SINUN EI TARVITSE KUOLLA!

Tiedätkö, että ikuisen elämän arvoitus on ratkaistu? Jumala teki sen! Ikuisen elämän Lähde on jo löydetty! Sitä ei tarvitse tiedemiesten enää pohtia eikä etsiä. Herra Jeesus Kristus on ikuinen Elämä ja elämän Lähde. Hän on tullut alas taivaasta Jumalasta meidän elämäksemme ja elämän Lähteeksi.  Hän tahtoo antaa meille jokaiselle ikuisen elämän Hänen yhteydessään, Hänessä ja Hänestä.

Mutta …

Huolestuttaako sinua vanheneminen ja ruumiisi rapistuminen? Huomaatko olevasi jo ikääntynyt ja elämäsi illassa? Onko ruumiisi sairas ja heikko? Pelottaako sinua elämän päättyminen ja edessä oleva väistämätön kuolema? Ajatteletko toivottomana ja masentuneena, että elämä päättyy ja kuolema on kaiken loppu? Oletko huomannut, että elämä on kovin lyhyt, ja että sinulta jäi tekemättä paljon sellaista, mitä olisit tahtonut tehdä ja saada aikaiseksi? Loppuuko sinulta aika koska ymmärrät, että olet tullut tiesi päähän ja sinun on jätettävä tämä elämä?   

Jumalalla on sinulle ja minulle hyviä uutisia: Hän antaa meille ikuisen lohdutuksen ja toivon:

2 Tess 2:16 "Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossaan antanut meille ikuisen lohdutuksen ja hyvän toivon."

Koska lohdutus on ikuinen, ihminen, jolle tämä ikuinen lohdutus on annettu ja annetaan, on myös ikuinen. Raamattu todistaa, että kuolema ei ole olemassaolomme loppu? Se on siirtyminen ikuisuuteen toiseen olotilaan. Olemassaolomme ei siis pääty ruumiimme kuolemaan.  Sinä voit siirtyä toiseen paljon parempaan ja mielekkäämpään elämään. Tämä on Jumalan antama ja tarjoama ikuinen toivo ja ikuinen lohdutus. 

Sinä olet sielu, joka asuu ruumiissasi. Sielusi on ikuinen, ja sinä olet olemassa tietoisessa olotilassa ikuisesti, tahdoit sinä sitä tai et. Raamattu puhuu sielun pelastuksesta ja ruumiimme lunastuksesta.

1 Ms 2:7 "Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä sielu."

Elämä ja sielu, jonka Jumala antoi meille, on ikuinen koska se on ikuisesta Jumalasta. Tämän ikuisen sielun, ihmisemme, Jumala tahtoo pelastaa luokseen ikuisuuteen.

1 Piet 1:9 "Te saavutatte uskonne päämäärän, sielujen pelastuksen."  

Room 8:23 "Myös me, joilla on Hengen esikoislahja, huokaamme sisimmässämme ja odotamme lapseksi ottamista, ruumiimme lunastusta."

Room 8:11 "Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, tekee eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu."  

Mutta missä sinä vietät ikuisuutesi, sen sinä päätät itse. Sinulla on mahdollisuus saada takaisin nuoruus ja nuoruutesi terveys ja voimat ja elää ikuisesti onnellisena Jumalan, Luojasi, kanssa Hänen rakkautensa ja huolenpitonsa läsnäolossa ja kokemisessa. Se on mahdollista! Sinä voit löytää ikuisen elämän lähteen Luojassasi.

Mutta siinä tapauksessa sinun tulee valita Jumala elämäsi kumppaniksi jo nyt. Valitset Jumalan ja yhteyden Jumalaan Jeesuksessa Kristuksessa. Kukaan ei voi tulla Jumalan luokse muuten kuin Jeesuksen Kristuksen kautta. Sinä siis tulet Jumalan luokse kun tulet sydämessäsi Jeesuksen luokse. Silloin sinulla on yhteys Jumalaan koska Jeesus Kristus yhdistää sinut Isän kanssa. Sinulla on myös ikuinen lohdutus ja ikuinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa.  Kuolema ei ollutkaan kaiken loppu! 

Jeesus Kristus sanoo:

Joh 11:25 ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka uskoo minuun, ikinä kuole.”

Tällä Jeesus tarkoittaa sitä, että Häneen uskova ihminen ei joudu ikuiseen eroon Jumalasta ja kadotukseen. Jeesukseen uskova ihminen elää Jumalan luona ikuisesti. Siis, usko Jeesukseen, niin sinäkin saat ikuisen elämän Jumalan luona.

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi (joutuisi kadotukseen), vaan  hänellä olisi ikuinen elämä (Joh 3:16). Huomaa tässä Jeesuksen asettama vastakkainasettelu; hukkua kadotukseen tai ikuinen elämä. Näistä kahdesta vaihtoehdosta toinen on ikuisuutemme. Ikuinen elämä ja pelastus kadotukselta otetaan vastaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen.

Apt 16:31 ”Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut.”

Jos sinä nyt valitset ja päätät uskoa Jeesukseen ja annat elämäsi, ts. itsesi sellaisena kuin olet, Jeesukselle Kristukselle, otat Hänet vastaan Herraksesi ja Vapahtajaksesi, Hän ottaa sinut vastaan. Sinä saat jäädä Jeesuksen luokse (Joh 6:37). Sinusta tulee heti Jumalan lapsi. Sinä saat kaikki syntisi anteeksi ja sinä olet heti pelastettu ikuiseen elämään Jumalan yhteyteen.

Jeesus on ostanut ja lunastanut sinut verellään itselleen omaisuudeksi (Tiit 2:14, 1 Piet 1:18-19).  Jumalan mielestä Hänen maailmassaan kuulut siis Hänelle.

Pelastuksesi on Jeesuksen voimakkaissa käsissä. Kuolemasi on ovi Jumalan luokse ikuisuuteen. Saat Luojaltasi uuden ruumiin. Se keho on ikuisesti nuori ja täydellinen terve keho. Se ei enää sairastu eikä se ole heikko eikä vanha. Se ei koe mitään tämän maailman ikävää asiaa. Olet Jumalan luona ikuisesti vapaa kaikesta tämän maailman pahuudesta ja synnistä. 

Jumalan luona ei ole enää mitään sairautta, kipua, heikkoutta, ahdistusta, pelkoa, vaivaa, väsymystä, masennusta, uhkauksia, väkivaltaa, pahoinvointia, vainoja, huolia, hermostuneisuutta, kuolemaa eikä mitään pahaa asiaa. Jumalan luona ei ole mitään sellaista, mikä tekee elämäsi ja olemassaolosi ikäväksi tai vaikeaksi. Ei tarvitse edes tehdä raskasta työtä saadakseen elatuksen. Jumala täyttää kaikki Hänen lapsensa tarpeet.

Ja tämä ei ole mitään toiveajattelua eikä kuvitteluja. Tämä on Raamatun ilmoitus meidän uskovien tulevaisuudesta. Tämä ihana tulevaisuus on Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi ota nyt vastaan Jeesus ja Hänessä ikuinen elämä ja syntiesi anteeksiantamus ja Jumalan armo ja rakkaus. Jumala itse tarjoaa näitä lahjojaan meille. Pelastus Jeesuksessa on Jumalan lahja sinulle ja minulle. Tämä tarjous ei siis ole ihmisistä vaan Jumalasta.

Ja vaikka sinä olisit vielä nuori ja terve ihminen, ja vaikka kuolema tuntuisi olevan jossakin hyvin kaukaisessa tulevaisuudessa, sinä et voi tietää päiviesi määrää. Kukaan meistä ei tiedä koska päivämme päättyvät täällä maan päällä.

Siksi olisi hyvä panna nämä ikuisuusasiat kuntoon, tehdä Jumalan kanssa sovinto, niin pian kuin mahdollista. Sitten saat elää turvallisin mielin kun kuoleman voittaja, Herra Jeesus Kristus, on mukanasi elämäsi purressa. Silloin sinun ei tarvitse pelätä, että jos sattuisit kuolemaan jossakin onnettomuudessa tai äkillisessä sairaskohtauksessa tai vaikka väkivallan uhrina, ennen kuin olet ehtinyt tehdä uskon ratkaisun, ottaa Jeesus sydämeen asumaan.

Jos olet tässä elämässä kärsinyt, Jumalan luona et enää kärsi. Sinä vain nautit ikuisesta elämästä täysin siemauksin.

Ota nyt Jeesus Kristus vakavasti ja sinä koet Hänet jo nyt. Hän on sydämesi ovella koputtamassa. Hän tahtoo tulla sisälle ja antaa sinullekin ikuisen elämän.

Raamatun totuus on se, että Jeesus Kristus on sinun ja minun elämä. Ilman Häntä meillä ei siis ole todellista elämää. Ja huomaa tämä; elämä on Jumalasta ja Jumalan lahja meille. 

Jos sinulla on vielä tästä asiasta johtuvia taisteluja, et ole yksin. Jokainen uskoon tuloa harkitseva ihminen käy läpi omat taistelunsa ennen kuin tullaan lopulliselle ratkaisun paikalle. Mutta kun sinä teet ratkaisun Jeesuksen puoleen, Hän on siinä ja armahtaa ja pelastaa sinut heti. 

Ei minunkaan uskoon tuloni tapahtunut yhtäkkisesti yhdessä päivässä eikä oman älynväläyksen tuloksena: Jumala armossaan kutsui kärsivällisesti ja puhui minulle. Jumala kutsuu myös sinua ja puhuu sinulle pelastuksesta.

Miksi siirtäisit ratkaisusi päivää koska Jeesuksessa saat ja löydät valtavan aarteen? https://www.youtube.com/watch?v=G6Rl7Cn0WpM