Raamattu kertoo kuinka Herra Jeesus Kristus tulee alas taivaasta ja noutaa uskovat ja lapset luokseen taivaaseen. Voit lukea tästä aiheesta https://www.jumala-kanssamme.se/439646441 

 

YLÖSTEMPAUKSEN JÄLKEEN

Onko minulla vielä mahdollista pelastua?

Tämä teksti on kirjoitettu rohkaisuksi ja neuvoksi sinulle, joka olet jäänyt tänne uskovien ylöstempauksen jälkeen. Kun sinä luet tätä, ja jos olet herännyt siihen tosiasiaan, että Jeesus on noutanut uskovat taivaaseen, ja sinä olet jäänyt jäljelle, älä heitä toivoasi. Tilanteesi ei ehkä olekaan niin paha ja täysin toivoton kuin sinä ehkä ajattelet. Sinun ei ehkä tarvitsekaan joutua helvettiin. Sinulla voi vielä olla mahdollisuus pelastua. Mutta se ei tule olemaan sinulle helppoa.

Miksi ei helppo pelastua?

Täällä ei enää ole uudestisyntyneitä uskovia auttamassa ja rohkaisemassa sinua. Täällä ei myöskään ole Pyhää Henkeä antamassa sinulle mitään varmuutta pelastuksesta. Pyhä Henki, joka vuodatettiin tänne helluntaipäivänä, on seurakunnan kanssa jättänyt maan ja sen ihmiset. Koska Pyhä Henki on Jumala, Jumala on lähtenyt täältä pois.

Sinä et siis enää voi kokea mitään hengellistä. Et enää voi kokea Jumalaa ja hänen läsnäoloaan tässä elämässäsi. Siksi sinä et voi saada pelastusvarmuutta koska Pyhä Henki, ollessaan täällä uskovien kanssa, on antanut heille pelastusvarmuuden ja rohkeuden. Siksi täällä on julistettu rohkeasti Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Mutta nyt kukaan ei enää julista pelastuksen evankeliumia koska Pyhä Henki, Jumala, on jättänyt ihmiset eikä anna uskovien kautta evankeliumin Sanaa. Pyhä Henki läsnäolollaan maan päällä on auttanut uskovia, vahvistanut heitä ja antanut heille voiman ja rohkeuden julistaa Jumalan pelastuksen evankeliumia.  

Mutta jos sinulla on tieto Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen ristin työstään, että ihminen pelastuu uskon kautta Herraan Jeesukseen Kristukseen, Hänen suorittamaan synnin sovitukseen Golgatan ristillä, sinulla on vielä yksi mahdollisuus. Tiedät ja uskot nyt, että Jeesus Kristus, Jumalan Poika, on vuodattanut pyhän verensä syntiesi anteeksi antamiseksi ja kuollut puolestasi ja noussut kuolleista sinun vanhurskauttamisen tähden. Sinä pidät nyt kiinni tästä tiedosta ja uskot ja luotat siihen, tapahtui mitä tahansa. Sinulla voi siis vielä olla mahdollista pelastua. Mutta kuten totesin, se ei tule olemaan sinulle helppoa. 

MIHIN SE PERUSTUU, ETTÄ VOI VIELÄ PELASTUA?

Raamattu kertoo suuresta pelastuneiden joukosta, joka on Jumalan ja Karitsan valtaistuimen alla ja edessä. He tulevat suuresta ahdistuksesta, joka alkaa monien Raamatun tulkitsijoiden mukaan ylöstempauksen jälkeen. Jeesus on siis tempauksessa pelastanut uskovansa Jumalan vihalta, joka nyt kohtaa Jumalan hylännyttä jumalatonta maailmaa. Mutta sinulla on vielä yksi mahdollisuus. Se on luettavissa:  

Ilmestyskirja 6:9-11 ”Kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin alttarin alla niiden sielut, jotka oli surmattu Jumalan sanan ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. He huusivat kovalla äänellä: ”Kuinka kauaksi aikaa sinä, pyhä ja tosi Valtias, jätät tuomitsematta ja kostamatta meidän veremme niille, jotka asuvat maan päällä?” Jokaiselle heistä annettiin pitkä, valkea vaate ja heille sanottiin, että pysyisivät vielä vähän aikaa levollisina, kunnes täyttyisi heidän palvelustoveriensa ja veljiensä lukumäärä, niiden jotka joutuisivat tapettaviksi niin kuin hekin.”

Ilmestyskirja 7. luku ”Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä, jotka seisoivat maan neljällä kulmalla ja pidättelivät maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli puhaltaisi maalle eikä merelle eikä yhteenkään puuhun. Sitten näin vielä yhden enkelin, joka nousi auringonnousun suunnalta ja jolla oli elävän Jumalan sinetti. Hän huusi kovalla äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta: ”Älkää vahingoittako maata, älkää merta älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijoiden otsaan.” Kuulin myös sinetillä merkittyjen lukumäärän, sataneljäkymmentäneljätuhatta merkittyä kaikista Israelin poikien heimoista: Juudan heimosta kaksitoistatuhatta merkittyä, Ruubenin heimosta kaksitoistatuhatta, Gaadin heimosta kaksitoistatuhatta, Asserin heimosta kaksitoistatuhatta, Naftalin heimosta kaksitoistatuhatta, Manassen heimosta kaksitoistatuhatta, Simeonin heimosta kaksitoistatuhatta, Leevin heimosta kaksitoistatuhatta, Isaskarin heimosta kaksitoistatuhatta, Sebulonin heimosta kaksitoistatuhatta, Joosefin heimosta kaksitoistatuhatta ja Benjaminin heimosta kaksitoistatuhatta merkittyä.

Suuri valkopukuinen joukko

Tämän jälkeen minä näin suuren joukon ihmisiä, joita ei kukaan voinut laskea, kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansakunnista ja kielistä. He seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä yllään pitkät, valkeat vaatteet ja käsissään palmunoksat ja huusivat voimakkaalla äänellä: ”Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalta!” Kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen, vanhinten ja neljän olennon ympärillä, heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja palvoivat Jumalaa sanoen: ”Aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti! Aamen.” 

Yksi vanhimmista alkoi puhua ja kysyi minulta: ”Keitä nuo pitkiin, valkeisiin vaatteisiin pukeutuneet ovat, ja mistä he ovat tulleet?” Minä vastasin hänelle: ”Herrani, sinä sen tiedät.” Hän sanoi minulle: ”Nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka istuu valtaistuimella, levittää telttamajansa heidän ylleen. Ei heille enää tule nälkä eikä jano. Aurinko ei satu heihin eikä mikään helle, sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, paimentaa heitä ja johdattaa heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään.”

Nämä ihmiset ovat siis monien Raamatun tutkijoiden mukaan tulleet pelastetuiksi Jumalan luokse "siitä suuresta ahdistuksesta" (Ilm 7:14) ja he ovat valkaisseet vaatteensa Karitsan, Jeesuksen Kristuksen, veressä. Siksi he ovat Jumalan valtaistuimen edessä. Jumala pyyhkii kaikki heidän kyyneleensä. He olivat tulleet tapetuiksi Jumalan Sanan ja todistuksensa sanan tähden (Ilm 6:9). He ovat siis todistaneet uskostaan Jeesukseen Kristukseen eivätkä ole kieltäneet Häntä eivätkä luopuneet Hänestä. Siksi heidät on surmattu.

Tempauksen jälkeen sinä, joka olet jäänyt tänne, joudut todennäköisesti tapettavaksi ja niin "omalla verelläsi lunastamaan" pelastuksesi koska et armotalouden aikana, silloin kun vielä evankeliumia tarjottiin sinulle pelastukseksesi, hyväksynyt Jeesusta eikä Jeesuksen veri siitä syystä saanut pestä pois syntejäsi.

Miksi minä nyt siteeraan sinulle tässä Raamatun tekstiä? Ihminen pelastuu Jumalan Sanan kautta. Sana siis pelastaa siihen uskovan ihmisen. Sinä tarvitset Raamatun Sanaa uskoaksesi siihen ja pelastuaksesi uskomalla Jumalan Sana. Uskovat, jotka ovat nyt tempauksen tapahduttua Jumalan luona pelastuneina, ovat elämänsä aikana uskoneet Jumalan Sanaan. He ovat uskoneet Jumalaa. Siksi Jumala on heidät pelastanut. Sinulle on sama tie pelastukseen. Nyt sinunkin tarvitsee panna uskosi ja luottamuksesi Jumalan Sanaan. Sillä Sana pelastaa siihen uskovan ja luottavan ihmisen.

Tunnusta nyt syntisi Kaikkivaltiaalle Jumalalle ja ota vastaan Herra Jeesus Kristus Pelastajaksesi. Lopeta kaikki sellainen, minkä tiedät synniksi. Voit rukoilla seuraavan rukouksen.

"Elävä Jumala! Minä pyydän sinulta anteeksi, että en ole uskonut Poikasi Jeesuksen Kristuksen uhrikuolemaan niin, että sinä olisit voinut pelastaa minut. Nyt minä tulen sinun luoksesi ja tunnustan, että olen tehnyt vakavan hirvittävän synnin ja erheen. Anna syntini anteeksi Jeesuksen tähden. Pelasta sieluni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pese minut puhtaaksi synneistäni Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, verellä. Kiitos, että saan nyt jättää pelastukseni sinun käsiisi ja saan luottaa sinun valtavaan armoosi, että minullakin on vielä mahdollista pelastua. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen."