USKOVA ELÄÄ VALOSSA JA PUHDISTUU

Uskoon tulossa ihminen tulee Jumalan luokse. Koska Jumala on valo ja Hän on valossa, uskova on tullut sisälle valoon.  

Joh 8:12 "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo. 

Valossa eläminen tarkoittaa elämää Jumalan kanssa Hänen yhteydessään Jumalan läsnäolossa sisällä kaikkeinpyhimmässä. Tie Jumalan yhteyteen kaikkeinpyhimpään on Herran Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, veri. 

Heb 10:19-20 "Meillä on siis, veljet, rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkeinpyhimpään uutta ja elävää tietä myöten, jonka hän on vihkinyt meille esiripun, oman lihansa, kautta."

Koska kukaan ei voi tuoda syntejään sisälle kaikkeinpyhimpään, siinä on Jeesuksen veri ovella, joka puhdistaa Häneen uskovan ihmisen kaikista synneistä. Sitten uskova voi astua sisälle Jumalan läsnäoloon. Meillä jokaisella on siis Jeesuksen veren kautta pääsy sisälle kaikkeinpyhimpään Jumalan välittömään läsnäoloon valoon.

Kaikkeinpyhimmässä sydämessään Jumalaa lähellä elävä uskova tulee kuitenkin näkemään ja kokemaan, että hän ei pysty elämään synnittömästi, vaikka hän siihen kuinka pyrkisi.

Jumala tahtoo tietenkin pitää uskovan puhtaana synnistä, jotta Hän voisi pitää lapsensa yhteydessään. Uskova itsekin tahtoo pitää itsensä puhtaana, jotta hän voisi jatkaa elämää Jumalan yhteydessä ja kokea Jumalan läsnäoloa.

Miten uskova sitten pysyy puhtaana kun syntiä tahtoo tulla vilpittömälle Jeesusta rakastavalle uskovalle? Tämä on syvimmillään Jumalan ongelma, ei ollenkaan vilpittömän Jeesusta rakastavan uskovan ongelma.

Jumala tiesi jo luodessaan ihmisen, ettei yksikään ihminen pysyt elämään elämäänsä synnittömästi. Ei edes uskova, joka elää Jumalan yhteydessä kaikkeinpyhimmässä, kykene elämään täysin synnittömästi. Synnittömästi eläminen edellyttäisi Jumalan koko lain täyttämistä sen viimeistä piirtoa myöten. Siihen ei yksikään ihminen, ei vilpittömät Jeesusta rakastavat uskovatkaan, kykene. Ja Jumalan tahtoo pitää uskovansa synnistä puhtaana. Siksi tämä on syvimmillään Jumalan ongelma. Mutta Jumala ratkaisi tämän ongelmansa Golgatalla Jeesuksessa Kristuksessa.  

1 Joh 1:5-7 ”Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on valo, hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme emmekä toimi totuuden mukaan. 

Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole tehneet syntiä, teemme hänestä valehtelijan eikä hänen sanansa ole meissä."

Jumalan läsnäolossa uskova elää valossa. Valossa eläminen on Jumalan yhteydessä elämistä. Jumalan yhteydessä uskova ei saata tehdä tahallista jatkuvaa syntiä. Hän pyrkii pois synnistä ja elämään Jumalan tahdon mukaisesti.

Kun uskova elää valossa, Jeesuksen veri huuhtelee häntä jatkuvasti synneistä, joihin hän lankeilee, ja tahattomista synneistä, joista hän ei edes tiedä mitään. Silloin uskova pysyy puhtaana synneistä. Tämä on Jumalan antama ratkaisu tähän uskovan syntiongelmaan. 

Uskova pysyy puhtaana Jeesuksen veren voimalla, ei omalla voimallisella kilvoittelulla ja sen ansiosta. Oma voimallinen kilvoittelu on kyllä hyvä, ja Raamattu jopa kehottaa meitä siihen, mutta se ei riitä pitämään uskovaa puhtaana. Tarvitsemme Jumalan apua ja Hänen antamaa ratkaisua tähän syntiongelmaamme.  

Olemme siis joka päivä ja hetkittäin riippuvaisia Jeesuksen veren jatkuvasta puhdistuksesta. Jumala on järjestänyt tämän jatkuvan puhdistuksen jokaiselle vilpittömälle Jeesusta rakastavalle uskossa kilvoittelevalle uskovalle. Tämä koska meille jokaiselle tulee tahattomiakin syntejä, joista emme edes mitään tiedä.

Uskovan ei tarvitse sairaalloisesti tuijottaa itseensä ja etsiä itsestään syntiä. Jos ja kun uskovalle tulee tietoista syntiä, ne tulee tunnustaa Jeesukselle mahdollisimman pian. Ei sen tähden, että uskova heti menettäisi pelastuksensa, jos hän ei heti välittömästi ymmärrä tunnusta ja hylätä syntiä. Vilpitön heikko uskova ei menetä pelastustaan lankeemustensa tähden.

Pelastuksemme ei ole uskovan itsensä onnistumisten varassa vaan se on Jeesuksen Kristuksen onnistumisen varassa. Uskova Jumalan lapsi on Jeesuksen ja Isän kädellä. Hän ei hylkää lastaan.

Heb 13:5 ”Älkää eläkö rahaa ahnehtien Tyytykää siihen, mitä teillä on, sillä hän on itse sanonut: ”En minä sinua hylkää enkä sinua jätä.” Siksi me sanomme turvallisin mielin: ”Herra on minun auttajani, en minä pelkää. Mitä voi ihminen minulle tehdä?”"

Uskova tunnustaa syntinsä koska hänellä on helpompi elää Herran kanssa kun omatunto ei syytä. Hän käsittää ja kokee, että hän on riippuvainen Jeesuksen verestä, ja että hän vaeltaa jatkuvassa puhdistuksessa Jeesuksen veren alla. Jeesus antaa välittömästi synnit anteeksi ja puhdistaa uskovan. Silloin uskova on taas synnistä puhdas. Näistä asioista Johannes kirjoittaa kirjeessään 1 Joh 1:5-9 - 2:1-2.

1 Joh 2:1-2 "Lapseni! Kirjoitan tämän teille, ettette tekisi syntiä, Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä vain meidän vaan myös koko maailman."

Tämä Johanneksen kirje, ja sen sanoma, on osoitettu vilpittömille uskoville Jumalan lapsille. Jumalan lapsi, joka elää Jumalan yhteydessä, ei siis pysty elämään synnittömästi. Siitä huolimatta hän saa elää Jumalan yhteydessä synnistä puhtaana ja on pelastettu. Tämän Johannes yhdessä Pyhän Hengen kanssa toteaa.

Ja tämän syntiongelman Jumala ratkaisi Golgatalla kertakaikkisesti antaen meille synnin anteeksi. Hän toi taivaasta puhtaan pyhän puhdistusaineen: Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, veri. Ja koska näin on, hebrealaiskirjeen kirjoittaja todistaa, että Jumala on tehnyt ikuisesti täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

Heb 10:14 "Hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään."

Tämä täydelliseksi tekeminen on pysyvää ja tapahtui heti uskovan uskoon tulossa; Jumala teki sen. Se ei tapahtunut uskovan voimallisen kilvoittelun aikana eikä sen ansiosta. Jumala ei odottanut, että tuleeko uskovasta täydellistä. Hän tiesi, ettei uskovasta tule täydellistä uskovan omilla ansioilla. Siksi Hän teki uskovastaan täydellisen Jeesuksen Kristuksen ansiolla ja ansiosta (Gal 2:16, Room 3:20-28).

Kol 1:27-29 ”Kristus teissä, kirkkauden toivo. Häntä me julistamme neuvoen ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä näen vaivaa taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka vaikutta minussa voimakkaasti.”

Kristuksessa Jeesuksessa ihminen on siis täydellinen. Siksi Jumalan tarve on asettaa ihminen yhteyteensä Jeesuksessa Kristuksessa. Hänessä Hän näkee meidät täydellisinä. https://www.youtube.com/watch?v=mU8O0FAQ3IQ

 

ANTAKAA ANTEEKSI TOISILLENNE

Tahtoisin vielä ottaa esille yhden asian. Jeesus opettaa meitä uskovia antamaan toisillemme anteeksi seitsemänkymmentä kertaa seitsemän kertaa. Se tekee 490 kertaa.

Matt 18:21-22 "Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja kysyi: "Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?" Jeesus vastasi hänelle: "Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän."

Seitsemän on täydellisyyden luku. Se on Jumalan luku. Jeesus ei siis tarkoita, että 491. kerralla ei enää tarvitse antaa anteeksi. Jeesus puhuu täydellisestä jatkuvasta anteeksi antamisesta. Meidän tulee antaa anteeksi samalla tavalla kuin Jumala on meille itsellemme antanut anteeksi. Miten Jumala antoi ja antaa meille anteeksi? Hän pyyhki pois syntimme eikä koskaan enää muista eikä muistele niitä.

Jes 43:24-25 "Et ole minulle suitsutusruokoa hopealla ostanut etkä minua teurasuhriesi rasvalla virvoittanut, vaan olet vaivannut minua synneilläsi ja rasittanut minua pahoilla teoillasi. Mutta minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden enkä sinun syntejäsi muista."

Tässä Jumala oikein painottaa; "itseni tähden". Tämän voisi siis kirjoittaa näin: "Mutta minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi, itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista." Jumala antaa siis itsensä tähden ihmiselle anteeksi. Jumalalla on suuri tarve ja halu antaa anteeksi syntimme, jotta Hän voisi elää kanssamme ja pitää meidät yhteydessään. Tämän tahdon Jeesus teki Golgatalla sovittaen ja poistaen syntimme kertakaikkisesti ja lopullisesti (Heb 10:1-13).

Ef 4:32 ”Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi."

Siksi ...

Koska Jeesus vaatii tällaista anteeksi antamista meiltä vajavilta heikoilta ihmisiltä, Hän itse tekee sen, mitä Hän meiltä vaatii. Jeesus elää varmasti oman opetuksensa mukaan. Jeesus elää jatkuvassa armollisuudessa ja anteeksi antamisessa meitä kohtaan. Meidän tulee elää samalla tavalla jatkuvassa anteeksi antamisessa ja armollisuudessa toisia ihmisiä kohtaan.

Tämä toisille ihmisille anteeksi antamisemme on siis ensisijassa itsemme tähden. Emme saa elää anteeksiantamattomuudessa. Meidän tulee elää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa, mikäli se on meistä riippuva ja mahdollista.  

Jes 55:7 "Etsikää Herraa silloin, kun hänet voidaan löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Jumalaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Heran luo, niin hän armahtaa, ja meidän Jumalamme luo, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta."

Meilläkin tulee olla paljon anteeksiantamusta. 

Ps 130:3-8 "Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun luonasi on anteeksiantamus, että sinua pelättäisiin. Minä odotan Herraa, minun sielun odottaa, ja hänen sanaansa minä panen toivoni. Sieluni odottaa Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. Pankoon Israel toivonsa Herraan, sillä Herran luona on armo, hänen luonaan on täysi lunastus. Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä."

Lue myös "Diktaattori opettaa hengellistä". Otan siinä esille todellisessa elämässä tapahtuneen tapauksen, jossa minä näen voimakkaan hengellisen opetuksen.