VAI EI VOI MUISTAA?

Tahdon kertoa tähän loppuun erään asian, joka on itseänikin hämmästyttänyt. Tämä aihe on noussut mieleeni kirjoittaessani todistuksiani tälle sivustolle. 

Ehkä olet kuullut väitettävän, ettei Jeesuksen ja muiden Raamatun henkilöiden puheet ole sanatarkasti Raamattuun kirjoitettu. Sanotaan, ettei kukaan voi muistaa sanatarkasti kymmeniä vuosia sitten puhuttuja puheita. Siksi jotkut ihmiset ovat sitä mieltä, ettei Jeesuksen puheita tule ottaa kirjaimellisesti. Väitetään, että ne ovat kirjoitettu niin kuin kirjoittaja on sattunut ne muistamaan, ja että niissä on ihmisen tulkintoja, virheitä ja lisäyksiä, tai jotakin on jäänyt pois, ja jopa muunteluja. Siten ajatellaan, etteivät ne voi olla sanatarkkoja siteerauksia.

Kuitenkin uskovat lukevat Raamattua uskoen sellaisenaan kaiken mitä on kirjoitettu.  Raamattua tutkitaan sanatarkasti. Miksi uskovat tekevät niin?

Onko väärin uskoa esim. jokainen Jeesuksen Sana, koska ne ovat kirjoitettu Raamattuun joskus jopa kymmeniä vuosia puheiden jälkeen? Voiko ihminen muistaa kymmeniä vuosia sitten puhuttuja puheita ja sanoja sanatarkasti? Mielestäni voi!

Olen itse huomannut, kun olen kirjoittanut tälle sivustolle todistuksiani, että muistan sanatarkasti kertomani tapausten ihmisten tai Pyhän Hengen sanat minulle. Minua tämä on hämmästyttänyt. Kuinka minä voin muistaa vuosia sitten, joskus jopa kymmeniä vuosia sitten, tapahtuneet keskustelut sanatarkasti??? Kyseessä ei voi olla hyvä muisti.

Selitys täytyy olla se, että kun Jumala tahtoo antaa jonkun ilmoituksen, tai todistuksen, ihmisen kautta, ihminen ei ole riippuvainen hyvästä muististaan. Pyhä Henki muistuttaa, ja jopa kertoo, mitä silloin tapahtui ja kuka sanoi ja mitä sanoi.  Siksi ihminen voi muistaa tapauksen sanatarkasti vuosia, ehkä kymmeniä vuosia myöhemmin. Varsinkin silloin jos Pyhä Henki on ollut mukana tapahtumassa ja tarkoittaa, että ne asiat tulevat myöhemmin kirjoitettuun muotoon, - NE MUISTETAAN!  

Pyhällä Hengellä on hyvä muisti. Tämä pätee erikoisen selvästi ja luotettavasti ja tarkasti Raamatun ilmoituksiin. Ihmiset, jotka ovat kirjoittaneet Raamatun tekstit, eivät ole olleet oman muistinsa varassa. He ovat kirjoittaneet ne Pyhän Hengen johdatuksessa Pyhässä Hengessä Jumalan yhteydessä. Siis ihmiset ovat kirjoittaneet Raamatun Jumalan itsensä sanelemana. 

Kun siis luemme Raamattua, luemme ihmisen kirjoittamaa tekstiä. Kuitenkin ne tekstit ovat Jumalasta ja Jumalan Sanaa.

Jumalan yhteydessä Pyhässä Hengessä elävä ihminen ei koskaan kyseenalaista Raamattua millään tavalla. Pyhä Henki korostaa Raamatun auktoriteettia. Samoin toimii ihminen, joka on Jumalan johdatuksessa Jumalan vaikutuksen alaisuudessa.  

Uskon myös, että jos ja kun Pyhä Henki tahtoo kertoa jonkun tapauksen ihmisille, Hän kertoo sen usein ihmisen kautta. Pyhä Henki tahtoo tänäkin päivänä puhua ihmisille kirjoitettujen todistustenkin ja opetusten kautta. Hän tahtoo puhua meille varsinkin Raamatun tekstien kautta. Ne ovat puhdasta luotettavaa Jumalan Sanaa, Jumalan ilmoituksia. Kaikki muu tulee koetella Jumalan Kirjoitetulla Sanalla koska vain Raamattu on puhdasta erehtymätöntä Jumalan ilmoitusta. Mitään muuta kirjaa, kirjoitusta, puhetta tai ilmoitusta ei koskaan saa nostaa Raamatun auktoriteetin tasolle tai sen yläpuolelle. 

2 Piet 1:21 Mitään profetiaa (Raamatussa) ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.

Joh 14:26 "Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikestä, mitä minä olen teille sanonut."  https://www.youtube.com/watch?v=F9L7EkJtinU