumalasta, sinulle ja minulle ikuiseksi elämäksi ja pelastukseksi. Jumalan armo, totuus ja rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa on siis tullut alas taivaasta meille ikuiseksi lohdutukseksi. Siksi tarjous ottaa Jeesus vastaan ja uskoa Häneen on JUMALASTA (Joh 1:12-13).

https://www.youtube.com/watch?v=DfUWdo7OYOY

https://www.youtube.com/watch?v=kPme-jANWHk

2 Tess 2:13-17 "Mutta me olemme aina velvollisia kiittämään Jumalaa teistä, te Herralle rakkaat veljet, koska Jumala valitsi teidät ensi hedelmänä pelastukseen Hengen pyhittäessä teidät, kun uskotte totuuteen. Juuri siihen hän kutsui teidät meidän evankeliumimme kautta, että te omistaisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.

Pysykää siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, jotka olette saaneet puheestamme tai kirjeestämme. Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossaan antanut meille ikuisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoot sydämiänne ja vahvistakoot teitä kaikissa hyvissä teoissa ja puheissa."

https://www.youtube.com/watch?v=G6Rl7Cn0WpM

https://www.youtube.com/watch?v=-wXB1JgbEO0

https://www.youtube.com/watch?v=HVQtRaxjMGo

https://www.youtube.com/watch?v=FBAOCmswdTs