TÄYDELLISEN SOVITUKSEN HEDELMÄ: LAPSEN VIATTOMUUS!

Aloitin uskoontulo kertomukseni toteamalla, että olen saanut takaisin lapsuuteni viattomuuden uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Tämä on totta, vaikka se voikin herättää ihmetystä joissakin lukijoissa.

Sinäkin, lukija, voit kokea samaa, sillä myös sinun tiesi lapsuutesi viattomuuteen käy Jeesuksen ristin veren ja uhrin kautta. Meille kaikille on annettu sama tie puhtauteen. Se on todella mahdollista saada kaikki omaatuntoa painavat synnit poistetuksi elämästämme. Jeesus puhdistaa meidät kun uskomme Häneen ja nöyrrymme parannukseen. Minäkin jouduin lopulta nöyrtymään parannukseen, synnistä luopumiseen, ja ottamaan vastaan Jumalan tarjoaman pelastuksen, anteeksiantamuksen ja puhtauden Jeesuksessa Kristuksessa.

Ratkaisuni jälkeen koin voimakkaasti, että nyt olen yhtä viaton ja puhdas synnistä kuin pieni viaton lapsi. Tämä oli hyvin hämmästyttävä ja voimakas kokemus. Ja tätä tuntemusta kesti pitkään. Jeesus Kristus oli pyyhkinyt pois syntini verellään. Koska syntini olivat poissa, omantunnon syytökset olivat myös poissa. Sain puhtaan omantunnon. Minusta tuntui siltä niin kuin en olisi koskaan tehnyt mitään syntiä. Olin yhtä puhdas synnistä kuin lattialla leikkivä pikkupoika. Aika erikoista, eikö totta?

Heb 9:14 ”Kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!” 

Olen tutkinut Raamatusta perustuuko kokemukseni viattomuudesta Raamatun Sanaan? Tämä tutkimusmatka oli todella mielenkiintoinen. Vertasin omakohtaista kokemustani Raamatun ilmoitukseen. Olen tullut siihen tulokseen, että minun henkilökohtainen kokemukseni syntieni anteeksi saamisen syvyydestä, sekä Raamatun Sana, ovat yhtäpitäviä.

Kokemukseni perustuu Jumalan Sanan ilmoittamaan täydelliseen sovituksen. Se ei siis ole itsesuggestiota, hypnoosia tai toiveajattelua. Se ei ole varsinkaan mitään luulottelua. Se on omakohtaisesti koettavaa Jumalan Sanan ilmoittamaa todellisuutta. Se on ihmisen itsensä ulkopuolelta Jumalasta ihmiseen tulevaa todellisuutta. Se, mikä on Jumalasta, on mitä suurimmassa määrin todellista. Raamatun ilmoitus on, että Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, veri puhdistaa Jeesukseen uskovan ihmisen kaikesta synnistä. Mitä syntiä silloin jää jäljelle? Ei mitään!!!

Kun tämä asia selvisi minulle niin, että ymmärsin sen merkityksen ja syvyyden, se sai minut autuaana ylistämään ja kiittämään Jeesusta Kristusta.   https://www.youtube.com/watch?v=cL_zuBpB4WU

AIKUISEN IHMISEN VIATTOMUUS! MIHIN SE PERUSTUU?

Kristuksen ristillä suorittama sovitus on täydellinen. Hän sovitti ihmisen Jumalan kanssa täydellisesti. Kristus poisti syntimme Jumalan ja ihmisen välistä uhraamalla itsensä. Tämä on tapahtunut todellisuudessa n. 2000 vuotta sitten.

Jumala ei muista meidän anteeksi annettuja ja poistettuja syntejämme. Tämä on Raamatun kiistaton ilmoitus. Mutta onko todella Jumalalla huono muisti, ja mihin Hänen mahdollinen huono muistinsa silloin perustuu?

Täydellinen anteeksi antaminen edellyttää täydellistä synnin sovitusta. Täydellisestä sovituksesta on seurauksena täydellinen syntien anteeksi antaminen. Se merkitsee syntien pois pyyhkimistä ja unohtamista. Syntiemme unohtaminen Jumalan puolelta on siis täydellisen sovituksen seuraus ja sen hedelmä. Muuten sovitus ei olisi täydellinen. Mutta koska sovitus on täydellinen, Jumala kykenee unohtamaan syntimme.

Jumala on täydellinen. Koska Jumala on täydellinen, kaikki Jumalan teot ovat täydelliset. Silloin Jumala kykenee tekemään, ja tekee, täydellisesti kaiken mitä Hän tahtoo. Jumala tahtoi saada aikaan täydellisen sovituksen. Jumala tahtoi antaa ihmiselle anteeksi täydellisesti. Tämän tahdon Jeesus teki ja täytti ristillä. Hän onnistui siinä täydellisesti (Heb 10:1-17, Joh 19:28-30). Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Hän uskoi meille uskoville tämän sovituksen sanan eteenpäin vietäväksi.

Siksi sovituksen vastaan ottaneina uskovina olemme Hänen edessään niin kuin emme koskaan olisi tehneet yhtään syntiä. Se, että Jumala unohtaa syntimme perustuu Hänen täydellisyyteensä. Jumalalla ei ole huono muisti. Hänellä on täydellinen sovitus ja anteeksiantamus Jeesuksessa Kristuksessa (Kol 1:14, 21-22).

Näin Jumala palautti ihmisen takaisin yhteyteensä, niin kuin syntiin lankeemusta ei olisi koskaan tapahtunutkaan.

Joh 1:29 "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin."

Tässä Johannes Kastajan lausumassa sanassa synti on yksikössä. Se tarkoittaa syntiinlankeemusta yhtenä "pakettina" sisältäen jokaisen synnin mitä ihmiset ovat tehneet ja tekevät. Samoin hebrealaiskirjeen kirjoittaja käyttää synnistä yksikkömuotoa tarkoittaen koko syntiinlankeemusta; Jumalan hylkäämisemme, Hänestä pois poikkeamisemme ja siitä aiheutuneet tekosynnit.

Heb 9:26 "Mutta nyt hän on ilmestynyt vain kerran, maailmanaikojen lopulla, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä."

2 Kor 5:17-19 ”Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle! Kaikki tämä on Jumalasta, joka on Kristuksen kautta sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan."

Ps 130:3-4 "Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun luonasi on anteeksiantamus, että sinua pelättäisiin."

Herra ei pidä mielessään uskovan syntejä. Ne ovat pois pyyhitty totaalisesti eikä niitä ole olemassakaan.

Jes 44:22 "Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi kuin pilven, sinun syntisi kuin sumun. Palaa minun luokseni, sillä minä olen sinut lunastanut." 

Tästä sovituksesta ja lunastuksesta olemme osalliset uskon kautta Herraan Jeesukseen Kristukseen. Hän ei pidä mielessään anteeksi antamiaan syntejä. Tämä on sovituksen ihana sanoma. Tämän tähden meillä kaikilla on mahdollisuus saada takaisin lapsuutemme viattomuus, ja myös kokea se. Uskovan ei siis tarvitse kantaa syntikuormaansa. Hän voi luovuttaa sen Jeesukselle. Siksi Raamattu todistaa Jeesuksen luokse tulleesta uskovasta, että hän on synnistä vapautettu (Room 6:18,22). Kiitos ja kunnia Jeesukselle Kristukselle.

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että äsken uskoon tullut ihminen on Jumalasta syntynyt Jumalan lapsi? Hän on Jumalan luoma sisäisesti kokonaan uusi ihminen. Vastasyntynyt Jumalan lapsi on synnitön Jumalan pienokainen. Näin se on luonnollisessa syntymässä ja myös hengellisessä syntymässä. Kummassakin tapauksessa ihminen aloittaa elämän puhtaalta pohjalta puhtailla papereilla. Luonnollisella vauvalla ei ole syntejä, joita hän toisi mukanaan tähän elämään. Jumalan lapsella ei myöskään ole syntiä kun hän alkaa elää uutta elämää Jumalan yhteydessä Hänen kanssaan.

LOPPUKANETTI

Kun sinä olet tehnyt uskonratkaisun niin kokosydämisesti kuin ymmärrät ja osaat, ja jos odottamasi tuntemukset pelastuksesta eivät tule heti, silloin sinun on luotettava Raamatun Sanaan. Tunteet ovat hyvin huono mittari. Usko ei ole kiinni tunteista. Tunteetkin kyllä tulevat sitten myöhemmin. Usko Jumalan Sanan lupaukset ja lepää Hänessä. Silloin Jumalan armo ympäröi sinut. Sula hyvyys ja armo Kristuksessa seuraavat sinua kaikkina elämäsi päivinä ja sinä saat asua Herran huoneessa, Hänen läsnäolossaan, päiviesi loppuun asti (Psalmi 32:10, 23:6, Matt 28:20).

Olen kirjoittanut lisää anteeksiantamuksesta ja  vanhurskauttamisesta opetusteksteissäni.

http://www.youtube.com/watch?v=EC-DC3U1C5A&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=TTHk1mGW3Us&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=uBw-4YRQV3U