Valtakunta Jeesuksessa

1. JUMALAN VALTAKUNTA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA

Jumala: Luoja, on Kuningas, ikuisesti.

Psalmi 146:10 "Herra on kuningas ikuisesti, sinun Jumalasi, Siion, polvesta polveen. Halleluja!"

Herra Jeesus Kristus on Kuningas, ikuisesti.

Luuk 1:32-33 "Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen. Hän hallitsee kuninkaana Jaakobin sukua ikuisesti, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua.

Jumala sanoo Pojasta, Jeesuksesta Kristuksesta:

Heb 1:8 "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka."

Ilm 1:5-8, 17:14, 19:11-16.

Isä Jumala, ja Poika Jeesus, ovat YKSI Jumala (Joh 10:30). Koska he ovat YKSI, meillä ei ole kahta Kuningasta vaan YKSI Kuningas Jeesuksessa Kristuksessa – Joh 14:10 "Isä asuu minussa, ja teot ovat hänen tekojaan.”

Kol 2:9-10 ”Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja teillä on tämä täyteys hänessä.”

Jeesuksessa siis asuu koko jumaluus, ja meillä on Jumala Hänessä.

Kun tämä yksi Jumala: Kuningas, tulee, mihin tahansa, ja saa hallitusvallan, Jumalan valtakunta on tullut sinne. Jeesus toi itsessään Jumalan valtakunnan meidän luoksemme. Kun siis Jeesus syntyi ja tuli maailmaan, Ikuinen Kuningas tuli ikuisuudesta ja syntyi ihmiseksi keskuuteemme: Immanuel, Jumala on meidän kanssamme.

Matt 1:23 "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi "Immanuel" - se merkitsee: Jumala meidän kanssamme."

Siellä, missä Jeesus hallitsee, on Jumalan valtakunta ja Jumala hallitsee.

Joh 14:10 "Isä asuu minussa, ja teot ovat hänen tekojaan." 

Jumalan valtakunta on siis meitä jokaista hyvin lähellä ja meidän keskellämme.             Luuk 17:21 "Jumalan valtakunta on teidän keskellänne." Oletko huomannut sen? Oletko tietoinen Jumalan valtakunnasta ja sen todellisuudesta? Jumalan valtakunta on todellinen hengellinen valtakunta ja sinä voit löytää sen. Se ei ole tästä maailmasta vaan taivaasta.

Joh 18:36 "Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta." 37 "Pilatus sanoi hänelle: "Sinä siis kuitenkin olet kuningas?" Jeesus vastasi: "Itse sinä sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten olen syntynyt ja tullut maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni.""

Matt 3:2, 4:17, 6:33, 10:7-8, Luuk 9:1-2.

Jumalan valtakunta tuli tänne maan päälle ihmisten keskelle Jumalan Pojassa, Jeesuksessa Kristuksessa. Taivaaseen astumisensa jälkeen Jeesus tuli takaisin Pyhässä Hengessä. Jeesus elää ja vaikuttaa täällä maan päällä Pyhässä Hengessä ja Jumalasta tulleessa Sanassa (Joh 14:15-20,23, Apt 2:1-.4).

Meidän ei siis tarvitse odottaa Jumalan valtakuntaa, että se tulisi joskus kaukaisessa tulevaisuudessa. Jumalan valtakunta on jo tullut keskellemme Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan Sanassa, ja Pyhässä Hengessä. 

Matt 12:28 "Mutta jos minä ajan riivaajia ulos Jumalan Hengen voimalla, silloinhan Jumalan valtakunta on tullut teidän luoksenne." 

Siksi meillä jokaisella on jo nyt mahdollista päästä sisälle Jumalan valtakuntaan ja elää Jumalan kanssa. Luuk 11:20, 16:16, 17:20-21, Joh 14:18-23, Mark 9:1, Apt 2:1-4, 2 Kor 6:16.

Ulkona vai sisällä?

Mutta oletko sinä sisällä Jumalan valtakunnassa? Oletko uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen? Mikäli sinä olet uskossa Jeesukseen Kristukseen, olet sisällä Jumalan valtakunnassa. Uskoon tulossasi Jumala asetti sinut Jeesukseen Kristukseen. Jeesuksessa Kristuksessa sinä olet sisällä Jumalan valtakunnassa? 

Kol 1:13 "Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, hänen, jossa meillä on lunastus, syntiemme anteeksi saaminen."

Koska sinä olet sisällä Jumalan valtakunnassa, sinä näet ja koet sen ja voit ymmärtää valtakunnan asioita (Joh 3:3-8).

Jos sinä et ole uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen, et myöskään ole sisällä Jumalan valtakunnassa. Olet silloin Jumalan valtakunnan ulkopuolella. Siksi voi olla, että nämä Jumalan valtakunnan asiat ovat sinulle hullutusta, etkä sinä voi niitä nähdä ja käsittää. Usko Jeesukseen ja valtakunnassa sisällä eläminen antaa ymmärrystä näistä Jumalan suurista asioista. Jumala itse selittää niitä omilleen sisällä valtakunnassa. Jos sinä tahdot nähdä ja kokea valtakunnan, sinun on oltava sisällä valtakunnassa ja elettävä Jumalan yhteydessä.  Heb 11:3, Mark 4:9-12, Joh 6:45, Luuk 24:32.

Kuka tahansa voi tulla ja on tervetullut sisälle Jumalan valtakuntaan. Jumala kutsuu vielä tänäkin päivänä ihmisiä sisälle valtakuntaansa Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jos sinua kiinnostaa uusi ihmeellinen elämä Jumalan valtakunnassa Elävän Jumalan kanssa, tervetuloa ihmeiden maailmaan. Siirtymisesi sisälle Jumalan valtakuntaan voi tapahtua jo tänään.

 

Saatanan valtakunta

Tämä maailma, ja suurin osa sen ihmisistä, on Saatanan vallan alla. Silloin ihmiset tottelevat ja seuraavat Saatanaa. 

1 Joh 5:19 "Me tiedämme, että olemme Jumalasta, mutta koko maailma on Pahan vallassa." 

1 Tim 5:15 "Muutamat näet ovat jo kääntyneet pois seuraamaan Saatanaa." Lue myös Ef 2:1-3.

Se, joka ei ole sisällä Jumalan valtakunnassa, on Saatanan valtakunnassa.                Luuk 4:1-8, Apt 26:15-20, 1 Kor 5:5, 1 Tim 1:20, Kol 1:13, Matt 12:26.

Jumala pelastaa Häneen uskovan ihmisen ja vapauttaa Saatanan vallasta ja valtakunnasta ja asettaa hänet sisälle omaan valtakuntaansa Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Tästä uskoon tulossa on kysymys: siirtyminen Saatanan vallasta sisälle Jumalan valtakuntaan. Sinä voit siis vapautua ja siirtyä sisälle Jumalan valtakuntaan. Voit elää Jumalan kanssa. Kol 1:12-14, Tiit 3:3-7, Ef 2:1-10, Joh 15:18-19, 17:6, 14-16.